theorie-examen, CBR

Ook vrijstelling CBR-examen Taxichauffeur mogelijk

Het verplichte CCV-examen bij het CBR voor alle nieuwe taxichauffeurs staat ter discussie. Naast vrijstelling verlenen voor de vakbekwaamheid van taxi-ondernemers, kan de minister van Infrastructuur in een aantal gevallen ook vrijstelling verlenen voor CBR-examen ‘Taxichauffeur’. Taxibedrijven mogen dan bijvoorbeeld zelf een gecertificeerde opleiding en examinering van hun personeel (laten) verzorgen.

Het gaat alleen om bedrijven die onder de CAO Taxivervoer vallen. Zij zouden zo gemakkelijker aan (parttime) personeel kunnen komen.

Vrijstelling

Onder welke voorwaarden dan vrijstelling verleend kan worden, is nu onderwerp van gesprek tussen branchevereniging KNV Taxi en de vakbonden. In tegenstelling tot wat enkele media berichtten is afschaffing van het chauffeursexamen dus niet aan de orde. De minister zal pas tot een vrijstelling overgaan als de taxibranche zelf met een gelijkwaardig alternatief komt.

Op dit moment volgen vrijwel alle nieuwe taxichauffeurs een algemene opleiding, vaak gegeven door een rijinstructeursopleiding of rijschool. Vervolgens bestaat het CBR-examen ‘Taxichauffeur’ bestaat uit een theorie- en een praktijktoets. Het praktijkexamen bestaat uit een praktijkrit met direct aansluitend een mondelinge toets over het examenonderdeel stratenkennis.

Chauffeursexamen bij CBR

Deze interne opleiding moet op relevante onderdelen tenminste dezelfde inhoud en niveau hebben als het wettelijke chauffeursexamen bij het CBR. “De minister dan ontheffing verlenen als naar haar oordeel die opleidingsparagraaf voldoende is”, legt KNV Taxi-secretaris Hubert Andela uit.

“Taxibedrijven leiden nu in de regel zelf ook nog op – of ze noemen dat inwerken – nadat iemand met een CBR-examen binnenkomt. Zij kunnen straks in de opleiding en examen elementen toevoegen over contractvervoer, bijvoorbeeld kennis over de passagiers van de specifieke vervoerscontracten die jij als bedrijf hebt”, vindt Andela.

Sociaal Fonds Taxi

Sociaal Fonds Taxi zou in dat geval toezicht kunnen houden op de kwaliteit van examens. KNV Taxi en de vakbonden zijn het nog niet eens met elkaar over de invulling van de paragraaf in de CAO Taxivervoer. De minister gaat alleen akkoord als er een waterdicht systeem komt.

Bart Pals

Lees ook: Verplichting CCV-examen taxi-ondernemers vervalt

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Ook vrijstelling CBR-examen Taxichauffeur mogelijk | RijschoolPro
theorie-examen, CBR

Ook vrijstelling CBR-examen Taxichauffeur mogelijk

Het verplichte CCV-examen bij het CBR voor alle nieuwe taxichauffeurs staat ter discussie. Naast vrijstelling verlenen voor de vakbekwaamheid van taxi-ondernemers, kan de minister van Infrastructuur in een aantal gevallen ook vrijstelling verlenen voor CBR-examen ‘Taxichauffeur’. Taxibedrijven mogen dan bijvoorbeeld zelf een gecertificeerde opleiding en examinering van hun personeel (laten) verzorgen.

Het gaat alleen om bedrijven die onder de CAO Taxivervoer vallen. Zij zouden zo gemakkelijker aan (parttime) personeel kunnen komen.

Vrijstelling

Onder welke voorwaarden dan vrijstelling verleend kan worden, is nu onderwerp van gesprek tussen branchevereniging KNV Taxi en de vakbonden. In tegenstelling tot wat enkele media berichtten is afschaffing van het chauffeursexamen dus niet aan de orde. De minister zal pas tot een vrijstelling overgaan als de taxibranche zelf met een gelijkwaardig alternatief komt.

Op dit moment volgen vrijwel alle nieuwe taxichauffeurs een algemene opleiding, vaak gegeven door een rijinstructeursopleiding of rijschool. Vervolgens bestaat het CBR-examen ‘Taxichauffeur’ bestaat uit een theorie- en een praktijktoets. Het praktijkexamen bestaat uit een praktijkrit met direct aansluitend een mondelinge toets over het examenonderdeel stratenkennis.

Chauffeursexamen bij CBR

Deze interne opleiding moet op relevante onderdelen tenminste dezelfde inhoud en niveau hebben als het wettelijke chauffeursexamen bij het CBR. “De minister dan ontheffing verlenen als naar haar oordeel die opleidingsparagraaf voldoende is”, legt KNV Taxi-secretaris Hubert Andela uit.

“Taxibedrijven leiden nu in de regel zelf ook nog op – of ze noemen dat inwerken – nadat iemand met een CBR-examen binnenkomt. Zij kunnen straks in de opleiding en examen elementen toevoegen over contractvervoer, bijvoorbeeld kennis over de passagiers van de specifieke vervoerscontracten die jij als bedrijf hebt”, vindt Andela.

Sociaal Fonds Taxi

Sociaal Fonds Taxi zou in dat geval toezicht kunnen houden op de kwaliteit van examens. KNV Taxi en de vakbonden zijn het nog niet eens met elkaar over de invulling van de paragraaf in de CAO Taxivervoer. De minister gaat alleen akkoord als er een waterdicht systeem komt.

Bart Pals

Lees ook: Verplichting CCV-examen taxi-ondernemers vervalt

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.