VRB, Vereniging Rijschool Belang, belangenvereniging, rijschoolbranche

VRB roept minister op snel met WRM-maatregelen te komen

Er is geen volledige WRM-wetswijziging nodig om onbeperkte herkansingen van de praktijkbegeleiding mogelijk te maken. Dat kan via een Algemene Maatregel van Bestuur. Minister Schultz van Haegen moet dat zo snel mogelijk in gang zetten, zo schrijft VRB-secretaris Willy van Summeren.

OPINIE – “Iedereen kent de verplichte applicatie uit de oude WRM. Een volledig theoretische applicatie die in de praktijk weinig zoden aan de dijk zette. In 2008 besloot de politiek na aandringen van “de branche” tot een aanpassing van de WRM. Vanuit de branche waren geluiden gekomen dat de applicatie weinig handvatten bood voor de instructeur. Het geven van rijles werd er niet beter van en hooguit de kosten voor de rijschool werden hoger.

De nieuwe WRM slaat echter de plank volledig mis. Drie dagen theoretische bijscholing geeft een geringe meerwaarde waar de instructeur wat aan zal hebben. Het probleem zit hem echter in de praktijkbegeleiding.  Het woord praktijkbegeleiding is dan ook misleidend, van begeleiding is namelijk in het geheel geen sprake.

IBKI

Praktijkbegeleiding is voor de IBKI niets anders dan een praktijkexamen waarvoor de consequenties niet te misverstaan zijn. Twee praktijkbegeleidingen waarvan de laatste voldoende moet zijn geeft een definitieve eindoordeel.  Bij zakken voor de laatste praktijkbegeleiding (lees examen) dient men dan binnen 7 dagen de bevoegdheidspas in te leveren ook al is deze nog geldig. Het laatst genoemde is op zich al raar. Hoe kun je nu een geldig certificaat moeten inleveren?  Deze is  immers afgegeven voor 5 jaar, uitgaande van een verworven recht is dit juridisch al niet mogelijk dan wel wenselijk.

De praktijkbegeleiding zelf:

Ervaren instructeurs worden beoordeelt door een examinator op zaken die in de normale lessituatie niet gebruikelijk zijn dan welonmogelijk zijn.. Een toneelspel dus. De instructeur dient tijdens de begeleiding les te geven op een manier die hij nooit wordt dan wel toepast kan worden tijdens de reguliere rijlessen. Hij/zij voert een toneelspel op voor de examinator op een wijze welke niet met de realiteit niet overeenkomt. H/zij mag bij een goede uitvoering weer 5 jaar op de oude voet verder gaan tot de volgende beslissende praktijkbegeleiding. Er zullen niet veel (lees geen) instructeurs hun eigen manier van lesgeven aanpassen. Wat is dan het doel dan wel nut van deze begeleiding met een vergaande consequentie.

Beoordeling

De beoordeling van de examinator tijdens de laatste praktijkbegeleiding/examen (hierbij de kanttekening dat dit collegae uit de rijschool wereld zijn) ondanks het feit dat de voorafgaande praktijkbegeleiding /examen  wel met een voldoende is afgesloten of deze zijn vaardigheden op toneel gebied nog bezit. Dit met de volgende consequenties.  De instructeur zijn inkomen, huis en haard mag behouden of dat hij zich kan melden bij de gemeente voor een bijstandsuitkering! Niet verwonderlijk dat instructeurs hier tegen protesteren en zich verzetten. De praktijkbegeleiding levert een immens grote druk en spanning op bij de instructeur. De kans op falen wordt dan ook heel reëel.

Leerling

Wat is de rol van de leerling tijdens de praktijkbegeleiding? De leerling kan door allerlei oorzaken het toneelspel ernstig verstoren. De zenuwen van een extra persoon in de lesauto kan zorgen dat hij zich anders gaat gedragen met alle gevolgen van dien. De WRM in de huidige vorm is een compleet gemiste kans. Nederland staat ook nog eens als enige in Europa met degelijke verstrekkende disciplinaire maatregelen tegen een bepaalde groep ondernemers.

Hoe had de WRM eruit moeten zien?

  • Het praktische gedeelte van de instructeuropleiding behoorlijk verzwaard te worden. Veel meer praktijkgerichte lessen en veel meer uren stage.
  • Er dient geselecteerd te worden op aanleg tot lesgeven (didactische vaardigheden) en niet alleen op vooropleiding.
  • De bestaande groep instructeurs dienen bijscholing te volgen welke hen handvatten geeft om hun resultaten te verbeteren. Geen examen dus, maar puur praktische gerichte bijscholing waarbij men zinvol kan oefenen om een betere instructeur te worden. Denk hier bij aan de medische wereld.

Helaas biedt de huidige WRM deze mogelijkheden niet. Wachten op de evaluatie in 2014 is geen optie, het lopen van een degelijk risico dat  men de bevoegdheid kwijt raakt met alle gevolgen van dien, komt zowel de branche als de verkeersveiligheid niet ten goede.

Maatregelen

Naar de mening van VRB dienen de volgende maatregelen genomen te worden op korte termijn:

  • Volgens artikel 12 B van de WRM ontheffing verlenen aan al die gene die binnen een jaar praktijkbegeleiding moeten doen. Artikel 12B lid 4 zegt: 4. Het instituut kan degene die rijonderricht geeft ontheffing verlenen van de verplichting praktische bijscholing te volgen. Aan de ontheffing kunnen beperkingen en voorschriften worden verbonden. Of volgens artikel 13 B de geldigheid van het certificaat verlengen. Artikel 13b luidt: b. in de overige gevallen: voor de duur van vijf achtereenvolgende jaren. In bijzondere bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aan te geven gevallen, kan de geldigheidsduur door het instituut eenmalig met ten hoogste twaalf achtereenvolgende maanden worden verlengd.
  • Aanpassing dmv een AMVB zodat onbeperkt herkansen mogelijk wordt. Onbeperkt herkansen neemt de druk bij de instructeur weg en zal er voor zorgen dat instructeurs al vroeg beginnen in hun 5 jarige cyclus aan de praktijkbegeleidingen. Het certificaat behoud dan ook zijn volledige geldigheid van 5 jaar.
  • Het theoretisch herintrederstraject vervangen door een praktisch herintrederstraject. Het is immers aan niemand te verkopen dat iemand die zakt voor een praktisch gedeelte zich theoretisch moet laten bijscholen en daarna weer 5 jaar praktijklessen mag geven waarvoor hij onbekwaam was geacht.

Er zal dus nu geëvalueerd moeten worden, wachten  toto 2014 is niet meer denkbaar dan wel een optie. Mede gezien de excessen welke er nu al zijn geweest.

Rijschoolbranche

Niet in 2014 gaan evalueren, maar in 2011. Er zijn nu genoeg praktijkbegeleidingen gedaan om te kunnen evalueren. Als voorgaande maatregelen getroffen zijn heeft men tijd genoeg om nauwkeurig in kaart te brengen wat er verbetert dient te worden en heeft men de tijd om aanpassingen, die door de gehele branche gedragen worden, tot wet te verheffen.

Alleen dan kan de rust onder de instructeurs wederkeren en kan men zich weer bezig gaan houden waar men goed in is: lesgeven.

VRB zal wederom in een brief aan Minister en aan IBKI aandringen om de branche serieus te nemen en bovenstaande maatregelen op zeer korte termijn door te voeren. De huidige situatie is compleet onwerkbaar.”

Willy van Summeren, Secretaris VRB.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Bart Pals

67 reacties op “VRB roept minister op snel met WRM-maatregelen te komen”

Kees|26.09.11|12:12

Nu met ze allen doorzetten dan komt er schot in de zaak

rij-instructeur 010|26.09.11|12:35

http://www.petities24.com/lesbevoegdheid

Allemaal even tekenen aub.

Danielle|26.09.11|12:47

Gewoon helemaal afschaffen die onzin.

John|26.09.11|15:42

Ik ben het met het voorstel van de VRB wel eens. Wel dient heel duidelijk gesteld te worden dat de sanctie en de praktijkbegeleiding (lees examen) moeten verdwijnen en het voorgestelde slechts een noodoplossing is in het leven geroepen omdat de wet op korte termijn niet aangepast kan worden. >>

John|26.09.11|15:43

>>De wet zal dan misschien niet aangepast kunnen worden (al vind ik dat waar een wil is…….) maar ik zou van de minister toch wel de keiharde belofte willen horen dat de sanctie en de praktijkbegeleiding er per 2014 af gaat. Hierdoor wordt de stormloop op het IBKI bij onbeperkt herkansen wat minder denk ik.

caroline|26.09.11|18:31

Kan iemand vertellen wat er met de site van

http://www.petities24.com/lesbevoegdheid

aan de hand is, want mijn collega’s hebben het geprobeerd maar komen er niet op.

Sabor|26.09.11|22:12

Waarom dit allemaal niet afschaffen ( toneelspel is het zeker). Kijk gewoon naar het slagingspercentage van de rijschool, en neem daarop je maatregelen. Dit zegt toch veel meer.
KWALITEIT IS MEETBAAR.

corrytjuh|26.09.11|22:15

@ Sabor, slagingspercentage zegt niets over de kwaliteit van de rijschool/instructeur.

Bert de Weerd|26.09.11|22:21

@Sabor, Daar wordt het nog beroerder van. Het slagingspercentage is van zoveel verschillende factoren afhankelijk waar de instructeur geen grip op heeft. Moet je dan daar zijn bedrijf/baan van af laten hangen?

Sabor|26.09.11|22:22

Ik ga toch liever rijles nemen bij een rijschool met een hoog slagingspercentage 1e geslaagde dan bij een rijschool met een laag percentage. Dat zegt toch genoeg over de kwaliteit lijkt mij zo.

corrytjuh|26.09.11|22:29

@ Sabor Hoe lang zit jij al in dit vak?? Ik kan je na 30 jaar lesgeven garanderen dat slagingspercentage dus helemaal NIETS zegt. Hoeveel examens worden er bij jou afgenomen 1 of 100 per jaar? Welke leeftijdsgroepen? Hoeveel lessen “moet” je nemen voordat je af rijdt? Neem je ook mensen aan waarvan je na de 1e les al weet dat wordt een lang verhaal? enz enz.
Zo heb je na 10 examens 10 geslaagden en zo zakken er 3 achter elkaar, vertel mij eens waar dat aan ligt dan…Nee percentage zegt NIETS!!

Wim van Dijk|27.09.11|00:04

ff geknipt en geplakt vanuit het forum :

Artikel 15
het instituut de beoordeling van ten minste de laatste van de in vijf jaar gevolgde praktische bijscholingen als onvoldoende vaststelt

Ik kan nergens uit opmaken dat die laatste praktische bijscholing de tweede is. Dat kan volgens mij ook de 17 de of de 23 ste zijn. Daarnaast kan dat volgens mij ook de eerste (als je er maar 1 doet) zijn. Wie weet waar in de wet geregeld is dat er maar 2 praktijkbegeleidingen mogen zijn.

Kees|28.09.11|07:32

@Herman,je kan al een petitie tekenen. zie bovenstaande berichten.

M.H.|28.09.11|09:56

De V.R.B. trekt weer het voortouw, wordt allemaal Lid.
Dan komen ze ( we ) nog sterker te staan.
Want waar blijven de andere organisaties ?
Zijn die echt nou zo doof en blind?
Bijscholing oke, SANCTIE NEE.
En het mooie en tegelijk onbegrijpelijk ,
Iedereen maar dan ook iedereen, begrijpt dit.

M.H.|28.09.11|10:26

En de petitie effe tekenen natuurlijk.
Natuurlijk heb ik dit zelf reeds gedaan.
Dit geld natuurlijk niet voor die 5 instrukteurs!
Die het daar niet mee eens zijn.
Maar elke andere, zichzelf respecterende verkeers opleider, moet dit eigenlijk wel.

Y. van Ark|28.09.11|16:51

Welk toneelstuk hebben jullie het nou steeds over?
The Muppet show?
Want die zie ik hier steeds voorbij komen…LoL
Dat noemt men nou een les-plan, protocol of geef het een naam.
Het werkt en daarmee KLAAR.
Petitie is zonde van je tijd.
De minister heeft hier toch poep aan.
Er rijdt iemand door een voorgevel en daar doet ze zelfs nix mee, denk je dat zo een lijstje helpt?

M.H.|28.09.11|17:38

Een van de 5??

Kees|28.09.11|18:50

@Y van ark,ik denk dat jij in ieder de geval de muppet in het verhaal bent.na even wat te googele kwam ik er achter dat je het logo van ibki op je website staat .en 70% De eerste keer ? (eerlijk blijven hè)

jan|29.09.11|17:56

Eindelijk wakker!!!!

Y. van Ark|29.09.11|21:28

Dus? Zit daar copyright op dan?
Volgens mij ben ik daar geregistreerd, dus mag dat gewoon.
En ben zo druk met lesgeven dat ik mijn site niet elk kwartaal bijwerk,
in tegenstelling tot sommige mensen hier.
Momenteel staat ie op 45% btw

Y. van Ark|29.09.11|21:42

@Kees:
Check bij de foto’s btw eens door wie ik gesponsord wordt op de trailer ;-)
50% zie ik net want, had vandaag een 1e keer geslaagde.

Bert de Weerd|29.09.11|21:56

Y.van Ark,
Ook al gaat de sanctie er af en krijgen we ECHTE praktijkbegeleiding in plaats van
die poppekast die er nu is. Het staat jou natuurlijk vrij om als een beginnend rijinstructeur en volgens het protocol van het IBKI te blijven lesgeven.

Y. van Ark|29.09.11|22:32

Ik vind het prima werken dat Lesplan, zoals mijn leraar het noemde. (SAN verkeersopleidingen)
Neem aan dat de “poppenkast’ vrijwel hetzelfde zal zijn als het destijds afgenomen examen.
Had ik als intrinsiek gemotiveerd persoon een dikke 8 voor, dus zal wel goed komen.
En nu ga ik naar bed want morgen mag ik weer 10 uurtjes met het cognitieve proces bezig zijn.

Bert de Weerd|29.09.11|22:42

Y.van Ark,
Ik vermoed dat er niet zoveel anders aan is en dat is nu ook net het punt.
Wanneer je als “ervaren” rijinstructeur telkens teruggefloten wordt naar hoe
je het ooit geleerd hebt, dan groei je niet, maar dan blijf je stil staan!
De meeste rijinstructeurs willen bijscholing en praktijkbegeleiding waar ze verder mee
kunnen in de dagelijkse lespraktijk en dat is nu helaas niet het geval!

Bert de Weerd|29.09.11|22:44

Succes morgen met je extrensiek gemotiveerde leerlingen met een geringe cognitieve complexiteit met mogelijk ook nog een desintregatie ;)

Kees|29.09.11|23:07

@Y van Ark,van harte gefeliciteerd altijd leuk als iemand de 1e keer slaagd .En zeker als het voor jou de eerste keer is. En wat is druk ?Als er iemand slaagd en er komt 5% bij kan je uitrekenen hoe druk iemand het heeft ,bij mij komt er 1% bij als er iemand slaagd .Dus pak je rekenmachine maar.O ja ook nog 75 bromfietsexamens en een paar motorexamens.en dat doe ik alleen.Dus oogjes dicht en snaveltjes toe Welterusten.

Y. van Ark|29.09.11|23:37

@ Bert de W.
Haha ja dat valt met sommigen echt vies tegen.
Hey Kees, doe nou niet zo stoer want je ken nog geeneens hoofdrekenen.
Ben pas sinds Maart bezig.
12 examens en 50% dat is dus de 6e keer.
Denk help je ff want de batterij van je rekenmachine is denk ik op.

Kees|29.09.11|23:48

@Y van ark,je bent wel makkelijk uit de tent te lokken .En nu gauw naar bed, je moet morgen vroeg op (al 6 geslaagden in 7 maanden jij bent echt goed)

Y. van Ark|29.09.11|23:50

Hou nou maar op want je wint het toch niet van mijn mondelinge vaardigheden.
Rancuneus zijn is zo makkelijk.
Kom eens met wat inhoudelijks en liefst met humoristische ondertoon.
LMFAO!

Marvin "Rijschool De Wegpiraat"|29.09.11|23:51

@ Caroline, de juiste link is http://www.petitie24.com/lesbevoegdheid

Er is in het bericht van instructeur 010 per ongeluk een extra s in geslopen.

Groetjes, Marvin.

Y. van Ark|29.09.11|23:51

btw bedankt voor het compliment.
Ja, ik ben echt goed. Thanx Keesje

Anoniem|29.09.11|23:58

1-0 voor Y. van Ark.

Kees|30.09.11|00:04

@Y van ark, graag gedaan het is altijd goed een collega te motiveren .(en wat betreft je mondelinge vaardigheden ik weet niet wat je hiervoor gedaan heb)

Y. van Ark|30.09.11|00:08

Haha…Thanx

Hierom wil het IBKI dus toetsen.
Begrijpend lezen en rekenen is voor sommigen al moeilijk.
In Maart beginnen is eerste examen rond Juni-Juli na opleiden.
Inclu herexamen nu 12 geslaagden in 3 maanden tijd.
Heb je al nieuwe batterijen? Kan je het ff narekenen.

Marvin "Rijschool De Wegpiraat"|30.09.11|00:11

volgens mij is mijn bericht niet doorgekomen dus hier nog een keer:

de link naar de petitie hierboven klopt niet helemaal, dit moet zijn:

http://www.petitie24.com/lesbevoegdheid

mvg, Marvin Hoenselaar

Anoniem|30.09.11|00:11

Wel mooi van Y. van Ark om zichzelf punten te geven.

Y. van Ark|30.09.11|00:12

Wat ik hiervoor gedaan heb met mijn mondelinge vaardigheden?
Jouw fantasie kan dat niet eens verzinnen.
Jaloers?

Anoniem|30.09.11|00:15

OoWw
2-0

caroline|30.09.11|00:18

@ Y. van Ark toon eens wat ballen en teken die petitie nou maar dan ben je pas een echte vent. Een kerel om je op je borst te slaan. I.v.p. o wat ben ik goed en ik weet alles beter. Of ben je een vrouw en heb je deze niet.

Kees|30.09.11|00:22

@Y van Ark ,dat heb ik in een week.Ik geloof niet dat dit de bedoeling is van verkeerspro dat wij het een en ander uitvechten op deze manier.(ben jij niet toevallig die zanger uit dat filmpje?)

Marvin "Rijschool De Wegpiraat"|30.09.11|00:27

@ allemaal, mijn laatste bericht klopt niet, de link was wel goed weergegeven.

Het moet dus toch zijn:

http://www.petities24.com/lesbevoegdheid

@ Kees, de Y staat voor Yvonne, dus ik denk dat zij een vrouw is ;-)

Y. van Ark|30.09.11|00:32

Sorry caroline, ik teken niets waar ik het niet mee eens ben.
Om dat toe te geven tegenover zoveel sanctie-bange instructeur toont pas ballen.
Ja Kees nu weten we wel hoe goed JIJ bent.
Ik zal ook de eerste zijn die het toegeeft als ie fout zit (vraag maar aan John).
Kees vroeg erom en ik was zo stom om er op in te gaan.
Wordt gewoon een beetje geïrriteerd van zulke kortzichtigheid.
Waar ik zelf weer kortzichtig van wordt, stom he?
Ach ja ik ben ook maar een mens.

Marvin "Rijschool De Wegpiraat"|30.09.11|00:40

@ Kees moest natuurlijk zijn @ Caroline, sorry, heb een lange dag achter de rug, wordt tijd voor bedje :)

@ Yvonne Van Ark, ook jouw steun kunnen we goed gebruiken, als je het al niet voor jezelf doet, doe het dan voor je collega’s en/of je leerlingen. Bij voorbaat dank.

Groetjes, Marvin.

Y. van Ark|30.09.11|00:41

Sorry caroline, ik teken geen petitie waar ik het niet mee eens ben. Om dat toe te geven tegenover zoveel sanctie-bange instructeurs getuigd pas van Cohones.
Ok Kees nu weten we wel hoe goed JIJ bent en hoe slecht anderen.
Denigrerende mensen maken mij een beetje geïrriteerd en dan reageer ik ook op die manier. Stom van mij had er boven moeten staan. Zal de eerste zijn die toegeeft dat ie fout zat. (Vraag maar aan John)
Fijne nachtrust en een volle agenda toegewenst aan iedereen!

Bert de Weerd|30.09.11|08:01

Y.van Ark,
Ter overweging: ervaring en mensenkennis zijn niet in een protocol te vangen.
Rijinstructeurs die al jarenlang tevreden klanten hebben die ook nog eens slagen voor het rijexamen maar moeite hebben met het protocol uit hun hoofd te leren kunnen wel hun baan/bedrijf kwijt raken, dat is nog al wat!!
De meeste leerlingen zitten overigens niet te wachten op het gebruiken van “moeilijke” woorden. Zij willen gewoon rijles!

Redactie|30.09.11|09:07

@Y van Ark, Kees en Carlonine: zullen we ontopic gaan?

Groet, Bart Pals
VerkeersPro.nl

Kees|30.09.11|09:42

@Bart Pals , ik weet niet of dat zinvol is,Een discussie is goed maar moet op een bepaald moment afgesloten worden en dat had ik gister al aangegeven.Ik ben bang dat het anders uit de hand gaat lopen.

Y. van Ark|30.09.11|23:17

De werkvormen leren is vrij simpel.
Op de hoogte zijn van de individuele verschillen is 1 ding, maar het geleerde bij dat individu ook toepassing is soms best lastig.
Ben zeker met je eens dat ervaring meespeelt in het vlot herkennen en hierop inspelen.
Dromers-doeners-denkers-en-beslissers nooit over 1 kam scheren dus.
Sanctie is best wel bruut, maar het wordt niet zomaar besloten denk ik.
Ze zullen zich best wel bewust zijn geweest van de gevolgen.
Maar ik weet ook dat het echt wel te doen is.

Y. van Ark|30.09.11|23:22

Excuses aan Bart btw
Ik geef namelijk echt op deze manier les en vind soms dat het wordt aangevallen.
Of een poppenkast wordt genoemd.
……en dan ook gelijk excuses voor de dubbele post zie ik.

Bert de Weerd|01.10.11|11:47

Y.vasn Ark, Voor jou is het te doen omdat je wellicht aardig zo’n protocol in je hoofd kunt stampen. Dit maakt jou nog geen betere rijinstructeur dan een ander. Dit zegt alleen iets over jou leervermogen. Iemand die goed kan leren hoeft niet per definititie een goede rijinstructeur te zijn. Het is zelfs zo dat iemand die goed kan leren hierbij hinder kan ondervinden doordat hij zich minder goed kan inleven in de moeilijker lerende leerling

Bert de Weerd|01.10.11|11:52

Bovendien heb ik als rijinstructeur de ervaring dat menigeen die goed kan leren, juist veel moeite hebben met het autorijden. Bij autorijden gaat het vnl om gedrag, mentaliteit, concentratie ed. aan ons de taak om iemand hierin ietwat te “sturen”. en dat is soms best lastig. De Sanctie en het protocol helpen mij hierbij niets!

Bert de Weerd|01.10.11|11:54

Als rijinstructeur heb je veel meer aan mensenkennis en ervaring op de weg en ervaring als rijinstructeur. Gerichte bijscholing sta ik om te “springen”, helaas is deze bij de opleidingsinstituten niet of nauwelijks te vinden.

John|01.10.11|12:15

Daarop aansluitend Bert,

Een van de argumenten die ik de enkele voorstanders dikwijls zie gebruiken is: “Wat stelt dat toneelstukje nu eenmaal voor?” Ik kan uit ervaring spreken omdat ik vorig jaar het toneelstukje heb mogen doen voor de cat. A. Mijn antwoord? Het stelt helemaal niets voor. Niet voor niets dat men zegt dat er hooguit 1 % afvalt. Maar dat is de discussie niet. Het verbeterd, zoals jij ook al aangeeft, helemaal niemand. Sterker nog, we weten allemaal dat de instructeur warvan>>

John|01.10.11|12:19

>> men onlangs de bevoegdheid heeft afgepakt een heel goede instructeur was. Daarnaast mag je bij de praktijkbegeleiding een lesplan in je hand houden en daarop gewoon kijken. Je krijgt er geen betere instructeurs van dus. Maar ja, als je mannen achter een bureau, die mooit buiten komen, plannen laat maken kun je natuurlijk geen goede plannen verwachten.

instructeur|01.10.11|17:42

instructeur,
Wij & alle belangen organisatie’s kunnen nix aan doen,dus het is een uit de hand gelopen
misverstand van alle medewerkers & plannenbedenkers-en makers en de minister heeft dit goedgekeurd omdat het hele plan is eerst getoetst door Bovag ect.ect organisatie’s.Ze zijn sinds 2001 hiermee bezig geweest en is dit uitgekomen,die andere plannen zijn mislukt bij de toetsing(zie verslag/rapport Camiel).Slachtoffers moeten terecht/onterecht.punt uit.
Er moet een groep slachtoffers vallen. aub

instructeur|01.10.11|18:16

Hallo VRB,

Waar zijn uw ervaring deskundigen.U vergelijkt appels met peren.
Weet u dat wij rijschoolhouders en gediplomeerd instructeurs bij ons werken,begrepen oke.
Als wij in deze vak fouten gaan maken met instructie’s of anders wat niet goed aansluit met een leerling,rijprocedure dan gaat het gemeenschap met ons afrekenen,en niet U en de Minister.en dat werkt direct want wij zijn direkt betrokken met bekendheid met onze dorp/stad e.d.Wij zijn toch handhaving van regels.Wist U dat niet aub

corrytjuh|03.10.11|10:03

@ instructeur Ik heb je stukje 3x gelezen en het zal wel aan mij liggen maar ik snap er geen snars van.

instructeur|03.10.11|11:49

Hallo Corrytjuh,

Stel u heeft een autorijschool en u doet het goed krijgt goed dan terug.Begrepen ?oke.
En als u het slecht doet krijgt u dan minder of geen nieuwe leerlingen,zij gaan bij u weg.Begrepen?oke.Dat is dan de echte IBKI rijtest en niet wat de minister met sanctie wilt>

Ik hoop dat u het door heeft.Zo zit de markwerking nu eenmaal.
@instructeur

corrytjuh|03.10.11|12:14

@ instructeur Oké dat had ik niet uit het vorige stukje begrepen, dat het zo werkt weet ik al een poosje, ik geef al 30 jaar rijles krijg de kinderen van oudleerlingen dus ik zal wel iets goed doen de hele huidige bijscholing draagt daar niets aan toe. Als ik leerlingen vertel hoe ik volgens protocol les moet geven kijken ze je met grote ogen aan en hebben zoiets van ja daaag ik kom niet om jou te zien rijden, ik wil zelf rijden.
Dus gaan we weer:

Bijscholing (relevante): JA
Sanctie: NEE

Ram|09.10.11|17:20

Hallo Corrytjuh,
Ik geef ook sinds 1989 rijles en hebt ook personeel in dienst en maakt hetzelfde mee.
Bijscholing tuurlijk

Peter|23.10.11|17:11

Neem een leskaart en daarbij een potje Tipp-Ex mee.
Je hebt een kruisje bij het file-parkeren staan en daarna weet de leerling niet meer hoe het moet.
Geweldig, hoe je bij het IBKI wordt beoordeeld.
Een leskaart is goed voor jezelf om te onthouden wat je met de leerling hebt behandeld en meer niet.
Ze hebben er geen notie van hoe sommige leerlingen in elkaar zitten en denken dat je iedereen op dezelfde manier les geeft

Bert de Weerd|24.10.11|09:36

EENS!

corrytjuh|24.10.11|11:07

Herhaling is nog steeds de beste leermeester, en lukt het na 3x nog niet, wegrijden en later opnieuw proberen en niet door blijven tobben met een (steeds meer gefrustreerde) leerling.
10 minuten later, ander plekkie, en soms zelfs 2 lessen later weer eens proberen en meestal lukt het dan wel.
Er zijn er wel die het idd in 1 les onder de knie hebben maar die zijn er maar heel weinig.
Maar :

Bijscholing (relevante) : JA
Sanctie: NEE

Bert de Weerd|24.10.11|13:09

@Klopt, wat jij omschrijft was de valkuil van mij toen ik net instructeur was. Vaak is het beteer om het op een later moment of op een andere manier nog eens te proberen.

Bert de Weerd|24.10.11|13:11

@corytjuh, ik wil je iets vragen, maar wil dit ivm privacy, of topic ed. dit niet hier doen.
Wil je mij een maitje sturen: [email protected]

Ram|31.10.11|07:20

Wij gaan toch vandaag naar Den Haag,Ik ben er al.In de buurt van Het binnenhof,maar krijg geen toegang met de auto,het is verboden in te rijden.Ik wacht tot 08.30- 09.00 uur met mijn rode lesauto ,en als er geen gezamelijke actie komt ,dan rij ik door naar mijn dorp in Friesland.Ik heb om 7 uur een korte gesprek gehad met een kamerlid,en die zei,dat ik overbodig bent,en moest weggaan om te werken.Waarom?Er komen toch weinig collega’s van u hier.Dus het werk echt niet om te komen demostreren.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.