IBKI,CEC

Verzoek IBKI tot ‘onbeperkt herkansen’ niet echt overtuigend

Het verzoek van IBKI aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu om ‘onbeperkt herkansen’ mogelijk te maken bij de praktijkbegeleiding, is weinig overtuigend opgesteld. IBKI-directeur Jim Schouten meldt erin dat de cijfers geen aanleiding geven tot aanpassing van de sanctie, terwijl er vrijwel niet wordt gesproken over de onrust in de branche over dit ‘zwaard van Damocles’. Bovendien wordt het standpunt van branchevereniging LBVI onjuist weergegeven in het verzoek.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het verzoek tot onbeperkt herkansen naast zich neer gelegd. Een ruime meerderheid van de Centrale Examen Commissie (CEC) van IBKI was tijdens de vergadering echter wel voorstander van aanpassing. Iets dat in de brief niet duidelijk naar voren komt.

Sanctie

“De belangenorganisaties van rijinstructeurs (Bovag, FAM en VRB, red.) geven aan dat hiermee de onrust over de sanctie kan worden weggenomen; de verenigingen van opleidingsinstituten zijn neutraal (LBVI) en negatief (VVB)”, schrijft Schouten aan het  ministerie van Infrastructuur en Milieu. “De VVB en de KNMV onderstrepen daarbij het feit dat de resultaten tot nu toe geen aanleiding geven om de praktijkbegeleiding aan te passen.”

Merkwaardig is dat in deze brief het negatieve advies van KNMV wel genoemd wordt. Terwijl het advies van bijvoorbeeld CBR, dat positief is over onbeperkt herkansen, buiten beeld wordt gelaten. Net als de andere CEC-leden, die ook positief zijn.

LBVI

Bovendien is de visie van LBVI onjuist weergegeven. Volgens zowel Arnold Beumer (LBVI), Frans Bastiaansen (Bovag Rijscholen) en Willy van Summeren (VRB), die allen tijdens de vergadering aanwezig waren, heeft LBVI zich tijdens de vergadering van 10 juni warm voorstander verklaard van onbeperkt herkansen.

“Ik heb de brief een dag na de vergadering opgesteld. Hierin zijn de standpunten van de brancheverenigingen naar voren gekomen zoals geuit in de vergadering”, verdedigt Schouten zich. “Ik heb ook geen protesten ontvangen over de inhoud.”

Protest

Van Summeren geeft aan niet geprotesteerd te hebben tegen de onjuist weergeven inhoud, omdat hij eerst het antwoord van het ministerie over de WRM/BRM-wijziging wilde afwachten. “De brief was al verzonden toen wij een kopie ervan ontvingen. Wij konden er dus toch niets meer aan veranderen.”

Schouten meldt in de brief naar het ministerie dat de zorg van de rijschoolbranche niet bevestigd wordt door de cijfers. “Op dit moment is het slagingspercentage bijna 90% en de verwachting is dat dat slagingspercentage ook geldt voor de herkansingen waardoor uiteindelijk 1% in aanraking komt met de sanctie.”

Wat hij er niet bij vermeldt is alleen rijinstructeurs van wie de bevoegdheid verloopt na 1 juni 2011 de praktijkbeoordeling gehaald moeten hebben. Omdat de brief begin juni is opgesteld, was er dus vrijwel geen weinig ervaring met de herkansingen. De bevoegdheid wordt binnen 7 dagen na een negatieve herkansing ingetrokken, daarom gaat iedereen pas op het laaste moment die poging wagen.

Percentage

“Een dergelijk percentage is bij het opstellen van de nieuwe WRM ook aan de orde geweest en lijkt maatschappelijk geen probleem (individueel natuurlijk wel). Feitelijk was de praktijkbegeleiding ook bedoeld om onvoldoende vakbekwame rijinstructeurs hun lesbevoegdheid te ontnemen”, aldus IBKI-directeur Schouten.

Volgens die redenatie zijn er in Nederland 130 niet-vakbekwame, maar wel gediplomeerde, rijinstructeurs (1% van 13.000) en zou beoordelingsmethodiek van IBKI tijdens de praktijkbeoordelingen hen er precies uithalen.

Pas aan het einde van de brief komt het IBKI-advies naar voren. Al is dat op zijn zachts gezegd ook niet erg overtuigend om het ministerie tot actie te bewegen. “Alles overziend denk ik dat het voorstel tegemoet kan komen aan de gevoelde bezwaren tegen de huidige sanctie (ook al zal die om praktische redenen zelden worden toegepast), terwijl het de gedachte van de nieuwe WRM – regelmatig bijscholen waarbij ook wordt beoordeeld en die beoordeling bepalend is voor de verlenging van het certificaat – overeind blijft”, schrijft Schouten.

Ministerie

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu weigert nu al een onbeperkt aantal herkansingen voor de Praktijkbegeleiding in te voeren voor rijinstructeurs, zolang de bevoegdheid loopt. Pas bij de geplande evaluatie in 2014 valt daar over te praten.

Nu is het zo dat een rijinstructeur na één mislukte herkansing zijn bevoegdheid kwijt raakt. Dat leidt tot erg veel onrust in de branche, omdat een rijinstructeur op die manier binnen 7 dagen werkeloos is na een negatieve herkansing van de praktijkbeoordeling.

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

39 reacties op “Verzoek IBKI tot ‘onbeperkt herkansen’ niet echt overtuigend”

M.H.|29.09.11|13:35

Zo, dat weten we dan ook weer.
Bart, bedankt voor deze snelle bericht geving.
Jammer? weer een gemiste kans om onrechtvaardigheid, rechtvaardig te maken.
Wanneer elke Nederlander deze sanctie aan zijn broek krijgt, ligt heel de Nederlandse economie, in een enkel jaar, op zijn gat.
Dus Ministers en directeuren , enz…!! maar geen sanctie geven, denk ik?
Of zou het daar uiteindelijk dan ook beter en rechtvaardiger gaan?

M.H.|29.09.11|14:29

Zie Poll Verkeerspro. ( rechts boven)
Als ik zak voor de praktijk begeleiding bij IBKI dan ga ik Failliet !
Meer dan 70% Antwoord met JA !
Hoezo ? geen ernstig onderwerp?
Het is maar wat je belangrijk vindt.
En vooral belangrijk! Raakt dit mijzelf?
EN of MIJN eigen lief klein gezinnetje.!!#
Wie de schoen past……………………….

John|29.09.11|14:41

Conclusie: Het standpunt van de CEC is niet aan de minister duidelijk gemaakt. Ook vreemd dat de LBVI als neutraal omschreven wordt terwijl zij op VerkeersPro duidelijk laten weten dat ze warm voorstander zijn en dat VVB tegen is terwijl Gijs Kantelberg op 21-09 twittert dat de VVB tegen is. Heel vreemd allemaal. >>

John|29.09.11|14:42

>>Daarnaast zou een kleine organisatie als de KNMV geen stem mogen hebben in dit soort dingen. Hoeveel mensen vertegenwoordigen zij nu eenmaal. Ik neem aan dat de betrokken partijen hun voorzitter ter verantwoording roepen en de minister op de hoogte stellen. Anders zijn zij niet geloofwaardig.

Wim van Dijk|29.09.11|16:43

In het forum heeft iemand de wettekst doorgelezen en NERGENS staat dat er maar 1 keer mag worden herkanst, er staat letterlijk “na de laatste praktijkbegeleiding” die onvoldoende is wordt de bevoegdheid ontnomen dus dat kan in mijn ogen ook de 4e of 5e keer zijn

Waarom komt dit nergens terug in de discussie ? Wie kan dit uitzoeken

B.B.|29.09.11|17:07

Ik vind het schande dat de hele branche moet bloeden voor 130 vakonbekwame instucteurs.
Wat is een vakonbekwame instructeur?Wat zijn de criteria?
Waar is die 130 op gebaseerd? Wat is de onderbouwing daarvan?
Allemaal vragen waarop ik van de hr. Schouten een duidelijk antwoord verwacht.
Zijn die 130 soms de oudere instructeurs die gezien hun leeftijd vroeger geen examen hoefden te doen en nog steeds het oude, voor het leven afgegeven instructeursbewijs, hebben dat in 2014 afloopt?
Ben Bridel

Redactie|29.09.11|17:20

@Wim van Dijk: dat staat in de BRM. De minister kan dat met een AmvB wijzigen

Kees|29.09.11|17:34

Als je alles samenvat merk je al gauw dat niet alles goed verlopen is.Bij een eventuele rechtzaak moet dit naar mijn mening een makkie zijn om dit te winnen.Ik ben er zeker van dat ze zelf het protocol niet goed volgen.

John|29.09.11|17:38

@ Redactie,

in de BRM?

Redactie|29.09.11|17:45

@John: Ja, die vind je hier: http://wetten.overheid.nl/BWBR0025866/geldigheidsdatum_26-09-2011.

Groet, Bart Pals

instructeur|29.09.11|19:27

instructeur,
Ik ben zeker van dat er geen kern rede bestaat dat bij rijschool een instructeur om de zoveel tijd nu i.p.v applicatie enkele keren rijles moet gaan geven waar een examinator moet gaan oordelen.Mijn vraag is aan onze minister wat is hier aan de hand en waarom rijles?
Waarom kan de Minister geen beslissing rechtvaardigen dat om de vijf of tien jaar elk bestuurder een examen moet ondergaan als het om de veiligheid gaat.

een mening
instructeur

instructeur|29.09.11|20:04

instructeur,
een voorbeeld:
Stel dat een schietvereniging een lid heeft(met goed gedrag) een wapenvergunning rechtvaardig en een jaar later richt hij/zij een bloedbad aan.Welke maatregel/sanctie zal de minister ondernemen.Schiet-instructeur om de vijf of tien jaar een examen schietles moest gaan geven?
BullShit.shitshit en nogmaals shit

Sjaak|29.09.11|20:23

Zal ik dan maar antwoord geven op de vraag waarom dit toneelstukje in stand moet worden gehouden Ben.
13000 x 210 euro x 1,1 is 3.003.000 euro omzet de komende vijf jaar voor IBKI daarna moeten we 2 maal in de vijf jaar dus 6.006.000 euro omzet in vijf jaar! Ja ook nog BTW vrij!
Hoeveel monden kan je daar mee voeden?
Oja omzet verlies voor de rijscholen is dan ongeveer 6.500.000 denk ik de komende vijf jaar.
En het dubbelle na die tijd. En dit is dan wel incl.btw.

Groeten Sjaak

Bert de Weerd|29.09.11|21:03

Het wordt tijd dat we een sanctie voor het IBKI bedenken!
Hoeveel kansen hebben ze onderhand al gehad en ze leren het nooit!!!
Wie kan deze sanctie opleggen aan het IBKI? Het ministerie?

Anoniem|29.09.11|21:12

Het wordt langzamerhand tijd voor actie. We zijn door het IBKI bedonderd! Ik zeg met zijn alle naar nieuwegein

B.B.|29.09.11|21:37

http://www.scribd.com/deleted/44627631

toezicht visie van het ministerie op………

Waar is het document gebleven ?

groeten Ben

Leon|29.09.11|22:26

Waarom moet dat 1% eruit gehaald worden, dit heeft toch niets met veiligheid te maken?

Met toneelstukjes kun je echter geen goede en slechte rijinstructeurs van onderscheiden, slechte rijinstructeurs zijn er volgens mij niet, wij hebben als het goed is allemaal dezelfde opleiding achter de rug.

Misschien zijn die rijinstructeurs vroeger anders opgeleid. Maar daar kunnen ze niet zo veel aan doen.

Bert de Weerd|29.09.11|22:46

Zo is’t en wat te denken aan die bulk aan ervaring en mensenkennis die ze hebben opgedaan!
Dat is niet te vangen in een protocol!

Leon|29.09.11|23:32

@Bert de Weerd: Inderdaad mensenkennis en ervaring dat is toch wat een leerling wilt!

instructeur|30.09.11|07:32

Hallo direkteur Schouten,

Er zijn ook heel en heeeeeeeeeeeeeeeeel slechte opleider met alle categorie diploma’s en die bij een zo’n rijtest heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel goed hebben gedaan en geslaagd zijn hoe verder dan welke kunt u precies eruit krijgen? U lieg gewoon u kijk naar hun slagings percentage eerst en dan wordt deze rijschool eruit gehaald waar of niet waar.
Dus u handelt met voorkennis,
Neem ontslag man en doe dan normaal man.

instrructeur

Wesly|30.09.11|09:05

Waarom niet echt overtuigend?

Dus u wilt dat wij met 500 lesauto’s naar Nieuwegein komen, dat zij wij pas overtuigend.
U wilt dat er een actie komt!

rij-instructeur 010|30.09.11|09:25

Gaat 31 oktober nog door???

Anton|30.09.11|11:14

09:25 | rij-instructeur 010: Dat is toch wat ze willen!

Heel Nieuwegein blauw op 31 oktober, en daarna in de file richting Den haag.

Kees|30.09.11|11:20

Je kan niet objectief zijn wanneer de slagingspercentage’s bekend zijn .Het CBR kan deze niet verwijderen daar zij in het verleden een rechtzaak met het progamma kassa verloren hebben.

Kees|30.09.11|11:43

Ik doe mee,al ik vind rijles geven voor een goed doel beter.ik ben best bereid om een dagomzet te doneren daarvoor.en op die manier aandacht te vragen voor onze zaak.Dat is een schijntje tov het mij de komende jaren gaat kosten.

Anton|30.09.11|11:48

@09:05 | Wesly: We moeten ze overtuigen met acties, Maar ook financieel!

Weet het zeker als er iets financieel gaat gebeuren dat is de sanctie binnen 13 dagen weg!

instructeur|30.09.11|11:56

Wij kunnen op 31 oktober aanwezig zijn maaaaaaaaaaaaaaaaaar hoe verder?
Er moet voordien uitgezocht worden hoe verder deze zaak willen gaan aanpakken.
Een keer protesteren hebben we 5 keer meegemaakt en er waren maar 50 lesauto’s in aktie
dus niet de meerderheid,bereiken we ook minder.Het moet van ons zelf een comissie komen
waar juristen ons adviseren hoe we verder moeten,vooral geen Bovag e.d.
Neutraal jurist(en).Dit kan gewoon niet.
Instructeur

instructeur|30.09.11|22:42

instructeur,
.Dit creatie zijn ze sinds 2001 bezig.Alle belangenorganisatie hebben handtekening geplaatst tot deze sanctie om aan te pakken.Gericht was om zogenaamde “slechte” goedkope rijscholen eruit te gooien is totaal mislukt.Er vallen nu slachtoffers waar de organisaties nooit had gedacht.Jammer, maar de sanctie staat nu ,en heeft niet gehaald(90 %)geslaagden bewijs niet waar de goede/slechte/goedkope rijscholen zijn.
nogmaals sanctie heeft geen handen noch voeten

bert|01.10.11|13:32

Ik ben benieuwd wanneer het echt HELEMAAL uit de hand gaat lopen…..

Ik hoor instructeurs toch rare dingen uitkramen. Je zou er bang van worden.

Frank2|03.10.11|22:25

Een goed stuk journalistiek van Bart. En dat mag ook wel eens gezegd worden. Kudoz, Bart.

Overigens, als het idd zo is dat de VVB (jongepier en verkeersacedemie, én door hen zelf in het leven geroepen…) tegen dit voorstel hebben gestemd, dan volg ik daar zeker geen bijscholing meer. Acute boycot op deze twee opleiders. En hun licentie intrekken, want zij kunnen niet garanderen dat instructeurs in twee keer slagen voor de applicatie!

John|04.10.11|07:56

Langzaam komt de media aandacht op gang. Wij willen zo veel mogelijk publiciteit zoeken. Afgelopen weekend hebben veel kranten al aandacht besteed aan onze zaak en nu gaan we verder met de andere media. Ook regionale zenders. Gisteren heeft radio Zwolle een item hierover gehad. Natuurlijk deed deze omroep aan het goede journalistieke “hoor en wederhoor” Het IBKI wilde geen commentaar geven. HUH? Dat gaat nog moeilijk worden denk ik. Radio Zwolle is slechts de eerste in een hele lange rij!

John|04.10.11|08:26

En nu lijken bepaalde organisaties zich te schamen voor de sanctie die ze zelf destijds verzonnen en tot nu toe altijd verdedigd hebben. Vreemd. Heel vreemd.

Bert de Weerd|04.10.11|11:13

Schamen is niet zo heel vreemd, eerder terecht!
Er niet voor uit willen komen dat men er naast zat, wat overigens iedereen kan overkomen is m.i. nog veel vreemder.

Kees|04.10.11|15:46

@John,Allereerst een compliment naar jullie ik heb nu het idee dat er wat gebeurd .Is het misschien een idee om alle email adressen te verzamelen ze zijn te vinden op de site van het CBR(rijschoolgegevens)want er zijn veel rijscholen die niet weten wat er aan de hand is.

Ingeborg|04.10.11|16:27

Ik lees over actie op 31 oktober?
Ik kan dan nog vrij plannen. Maar hoe en waar en wat?
En hoe wordt dit verder gecommuniceerd naar collega’s?
Ik kan via de RVZ-20 wel een stel collega’s benaderen, maar dan moet ik wel details en zekerheid hebben.

Bert de Weerd|05.10.11|16:37

Iemand heeft via de reacties op verkeerspro opgeroepen 31 okt. naar Nieuwegein te gaan voor de rest is het mij ook niet duidelijk.

Mohamed el Kouaa|13.10.11|10:53

Dag alle collega’s,

Ik ben op 31 Okt.2011 in Nieuwegein,maar waar en hoelaat?.

Groeten ,
Mohamed el Kouaa (ver.sch.KOUAA)

Floris|15.10.11|22:22

Ik denk dat er een actie komt op 31 Oktober, dat dacht ik al alleen maar kletsen en nog eens kletsen en verder niets.

Dat weten ze daar ook in Den haag.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Verzoek IBKI tot ‘onbeperkt herkansen’ niet echt overtuigend | RijschoolPro
IBKI,CEC

Verzoek IBKI tot ‘onbeperkt herkansen’ niet echt overtuigend

Het verzoek van IBKI aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu om ‘onbeperkt herkansen’ mogelijk te maken bij de praktijkbegeleiding, is weinig overtuigend opgesteld. IBKI-directeur Jim Schouten meldt erin dat de cijfers geen aanleiding geven tot aanpassing van de sanctie, terwijl er vrijwel niet wordt gesproken over de onrust in de branche over dit ‘zwaard van Damocles’. Bovendien wordt het standpunt van branchevereniging LBVI onjuist weergegeven in het verzoek.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het verzoek tot onbeperkt herkansen naast zich neer gelegd. Een ruime meerderheid van de Centrale Examen Commissie (CEC) van IBKI was tijdens de vergadering echter wel voorstander van aanpassing. Iets dat in de brief niet duidelijk naar voren komt.

Sanctie

“De belangenorganisaties van rijinstructeurs (Bovag, FAM en VRB, red.) geven aan dat hiermee de onrust over de sanctie kan worden weggenomen; de verenigingen van opleidingsinstituten zijn neutraal (LBVI) en negatief (VVB)”, schrijft Schouten aan het  ministerie van Infrastructuur en Milieu. “De VVB en de KNMV onderstrepen daarbij het feit dat de resultaten tot nu toe geen aanleiding geven om de praktijkbegeleiding aan te passen.”

Merkwaardig is dat in deze brief het negatieve advies van KNMV wel genoemd wordt. Terwijl het advies van bijvoorbeeld CBR, dat positief is over onbeperkt herkansen, buiten beeld wordt gelaten. Net als de andere CEC-leden, die ook positief zijn.

LBVI

Bovendien is de visie van LBVI onjuist weergegeven. Volgens zowel Arnold Beumer (LBVI), Frans Bastiaansen (Bovag Rijscholen) en Willy van Summeren (VRB), die allen tijdens de vergadering aanwezig waren, heeft LBVI zich tijdens de vergadering van 10 juni warm voorstander verklaard van onbeperkt herkansen.

“Ik heb de brief een dag na de vergadering opgesteld. Hierin zijn de standpunten van de brancheverenigingen naar voren gekomen zoals geuit in de vergadering”, verdedigt Schouten zich. “Ik heb ook geen protesten ontvangen over de inhoud.”

Protest

Van Summeren geeft aan niet geprotesteerd te hebben tegen de onjuist weergeven inhoud, omdat hij eerst het antwoord van het ministerie over de WRM/BRM-wijziging wilde afwachten. “De brief was al verzonden toen wij een kopie ervan ontvingen. Wij konden er dus toch niets meer aan veranderen.”

Schouten meldt in de brief naar het ministerie dat de zorg van de rijschoolbranche niet bevestigd wordt door de cijfers. “Op dit moment is het slagingspercentage bijna 90% en de verwachting is dat dat slagingspercentage ook geldt voor de herkansingen waardoor uiteindelijk 1% in aanraking komt met de sanctie.”

Wat hij er niet bij vermeldt is alleen rijinstructeurs van wie de bevoegdheid verloopt na 1 juni 2011 de praktijkbeoordeling gehaald moeten hebben. Omdat de brief begin juni is opgesteld, was er dus vrijwel geen weinig ervaring met de herkansingen. De bevoegdheid wordt binnen 7 dagen na een negatieve herkansing ingetrokken, daarom gaat iedereen pas op het laaste moment die poging wagen.

Percentage

“Een dergelijk percentage is bij het opstellen van de nieuwe WRM ook aan de orde geweest en lijkt maatschappelijk geen probleem (individueel natuurlijk wel). Feitelijk was de praktijkbegeleiding ook bedoeld om onvoldoende vakbekwame rijinstructeurs hun lesbevoegdheid te ontnemen”, aldus IBKI-directeur Schouten.

Volgens die redenatie zijn er in Nederland 130 niet-vakbekwame, maar wel gediplomeerde, rijinstructeurs (1% van 13.000) en zou beoordelingsmethodiek van IBKI tijdens de praktijkbeoordelingen hen er precies uithalen.

Pas aan het einde van de brief komt het IBKI-advies naar voren. Al is dat op zijn zachts gezegd ook niet erg overtuigend om het ministerie tot actie te bewegen. “Alles overziend denk ik dat het voorstel tegemoet kan komen aan de gevoelde bezwaren tegen de huidige sanctie (ook al zal die om praktische redenen zelden worden toegepast), terwijl het de gedachte van de nieuwe WRM – regelmatig bijscholen waarbij ook wordt beoordeeld en die beoordeling bepalend is voor de verlenging van het certificaat – overeind blijft”, schrijft Schouten.

Ministerie

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu weigert nu al een onbeperkt aantal herkansingen voor de Praktijkbegeleiding in te voeren voor rijinstructeurs, zolang de bevoegdheid loopt. Pas bij de geplande evaluatie in 2014 valt daar over te praten.

Nu is het zo dat een rijinstructeur na één mislukte herkansing zijn bevoegdheid kwijt raakt. Dat leidt tot erg veel onrust in de branche, omdat een rijinstructeur op die manier binnen 7 dagen werkeloos is na een negatieve herkansing van de praktijkbeoordeling.

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

39 reacties op “Verzoek IBKI tot ‘onbeperkt herkansen’ niet echt overtuigend”

M.H.|29.09.11|13:35

Zo, dat weten we dan ook weer.
Bart, bedankt voor deze snelle bericht geving.
Jammer? weer een gemiste kans om onrechtvaardigheid, rechtvaardig te maken.
Wanneer elke Nederlander deze sanctie aan zijn broek krijgt, ligt heel de Nederlandse economie, in een enkel jaar, op zijn gat.
Dus Ministers en directeuren , enz…!! maar geen sanctie geven, denk ik?
Of zou het daar uiteindelijk dan ook beter en rechtvaardiger gaan?

M.H.|29.09.11|14:29

Zie Poll Verkeerspro. ( rechts boven)
Als ik zak voor de praktijk begeleiding bij IBKI dan ga ik Failliet !
Meer dan 70% Antwoord met JA !
Hoezo ? geen ernstig onderwerp?
Het is maar wat je belangrijk vindt.
En vooral belangrijk! Raakt dit mijzelf?
EN of MIJN eigen lief klein gezinnetje.!!#
Wie de schoen past……………………….

John|29.09.11|14:41

Conclusie: Het standpunt van de CEC is niet aan de minister duidelijk gemaakt. Ook vreemd dat de LBVI als neutraal omschreven wordt terwijl zij op VerkeersPro duidelijk laten weten dat ze warm voorstander zijn en dat VVB tegen is terwijl Gijs Kantelberg op 21-09 twittert dat de VVB tegen is. Heel vreemd allemaal. >>

John|29.09.11|14:42

>>Daarnaast zou een kleine organisatie als de KNMV geen stem mogen hebben in dit soort dingen. Hoeveel mensen vertegenwoordigen zij nu eenmaal. Ik neem aan dat de betrokken partijen hun voorzitter ter verantwoording roepen en de minister op de hoogte stellen. Anders zijn zij niet geloofwaardig.

Wim van Dijk|29.09.11|16:43

In het forum heeft iemand de wettekst doorgelezen en NERGENS staat dat er maar 1 keer mag worden herkanst, er staat letterlijk “na de laatste praktijkbegeleiding” die onvoldoende is wordt de bevoegdheid ontnomen dus dat kan in mijn ogen ook de 4e of 5e keer zijn

Waarom komt dit nergens terug in de discussie ? Wie kan dit uitzoeken

B.B.|29.09.11|17:07

Ik vind het schande dat de hele branche moet bloeden voor 130 vakonbekwame instucteurs.
Wat is een vakonbekwame instructeur?Wat zijn de criteria?
Waar is die 130 op gebaseerd? Wat is de onderbouwing daarvan?
Allemaal vragen waarop ik van de hr. Schouten een duidelijk antwoord verwacht.
Zijn die 130 soms de oudere instructeurs die gezien hun leeftijd vroeger geen examen hoefden te doen en nog steeds het oude, voor het leven afgegeven instructeursbewijs, hebben dat in 2014 afloopt?
Ben Bridel

Redactie|29.09.11|17:20

@Wim van Dijk: dat staat in de BRM. De minister kan dat met een AmvB wijzigen

Kees|29.09.11|17:34

Als je alles samenvat merk je al gauw dat niet alles goed verlopen is.Bij een eventuele rechtzaak moet dit naar mijn mening een makkie zijn om dit te winnen.Ik ben er zeker van dat ze zelf het protocol niet goed volgen.

John|29.09.11|17:38

@ Redactie,

in de BRM?

Redactie|29.09.11|17:45

@John: Ja, die vind je hier: http://wetten.overheid.nl/BWBR0025866/geldigheidsdatum_26-09-2011.

Groet, Bart Pals

instructeur|29.09.11|19:27

instructeur,
Ik ben zeker van dat er geen kern rede bestaat dat bij rijschool een instructeur om de zoveel tijd nu i.p.v applicatie enkele keren rijles moet gaan geven waar een examinator moet gaan oordelen.Mijn vraag is aan onze minister wat is hier aan de hand en waarom rijles?
Waarom kan de Minister geen beslissing rechtvaardigen dat om de vijf of tien jaar elk bestuurder een examen moet ondergaan als het om de veiligheid gaat.

een mening
instructeur

instructeur|29.09.11|20:04

instructeur,
een voorbeeld:
Stel dat een schietvereniging een lid heeft(met goed gedrag) een wapenvergunning rechtvaardig en een jaar later richt hij/zij een bloedbad aan.Welke maatregel/sanctie zal de minister ondernemen.Schiet-instructeur om de vijf of tien jaar een examen schietles moest gaan geven?
BullShit.shitshit en nogmaals shit

Sjaak|29.09.11|20:23

Zal ik dan maar antwoord geven op de vraag waarom dit toneelstukje in stand moet worden gehouden Ben.
13000 x 210 euro x 1,1 is 3.003.000 euro omzet de komende vijf jaar voor IBKI daarna moeten we 2 maal in de vijf jaar dus 6.006.000 euro omzet in vijf jaar! Ja ook nog BTW vrij!
Hoeveel monden kan je daar mee voeden?
Oja omzet verlies voor de rijscholen is dan ongeveer 6.500.000 denk ik de komende vijf jaar.
En het dubbelle na die tijd. En dit is dan wel incl.btw.

Groeten Sjaak

Bert de Weerd|29.09.11|21:03

Het wordt tijd dat we een sanctie voor het IBKI bedenken!
Hoeveel kansen hebben ze onderhand al gehad en ze leren het nooit!!!
Wie kan deze sanctie opleggen aan het IBKI? Het ministerie?

Anoniem|29.09.11|21:12

Het wordt langzamerhand tijd voor actie. We zijn door het IBKI bedonderd! Ik zeg met zijn alle naar nieuwegein

B.B.|29.09.11|21:37

http://www.scribd.com/deleted/44627631

toezicht visie van het ministerie op………

Waar is het document gebleven ?

groeten Ben

Leon|29.09.11|22:26

Waarom moet dat 1% eruit gehaald worden, dit heeft toch niets met veiligheid te maken?

Met toneelstukjes kun je echter geen goede en slechte rijinstructeurs van onderscheiden, slechte rijinstructeurs zijn er volgens mij niet, wij hebben als het goed is allemaal dezelfde opleiding achter de rug.

Misschien zijn die rijinstructeurs vroeger anders opgeleid. Maar daar kunnen ze niet zo veel aan doen.

Bert de Weerd|29.09.11|22:46

Zo is’t en wat te denken aan die bulk aan ervaring en mensenkennis die ze hebben opgedaan!
Dat is niet te vangen in een protocol!

Leon|29.09.11|23:32

@Bert de Weerd: Inderdaad mensenkennis en ervaring dat is toch wat een leerling wilt!

instructeur|30.09.11|07:32

Hallo direkteur Schouten,

Er zijn ook heel en heeeeeeeeeeeeeeeeel slechte opleider met alle categorie diploma’s en die bij een zo’n rijtest heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel goed hebben gedaan en geslaagd zijn hoe verder dan welke kunt u precies eruit krijgen? U lieg gewoon u kijk naar hun slagings percentage eerst en dan wordt deze rijschool eruit gehaald waar of niet waar.
Dus u handelt met voorkennis,
Neem ontslag man en doe dan normaal man.

instrructeur

Wesly|30.09.11|09:05

Waarom niet echt overtuigend?

Dus u wilt dat wij met 500 lesauto’s naar Nieuwegein komen, dat zij wij pas overtuigend.
U wilt dat er een actie komt!

rij-instructeur 010|30.09.11|09:25

Gaat 31 oktober nog door???

Anton|30.09.11|11:14

09:25 | rij-instructeur 010: Dat is toch wat ze willen!

Heel Nieuwegein blauw op 31 oktober, en daarna in de file richting Den haag.

Kees|30.09.11|11:20

Je kan niet objectief zijn wanneer de slagingspercentage’s bekend zijn .Het CBR kan deze niet verwijderen daar zij in het verleden een rechtzaak met het progamma kassa verloren hebben.

Kees|30.09.11|11:43

Ik doe mee,al ik vind rijles geven voor een goed doel beter.ik ben best bereid om een dagomzet te doneren daarvoor.en op die manier aandacht te vragen voor onze zaak.Dat is een schijntje tov het mij de komende jaren gaat kosten.

Anton|30.09.11|11:48

@09:05 | Wesly: We moeten ze overtuigen met acties, Maar ook financieel!

Weet het zeker als er iets financieel gaat gebeuren dat is de sanctie binnen 13 dagen weg!

instructeur|30.09.11|11:56

Wij kunnen op 31 oktober aanwezig zijn maaaaaaaaaaaaaaaaaar hoe verder?
Er moet voordien uitgezocht worden hoe verder deze zaak willen gaan aanpakken.
Een keer protesteren hebben we 5 keer meegemaakt en er waren maar 50 lesauto’s in aktie
dus niet de meerderheid,bereiken we ook minder.Het moet van ons zelf een comissie komen
waar juristen ons adviseren hoe we verder moeten,vooral geen Bovag e.d.
Neutraal jurist(en).Dit kan gewoon niet.
Instructeur

instructeur|30.09.11|22:42

instructeur,
.Dit creatie zijn ze sinds 2001 bezig.Alle belangenorganisatie hebben handtekening geplaatst tot deze sanctie om aan te pakken.Gericht was om zogenaamde “slechte” goedkope rijscholen eruit te gooien is totaal mislukt.Er vallen nu slachtoffers waar de organisaties nooit had gedacht.Jammer, maar de sanctie staat nu ,en heeft niet gehaald(90 %)geslaagden bewijs niet waar de goede/slechte/goedkope rijscholen zijn.
nogmaals sanctie heeft geen handen noch voeten

bert|01.10.11|13:32

Ik ben benieuwd wanneer het echt HELEMAAL uit de hand gaat lopen…..

Ik hoor instructeurs toch rare dingen uitkramen. Je zou er bang van worden.

Frank2|03.10.11|22:25

Een goed stuk journalistiek van Bart. En dat mag ook wel eens gezegd worden. Kudoz, Bart.

Overigens, als het idd zo is dat de VVB (jongepier en verkeersacedemie, én door hen zelf in het leven geroepen…) tegen dit voorstel hebben gestemd, dan volg ik daar zeker geen bijscholing meer. Acute boycot op deze twee opleiders. En hun licentie intrekken, want zij kunnen niet garanderen dat instructeurs in twee keer slagen voor de applicatie!

John|04.10.11|07:56

Langzaam komt de media aandacht op gang. Wij willen zo veel mogelijk publiciteit zoeken. Afgelopen weekend hebben veel kranten al aandacht besteed aan onze zaak en nu gaan we verder met de andere media. Ook regionale zenders. Gisteren heeft radio Zwolle een item hierover gehad. Natuurlijk deed deze omroep aan het goede journalistieke “hoor en wederhoor” Het IBKI wilde geen commentaar geven. HUH? Dat gaat nog moeilijk worden denk ik. Radio Zwolle is slechts de eerste in een hele lange rij!

John|04.10.11|08:26

En nu lijken bepaalde organisaties zich te schamen voor de sanctie die ze zelf destijds verzonnen en tot nu toe altijd verdedigd hebben. Vreemd. Heel vreemd.

Bert de Weerd|04.10.11|11:13

Schamen is niet zo heel vreemd, eerder terecht!
Er niet voor uit willen komen dat men er naast zat, wat overigens iedereen kan overkomen is m.i. nog veel vreemder.

Kees|04.10.11|15:46

@John,Allereerst een compliment naar jullie ik heb nu het idee dat er wat gebeurd .Is het misschien een idee om alle email adressen te verzamelen ze zijn te vinden op de site van het CBR(rijschoolgegevens)want er zijn veel rijscholen die niet weten wat er aan de hand is.

Ingeborg|04.10.11|16:27

Ik lees over actie op 31 oktober?
Ik kan dan nog vrij plannen. Maar hoe en waar en wat?
En hoe wordt dit verder gecommuniceerd naar collega’s?
Ik kan via de RVZ-20 wel een stel collega’s benaderen, maar dan moet ik wel details en zekerheid hebben.

Bert de Weerd|05.10.11|16:37

Iemand heeft via de reacties op verkeerspro opgeroepen 31 okt. naar Nieuwegein te gaan voor de rest is het mij ook niet duidelijk.

Mohamed el Kouaa|13.10.11|10:53

Dag alle collega’s,

Ik ben op 31 Okt.2011 in Nieuwegein,maar waar en hoelaat?.

Groeten ,
Mohamed el Kouaa (ver.sch.KOUAA)

Floris|15.10.11|22:22

Ik denk dat er een actie komt op 31 Oktober, dat dacht ik al alleen maar kletsen en nog eens kletsen en verder niets.

Dat weten ze daar ook in Den haag.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.