transportopleider, code95, vrachtauto, rijles

5 miljoen aan scholingssubsidies transportsector in 2013

SOOB (het opleidings- en ontwikkelingsfonds van de sector transport en logistiek) verstrekt ook in 2013 subsidies op diverse opleidingen en heeft de scholingssubsidies voor 2013 bekendgemaakt. Het totale bedrag dat beschikbaar is in 2013 bedraagt € 5 miljoen euro, meldt VTL. Het is voor ondernemers in de transport en logistiek sector belangrijk om medewerkers optimaal inzetbaar te houden en het opleiden van personeel draagt daaraan bij.

Nieuw in 2013 is onder andere dat een werkgever nu ook subsidie kan krijgen voor medewerkers die pas in dienst komen nadat zij examen hebben gedaan voor de opleiding.

Subsidiereglementen

De complete aangepaste SOOB- Subsidiereglementen zijn beschikbaar op www.soobsubsidiepunt.nl. Op deze website staat het complete overzicht met opleidingen en trainingen waarvoor subsidie beschikbaar is. De SOOB- scholingssubsidies zijn op een aantal punten aangepast door de sociale partners vertegenwoordigd in het SOOB- Bestuur: FNV, CNV, TLN en VVT.

Werkgevers die medewerkers willen opleiden voor een branchekwalificerend certificaat of diploma, kunnen bij SOOB Subsidiepunt terecht. De keuze uit opleidingen is breed en varieert van opleidingen voor chauffeurs en logistiek personeel tot opleidingen voor het middenkader. Ook voor medewerkers in verticaal transport en verhuizen is er een uitgebreide keuze in opleidingen met subsidie.

Verplichte nascholing

Met subsidie voor themagerichte scholing worden voor de sector belangrijke ontwikkelingen gestimuleerd. In het kader van de verplichte nascholing van 35 uur – waarvan tenminste één praktijkdag stelt SOOB € 100,- per chauffeur subsidie beschikbaar voor één praktijkdag per jaar.

Bedrijven die (nieuwe) medewerkers willen opleiden tot chauffeur kunnen via SOOB subsidie voor de Rijopleidingen aanvragen. Daarbij gaat het om de onderdelen Vakbekwaamheid 1, 2 en 3 (RV1, V2C en V3C) en de Rijopleiding C en Rijopleiding E bij C. Werkgevers kunnen 35% subsidie over de kosten van de Rijopleidingen ontvangen, tot een maximum duur en uurtarief.

Opleiders en exameninstellingen

Meer dan 160 Gecertificeerde opleiders Transport & Logistiek staan klaar om de opleidingen te plannen en uit te voeren. Voor alle branchekwalificerende opleidingen die worden afgesloten met een officieel en onafhankelijk examen, moet gelden dat dat dit examen wordt afgenomen door een goedgekeurde exameninstelling. De gegevens van opleiders en exameninstellingen zijn te vinden op www.soobsubsidiepunt.nl.

Het aanvragen van subsidie gaat snel en gemakkelijk via SOOB Subsidiepunt. Die geeft ook een overzicht van alle opleidingen, opleiders en exameninstellingen.

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

5 miljoen aan scholingssubsidies transportsector in 2013 | RijschoolPro
transportopleider, code95, vrachtauto, rijles

5 miljoen aan scholingssubsidies transportsector in 2013

SOOB (het opleidings- en ontwikkelingsfonds van de sector transport en logistiek) verstrekt ook in 2013 subsidies op diverse opleidingen en heeft de scholingssubsidies voor 2013 bekendgemaakt. Het totale bedrag dat beschikbaar is in 2013 bedraagt € 5 miljoen euro, meldt VTL. Het is voor ondernemers in de transport en logistiek sector belangrijk om medewerkers optimaal inzetbaar te houden en het opleiden van personeel draagt daaraan bij.

Nieuw in 2013 is onder andere dat een werkgever nu ook subsidie kan krijgen voor medewerkers die pas in dienst komen nadat zij examen hebben gedaan voor de opleiding.

Subsidiereglementen

De complete aangepaste SOOB- Subsidiereglementen zijn beschikbaar op www.soobsubsidiepunt.nl. Op deze website staat het complete overzicht met opleidingen en trainingen waarvoor subsidie beschikbaar is. De SOOB- scholingssubsidies zijn op een aantal punten aangepast door de sociale partners vertegenwoordigd in het SOOB- Bestuur: FNV, CNV, TLN en VVT.

Werkgevers die medewerkers willen opleiden voor een branchekwalificerend certificaat of diploma, kunnen bij SOOB Subsidiepunt terecht. De keuze uit opleidingen is breed en varieert van opleidingen voor chauffeurs en logistiek personeel tot opleidingen voor het middenkader. Ook voor medewerkers in verticaal transport en verhuizen is er een uitgebreide keuze in opleidingen met subsidie.

Verplichte nascholing

Met subsidie voor themagerichte scholing worden voor de sector belangrijke ontwikkelingen gestimuleerd. In het kader van de verplichte nascholing van 35 uur – waarvan tenminste één praktijkdag stelt SOOB € 100,- per chauffeur subsidie beschikbaar voor één praktijkdag per jaar.

Bedrijven die (nieuwe) medewerkers willen opleiden tot chauffeur kunnen via SOOB subsidie voor de Rijopleidingen aanvragen. Daarbij gaat het om de onderdelen Vakbekwaamheid 1, 2 en 3 (RV1, V2C en V3C) en de Rijopleiding C en Rijopleiding E bij C. Werkgevers kunnen 35% subsidie over de kosten van de Rijopleidingen ontvangen, tot een maximum duur en uurtarief.

Opleiders en exameninstellingen

Meer dan 160 Gecertificeerde opleiders Transport & Logistiek staan klaar om de opleidingen te plannen en uit te voeren. Voor alle branchekwalificerende opleidingen die worden afgesloten met een officieel en onafhankelijk examen, moet gelden dat dat dit examen wordt afgenomen door een goedgekeurde exameninstelling. De gegevens van opleiders en exameninstellingen zijn te vinden op www.soobsubsidiepunt.nl.

Het aanvragen van subsidie gaat snel en gemakkelijk via SOOB Subsidiepunt. Die geeft ook een overzicht van alle opleidingen, opleiders en exameninstellingen.

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.