CBR, hoofdkantoor

Cao-akkoord CBR en vakbonden: eenmalige uitkering van 2%

Het CBR en de vakbonden hebben een onderhandelingsresultaat voor de cao over 2013 bereikt.
 CBR-medewerkers krijgen een eenmalige uitkering voor 2013 van 2%, bestaande uit 1% in februari en 1% in september. “Met deze uitkering en door de overige arbeidsvoorwaarden ongemoeid te laten, hebben het CBR en de bonden een oplossing kunnen vinden voor het combineren van een waardering voor de inzet van medewerkers en de onmogelijkheid om tot een structurele loonsverhoging over te gaan”, meldt het CBR.

De eenmalige uitkering wordt betaald over het bruto salaris inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering en is pensioengevend.

Modernisering cao

Verder zijn er afspraken gemaakt om gezamenlijk de voorstellen voor modernisering van de cao uit te werken, waaronder een mogelijk persoonlijk mobiliteitsbudget en een alternatieve oplossing voor de problematiek rond het 9e examen, bij grote drukte (uitloopmogelijkheid).

“Modernisering van de verschillende regelingen is belangrijk omdat nieuwe medewerkers tegenwoordig behoefte hebben aan meer keuzevrijheid en maatwerk in hun arbeidsvoorwaarden. Daarmee ontstaat ook ruimte voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers en kan het CBR flexibeler aansluiten bij klantwensen”, zegt het CBR.

“Het is hierbij dus niet de bedoeling werknemers iets af te nemen maar slimmer te werken zodat er een win-winsituatie ontstaat voor zowel het CBR als de medewerkers.”

Afspraken

Concreet zijn de afspraken:

  • Op korte termijn zal, ten behoeve van regelingen gericht op duurzame inzetbaarheid , een belastbaarheidonderzoek starten.
  • Er komt een werkgroep die zich richt op leeftijdsbewust personeelsbeleid en het nieuwe werken.
  • Er komt een eigen ontslagcommissie , bestaande uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemerszijde, die de toetsingsrol van het UWV bij ontslag overneemt.
  • Examinatoren CCV ontvangen met ingang van 1 januari 2013 een maandelijkse toeslag van €90 bruto (op fulltime basis), met uitzondering van de examinatoren die op basis van artikel 29 uit de CAO een toeslag ontvangen.

Advies

De vakbonden gaan het onderhandelingsresultaat met een positief advies voorleggen aan de leden. De FNV zal hiervoor, conform hun procedure, als tussenstap eerst de kaderleden consulteren.
De ledenraadpleging zal schriftelijk plaatsvinden. De lunchbijeenkomsten van de vakbonden komen daarmee te vervallen.

Ditzelfde geldt voor de aangekondigde extra medewerkerbijeenkomst op maandag 14 januari met de CBR-directie. Met het bereikte onderhandelingsresultaat is ook deze bijeenkomst niet langer nodig.

Lees ook: Cao-overleg tussen CBR en vakbonden vastgelopen

Onderwerpen: , ,

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.