UWV, hoofdkantoor

Helft UWV’ers maakte opleiding tot rijinstructeur niet af

Meer dan de helft van de mensen die de afgelopen jaren van het UWV financiële steun kreeg bij hun opleiding tot rijinstructeur, heeft deze opleiding niet afgemaakt. Dat blijkt uit cijfers van het UWV, die VerkeersPro.nl heeft opgevraagd. Van de 560 mensen die gestart zijn, hebben er 293 hun opleiding niet afgerond. Gemiddeld kostte die opleiding 5000 euro per kandidaat.

In  de periode tussen 2008 tot en met 2012 heeft het UWV 560 mensen financieel gesteund bij hun opleiding tot rijinstructeur. Het ging om mensen met een WW-uitkering of een ziektewetuitkering die een opleiding volgden waaraan een baangarantie gekoppeld was. Gemiddeld kostte die opleiding 5000 euro per kandidaat. Die kosten werden door het UWV vergoed als ze pasten in het opgestelde werkplan van een werkcoach voor een kandidaat.

Redenen

Meer dan de helft van de aspirant-rijinstructeurs (293 mensen) heeft zijn of haar opleiding niet afgerond. De beweegredenen om voortijdig te stoppen waren volgens het UWV heel divers. Sommigen haakten af omdat ze een andere baan hadden gevonden, anderen door ziekte of andere persoonlijke omstandigheden. Daarnaast was er deel voor wie de opleiding tegenviel of die niet geslaagd is voor het examen.

Van de 560 mensen die subsidie kreeg voor de opleiding zijn er vijftien gestart als zelfstandig ondernemer tijdens of direct na de opleiding. De rest (252 mensen) vond een vaste of tijdelijke baan in de rijschoolbranche of ging via een uitzendbureau aan de slag.

‘Lachtertje’

Voorzitter Arnold Beumer van de LBVI (Landelijke belangenvereniging voor verkeersopleidingsinstituten) gelooft niet dat de cijfers van het UWV als het gaat om aantal cursisten kloppen. Er zouden veel meer mensen een opleiding tot rijinstructeur vergoed gekregen hebben. “Dit is echt een lachertje. Ik denk dat dat aantal minimaal vijf keer zo hoog is.” Alleen Compact Opleidingen, die twee jaar geleden failliet ging, leidde volgens Beumer al meer mensen op dan het totale aantal dat UWV opgeeft.

Ook Bovag zet vraagtekens bij het aantal van 560, hoewel de brancheorganisatie ook niet exact weet hoeveel instructeurs door Compact zijn opgeleid met overheidsgeld. “We hebben geen harde cijfers, maar het lijkt ons aan de lage kant”, aldus woordvoerder Paul de Waal.  Bovag schat in dat het niet om 560 maar 2000 tot 2.500 mensen gaat. Geconfronteerd met de schattingen van de branche blijft het UWV bij de eerder genoemde 560.

Startersregeling

Naast WW’ers en ZW’ers zijn er ook mensen met steun van gemeentes omgeschoold tot rijinstructeur. Die cijfers worden landelijk niet bijgehouden. Beumer schat dat die stroom een stuk kleiner is dan vanuit het UWV. Hooguit een paar honderd, vermoedt hij.

Ook uit de aantallen mensen die vanuit de WW zijn gestart met een eigen bedrag vanuit de startersregeling, valt niet op te maken om hoeveel rijschoolhouders het gaat. Vorig jaar zijn ruim 10.000 vanuit die regeling gestart met een eigen bedrijf, maar het UWV houdt niet bij om wat voor soort bedrijven het gaat.

MobiDeta

Normaliter is de opleiding tot rijinstructeur binnen een jaar afgerond. Hoewel het UWV sinds 2012 gestopt is met het meebetalen aan opleidingen voor rijinstructeurs kan het zijn dat op dit moment nog mensen met een uitkering bezig zijn met een opleiding. Het gaat dan volgens het UWV om opleidingen die al voor die tijd betaald zijn, maar waar mensen niet eerder terecht konden. Een voorbeeld van zo’n bedrijf is MobiDeta dat onlangs uitgebreid aan bod kwam in Tros Opgelicht. Cursisten, onder wie mensen die opgeleid werden met geld van het UWV,  klaagden in de uitzending dat er van de beloofde opleiding met baangarantie in de praktijk weinig terecht kwam.

Voor het UWV staat niet vast dat er bij MobiDeta sprake is van fraude. Er is bij UWV één klacht binnengekomen over het bedrijf en dat is geen aanleiding om een fraudeonderzoek te starten. Bedrijven die hun verplichtingen niet na dreigen te komen worden wel in de gaten gehouden. “Met zo’n bedrijf maken we stevige afspraken”, aldus UWV-woordvoerder Wessel Agterhof. “We wijzen erop dat het bedrijf de diensten wel weer op orde moet krijgen, anders halen we klanten weg.” Dat gebeurt volgens hem niet snel omdat het UWV wil voorkomen dat het uitdraait op een faillissement. Uitgangspunt is dat in het geval van een faillissement leerlingen die met geld van UWV een opleiding volgen niet de dupe mogen worden. “Als een bedrijf failliet gaat, zijn de kosten voor het UWV.”

Baangaranties

Dat er op de website Werk.nl van de UWV-divisie WERKbedrijf nog steeds meer dan zestig vacatures voor rijinstructeur worden aangeboden inclusief opleiding, vindt de woordvoerder ook opmerkelijk. “Het is vreemd dat er nog steeds baangaranties worden aangeboden.” Hij noemt het ook een taak van de branche om na te gaan hoe die banen ingevuld moeten worden.

Sinds 2012 subsidieert het UWV geen omscholingen voor rijinstructeur meer voor mensen meer met WW- of ziektewetuitkering, maar nog wel mondjesmaat die van mensen met een handicap.

Ondernemerschap

De Bovag vindt de hele discussie over aantallen mensen die met overheidsgeld zijn opgeleid niet het belangrijkste. “Dat is geweest. Wij maken ons zorgen over de forse toename van rijscholen die niet zo veel kaas hebben gegeten van ondernemerschap. Dat is slecht voor de sector.” Om het imago van de rijschoolbranche te verbeteren pleit de Bovag ervoor om strengere eisen te stellen aan zelfstandige rijschoolhouders. Ook het instellen van het Bovag Garantiefonds voor rijscholen per 1 januari 2010 ziet de brancheorganisatie als een belangrijke stap om de opgelopen imagoschade van de afgelopen jaren te herstellen.

Onlangs heeft Tweede Kamerlid Farshad Bashir van de SP vragen gesteld aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu over de forse groei van het aantal rijscholen. Hij wil vooral weten of die groei veroorzaakt is door het beleid van het UWV om mensen met een werkeloosheidsuitkering om te scholen tot rijinstructeur. De minister heeft toegezegd om uiterlijk 7 mei met antwoorden te komen.

Yvonne Ton

Lees ook: SP roept minister ter verantwoording over UWV-subsidies

Auteur: Yvonne Ton

7 reacties op “Helft UWV’ers maakte opleiding tot rijinstructeur niet af”

Rij School|18.04.13|10:57

Geachte heer de Waal. Wijzen prijs stuntende Bovag leden ook op de kleine lettertjes in de voorwaarden van BGF? artikel 6: Tevens vindt er geen compensatie plaats in het geval de consument een overeenkomst is aangegaan op zodanige voorwaarden dat het haar redelijkerwijze duidelijk had moeten zijn, dat het gefailleerde BOVAG-lid tegen deze voorwaarden geen rijopleiding van voldoende kwaliteit kon aanbieden. Voor bedragen zoals hierboven staan vermeld kan je geen les geven!

Jan Nonnekes|18.04.13|12:27

Ook BOVAG leden houden zich niet altijd aan afspraken of regels.
Hierbij put ik uit eigen ervaring.
Misschien zou er een zwart boek moeten komen of een meldpunt waar je kan melden en vinden of een rijschool zich wel aan gemaakte afspraken en regels houdt. Dit is misschien nog een betere indicatie dan een geslaagde percentage wat door een gemiddelde van diverse instructeurs wordt verkregen. Als je geluk hebt kom je bij een goede en heb je pech dan zit je bij een mindere instructeur.

Dewnath Awadhpersad|18.04.13|14:42

Dat BOVAG weer a/h woord komt en zichzelf wederom vrij probeert te pleiten,bevreemd mij.BOVAG had vóóraf ervoor moeten zorgen dat UWV niet tot deze “daad” had moeten komen.Nu de markt verziekt is weet iedereen het beter.Misschien dat alle rijscholen de krachten bundelen en een rechtszaak zowel tegen de overheid én tegen de UWV aanspannen.Geen instantie die hierna durft om de rijschool branche zo negatief i/h nieuws te brengen. Rijles voor € 27,50 p/u? Hoe “ziek” kan je de markt meer maken?

Gerrit Grevengoed|18.04.13|15:59

Verwonderlijk dat er zoveel verschil zit tussen de UWV cijfers
en de schatting van het LBVI
er kan er maar 1 gelijk hebben, je mag toch aannemen dat het UWV
niet met de cijfertjes kan sjoemelen, een beetje accountant zou dat zo boven tafel krijgen,
tenzij er andere ( Haagse ) machten achter zitten die een oogje toeknijpen.

Frank Maas|19.04.13|12:25

Ik heb zelf de opleiding betaald en heb op 20 februari jl. mijn bevoegdheid B gehaald. Tijdens examens in Best ben ik een paar mensen tegen gekomen wiens opleiding door de UWV betaald werd. Ik schrok werkelijk van het niveau, en dat bedoel ik niet in positieve zin.
Het is dan ook wrang om nu te moeten constateren dat ik nergens aan de slag kan ‘omdat de klad er in zit’. Dat is ontegenzeglijk voor een belangrijk deel te danken aan het UWV-beleid. Triest.
F. Maas, Tilburg.

David de Ruiter|24.04.13|22:21

Ach Frank, volgens mij was het voor velen een soort bezigheids-therapie, ik heb mijn opleiding ook zelf betaald en blijkbaar waren er veel van het UWV bij die niet zo gemotiveerd waren. Dat zal dan ook de rede zijn waarom veel mensen zijn afgehaakt, onvoldoende interesse, motivatie of te moeilijk.

Ewout van Megchelen|19.12.13|12:44

Goed voorbeeld van ontwrichtende inmenging van de politiek in een zakelijke markt. Het is extra schrijnend dat diezelfde markt juist zo goed gesaneerd was rond 1995, toen de markt totaal verziekt was door malafide partijen en onder-gekwalificeerd personeel. De zogenaamde 25,- gulden(!) per uur rijscholen waren toen ook het probleem.

Nu gebeurt weer hetzelfde, ditmaal nota bene door het UWV veroorzaakt. Hoe kom je er trouwens bij dat een lastig en stresserend vak geschikt is voor reïntegratie?

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Helft UWV’ers maakte opleiding tot rijinstructeur niet af | RijschoolPro
UWV, hoofdkantoor

Helft UWV’ers maakte opleiding tot rijinstructeur niet af

Meer dan de helft van de mensen die de afgelopen jaren van het UWV financiële steun kreeg bij hun opleiding tot rijinstructeur, heeft deze opleiding niet afgemaakt. Dat blijkt uit cijfers van het UWV, die VerkeersPro.nl heeft opgevraagd. Van de 560 mensen die gestart zijn, hebben er 293 hun opleiding niet afgerond. Gemiddeld kostte die opleiding 5000 euro per kandidaat.

In  de periode tussen 2008 tot en met 2012 heeft het UWV 560 mensen financieel gesteund bij hun opleiding tot rijinstructeur. Het ging om mensen met een WW-uitkering of een ziektewetuitkering die een opleiding volgden waaraan een baangarantie gekoppeld was. Gemiddeld kostte die opleiding 5000 euro per kandidaat. Die kosten werden door het UWV vergoed als ze pasten in het opgestelde werkplan van een werkcoach voor een kandidaat.

Redenen

Meer dan de helft van de aspirant-rijinstructeurs (293 mensen) heeft zijn of haar opleiding niet afgerond. De beweegredenen om voortijdig te stoppen waren volgens het UWV heel divers. Sommigen haakten af omdat ze een andere baan hadden gevonden, anderen door ziekte of andere persoonlijke omstandigheden. Daarnaast was er deel voor wie de opleiding tegenviel of die niet geslaagd is voor het examen.

Van de 560 mensen die subsidie kreeg voor de opleiding zijn er vijftien gestart als zelfstandig ondernemer tijdens of direct na de opleiding. De rest (252 mensen) vond een vaste of tijdelijke baan in de rijschoolbranche of ging via een uitzendbureau aan de slag.

‘Lachtertje’

Voorzitter Arnold Beumer van de LBVI (Landelijke belangenvereniging voor verkeersopleidingsinstituten) gelooft niet dat de cijfers van het UWV als het gaat om aantal cursisten kloppen. Er zouden veel meer mensen een opleiding tot rijinstructeur vergoed gekregen hebben. “Dit is echt een lachertje. Ik denk dat dat aantal minimaal vijf keer zo hoog is.” Alleen Compact Opleidingen, die twee jaar geleden failliet ging, leidde volgens Beumer al meer mensen op dan het totale aantal dat UWV opgeeft.

Ook Bovag zet vraagtekens bij het aantal van 560, hoewel de brancheorganisatie ook niet exact weet hoeveel instructeurs door Compact zijn opgeleid met overheidsgeld. “We hebben geen harde cijfers, maar het lijkt ons aan de lage kant”, aldus woordvoerder Paul de Waal.  Bovag schat in dat het niet om 560 maar 2000 tot 2.500 mensen gaat. Geconfronteerd met de schattingen van de branche blijft het UWV bij de eerder genoemde 560.

Startersregeling

Naast WW’ers en ZW’ers zijn er ook mensen met steun van gemeentes omgeschoold tot rijinstructeur. Die cijfers worden landelijk niet bijgehouden. Beumer schat dat die stroom een stuk kleiner is dan vanuit het UWV. Hooguit een paar honderd, vermoedt hij.

Ook uit de aantallen mensen die vanuit de WW zijn gestart met een eigen bedrag vanuit de startersregeling, valt niet op te maken om hoeveel rijschoolhouders het gaat. Vorig jaar zijn ruim 10.000 vanuit die regeling gestart met een eigen bedrijf, maar het UWV houdt niet bij om wat voor soort bedrijven het gaat.

MobiDeta

Normaliter is de opleiding tot rijinstructeur binnen een jaar afgerond. Hoewel het UWV sinds 2012 gestopt is met het meebetalen aan opleidingen voor rijinstructeurs kan het zijn dat op dit moment nog mensen met een uitkering bezig zijn met een opleiding. Het gaat dan volgens het UWV om opleidingen die al voor die tijd betaald zijn, maar waar mensen niet eerder terecht konden. Een voorbeeld van zo’n bedrijf is MobiDeta dat onlangs uitgebreid aan bod kwam in Tros Opgelicht. Cursisten, onder wie mensen die opgeleid werden met geld van het UWV,  klaagden in de uitzending dat er van de beloofde opleiding met baangarantie in de praktijk weinig terecht kwam.

Voor het UWV staat niet vast dat er bij MobiDeta sprake is van fraude. Er is bij UWV één klacht binnengekomen over het bedrijf en dat is geen aanleiding om een fraudeonderzoek te starten. Bedrijven die hun verplichtingen niet na dreigen te komen worden wel in de gaten gehouden. “Met zo’n bedrijf maken we stevige afspraken”, aldus UWV-woordvoerder Wessel Agterhof. “We wijzen erop dat het bedrijf de diensten wel weer op orde moet krijgen, anders halen we klanten weg.” Dat gebeurt volgens hem niet snel omdat het UWV wil voorkomen dat het uitdraait op een faillissement. Uitgangspunt is dat in het geval van een faillissement leerlingen die met geld van UWV een opleiding volgen niet de dupe mogen worden. “Als een bedrijf failliet gaat, zijn de kosten voor het UWV.”

Baangaranties

Dat er op de website Werk.nl van de UWV-divisie WERKbedrijf nog steeds meer dan zestig vacatures voor rijinstructeur worden aangeboden inclusief opleiding, vindt de woordvoerder ook opmerkelijk. “Het is vreemd dat er nog steeds baangaranties worden aangeboden.” Hij noemt het ook een taak van de branche om na te gaan hoe die banen ingevuld moeten worden.

Sinds 2012 subsidieert het UWV geen omscholingen voor rijinstructeur meer voor mensen meer met WW- of ziektewetuitkering, maar nog wel mondjesmaat die van mensen met een handicap.

Ondernemerschap

De Bovag vindt de hele discussie over aantallen mensen die met overheidsgeld zijn opgeleid niet het belangrijkste. “Dat is geweest. Wij maken ons zorgen over de forse toename van rijscholen die niet zo veel kaas hebben gegeten van ondernemerschap. Dat is slecht voor de sector.” Om het imago van de rijschoolbranche te verbeteren pleit de Bovag ervoor om strengere eisen te stellen aan zelfstandige rijschoolhouders. Ook het instellen van het Bovag Garantiefonds voor rijscholen per 1 januari 2010 ziet de brancheorganisatie als een belangrijke stap om de opgelopen imagoschade van de afgelopen jaren te herstellen.

Onlangs heeft Tweede Kamerlid Farshad Bashir van de SP vragen gesteld aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu over de forse groei van het aantal rijscholen. Hij wil vooral weten of die groei veroorzaakt is door het beleid van het UWV om mensen met een werkeloosheidsuitkering om te scholen tot rijinstructeur. De minister heeft toegezegd om uiterlijk 7 mei met antwoorden te komen.

Yvonne Ton

Lees ook: SP roept minister ter verantwoording over UWV-subsidies

Auteur: Yvonne Ton

7 reacties op “Helft UWV’ers maakte opleiding tot rijinstructeur niet af”

Rij School|18.04.13|10:57

Geachte heer de Waal. Wijzen prijs stuntende Bovag leden ook op de kleine lettertjes in de voorwaarden van BGF? artikel 6: Tevens vindt er geen compensatie plaats in het geval de consument een overeenkomst is aangegaan op zodanige voorwaarden dat het haar redelijkerwijze duidelijk had moeten zijn, dat het gefailleerde BOVAG-lid tegen deze voorwaarden geen rijopleiding van voldoende kwaliteit kon aanbieden. Voor bedragen zoals hierboven staan vermeld kan je geen les geven!

Jan Nonnekes|18.04.13|12:27

Ook BOVAG leden houden zich niet altijd aan afspraken of regels.
Hierbij put ik uit eigen ervaring.
Misschien zou er een zwart boek moeten komen of een meldpunt waar je kan melden en vinden of een rijschool zich wel aan gemaakte afspraken en regels houdt. Dit is misschien nog een betere indicatie dan een geslaagde percentage wat door een gemiddelde van diverse instructeurs wordt verkregen. Als je geluk hebt kom je bij een goede en heb je pech dan zit je bij een mindere instructeur.

Dewnath Awadhpersad|18.04.13|14:42

Dat BOVAG weer a/h woord komt en zichzelf wederom vrij probeert te pleiten,bevreemd mij.BOVAG had vóóraf ervoor moeten zorgen dat UWV niet tot deze “daad” had moeten komen.Nu de markt verziekt is weet iedereen het beter.Misschien dat alle rijscholen de krachten bundelen en een rechtszaak zowel tegen de overheid én tegen de UWV aanspannen.Geen instantie die hierna durft om de rijschool branche zo negatief i/h nieuws te brengen. Rijles voor € 27,50 p/u? Hoe “ziek” kan je de markt meer maken?

Gerrit Grevengoed|18.04.13|15:59

Verwonderlijk dat er zoveel verschil zit tussen de UWV cijfers
en de schatting van het LBVI
er kan er maar 1 gelijk hebben, je mag toch aannemen dat het UWV
niet met de cijfertjes kan sjoemelen, een beetje accountant zou dat zo boven tafel krijgen,
tenzij er andere ( Haagse ) machten achter zitten die een oogje toeknijpen.

Frank Maas|19.04.13|12:25

Ik heb zelf de opleiding betaald en heb op 20 februari jl. mijn bevoegdheid B gehaald. Tijdens examens in Best ben ik een paar mensen tegen gekomen wiens opleiding door de UWV betaald werd. Ik schrok werkelijk van het niveau, en dat bedoel ik niet in positieve zin.
Het is dan ook wrang om nu te moeten constateren dat ik nergens aan de slag kan ‘omdat de klad er in zit’. Dat is ontegenzeglijk voor een belangrijk deel te danken aan het UWV-beleid. Triest.
F. Maas, Tilburg.

David de Ruiter|24.04.13|22:21

Ach Frank, volgens mij was het voor velen een soort bezigheids-therapie, ik heb mijn opleiding ook zelf betaald en blijkbaar waren er veel van het UWV bij die niet zo gemotiveerd waren. Dat zal dan ook de rede zijn waarom veel mensen zijn afgehaakt, onvoldoende interesse, motivatie of te moeilijk.

Ewout van Megchelen|19.12.13|12:44

Goed voorbeeld van ontwrichtende inmenging van de politiek in een zakelijke markt. Het is extra schrijnend dat diezelfde markt juist zo goed gesaneerd was rond 1995, toen de markt totaal verziekt was door malafide partijen en onder-gekwalificeerd personeel. De zogenaamde 25,- gulden(!) per uur rijscholen waren toen ook het probleem.

Nu gebeurt weer hetzelfde, ditmaal nota bene door het UWV veroorzaakt. Hoe kom je er trouwens bij dat een lastig en stresserend vak geschikt is voor reïntegratie?

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.