lesbord, lesauto, rijschool

Nog altijd forse toestroom van nieuwe rijinstructeurs

Er komt voorlopig geen einde aan het forse overschot aan rijinstructeurs. Want er komen nog steeds volop nieuwe bij. Er zijn maar liefst 800 nieuwe rijinstructeurs tussen 1 juli 2013 en 30 juni 2014 geslaagd voor het afsluitende WRM-examen Categorie B Fase 3a,  zo blijkt uit cijfers van IBKI. Terwijl er jaarlijks volgens IBKI slechts 500 de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. En dat is slecht nieuws voor bestaande rijscholen. Want er is jaarlijks een forse daling in het aantal rijbewijs-kandidaten, terwijl het aantal rijscholen en rijinstructeurs blijft toenemen. Dat veroorzaakt een aanhoudende prijzenslag.

Er zijn in Nederland zo’n 15.000 bevoegde rijinstructeurs met een WRM-pas. Terwijl er werk is voor zo’n 8.000 fulltime rijinstructeurs. Met de huidige aantallen nieuwe rijinstructeurs in een krimpende markt zal er voorlopig geen einde komen aan de hevige concurrentie.

UWV

Het grote overschot is vooral veroorzaakt in de periode 2008 – 2012. Toen werden er mede door toedoen van het UWV jaarlijks talloze nieuwe rijinstructeurs die in die jaren startten met hun bevoegdheid. In totaal waren er in 2008: 1441 kandidaten, 2009: 1833 kandidaten, 2010: 1490 kandidaten, 2011: 1685 kandidaten, 2012: 1076 kandidaten.

Het landelijke UWV zegt gestopt te zijn. Het is echter onbekend of gemeenten nog altijd rijinstructeurs-opleidingen subsidiëren. Opvallend is wel dat er bij diverse franchise rijschool-vacatures op Werk.nl, onderdeel van het UWV, regelmatig vermeld wordt dat de voorkeur uitgaat naar gehandicapten en chronisch zieken, Wajongers, etnische groepen, vrouwen, 55-plussers. Het lijkt erop dat daar dus nog wel potjes voor bestaan vanuit het doelgroepenbeleid van de overheid.

Zzp’er

De recentelijk nieuw opgeleide rijinstructeurs zullen in de meeste gevallen voor zichzelf beginnen als zzp’er. Want er zijn door het slechte economische klimaat in de branche nog maar zeer weinig rijscholen over die nog nieuwe mensen in loondienst aannemen.

Er zijn bovendien nog nooit zoveel rijscholen in Nederland geweest als nu. Het aantal ingeschreven rijscholen bij het CBR is de laatste jaren met maar liefst 50% gestegen. Stond de teller eind 2008 nog op 5.323, nu is dat aantal gestegen naar maar liefst 8.177 zelfstandige rijscholen. En dat aantal groeit nog steeds met honderden per jaar.

Praktijkbegeleiding

Een afname van het aantal rijinstructeurs door het niet halen van de praktijkbegeleiding, daar hoeft de rijschoolbranche ook niet op te rekenen. In de periode juli 2013 / juni 2014 waren er in totaal een schamele 18 rijinstructeurs die voor de herkansing zakten en dus hun bevoegdheid kwijtraakten. Om terug te keren moeten zij het herintrederstraject volgen.

Van alle grotere opleiders heeft de VerkeersAcademie de meeste nieuwe rijnstructeurs opgeleid. Dat bedrijf leverde 182 nieuwe instructeurs af die in de periode april 2014 / maart 2014 het afsluitende examen Categorie B Fase 3a afrondden. Op nummer twee staat Jongepier met 87 geslaagde kandidaten, Charisma had er 40, SAN 34, VRO 30, BOA 22, OTO-academie 21 mensen, Ayat 21, Knetemann 20 stuks, Osseforth 16, Hoekstra 15 en Van Buuren 11 geslaagden. Er zijn jaarlijks ook nog honderden kandidaten die niet via deze opleiders hun wrm-examens voltooien.

Rijscholen

Een fulltime B-rijinstructeur heeft ongeveer tot 40 eerste examens per jaar. Maar door het grote overschot aan rijscholen, komen de meeste niet eens tot 25 examens per jaar. Bovendien zijn er duizenden rijscholen die niet eens 9 eerste examens per jaar halen, zo bleek onlangs uit een analyse van VerkeersPro.nl.

Door het grote aanbod staat de lesprijs al jaren onder druk, zodat rijinstructeurs wekelijks flink wat overuren moeten maken om een normaal inkomen bij elkaar te rijden. Of op een houtje te bijten wegens een gebrek aan leerlingen. Door de nog altijd flinke instroom van nieuwe rijinstructeurs en het afnemende aantal leerlingen, zal deze situatie voorlopig niet veranderen.

Bart Pals

Lees ook: Ruim 65 procent rijschoolbranche is parttime onderneming

Auteur: Bart Pals

22 reacties op “Nog altijd forse toestroom van nieuwe rijinstructeurs”

Jim Schouten|14.08.14|11:50

De cijfers van IBKI zijn prima weergegeven. Harde conclusies zijn echter lastig te trekken. Bij de introductie van de nieuwe WRM in 2009 zijn we uitgegaan van een vervangingsbehoefte van zo’n 700 rij-instructeurs per jaar. Als de 7.000 tot 8.000 rij-instructeurs die er nodig zijn, gemiddeld 10 jaar in het vak blijven, dan kom je op 700 tot 800 nieuwe rij-instructeurs. Het gaat daarbij niet alleen om pensioneringen of sancties, maar minstens zozeer om mensen die het vak verlaten.

Bert Duursma|14.08.14|13:46

De recente grote instroom heeft mogelijk ook te maken met de WRM wet die mbt vervolgrijopleidingen per 1 juni 2014 gewijzigd is.
Alle instructeurs die vervolg rijopleidingen verzorgen voor mensen met een rijbewijs, moeten per 1 juni 2014 ook over instructeurs papieren beschikken.
De meesten, waaronder ikzelf, beginnen echter geen rijschool!

Kees Manteau|14.08.14|17:22

Het grote overschot is vooral veroorzaakt in de periode 2008 – 2012. Dat waren er in 2008: 1441 kandidaten, 2009: 1833 kandidaten, 2010: 1490 kandidaten, 2011: 1685 kandidaten, 2012: 1076 kandidaten.
Als ik het bovenstaande gelezen heb denk ik bij mijzelf: de eerste groep moet binnekort op herhaling, een groot deel van hen zal niet eens vodoende hebben verdiend om de daarbij verplichte nascholing te betalen. De wal zal het schip een keer keren

Cor vd wildenberg|14.08.14|21:24

Het lijkt wel of er een tekort is aan instructeurs als ik deze week de advertentie van De Verkeersacademie lees in het Eindhovens Dagblad

Jos Dorenbos|15.08.14|06:24

@Cor vd wildenberg. Het is inderdaad een advertentie. Het is een rijinstructeurstekort in hun eigen schoolbanken. @Kees Manteau Dat klopt. Zoals al wordt gezegd dat “de cijfers van het IBKI kloppen” Wat wil de cijfers zeggen, dat we al manipulerend dat maar als “aanname” moeten respecteren ten gunste voor het zelfstandig bestuursorgaan IBKI geheten? De slager keurt zijn eigen vlees.

Jos Dorenbos|15.08.14|06:37

Het IBKI en de leden van de CEC gaan er van uit dat er een vervangingsbehoefte is. Wie bepaald dat. Het lijkt meer op een management hoe we mensen tevreden kunnen houden. Dat veel mensen het vak verlaten is meer omdat o.a de rijinstructeurs de angst voor het praktijkbegeleiding wordt aangejaagd. Een ander deel kan deze kosten niet eens betalen. Dus er is geen behoefte, dit wordt zo gesteld. Er is eerder sprake van belang bij vervangingsbehoefte.

Jos Dorenbos|15.08.14|06:38

Rijinstructeurs met ervaring worden vervangen door rijinstructeurs zonder ervaring die een protocol volgen. Daardoor gaat de kwaliteit juist achteruit, ten gunste voor het IBKI en sommige leden van de CEC voor de komende jaren en hun vervangingsbehoefte.

Jos Dorenbos|15.08.14|06:50

Bij het ministerie van onderwijs kent men “de ontwikkeling van het kind” tijdens onderwijs. Zo is het ook met leerlingen. Een leerling is geen product. Een leerling is een mens die onderwijs volgt Een aap een kunstje aanleren doe je niet met een protocol. Wat heeft een keuringsbedrijf innovam en IBKI en Ministerie van infrastructuur en millieu in de vredesnaam met de ontwikkeling van de mens te maken. Rijles moet naar de ministerie van onderwijs Daar begrijpt men de ontwikkeling van een leerling

Jos Dorenbos|15.08.14|07:34

Ik zie een fout in mijn laatste bericht. Het moet zijn. Een aap een kunstje aanleren doe je met een protocol Ik bedoel daarmee. Het gaat om de ontwikkeling van de leerling. Maar voordat je over de ontwikkeling van de leerling kunt meedenken moet men zelf eerst verdiepen in de ontwikkeling van de leerling. Als je niets weet over de ontwikkeling van de leerling dan ligt een protocol voor de hand, maar geef dan ruimte aan mensen die daar wel meer van af weten en stop met rijinstructeurs business

Jos Dorenbos|15.08.14|13:46

Ik zat me nog te bedenken dat mijn berichten niet opgevat moeten worden als dat er belangen spelen. Of dat ik wil schoppen tegen het systeem. Het is eerder een eye opener en om aan te geven dat de belangen van rijinstructeursopleiders en het binnen halen van examengelden op de wijze zoals het nu gaat te keren. Anders gaat dit hoe dan ook ten koste van de verkeersveiligheid. De zorg en bescherming voor weggebruikers ligt ten alle tijde bij IBKI en CEC leden, Dat moeten geen business doelen zijn.

Annette Lingers|21.08.14|11:55

Ibki moet eerst eens beginnen om alle verlopen passen terug te halen zodat onbevoegde instructeurs geen kans meer hebben Naar schatting rijden er hier in nederland zon 1500 instructeurs rond met een verlopen pas,Als een goede instructeur zijn poppekastspelletje niet goed uitvoert dan wordt de pas ingenomen en dat is onterecht
Als men alle verlopen en 65+ passen terug haalt dan pas krijgt men een goed overzicht

De gerenommeerde rijscholen die al jaren bestaan en een goede naam en reputatie hebben opgebouwd gaan ten onder aan deze “wildgroei” van amateurs die geen benul hebben van waar ze mee bezig zijn. Gelukkig gaan ze,door onkunde,ook binnen aanzienlijke tijd weer failliet. Maar tot dan bestelen ze rijscholen die al jaren bestaan.Door de woeker prijzen is er voor ons bijna geen beginnen meer aan. Benieuwd wat het UWV bied aan EX-rijschoolhouders die hun hoofd niet meer boven water konden houden.

John van den Kieboom|21.08.14|23:01

@ Annette Lingers,

Die schatting is een fabeltje. Dat heeft de voorzitter van de VRB eens geroepen. En dat was geen getal dat uit gedegen onderzoek kwam maar “een schatting op basis van reacties vanuit de kaderscholen.” Hij had het toen overigens over 1.200. Een uit de lucht gegrepen getal dus. Er zijn in Nederland zo’n 15.000 BEVOEGDE rijinstructeurs met een WRM-pas. Dat zijn GELDIGE passen dus. Dat ken het IBKI n.l. met 1 druk op de knop zien.

John van den Kieboom|21.08.14|23:05

En waarom zouden 65+ passen moeten worden teruggehaald? Mogen deze mensen niet meer werken? Iedere Nederlander staat het vrij na het 65 ste levensjaar te werken. Sterker nog, de pensioenleeftijd wordt opgetrokken. Maar dan zou dat voor instructeurs verboden zijn? Dat heet discriminatie. Het goede overzicht is er dus al: 15.000 GELDIGE passen.

rijschool twice|21.08.14|23:20

Juist John 15.000 GELDIGE passen en groeiende. Een ieder die tijdje eruit geweest is en bijscholing netjes heeft gevolgd kan op elk moment weer instromen. Je kan dus zeggen de helft van de instructeurs staan in reservebank en doen de vervangingsbehoefte te komende jaren teniet. Lees nu de reacties nog eens terug. Met convenanten en manipulatief gedrag zijn de knipjes voor de komende jaren gevuld. Instructeurs vinden wel weer een nieuwe carriere en anders is bijstand en de voedselbank er nog

John van den Kieboom|21.08.14|23:32

@ rijschool twice,

Het zijn allemaal loze cijfertjes. Want laten we e.e.a. eens doornemen. Er wordt gesproken over een behoefte van 7.000 tot 8.000 instructeurs. Ik neem aan dat dit fulltimers zijn. Er werken hordes parttimers natuurlijk dus misschien zijn er wel meer nodig. Maar blijft dat aantal nodig? Wordt de behoefte meer of minder? Jim Schouten stelt dat de instructeur gemiddeld 10 jaar in het vak blijven. Is dat wel zo? Want als dat aantal jaren hoger ligt klopt die berekening niet.

John van den Kieboom|21.08.14|23:36

Ook gaat men er maar vanuit dat iemand na de pensioengerechtigde leeftijd stopt met instructie geven. Ik denk dat wij uit de praktijk kunnen zeggen dat dit lang niet altijd het geval is. We kennen allemaal wel de 65+ collega’s. Het “tijdje er tussenuit geweest zijn” dat jij noemt mag dan weer niet meer zijn dan 5 jaar en die bijscholing bestaat dan wel uit het volgen van de volledige opleiding zonder stage. Dus dat is bijna hetzelfde als een nieuwe instructeur moet doen.

rijschool twice|21.08.14|23:44

15.000 geldige passen zijn harde cijfers. 2 jaar geleden lag de behoefte nog op 4500 tot 5000 instructeurs en dit getal lijkt te stijgen naarmate er meer instructeurs bijkomen. Apart als je ziet dat de examens volgens CBR afnemen (harde cijfers) en het leerlingaantal zakt. Als instructeurs gem. maar 10 jaar in het vak blijven zouden er meer passen verlopen zijn onderdehand.Bijscholing loopt al tijdje, echte cijfers?. Ja John de cijfers van IBKI zijn niet echt zo transparant,aannames lijkt me.

Annette Lingers|22.08.14|12:13

Het gaat mij er vooral om dat de wrm passen van instructeurs worden terug gehaald die geen bijscholingen doen.als wij voor het 2e examen zakken moeten we ook onze pas inleveren. dan krijg je pas daadwerkelijke cijfers
en als men na de 65 nog steeds een geldige pas heeft dan is er niets mee en kan ik dat alleen maar waarderen.

rijschool twice|22.08.14|20:39

Het is volgens mij zo dat bij een ieder waarbij de bevoegdheid dreigt te verlopen omdat bijscholing niet is gevolgd er een schrijven van IBKI komt met hoeveel bijscholingen ze nog moeten doen voor de eindtermijn van hun pas. IBKI stelt dan ook alles in het werk om voor het verlopen van de geldigheidsdatum de instructeur de gelegenheid te geven aan zijn plicht te voldoen. De extra examen capaciteit die ze hebben worden dan ook ingezet voor de praktijkbegeleiding. Klasse, werkt goed!

rijschool twice|22.08.14|20:49

Dan, aanname van mij, is het vervolg dat als er aan de bijscholingsverplichting niet is voldaan aan het eind van de geldigheidstermijn het IBKI de pas als verlopen wordt aanmerkt en die terug gevordert wordt. Ik vraag hierbij dringent aan Dhr Schouten om hierop te reageren om onzekerheden hierdoor weg te nemen. De controle in het verkeer bij ongeldige passen ligt niet bij het IBKI.

rijschool twice|26.09.14|14:14

vandaag als doorgestuurd bericht in mijn mailbox nieuwe advertentie van UWV
Referentienummer Vacature Bedrijf Locatie
1926835 Rijinstructeur OTOacademie omgeving Zwolle OTOacademie ZWOLLE
het gaat hier om gesubsidierde opleiding tot rijinstructeur via het uwv met baangarantie!!!!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Nog altijd forse toestroom van nieuwe rijinstructeurs | RijschoolPro
lesbord, lesauto, rijschool

Nog altijd forse toestroom van nieuwe rijinstructeurs

Er komt voorlopig geen einde aan het forse overschot aan rijinstructeurs. Want er komen nog steeds volop nieuwe bij. Er zijn maar liefst 800 nieuwe rijinstructeurs tussen 1 juli 2013 en 30 juni 2014 geslaagd voor het afsluitende WRM-examen Categorie B Fase 3a,  zo blijkt uit cijfers van IBKI. Terwijl er jaarlijks volgens IBKI slechts 500 de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. En dat is slecht nieuws voor bestaande rijscholen. Want er is jaarlijks een forse daling in het aantal rijbewijs-kandidaten, terwijl het aantal rijscholen en rijinstructeurs blijft toenemen. Dat veroorzaakt een aanhoudende prijzenslag.

Er zijn in Nederland zo’n 15.000 bevoegde rijinstructeurs met een WRM-pas. Terwijl er werk is voor zo’n 8.000 fulltime rijinstructeurs. Met de huidige aantallen nieuwe rijinstructeurs in een krimpende markt zal er voorlopig geen einde komen aan de hevige concurrentie.

UWV

Het grote overschot is vooral veroorzaakt in de periode 2008 – 2012. Toen werden er mede door toedoen van het UWV jaarlijks talloze nieuwe rijinstructeurs die in die jaren startten met hun bevoegdheid. In totaal waren er in 2008: 1441 kandidaten, 2009: 1833 kandidaten, 2010: 1490 kandidaten, 2011: 1685 kandidaten, 2012: 1076 kandidaten.

Het landelijke UWV zegt gestopt te zijn. Het is echter onbekend of gemeenten nog altijd rijinstructeurs-opleidingen subsidiëren. Opvallend is wel dat er bij diverse franchise rijschool-vacatures op Werk.nl, onderdeel van het UWV, regelmatig vermeld wordt dat de voorkeur uitgaat naar gehandicapten en chronisch zieken, Wajongers, etnische groepen, vrouwen, 55-plussers. Het lijkt erop dat daar dus nog wel potjes voor bestaan vanuit het doelgroepenbeleid van de overheid.

Zzp’er

De recentelijk nieuw opgeleide rijinstructeurs zullen in de meeste gevallen voor zichzelf beginnen als zzp’er. Want er zijn door het slechte economische klimaat in de branche nog maar zeer weinig rijscholen over die nog nieuwe mensen in loondienst aannemen.

Er zijn bovendien nog nooit zoveel rijscholen in Nederland geweest als nu. Het aantal ingeschreven rijscholen bij het CBR is de laatste jaren met maar liefst 50% gestegen. Stond de teller eind 2008 nog op 5.323, nu is dat aantal gestegen naar maar liefst 8.177 zelfstandige rijscholen. En dat aantal groeit nog steeds met honderden per jaar.

Praktijkbegeleiding

Een afname van het aantal rijinstructeurs door het niet halen van de praktijkbegeleiding, daar hoeft de rijschoolbranche ook niet op te rekenen. In de periode juli 2013 / juni 2014 waren er in totaal een schamele 18 rijinstructeurs die voor de herkansing zakten en dus hun bevoegdheid kwijtraakten. Om terug te keren moeten zij het herintrederstraject volgen.

Van alle grotere opleiders heeft de VerkeersAcademie de meeste nieuwe rijnstructeurs opgeleid. Dat bedrijf leverde 182 nieuwe instructeurs af die in de periode april 2014 / maart 2014 het afsluitende examen Categorie B Fase 3a afrondden. Op nummer twee staat Jongepier met 87 geslaagde kandidaten, Charisma had er 40, SAN 34, VRO 30, BOA 22, OTO-academie 21 mensen, Ayat 21, Knetemann 20 stuks, Osseforth 16, Hoekstra 15 en Van Buuren 11 geslaagden. Er zijn jaarlijks ook nog honderden kandidaten die niet via deze opleiders hun wrm-examens voltooien.

Rijscholen

Een fulltime B-rijinstructeur heeft ongeveer tot 40 eerste examens per jaar. Maar door het grote overschot aan rijscholen, komen de meeste niet eens tot 25 examens per jaar. Bovendien zijn er duizenden rijscholen die niet eens 9 eerste examens per jaar halen, zo bleek onlangs uit een analyse van VerkeersPro.nl.

Door het grote aanbod staat de lesprijs al jaren onder druk, zodat rijinstructeurs wekelijks flink wat overuren moeten maken om een normaal inkomen bij elkaar te rijden. Of op een houtje te bijten wegens een gebrek aan leerlingen. Door de nog altijd flinke instroom van nieuwe rijinstructeurs en het afnemende aantal leerlingen, zal deze situatie voorlopig niet veranderen.

Bart Pals

Lees ook: Ruim 65 procent rijschoolbranche is parttime onderneming

Auteur: Bart Pals

22 reacties op “Nog altijd forse toestroom van nieuwe rijinstructeurs”

Jim Schouten|14.08.14|11:50

De cijfers van IBKI zijn prima weergegeven. Harde conclusies zijn echter lastig te trekken. Bij de introductie van de nieuwe WRM in 2009 zijn we uitgegaan van een vervangingsbehoefte van zo’n 700 rij-instructeurs per jaar. Als de 7.000 tot 8.000 rij-instructeurs die er nodig zijn, gemiddeld 10 jaar in het vak blijven, dan kom je op 700 tot 800 nieuwe rij-instructeurs. Het gaat daarbij niet alleen om pensioneringen of sancties, maar minstens zozeer om mensen die het vak verlaten.

Bert Duursma|14.08.14|13:46

De recente grote instroom heeft mogelijk ook te maken met de WRM wet die mbt vervolgrijopleidingen per 1 juni 2014 gewijzigd is.
Alle instructeurs die vervolg rijopleidingen verzorgen voor mensen met een rijbewijs, moeten per 1 juni 2014 ook over instructeurs papieren beschikken.
De meesten, waaronder ikzelf, beginnen echter geen rijschool!

Kees Manteau|14.08.14|17:22

Het grote overschot is vooral veroorzaakt in de periode 2008 – 2012. Dat waren er in 2008: 1441 kandidaten, 2009: 1833 kandidaten, 2010: 1490 kandidaten, 2011: 1685 kandidaten, 2012: 1076 kandidaten.
Als ik het bovenstaande gelezen heb denk ik bij mijzelf: de eerste groep moet binnekort op herhaling, een groot deel van hen zal niet eens vodoende hebben verdiend om de daarbij verplichte nascholing te betalen. De wal zal het schip een keer keren

Cor vd wildenberg|14.08.14|21:24

Het lijkt wel of er een tekort is aan instructeurs als ik deze week de advertentie van De Verkeersacademie lees in het Eindhovens Dagblad

Jos Dorenbos|15.08.14|06:24

@Cor vd wildenberg. Het is inderdaad een advertentie. Het is een rijinstructeurstekort in hun eigen schoolbanken. @Kees Manteau Dat klopt. Zoals al wordt gezegd dat “de cijfers van het IBKI kloppen” Wat wil de cijfers zeggen, dat we al manipulerend dat maar als “aanname” moeten respecteren ten gunste voor het zelfstandig bestuursorgaan IBKI geheten? De slager keurt zijn eigen vlees.

Jos Dorenbos|15.08.14|06:37

Het IBKI en de leden van de CEC gaan er van uit dat er een vervangingsbehoefte is. Wie bepaald dat. Het lijkt meer op een management hoe we mensen tevreden kunnen houden. Dat veel mensen het vak verlaten is meer omdat o.a de rijinstructeurs de angst voor het praktijkbegeleiding wordt aangejaagd. Een ander deel kan deze kosten niet eens betalen. Dus er is geen behoefte, dit wordt zo gesteld. Er is eerder sprake van belang bij vervangingsbehoefte.

Jos Dorenbos|15.08.14|06:38

Rijinstructeurs met ervaring worden vervangen door rijinstructeurs zonder ervaring die een protocol volgen. Daardoor gaat de kwaliteit juist achteruit, ten gunste voor het IBKI en sommige leden van de CEC voor de komende jaren en hun vervangingsbehoefte.

Jos Dorenbos|15.08.14|06:50

Bij het ministerie van onderwijs kent men “de ontwikkeling van het kind” tijdens onderwijs. Zo is het ook met leerlingen. Een leerling is geen product. Een leerling is een mens die onderwijs volgt Een aap een kunstje aanleren doe je niet met een protocol. Wat heeft een keuringsbedrijf innovam en IBKI en Ministerie van infrastructuur en millieu in de vredesnaam met de ontwikkeling van de mens te maken. Rijles moet naar de ministerie van onderwijs Daar begrijpt men de ontwikkeling van een leerling

Jos Dorenbos|15.08.14|07:34

Ik zie een fout in mijn laatste bericht. Het moet zijn. Een aap een kunstje aanleren doe je met een protocol Ik bedoel daarmee. Het gaat om de ontwikkeling van de leerling. Maar voordat je over de ontwikkeling van de leerling kunt meedenken moet men zelf eerst verdiepen in de ontwikkeling van de leerling. Als je niets weet over de ontwikkeling van de leerling dan ligt een protocol voor de hand, maar geef dan ruimte aan mensen die daar wel meer van af weten en stop met rijinstructeurs business

Jos Dorenbos|15.08.14|13:46

Ik zat me nog te bedenken dat mijn berichten niet opgevat moeten worden als dat er belangen spelen. Of dat ik wil schoppen tegen het systeem. Het is eerder een eye opener en om aan te geven dat de belangen van rijinstructeursopleiders en het binnen halen van examengelden op de wijze zoals het nu gaat te keren. Anders gaat dit hoe dan ook ten koste van de verkeersveiligheid. De zorg en bescherming voor weggebruikers ligt ten alle tijde bij IBKI en CEC leden, Dat moeten geen business doelen zijn.

Annette Lingers|21.08.14|11:55

Ibki moet eerst eens beginnen om alle verlopen passen terug te halen zodat onbevoegde instructeurs geen kans meer hebben Naar schatting rijden er hier in nederland zon 1500 instructeurs rond met een verlopen pas,Als een goede instructeur zijn poppekastspelletje niet goed uitvoert dan wordt de pas ingenomen en dat is onterecht
Als men alle verlopen en 65+ passen terug haalt dan pas krijgt men een goed overzicht

De gerenommeerde rijscholen die al jaren bestaan en een goede naam en reputatie hebben opgebouwd gaan ten onder aan deze “wildgroei” van amateurs die geen benul hebben van waar ze mee bezig zijn. Gelukkig gaan ze,door onkunde,ook binnen aanzienlijke tijd weer failliet. Maar tot dan bestelen ze rijscholen die al jaren bestaan.Door de woeker prijzen is er voor ons bijna geen beginnen meer aan. Benieuwd wat het UWV bied aan EX-rijschoolhouders die hun hoofd niet meer boven water konden houden.

John van den Kieboom|21.08.14|23:01

@ Annette Lingers,

Die schatting is een fabeltje. Dat heeft de voorzitter van de VRB eens geroepen. En dat was geen getal dat uit gedegen onderzoek kwam maar “een schatting op basis van reacties vanuit de kaderscholen.” Hij had het toen overigens over 1.200. Een uit de lucht gegrepen getal dus. Er zijn in Nederland zo’n 15.000 BEVOEGDE rijinstructeurs met een WRM-pas. Dat zijn GELDIGE passen dus. Dat ken het IBKI n.l. met 1 druk op de knop zien.

John van den Kieboom|21.08.14|23:05

En waarom zouden 65+ passen moeten worden teruggehaald? Mogen deze mensen niet meer werken? Iedere Nederlander staat het vrij na het 65 ste levensjaar te werken. Sterker nog, de pensioenleeftijd wordt opgetrokken. Maar dan zou dat voor instructeurs verboden zijn? Dat heet discriminatie. Het goede overzicht is er dus al: 15.000 GELDIGE passen.

rijschool twice|21.08.14|23:20

Juist John 15.000 GELDIGE passen en groeiende. Een ieder die tijdje eruit geweest is en bijscholing netjes heeft gevolgd kan op elk moment weer instromen. Je kan dus zeggen de helft van de instructeurs staan in reservebank en doen de vervangingsbehoefte te komende jaren teniet. Lees nu de reacties nog eens terug. Met convenanten en manipulatief gedrag zijn de knipjes voor de komende jaren gevuld. Instructeurs vinden wel weer een nieuwe carriere en anders is bijstand en de voedselbank er nog

John van den Kieboom|21.08.14|23:32

@ rijschool twice,

Het zijn allemaal loze cijfertjes. Want laten we e.e.a. eens doornemen. Er wordt gesproken over een behoefte van 7.000 tot 8.000 instructeurs. Ik neem aan dat dit fulltimers zijn. Er werken hordes parttimers natuurlijk dus misschien zijn er wel meer nodig. Maar blijft dat aantal nodig? Wordt de behoefte meer of minder? Jim Schouten stelt dat de instructeur gemiddeld 10 jaar in het vak blijven. Is dat wel zo? Want als dat aantal jaren hoger ligt klopt die berekening niet.

John van den Kieboom|21.08.14|23:36

Ook gaat men er maar vanuit dat iemand na de pensioengerechtigde leeftijd stopt met instructie geven. Ik denk dat wij uit de praktijk kunnen zeggen dat dit lang niet altijd het geval is. We kennen allemaal wel de 65+ collega’s. Het “tijdje er tussenuit geweest zijn” dat jij noemt mag dan weer niet meer zijn dan 5 jaar en die bijscholing bestaat dan wel uit het volgen van de volledige opleiding zonder stage. Dus dat is bijna hetzelfde als een nieuwe instructeur moet doen.

rijschool twice|21.08.14|23:44

15.000 geldige passen zijn harde cijfers. 2 jaar geleden lag de behoefte nog op 4500 tot 5000 instructeurs en dit getal lijkt te stijgen naarmate er meer instructeurs bijkomen. Apart als je ziet dat de examens volgens CBR afnemen (harde cijfers) en het leerlingaantal zakt. Als instructeurs gem. maar 10 jaar in het vak blijven zouden er meer passen verlopen zijn onderdehand.Bijscholing loopt al tijdje, echte cijfers?. Ja John de cijfers van IBKI zijn niet echt zo transparant,aannames lijkt me.

Annette Lingers|22.08.14|12:13

Het gaat mij er vooral om dat de wrm passen van instructeurs worden terug gehaald die geen bijscholingen doen.als wij voor het 2e examen zakken moeten we ook onze pas inleveren. dan krijg je pas daadwerkelijke cijfers
en als men na de 65 nog steeds een geldige pas heeft dan is er niets mee en kan ik dat alleen maar waarderen.

rijschool twice|22.08.14|20:39

Het is volgens mij zo dat bij een ieder waarbij de bevoegdheid dreigt te verlopen omdat bijscholing niet is gevolgd er een schrijven van IBKI komt met hoeveel bijscholingen ze nog moeten doen voor de eindtermijn van hun pas. IBKI stelt dan ook alles in het werk om voor het verlopen van de geldigheidsdatum de instructeur de gelegenheid te geven aan zijn plicht te voldoen. De extra examen capaciteit die ze hebben worden dan ook ingezet voor de praktijkbegeleiding. Klasse, werkt goed!

rijschool twice|22.08.14|20:49

Dan, aanname van mij, is het vervolg dat als er aan de bijscholingsverplichting niet is voldaan aan het eind van de geldigheidstermijn het IBKI de pas als verlopen wordt aanmerkt en die terug gevordert wordt. Ik vraag hierbij dringent aan Dhr Schouten om hierop te reageren om onzekerheden hierdoor weg te nemen. De controle in het verkeer bij ongeldige passen ligt niet bij het IBKI.

rijschool twice|26.09.14|14:14

vandaag als doorgestuurd bericht in mijn mailbox nieuwe advertentie van UWV
Referentienummer Vacature Bedrijf Locatie
1926835 Rijinstructeur OTOacademie omgeving Zwolle OTOacademie ZWOLLE
het gaat hier om gesubsidierde opleiding tot rijinstructeur via het uwv met baangarantie!!!!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.