CBR, hoofdkantoor

Ondernemingsraad CBR uit opnieuw felle kritiek op CBR-directie

De relatie tussen de CBR-directie en de Ondernemingsraad verloopt nog altijd zeer moeizaam. OR-voorzitter Cees Lange haalt in zijn voorwoord van het jaarverslag over 2013, dat vorige week is verspreid onder alle medewerkers, hard uit naar de directie. “De OR moet tot zijn spijt vaststellen dat de informatie niet altijd juist en volledig is. Het ontbreken van volledige transparantie is een belangrijke reden voor de moeizame relatie van de OR met de directie. Een kritische opstelling van de OR is noodzakelijk, maar voor de directie en de managers lastig”, schrijft hij.

In het jaarverslag blikt Lange namens de OR terug op het jaar 2013. Het voorwoord is geschreven in september 2014. Wat meespeelt in de moeizame relatie is dat de OR nog altijd ontevreden is over de afwikkeling van het pensioen-dossier. En dat het CBR nog altijd midden in forse reorganisaties zit op het gebied van CCV, ITEC en Rijgeschiktheid.

Dossiers

“Tijdens het OR-jaar 2013 lag het accent van de werkzaamheden op het gebied van onderwerpen die direct raken aan de voornoemde wettelijke/publieke taakuitvoering en dienstverlening van het CBR, waaronder Medisch, Vorderingen, Rijvaardigheid, Theorie, en ICT. Sommige dossiers slepen zich helaas onnodig lang voort”, vindt Lange.

“Een voorbeeld daarvan is het pensioendossier. Het Integis-rapport pensioenen, dat sinds 1e helft 2013 vertrouwelijk voorligt bij de Tweede Kamer, is bij het ter perse gaan van dit jaarverslag nog steeds niet behandeld tijdens een Algemeen Overleg (AO) Infrastructuur & Milieu (I&M).”

ICT

Maar ook de ICT binnen het CBR is nog altijd niet goed geregeld, vindt Lange. “Continuïteit is van belang bij zowel de OR-leden als de directie en het management, waardoor knowhow binnen de organisatie CBR blijft bestaan. Het steeds rouleren van externe bureaus, consultants en uitzendkrachten doet afbreuk hieraan, en kost vaak onnodig veel geld.”

“Het wiel wordt steeds opnieuw uitgevonden, waardoor weinig geleerd wordt van de fouten uit het verleden. Zo worden door tekortschietende IT-systemen en menselijke fouten bij het CBR nog steeds mensen op de weg toegelaten die met het oog op de verkeersveiligheid daar niet thuis horen,” aldus de OR-voorzitter.

Wob-verzoek

Een nieuw dieptepunt tussen de CBR-directie en OR was er vorig jaar, toen de OR via een Wob-verzoek allerlei documenten opvroeg bij het ministerie van Infrastructuur. De OR is tegenwoordig nog altijd van mening dat de onderste steen niet boven is gehaald als het gaat om het pensioenen-onderzoek. Terwijl de directie het pensioen-dossier wil sluiten en aanvullend onderzoek weigert vanwege de hoge kosten die dat met zich mee zou brengen.

De directie en Raad van Toezicht waren ontstemd over het Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) dat door de OR was ingediend, meldt het OR-jaarverslag. Volgens de directie was het overleg daarover nog niet afgerond. Terwijl de OR vindt dat niet alle gevraagde stukken overlegd zijn.

Raad van Toezicht

De voorzitter van de Raad van Toezicht, Gerlach Cerfontaine, vroeg zich na het Wob-verzoek al af hoe het met het vertrouwen over en weer is gesteld. “Cerfontaine benadrukt dat er van de kant van de directie en de Raad van Toezicht geen geheimen zijn. En betreurt het dat de directie en de Raad van Toezicht er niet in slagen deze openheid duidelijk te maken aan de OR”, meldt het OR-jaarverslag.

De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van het personeel in een onderneming. De OR mag ook meepraten over bedrijfseconomische beslissingen van de directie. Overigens is de afgelopen tien jaar de relatie tussen OR en CBR zelden goed geweest. De OR vindt dat er te weinig met kritiek wordt gedaan. Gebleken is dat deze kritiek in het verleden soms belangrijke problemen binnen het CBR aan de kaak stelde. Aan de andere kant kan een directie niet altijd de wensen van een OR inwilligen.

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Ondernemingsraad CBR uit opnieuw felle kritiek op CBR-directie | RijschoolPro
CBR, hoofdkantoor

Ondernemingsraad CBR uit opnieuw felle kritiek op CBR-directie

De relatie tussen de CBR-directie en de Ondernemingsraad verloopt nog altijd zeer moeizaam. OR-voorzitter Cees Lange haalt in zijn voorwoord van het jaarverslag over 2013, dat vorige week is verspreid onder alle medewerkers, hard uit naar de directie. “De OR moet tot zijn spijt vaststellen dat de informatie niet altijd juist en volledig is. Het ontbreken van volledige transparantie is een belangrijke reden voor de moeizame relatie van de OR met de directie. Een kritische opstelling van de OR is noodzakelijk, maar voor de directie en de managers lastig”, schrijft hij.

In het jaarverslag blikt Lange namens de OR terug op het jaar 2013. Het voorwoord is geschreven in september 2014. Wat meespeelt in de moeizame relatie is dat de OR nog altijd ontevreden is over de afwikkeling van het pensioen-dossier. En dat het CBR nog altijd midden in forse reorganisaties zit op het gebied van CCV, ITEC en Rijgeschiktheid.

Dossiers

“Tijdens het OR-jaar 2013 lag het accent van de werkzaamheden op het gebied van onderwerpen die direct raken aan de voornoemde wettelijke/publieke taakuitvoering en dienstverlening van het CBR, waaronder Medisch, Vorderingen, Rijvaardigheid, Theorie, en ICT. Sommige dossiers slepen zich helaas onnodig lang voort”, vindt Lange.

“Een voorbeeld daarvan is het pensioendossier. Het Integis-rapport pensioenen, dat sinds 1e helft 2013 vertrouwelijk voorligt bij de Tweede Kamer, is bij het ter perse gaan van dit jaarverslag nog steeds niet behandeld tijdens een Algemeen Overleg (AO) Infrastructuur & Milieu (I&M).”

ICT

Maar ook de ICT binnen het CBR is nog altijd niet goed geregeld, vindt Lange. “Continuïteit is van belang bij zowel de OR-leden als de directie en het management, waardoor knowhow binnen de organisatie CBR blijft bestaan. Het steeds rouleren van externe bureaus, consultants en uitzendkrachten doet afbreuk hieraan, en kost vaak onnodig veel geld.”

“Het wiel wordt steeds opnieuw uitgevonden, waardoor weinig geleerd wordt van de fouten uit het verleden. Zo worden door tekortschietende IT-systemen en menselijke fouten bij het CBR nog steeds mensen op de weg toegelaten die met het oog op de verkeersveiligheid daar niet thuis horen,” aldus de OR-voorzitter.

Wob-verzoek

Een nieuw dieptepunt tussen de CBR-directie en OR was er vorig jaar, toen de OR via een Wob-verzoek allerlei documenten opvroeg bij het ministerie van Infrastructuur. De OR is tegenwoordig nog altijd van mening dat de onderste steen niet boven is gehaald als het gaat om het pensioenen-onderzoek. Terwijl de directie het pensioen-dossier wil sluiten en aanvullend onderzoek weigert vanwege de hoge kosten die dat met zich mee zou brengen.

De directie en Raad van Toezicht waren ontstemd over het Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) dat door de OR was ingediend, meldt het OR-jaarverslag. Volgens de directie was het overleg daarover nog niet afgerond. Terwijl de OR vindt dat niet alle gevraagde stukken overlegd zijn.

Raad van Toezicht

De voorzitter van de Raad van Toezicht, Gerlach Cerfontaine, vroeg zich na het Wob-verzoek al af hoe het met het vertrouwen over en weer is gesteld. “Cerfontaine benadrukt dat er van de kant van de directie en de Raad van Toezicht geen geheimen zijn. En betreurt het dat de directie en de Raad van Toezicht er niet in slagen deze openheid duidelijk te maken aan de OR”, meldt het OR-jaarverslag.

De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van het personeel in een onderneming. De OR mag ook meepraten over bedrijfseconomische beslissingen van de directie. Overigens is de afgelopen tien jaar de relatie tussen OR en CBR zelden goed geweest. De OR vindt dat er te weinig met kritiek wordt gedaan. Gebleken is dat deze kritiek in het verleden soms belangrijke problemen binnen het CBR aan de kaak stelde. Aan de andere kant kan een directie niet altijd de wensen van een OR inwilligen.

Bart Pals

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.