‘Leerling wil online geen grote betalingen voor rijlessen doen’

Voor bijna 70 procent van de jongeren is een aanbeveling van vrienden of kennissen bepalend voor de keuze voor een rijschool. Zo’n 60 procent van de jonge rijbewijsbezitters bepaalt zelf bij welke rijschool ze rijles neemt. En het merendeel van de jongeren wil lespakketten van meer dan 500 euro niet direct online betalen. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingswebsite autorijbewijs.nl onder ruim 400 personen tussen de 17 en 25 jaar.

Van de geënquêteerde jongeren was driekwart al in het bezit van het B-rijbewijs, de rest moet nog aan de rijopleiding beginnen, zo laat projectleider Willem Takens weten. “Aanleiding van het onderzoek was het aantal online conversies op onze website. We hadden veel bezoekers en ze klikten wel, maar zodra de afrekenprocedure in beeld kwam, waren ze weg. Daarom besloten we in kaart te brengen wie de rijbewijsleerling eigenlijk is, wat van invloed is op de te maken beslissingen en hoe die leerling wat financiën betreft denkt.”

Betalingen

Jongeren blijken slechts beperkt bereid om direct online voor hun rijlessen te moeten betalen. Bijna een kwart van de respondenten zegt in het geheel geen online betalingen te willen doen voor een lespakket, om welk bedrag het dan ook gaat. Bijna 40 procent van de jongeren stelt tot 499 euro direct online te willen betalen, maar geeft aan dat dat het absolute maximumbedrag is dat ze direct via het internet wil overboeken voor haar rijopleiding.

Nog geen vijf procent van de ondervraagden zegt pakketten met prijzen tussen de 1.500 en 2.000 euro direct online te willen betalen. “Wij waren eerst in de veronderstelling dat autorijbewijs.nl een soort booking.com zou zijn, maar een rijopleiding is niet hetzelfde als een hotelkamer. Het blijkt anders te werken. Jongeren willen niet meteen alle kosten voor hun rijlessen betalen en zeker niet als het om grote bedragen gaat”, aldus Takens.

Aanbieding

“Goede aanbieding of geen goede aanbieding, als een leerling online in één keer voor een rijbewijspakket moet betalen, dan ben je hem kwijt”, zo stelt de projectleider. “Dat is een van de redenen dat wij onder meer het hele betalingselement uit onze website hebben verwijderd. Naast onze eigen ervaringen, gaven geënquêteerden ook expliciet aan dat ze veel liever direct telefonisch contact hebben met een rijschool of bij een rijschool langsgaan om de betaling in orde te maken en een pakket af te nemen, dan dat ze online moeten betalen.”

Bij het merendeel van de geënquêteerde jongeren waren ervaringen van personen uit de vrienden- of kennissenkring bepalend voor de rijschoolkeuze of zullen dat naar verwachting zijn. Zoekresultaten op internet zijn voor 29 procent van die groep doorslaggevend geweest. Een advertentie in een krant trekt jongeren slechts zelden over de streep, zo blijkt uit de onderzoeksdata. Niet meer dan twee procent van hen laat zich via die weg overtuigen.

Rijbewijs

Bepalen bij welke rijschool rijlessen gevolgd worden, dat deden de jonge rijbewijsbezitters overwegend zelf: zo’n 60 procent van de jongeren had zelf de beslissende stem, zo blijkt. In slechts 10 procent van de gevallen waren het de ouders die bepaalden. Bij de overige 30 procent werd een besluit genomen na overleg tussen ouders en leerling. Die percentages liggen overigens gelijk met de verwachtingen van de niet-rijbewijsbezitters over de te maken beslissingen in de toekomst.

Gekeken naar de financiën, denkt ruim 40 procent van de respondenten zonder rijbewijs in de toekomst zélf de kosten voor de rijopleiding te moeten betalen. Uit de gegevens van de jongeren mét rijbewijs blijkt uiteindelijk slechts zo’n 30 procent ook daadwerkelijk voor alle kosten op te draaien. Ouders betaalden in 45 procent van de gevallen de gehele opleiding, terwijl daar door slechts 30 procent van de jongeren van tevoren rekening mee wordt gehouden.

Rijlessen

De niet-rijbewijsbezitters denken gemiddeld 29 lessen nodig te hebben om de rijopleiding met goed gevolg af te ronden. “In de onderzoeksgroep ziet die groep daarnaast de leeftijd van 19 jaar als ideaal om een een rijopleiding te beginnen”, aldus Takens. “Dat is dus ook iets waar een rijschoolhouder in zijn communicatie rekening mee kan houden.”

“Uit ons onderzoek blijkt dat het aanbod van een gratis proefles in het geheel niet belangrijk is voor de uiteindelijke keuze van een leerling voor een bepaalde rijopleider. Opmerkelijk, maar wel belangrijk om te weten”, zo stelt Takens. Doorslaggevend voor de keuze is in 40 procent van de gevallen een scherpe aanbieding voor een pakket, in 35 procent een goede klantbeoordeling en het slagingspercentage van de rijschool is voor 25 procent van de potentiële leerlingen hetgeen beslissend is, zo komt uit de data naar voren.

Contactformulier

Gezien het geringe aantal conversies op de vergelijkingswebsite, heeft Takens onder andere in plaats van de online betaalmogelijkheid een contactformulier aan de website toevoegen. Op die manier kunnen rijscholen direct contact opnemen met geïnteresseerde jongeren. De rijschool krijgt daar direct een mailtje over. Overigens verdient Autorijbewijs.nl op dit moment nog niets met de website. De mogelijkheden daartoe gaan ze pas bekijken zodra het aantal conversies hoger ligt.

Takens: “We hebben zelf heel wat avonden nagedacht over hoe de onderzoeksresultaten in de site vorm te geven. Maar we zijn er inmiddels uit. Rijscholen kunnen zelf hun proeflessen, startpakketten en volledige opleidingen in alle lescategorieën aanmaken, waardoor ze zelf controle hebben over hun profiel. En de vorm van de vernieuwde website van Autorijbewijs.nl sluit aan bij wat bij jongeren blijkt te werken.”

Roosmarijn Dierick

Auteur: Roosmarijn Dierick

15 reacties op “‘Leerling wil online geen grote betalingen voor rijlessen doen’”

Jan Struik|04.11.14|08:41

De gemiddelde leerling denkt 29 rijlessen nodig te hebben. Dat is toch een flink stuk minder dan de gemiddelde leerling volgens onderzoek daadwerkelijk nodig heeft. En daar gaat het al mis. Jammer dat op al die vergelijkingssites nooit dat soort elementaire info staat. Ook op de rijscholenkiezer niet.

Willem Takens|04.11.14|10:28

Beste heer Jan Struik,

Hartelijk dank voor de tip. Wat ons betreft is het een goed idee om informatie mbt het landelijk gemiddelde aantal rijlessen op de website op te nemen. In de volgende update zal dit worden meegenomen en duidelijker aan leerlingen worden gecommuniceerd.

Meer tip zijn altijd welkom!

Rij School|04.11.14|17:03

@Willem,
De Bovag is nogal gekant tegen sites met aanbiedingen, sterker nog in de voorwaarden van de BGF zijn ze hier heel duidelijk in!
Het zou autorijbewijs sieren als zij ook hier aandacht aan zouden besteden.
Want als het fout gaat dan zal bij Radar / Kassa zeer breed worden uitgelicht!
En zijn er alleen maar verliezers.
– de leerling,
– de bovag rijschool die failliet is gegaan,
– de Bovag doordat de leerling geen recht heeft op vervolg van zijn opleiding
– tot slot uw site

Jan Struik|05.11.14|09:02

@ rij school. Dat zijn nu dingen die vooral de BOVAG zelf duidelijk zou moeten Communiceren. Maar daar zijn zij zelf zeer vaag in. Het staat inderdaad in hun algemene voorwaarden maar verder vermelden zij dat nergens. De net gelanceerde rijscholen kiezer gaat een mislukking worden omdat deze punten geeft als men lid is van een branche organisatie. Daar is de meerderheid het niet mee eens dus doet men niet mee. Ik zou me als ik zo’n site zou maken dus verre van dezevorganisaties houden.

Michel Kerkhof|05.11.14|10:29

@rijschool. Ooit je nader laten informeren over de voorwaarden van BGF en welke aanbiedingen door BGF worden uitgesloten? je reactie lezende betwijfel ik dit daar aanbiedingen wel degelijk mogen alleen niet zoals we ze kennen van sites als croupon
@ Jan Struik. BOVAG is heel duidelijk in zijn communicatie daarover mits je als lid de moeite neemt om op de regiobijeenkomsten te komen want daar communiceert te BOVAG met zijn leden over dit soort onderwerpen.

Michel Kerkhof|05.11.14|10:31

@ Willem Takens leuke site hoor vooral mee door gaan, doen wij ook en wij plaatsen rustig een leuke aanbieding op de site ondanks dat wij wel BOVAG rijschool zijn dus blijkbaar mag het wel Succes met de site

Rij School|05.11.14|11:54

@Michel, ik ben zeker op de hoogte van de voorwaarden. Een van de voorwaarden:
“Tevens vindt er geen compensatie plaats in het geval de consument een overeenkomst is aangegaan op zodanige voorwaarden, dat het haar redelijkerwijze duidelijk had moeten zijn, dat het gefailleerde BOVAG lid tegen deze voorwaarden geen rijopleiding van voldoende kwaliteit kon aanbieden.”
Geeft de Bovag zichzelf meer dan voldoende ruimte om onder eventuele claims uit te komen!

Rij School|05.11.14|11:55

De consument kan nooit weten wat een juiste les prijs is! Het advies van de Bovag is 51 euro per les uur, dus alles daaronder kan een discussie opleveren. Daarnaast is de nieuwe eis dat een lid minimaal het kringmiddelde aan slagingspercentage moet hebben, zit je daaronder is er dan sprake van onvoldoende kwaliteit? Wij zijn het allemaal wel eens dat het slagingspercentage niet alles zegt, maar als het om betalen gaat dan kan dit wel worden aangegrepen!!

Jan Struik|05.11.14|13:05

@ Michel Kerkhof. Dat BOVAG dat naar leden communiceerde is niet mijn issue. Wie is er de dupe bij een faillisement ? De consument. En die moet het uit de algemene voorwaarden halen. Kent u 1 consument die deze leest? Nee. Komt de BOVAG goed uit. Daarom staat het niet prominent op hun site. @ Rij school. Wanneer gaat die slagingspercentage eis in? Ik zie minimaal 50 BOVAG rijscholen op rijschoolgegevens die heel ver onder het kringgemiddelde zitten. Controle NUL dus. Mooie praatjes geen daden.

Rij School|05.11.14|17:55

@Jan Struik, in mei jl. stond op Verkeerspro “De huidige leden krijgen te maken met een herstelperiode als het % een keer wat minder is”
Deze aanscherping zal wel meevallen! Als de Bovag moet kiezen tussen wat minder % of exit omdat je niet aan de eisen voldoet zal de Bovag afscheid moeten nemen van veel leden, dat kost dan heel veel geld! Met de eis minimaal kringgemiddelde heeft de Bovsg zichzelf (weer) in de voet geschoten en is zonder maatregelen de geloofwaardigheid ernstig in het geding.

Jan Struik|05.11.14|21:41

@rij school vanaf de dag dat BOVAG dit bekend maakte heb ik het bijgehouden. Er zijn BOVAG rijscholen die al meer dan 6 maanden 20 tot 30 % onder het kringgemiddelde zitten. En die krijgen nog een kans en nog een kans en nog een kans ……….. Maar wel naar buiten blijven brengen dat ze eisen hebben en dat ze controleren. Bewijsbare leugens. Dat mail ik ook naar potentiële klanten. Laat ik ze op rijschoolgegevens bij bepaalde rijscholen kijken.

Rij School|05.11.14|22:26

@Jan Struik,
Ik heb vanavond een mailtje gestuurd aan Kassa, Radar en de consumentenbond. Wellicht dat 1 van de consumenten programma’s daar aandacht aan willen besteden en de algemene voorwaarden van de BGF tegen het licht willen houden en het zou mooi zijn als ze de Bovag uitnodigen om een toelichting! Want zodra het fout gaat bij een rijschool dan staat de Bovag vooraan om vooral te pleiten dat dit niet zou zijn gebeuren bij een Bovag rijschool. Laat ze het dan ook maar uitleggen!!

Jan Struik|06.11.14|11:57

@rij school. Ik vind het wel gemakkelijk dat BOVAG zich zo voor schut zet. Zo kun je aantonen aan iedereen dat BOVAG maar wat roept. Ik laat leerlingen ook wel eens de BOVAG voorwaarden zien en leg die naast de mijne. Dan zijn ze zo genezen. Ik heb wel eens gelezen dat iemand vond dat je BOVAG lid bent voor de leerling. Nou lees de voorwaarden maar en dan kom je tot een heel andere conclusie.

het aantal lessen kun je niet gaan vergelijken tussen de ene en de andere rijschool als je rekening houd met de woonplaats.
Wij zitten bijvoorbeeld precies tussen Eindhoven en Den bosch,dus altijd een klein half uur rijden tot in het examengebied.we werken dan ook met lessen van anderhalf uur.Heeft iemand dan 30 lessen gehad,zijn het wel 45 uren.dus vergelijken is moeilijk.

Pademime|19.11.14|22:13

Heeft iemand hier ervaring met GRATISRIJSCHOOLOFFERTES.NL?
Ze hebben mij nl een factuur van €120 gestuurd voor 10 offertes.
Ik kan mij niet herinneren dat ik mij ooit bij hen heb aangemeld en hierom heb gevraagd.Heb ook op geen van de offertes gereageerd!!!Heb contact met ze opgenomen,( mail) telefoon wordt gewoon niet opgenomen !!
Nu kreeg ik vandaag weer een mail van een incassobureau met er nog eens €80 bovenop.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.