37 rijinstructeurs lesbevoegdheid kwijt door zakken bijscholing

Van de 167 rijinstructeurs die tussen oktober 2013 en eind september 2014 een herkansing voor de WRM-praktijkbegeleiding deden, zijn 37 instructeurs hun bevoegdheid kwijtgeraakt. Het slagingspercentage in de herkansinsggroep lag daarmee op 77,8 procent. In de categorie B lieten 35 instructeurs tijdens hun derde poging onvoldoende zien dat ze rijles kunnen geven. De overige 2 rijinstructeurs die hun WRM-bevoegdheid kwijtraakten, kwamen uit de categorie E achter B. Dat blijkt uit cijfers van het IBKI. Om de lesbevoegdheid terug te krijgen, kunnen zij enkel nog een herintrederstraject volgen. 

In de becijferde periode vonden verdeeld over alle categorieën van de rijinstructie in totaal ruim 3.800 eerste en tweede praktijkbegeleidingen plaats. Tegelijkertijd maakten 167 instructeurs gedurende diezelfde tijdsspanne gebruik van de mogelijkheid tot herkansen. Die rijinstructeurs kwamen met een kleine 98 procent bijna uitsluitend uit de categorie B.

Praktijkbijscholing

In de periode van 1 oktober 2013 tot en met 30 september 2014 deden ruim 1.500 rijinstructeurs B een eerste praktische bijscholing. Van die groep slaagde ruim 66 procent voor de test. Daarnaast deden ongeveer 2.000 rijinstructeurs voor de auto de tweede praktijkbijscholing. Met een slagingspercentage van bijna 92 procent lag het aantal voldoendes daar een stuk hoger.

Van alle 167 herkansingen die verdeeld over de verschillende categorieën plaatsvonden, ging het overigens bijna uitsluitend om B-rijinstructeurs. Uit de auto-categorie kwamen er 163. De overige herkansingen werden door instructeurs uit de categorieën E achter B, C en D gereden.

Begeleiding

Voor E achter B werden in totaal 18 eerste praktijkbegeleidingen gevolgd. Daarvan werden er 2 onvoldoende afgerond. De groep voor de tweede praktische bijscholing bestond uit 14 man, van wie er ook 2 onvoldoende scoorden. Tegelijkertijd werden in diezelfde periode 2 herkansers geregistreerd. Zij zakten allebei voor hun derde poging.

In de motor-categorie deden 55 instructeurs gedurende de aangegeven periode hun eerste praktijkbegeleiding, van wie er 50 een voldoende haalden. De tweede praktische bijscholing werd door alle 68 kandidaten gehaald. Van herkansingen was in die periode bij de A-instructeurs geen sprake, zo blijkt uit de data.

Examen

In de categorie C werden ruim 200 eerste en tweede praktijkbijscholingen met een examen afgerond. Van die gehele groep zakte één instructeur. Er werd ook één herexamen gedaan gedurende de becijferde periode. Die kandidaat is geslaagd.

De praktische bijscholingen D1 en D2 werden in totaal 51 keer gedaan. Ook hier zakte één instructeur. De enige herkanser in die periode haalde de test en behield zijn WRM-bevoegdheid.

Bijscholing

VRB-voorzitter Peter van Neck zegt het aantal van 37 gezakten voor de herkansing van de praktische bijscholing geen afspiegeling van de kwaliteit binnen de branche te vinden. “Ik ben er van overtuigd dat tussen die 37 gezakten echte vakmensen zitten. Ik ken gevallen van instructeurs voor wie ik mijn hand in het vuur durf te steken dat ze echt kwaliteit leveren, maar toch niet of met de hakken over de sloot door de bijscholing zijn gekomen.”

Daarnaast zegt hij met zekerheid te durven stellen dat niet alle geslaagden voor de praktische bijscholing geschikt zijn voor het vak. “Ik weet collega’s die er op hun sloffen doorheen zijn gefietst, terwijl ik echt niet met ze samen zou willen werken.”

Kwaliteit

Volgens de VRB-voorzitter is het huidige traject dan ook niet effectief, zo laat hij weten. “Er wordt te veel met punten en komma’s gewerkt tijdens een toets die niet strookt met de werkelijkheid. De huidige manier bevordert de kwaliteit niet, terwijl dat de doelstelling van de WRM moet zijn. Praktijkbegeleiding moet ook echt begeleiding worden, waardoor de instructeur beter wordt in zijn vak. Ik ben niet tegen toetsen, maar het moet wel om het leerproces gaan.”

Van Neck heeft het idee dat het voor rijinstructeurs die zakken voor de praktijk-bijscholing, voornamelijk vaak fout gaat in de Kern. “Ieder puntje moet je daar halen, want compenseren is er niet bij. Ik heb er geen harde bewijzen voor, maar ik denk dat dát de bottleneck is voor velen. Rijinstructeurs weten maar al te goed dat daar beslist geen fouten in gemaakt mogen worden. De spanning komt er dan dus flink op te staan.”

Voorbereiding

Volgens Shirley Knetemann van het gelijknamige opleidingsinstituut voor rijinstructeurs ligt een deel van de slaagkans voor de WRM-bijscholing dan ook in de voorbereiding. “Daarmee valt een hoop te winnen. De voorbereiding moet de eerste keer meteen goed zijn. Ik hoor wel eens instructeurs zeggen dat ze de eerste praktische bijscholing ‘wel zien’ en gaan bekijken hoe het allemaal in zijn werk gaat. Dan kunnen ze er in hun ogen de tweede keer vol voor gaan. Dat is in mijn ogen niet verstandig.”

“Want wat denk je van de spanning die je hebt zo’n tweede keer”, zo gaat Knetemann verder. “Zeker als het de eerste keer is dat je optimaal bent voorbereid. Daarbij drukt een rijinstructeur zijn leerling toch ook altijd op het hart zich meteen de eerste keer goed op een examen voor te bereiden. Dus waarom zelf niet ook dat advies ter harte nemen?”

Rijinstructeur

Wat het aantal gezakten betreft stelt ze: “Je hoort mij niet zeggen dat het er weinig zijn. Maar de praktijkbijscholing een derde keer nog niet halen, dan zit er toch echt iets niet goed. Ik ben er namelijk van overtuigd dat examinatoren, zeker bij die laatste poging, er alles aan doen om de rijinstructeur het beste uit zichzelf te laten halen. Ze zijn er echt niet op uit om ze te laten zakken, want ze realiseren zich ook wel wat er voor de rijinstructeurs in de herkansing op het spel staat.”

“Aan de andere kant kennen wij de verhalen over wat zich tijdens de rit afspeelde altijd uit de zoveelste hand. Wat er precies gebeurd is en waarom een rijinstructeur al dan niet slaagt, dat verhaal zullen we nooit helemaal objectief kennen”, aldus Knetemann.

Herkansing

Met de op handen zijnde wijziging van de WRM wordt voor rijinstructeurs de druk op de tweede praktijkbeoordeling in de toekomst overigens minder groot. Want waar op dit moment de tweede praktijkbijscholing nog per se voldoende moet worden afgerond, kan in de nieuwe situatie het onderdeel al worden afgesloten als voor de eerste praktijkbeoordeling een voldoende is gehaald. De uiteindelijke wetswijziging zal naar verwachting medio 2016 in werking treden.

Roosmarijn Dierick

Auteur: Roosmarijn Dierick

34 reacties op “37 rijinstructeurs lesbevoegdheid kwijt door zakken bijscholing”

Rijschool Wannes|11.12.14|12:27

het is erg vervelend als je je bevoegdheid kwijt raakt. nog vervelender is dat je dan al je leerlinge teleur moet stellen en geen les meer kunt / mag geven. dit levert gigantische problemen op. als dit gebeurt contacteer me dan. wie weet kunnen we het probleem met de leerlinge oplossen.
we willen van uit Rijschool Wannes niet dat leerlingen gedupeerd raken.

Annette Lingers|11.12.14|12:32

En hoeveel instructeurs doen geen examen en rijden met verlopen pas rond die worden niet gepakt helaas

Jan Struik|11.12.14|13:02

Een fulltime instructeur geeft in 5 jaar ruim 8.000 rijlessen. Maar volgens de opleiders zakken ze voor het IBKI toneelstuk omdat ze niet goed voorbereid zijn. Gewoon volhouden dat het geen toneelstuk is hoor. 98% van de instructeurs vinden van wel. Maar wat weten die domme mensen er nou van? Het wordt in onze branche steeds meer tegen elkaar ipv mat elkaar. Belangenvertegenwoordigers, laat deze onmenselijke sanctie eens toetsen door de RECHTER ! Dan bent u pas geloofwaardig.

Donna Jansen|11.12.14|15:48

Ik ben het roerend eens met de bevindingen van Peter van Neck, mijn complimenten daarover. Hij geeft hier het voorbeeld over wat er daadwerkelijk in de praktijk zich afspeelt. Dan over de rijinstructeursopleiders. Meerdere keren heb ik getracht hun ervan te overtuigen dat ze op een andere planeet wonen, puur en alleen op de normering van het IBKI en de WRM afgaan en respectloos omgaan met vernieuwingen. Neem een voorbeeld aan Duitsland, die wel weet wat respect is.

Donna Jansen|11.12.14|15:49

Ook Kneteman verklapt zichzelf negatief in dit topic. Waar zijn jullie onderzoeksresultaten onder leerlingen dat deze methode van praktijkbegeleiding perfect op de praktijk van leerlingen zijn afgestemd? No way! Spanningen tijdens de praktijkbegeleiding? Ja logisch niet iedereen kan een toneelstuk instuderen en dan wordt er ook nog een sanctie opgelegd die als smoes als veroorzaker van de spanning wordt gebruikt.

Donna Jansen|11.12.14|15:50

Je mag mijn leerlingen een keer gaan opleiden “met je kern” als toneel. Weet je wel wie de echte kern is? Weet je wel om wie het gaat? Dat is de leerling zelf, die een iets andere kern heeft dan jullie “aannemen”. Met jullie systeem boek je alleen maar IBKI resultaten en verder helemaal net niks. Sterker nog met jullie didactische werkvormen kweek je juist spanningen bij leerlingen.

Donna Jansen|11.12.14|15:51

En nu ben ik zeker in jullie ogen een doorgedraaide rijinstructeur. Zal ik dat even aan mijn leerlingen vragen of ik dat ben? Zal ik dat eens doen? Nou? Stap eens een keer uit jullie wereldbeeld van de jaren 70 man. Tjonge jonge. Vraagt een Duitse rijinstructeur aan een Nederlandse rijinstructeursopleidingsinstituut Haben Sie die Entwicklung der Straßenverkehrssicherheit? Dan geven ze het antwoord Nein, wir haben die holländischen Käse-Protokoll.

Gina Koevoets|11.12.14|17:10

Ik vraag me af wat we met deze informatie moeten? IBKI het geld is weer binnen. Maar wat doet men met de instructeurs die niet meer in bezit zijn van een geldig instructeursbewijs? Nou die laten ze lekker rondrijden, want niemand zet zich in om de pasjes in te nemen, tja dat kost geld en leverd natuurlijk niets op! Wat wel gebeurt is dat juist die instructeurs jullie zaak kapot maakt. voorbeeld een lesschool in Tilburg adv 10 lessen + examen voor 189 euro.

Nicole Buijze|11.12.14|19:26

Waar zit de meerwaarde van een protocol toetsen van het aanvangsniveau van een rijinstructeur nadat deze is doorgegroeid. Peter van Eck omschrijft dit goed. Juist kwaliteit kan verhoogd worden als je iemand begeleiding geeft op zijn of haar eigen manier van lesgeven en niet op een begin protocol.Voor instructeurs die prima kwaliteit kunnen leveren in de door hun aangepaste vorm geeft dit protocol een stressfactor omdat ze niet hun kwaliteit kunnen laten maar iets wat ingestudeerd is.

Nicole Buijze|11.12.14|19:35

Daar waar je dagelijks gewoon inspringt op wat de rijbewijsleerling nodig heeft, moet je nu nadenken wat je zegt en je vooraf geplande lesje afdraaien. Logisch dat er steeds meer uitvallers te betreuren zijn terwijl diegene die niet door kunnen of willen groeien na het aanvangsniveau dit een eitje blijkt te zijn. Opleidingsinstituten willen dit graag in stand houden om geld te verdienen aan de angst om te zakken. Kassa! Verdienen aan toneelles en geen verantwoordelijkheid naar kwaliteitverhoging

Anjo Joostens|11.12.14|21:20

@ Jan Struik, De rechter inschakelen kan wel. Maar dan wil de rechter ook bewijs zien. De rechter wil dan ter inzage een betere toetsinstrument met ingebouwde normering, die voor iedereen hetzelfde is en waarvan de uitkomst gegarandeerd overeenkomt met de behaalde uitkomstrendement over de rijbewijsleerling en die logisch is voor onervaren en ervaren rijinstructeurs.

Anjo Joostens|11.12.14|21:20

In dat geval voldoe je aan de doelen, kwaliteitsverbetering op het gebied van rijonderwijs, verkeerszekerheid voor de rijbewijsleerling en de maatschappelijke doelen over de verkeersveiligheid. Dit toetsinstrument voldoet aan alle verwachtingen van goede rijinstructeurs. waarbij slechte op basis van goede gronden gefilterd worden.

Anjo Joostens|11.12.14|21:21

Het ligt bij mij thuis op de plank. En je kunt dan de rechter duidelijk maken dat het huidige WRM protocol niet meer is dan een gedwongen beleidsmatige herhalingsprocedure, waarbij belangen spelen.

Jan Struik|11.12.14|22:02

@Anjo Joostens,
Ik geloof niet dat u mij helemaal begrijpt. De bijscholing dient niet juridisch te worden getoetst maar de redelijkheid en billijkhed van de sanctie. Daarnaast kun je een rechter de vraag voorleggen of een bevoegdheid Die voor 5 jaar is afgegeven eerder ongeldig kan worden. Een rechter zal zich nooit inhoudelijk met toetsen en bijscholingen bemoeien. Daar is deze niet voor. Dus de rechter zal nimmer om andere toetsmanieren vragen.

Nicole Buijze|11.12.14|22:40

Een rechter neemt op basis van wetgeving en rechtvaardigheid een besluit. Indien je de onredelijkheid van de sanctie aan hem voorlegt zal hij op basis van de huidig beschikbare mogelijkheden een uitspraak doen echter in zijn besluitvorming worden alternatieven meegenomen en kan dat tot een advies dienen. In dat geval kan de rechter besluiten dat de sanctie onrechtmatig zwaar is en daarbij het advies aan de minister geven andere mogelijkheden te onderzoeken.

Mike van Wijngaarden|12.12.14|00:17

nou dan zit je al in zware tijden en
dan ben je je baan of je rijschool ook nog eens kwijt
erg jammer dat het zo moet in nederland.

Patrick Volders|12.12.14|11:13

Dat hele IBKI verhaal is een grote farce. Ik kan me ook niet voorstellen dat er ook maar een rijschoolhouder is die lest geeft volgens deze protocollen. Ik ben er in ieder geval nog geen tegengekomen. Elke cursist heeft een andere benadering nodig en gelukkig kun je dat in een rijles doen. In het reguliere onderwijs zie je ook dat lesgeven volgens een bepaald stramien niet bij elke leerling werkt. Lesgeven vergt creativiteit en inleving in een cursist en geen ingestudeerd trucje.

Marianne Schiele|12.12.14|14:23

Ik zou al tevreden zijn als het slagingspercentage gekoppeld wordt aan je instructeursnummer (dus niet aan het rijschoolnr.) en dat dat meegewogen wordt bij de beoordeling of je je vak verstaat of niet.

Anjo Joostens|12.12.14|17:50

Beste Marianne, Uit onze onderzoeksgegevens blijkt dat de consument het IBKI niet kent en deze blijkt daar ook niet geïnteresseerd in zijn. Bij Level 1 van het toekomstige rijonderwijs geven wij betrouwbare voorlichting over het nemen van rijles en de keuze van een rijinstructeur. De toekomstige Level test op internet heeft tegen de 8000 verschillende uitslagen, waarbij de consument bij Level 3 aan wordt gestuurd een veilige keuze te maken.

Anjo Joostens|12.12.14|17:50

De Levels zijn gebaseerd op jarenlange diepte onderzoek en zijn waardevol genoeg om als kennisinstituut onafhankelijk advies aan de consument te kunnen geven. Dit onafhankelijk advies is gebaseerd op de resultaten van de individuele rijinstructeur en inderdaad niet op basis van de slagingspercentage van een rijschool.

Jan Struik|12.12.14|23:56

Nou Marianne, dan moet er veel meer gekoppeld worden. Zoals het aantal lessen dat een leerling heeft gehad. Een hoog slagingspercentage met 60+ lessen heeft natuurlijk niets met kwaliteit te maken. Die cijfers zijn zo gemakkelijk te manipuleren.

En Anjo Joostens, waar kunnen we die onderzoeksgegevens nalezen? En wat is de meerwaarde van het feit dat de consument het IBKI niet kent of niet in geïnteresseerd is?

Anjo Joostens|13.12.14|09:08

Beste Jan, De onderzoeksgegevens maken we op dit moment niet publiekelijk bekend. De reden daarvoor is dat wij daar niet voor betaald worden.
De onderzoeksgegevens worden gebruikt om rijonderwijs voor de toekomst mogelijk te maken.

Anjo Joostens|13.12.14|09:11

Als antwoord op uw vraag wat de meerwaarde is van de consument t.o.v. het IBKI.
Brancheorganisaties en instituten werken samen met de ministerie van boven, zonder consumentenonderzoek en wel met beleid naar beneden. Een kennisbank of kennisinstituut werkt van beneden met diepteonderzoek en kennis naar boven, waarbij de consument en rijbewijsleerling altijd de essentie is en blijft. En meer kan ik daar op dit moment niets over vertellen. Met vriendelijke groet, Anjo Joostens

Jan Struik|13.12.14|11:54

Dat was mijn vraag niet maar laat maar gaan. Wat de consument wil is niet ao moeilijk. Snel en goedkoop het rijbewijs behalen. En hoe dat zal ze werkelijk worst zijn. Dat is dan weer de uitkomst van jarenlang onderzoek uitgevoerd door mij en mijn collega’s.

Nicole Buijze|14.12.14|11:18

De meerwaarde ligt niet in slagingspercentages,een koppeling met het IBKI of een rijschoolkiezer. De meeste consumenten kijken er niet naar.De meerwaarde ligt dat de consument duidelijk kan zien hoe ze hun rijinstructeur kunnen kiezen die bij hun past. De uitkomsten van alle onderzoeken zullen binnenkort voor de consument beschikbaar zijn op de site rijonderwijs. Eerst de consument,wie er als instructeur wil volgen is welkom vandaar uit kijken we verder naar sanctie die dan ook kan verdwijnen.

Jan Struik|14.12.14|13:44

U moet nu ook niet gaan overdrijven Nicole Buijze. Er zijn wel degelijk consumenten die naar slagingspercentages kijken. En zou u gaan lessen bij een rijschool die met 40 eerste examens 0-5 % heeft? Wel reëel blijven hoor. En denkt u dat u met het lanceren van is site mensen gaat bereiken? Iets wat TeamAlert met een budget van 1.000.000,=, hulp van het Ministerie en het direct aanschrijven door het CBR zelfs niet lukt? Ach dromen staat een ieder vrij in die land.

Nicole Buijze|14.12.14|17:37

Even reëel? 0-5 % en wel 40 examens. Er zijn er legio rijscholen met lage percentages en veel leerlingen wat dus aangeeft dat leerlingen het blijkbaar niet interessant vinden.Daarnaast dromen zijn bedrog echter steun van heel wat leerlingen, rijscholen groot en klein ook in buitenland en vele goede contacten die hier ook mee bezig zijn, zie ik dit project als alleen een kwestie van tijd tot het in zijn geheel is gerealiseerd.Daarnaast snel en goedkoop is wat de markt zelf in stand houdt.

Nicole Buijze|14.12.14|18:32

Verklaart u de markt waar een leerling denkt dat 10 lessen is genoeg terwijl het CBS 45 lessen als landelijk gemiddeld hanteert. Verklaart u dat de meeste rijbewijsbezitters zeggen in een keer geslaagd te zijn terwijl al sinds jaar en dag een landelijkslagingspercentage van rond de 50% normaal is. Verklaart u dan dat als 45 lessen volgens CBS gemiddeld is er een gemiddeld slagingspercentage uitrolt van 50%. Gemiddeld verkochte pakketten zijn 10 of 25 waarom? Niet om bovenstaande cijfers.

Nicole Buijze|14.12.14|18:43

Waarom denkt u dan dat er forums vol getikt worden over het wel in wee in deze branche? Ik zie steeds mensen die meteen een oordeel hebben maar zie hier weinig mensen die proberen een oplossing te zoeken en die ook durven neer te schrijven. Diegene die dat wel proberen krijgen direct kritiek terwijl samen er misschien een oplossing gevonden kan worden. Echter iedereen droomt over zijn eigen perfecte ik. Gelukkig dat er dromen zijn.

Bram Bal|14.12.14|20:10

Forums volgetikt door 10 dezelfde mensen. Nounounou. Er is een Facebookpagina voor instructeurs waar men met elkaar van gedachte wisselt. Jouw naam komt daar niet ter sprake hoor. Ik sluit me bij Jan aan. Dream on. We gaan van jou toch niets horen buiten wat je hier schrijft. En ga nu aub niet roepen van wacht maar af. Ik roep dan als Feyenoorder: Geen woorden maar daden.

Jan Struik|14.12.14|23:21

Nicole Buijze gelieve goed te lezen. U maakt er uw eigen verhaal van en borduurt daar dan weer op voort. daarna draait u door in allerlei voorbeelden en cijfers die uit de lucht gegrepen zijn. Uw stelling dat de gemiddeld verkochte pakketten 10 tot 25 lessen inhouden is volledig uit de lucht gegrepen. Ook ben ik nog nooit een leerling tegengekomen die denkt in 10 lessen een rijbewijs te halen. Uw stelling dat u de sanctie kunt laten verdwijnen werkt mij op de lachspieren.

Jan Struik|14.12.14|23:27

U komt steeds met stellingen die u zelf verzint omdat ze u goed uitkomen. En dan wordt er geroepen dat u dat wel heeft onderzocht maar dat de onderzoeksresultaten niet openbaar mogen worden. Telkens om een andere onzinreden. Ik heb vorige maand uw stukje in de Rij-instructie gelezen. Ook de hoofdredacteur plaatste grote vraagtekens bij uw verhaal en hij is niet de enige. Natuurlijk heeft u recht op uw dromen. Maar u roept al 7 jaar. En tot wat heeft dat geleid?

Anjo Joostens|16.12.14|10:18

Onderzoek is er geweest, de resultaten zijn bekend. Ontwikkeling kost jaren tijd op het moment dat het nog niet bestaat. Er is een belangrijk verschil tussen werkervaring opbouwen of over beschikken en ervaringsdeskundigheid kunnen toepassen en omschrijven. En hier wil ik het voorlopig bij laten.

Youran van Ark|16.12.14|10:24

Ik weet de oplossing om de branche gezond te maken! Een eerlijk leraren BTW tarief van 6%.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

37 rijinstructeurs lesbevoegdheid kwijt door zakken bijscholing | RijschoolPro

37 rijinstructeurs lesbevoegdheid kwijt door zakken bijscholing

Van de 167 rijinstructeurs die tussen oktober 2013 en eind september 2014 een herkansing voor de WRM-praktijkbegeleiding deden, zijn 37 instructeurs hun bevoegdheid kwijtgeraakt. Het slagingspercentage in de herkansinsggroep lag daarmee op 77,8 procent. In de categorie B lieten 35 instructeurs tijdens hun derde poging onvoldoende zien dat ze rijles kunnen geven. De overige 2 rijinstructeurs die hun WRM-bevoegdheid kwijtraakten, kwamen uit de categorie E achter B. Dat blijkt uit cijfers van het IBKI. Om de lesbevoegdheid terug te krijgen, kunnen zij enkel nog een herintrederstraject volgen. 

In de becijferde periode vonden verdeeld over alle categorieën van de rijinstructie in totaal ruim 3.800 eerste en tweede praktijkbegeleidingen plaats. Tegelijkertijd maakten 167 instructeurs gedurende diezelfde tijdsspanne gebruik van de mogelijkheid tot herkansen. Die rijinstructeurs kwamen met een kleine 98 procent bijna uitsluitend uit de categorie B.

Praktijkbijscholing

In de periode van 1 oktober 2013 tot en met 30 september 2014 deden ruim 1.500 rijinstructeurs B een eerste praktische bijscholing. Van die groep slaagde ruim 66 procent voor de test. Daarnaast deden ongeveer 2.000 rijinstructeurs voor de auto de tweede praktijkbijscholing. Met een slagingspercentage van bijna 92 procent lag het aantal voldoendes daar een stuk hoger.

Van alle 167 herkansingen die verdeeld over de verschillende categorieën plaatsvonden, ging het overigens bijna uitsluitend om B-rijinstructeurs. Uit de auto-categorie kwamen er 163. De overige herkansingen werden door instructeurs uit de categorieën E achter B, C en D gereden.

Begeleiding

Voor E achter B werden in totaal 18 eerste praktijkbegeleidingen gevolgd. Daarvan werden er 2 onvoldoende afgerond. De groep voor de tweede praktische bijscholing bestond uit 14 man, van wie er ook 2 onvoldoende scoorden. Tegelijkertijd werden in diezelfde periode 2 herkansers geregistreerd. Zij zakten allebei voor hun derde poging.

In de motor-categorie deden 55 instructeurs gedurende de aangegeven periode hun eerste praktijkbegeleiding, van wie er 50 een voldoende haalden. De tweede praktische bijscholing werd door alle 68 kandidaten gehaald. Van herkansingen was in die periode bij de A-instructeurs geen sprake, zo blijkt uit de data.

Examen

In de categorie C werden ruim 200 eerste en tweede praktijkbijscholingen met een examen afgerond. Van die gehele groep zakte één instructeur. Er werd ook één herexamen gedaan gedurende de becijferde periode. Die kandidaat is geslaagd.

De praktische bijscholingen D1 en D2 werden in totaal 51 keer gedaan. Ook hier zakte één instructeur. De enige herkanser in die periode haalde de test en behield zijn WRM-bevoegdheid.

Bijscholing

VRB-voorzitter Peter van Neck zegt het aantal van 37 gezakten voor de herkansing van de praktische bijscholing geen afspiegeling van de kwaliteit binnen de branche te vinden. “Ik ben er van overtuigd dat tussen die 37 gezakten echte vakmensen zitten. Ik ken gevallen van instructeurs voor wie ik mijn hand in het vuur durf te steken dat ze echt kwaliteit leveren, maar toch niet of met de hakken over de sloot door de bijscholing zijn gekomen.”

Daarnaast zegt hij met zekerheid te durven stellen dat niet alle geslaagden voor de praktische bijscholing geschikt zijn voor het vak. “Ik weet collega’s die er op hun sloffen doorheen zijn gefietst, terwijl ik echt niet met ze samen zou willen werken.”

Kwaliteit

Volgens de VRB-voorzitter is het huidige traject dan ook niet effectief, zo laat hij weten. “Er wordt te veel met punten en komma’s gewerkt tijdens een toets die niet strookt met de werkelijkheid. De huidige manier bevordert de kwaliteit niet, terwijl dat de doelstelling van de WRM moet zijn. Praktijkbegeleiding moet ook echt begeleiding worden, waardoor de instructeur beter wordt in zijn vak. Ik ben niet tegen toetsen, maar het moet wel om het leerproces gaan.”

Van Neck heeft het idee dat het voor rijinstructeurs die zakken voor de praktijk-bijscholing, voornamelijk vaak fout gaat in de Kern. “Ieder puntje moet je daar halen, want compenseren is er niet bij. Ik heb er geen harde bewijzen voor, maar ik denk dat dát de bottleneck is voor velen. Rijinstructeurs weten maar al te goed dat daar beslist geen fouten in gemaakt mogen worden. De spanning komt er dan dus flink op te staan.”

Voorbereiding

Volgens Shirley Knetemann van het gelijknamige opleidingsinstituut voor rijinstructeurs ligt een deel van de slaagkans voor de WRM-bijscholing dan ook in de voorbereiding. “Daarmee valt een hoop te winnen. De voorbereiding moet de eerste keer meteen goed zijn. Ik hoor wel eens instructeurs zeggen dat ze de eerste praktische bijscholing ‘wel zien’ en gaan bekijken hoe het allemaal in zijn werk gaat. Dan kunnen ze er in hun ogen de tweede keer vol voor gaan. Dat is in mijn ogen niet verstandig.”

“Want wat denk je van de spanning die je hebt zo’n tweede keer”, zo gaat Knetemann verder. “Zeker als het de eerste keer is dat je optimaal bent voorbereid. Daarbij drukt een rijinstructeur zijn leerling toch ook altijd op het hart zich meteen de eerste keer goed op een examen voor te bereiden. Dus waarom zelf niet ook dat advies ter harte nemen?”

Rijinstructeur

Wat het aantal gezakten betreft stelt ze: “Je hoort mij niet zeggen dat het er weinig zijn. Maar de praktijkbijscholing een derde keer nog niet halen, dan zit er toch echt iets niet goed. Ik ben er namelijk van overtuigd dat examinatoren, zeker bij die laatste poging, er alles aan doen om de rijinstructeur het beste uit zichzelf te laten halen. Ze zijn er echt niet op uit om ze te laten zakken, want ze realiseren zich ook wel wat er voor de rijinstructeurs in de herkansing op het spel staat.”

“Aan de andere kant kennen wij de verhalen over wat zich tijdens de rit afspeelde altijd uit de zoveelste hand. Wat er precies gebeurd is en waarom een rijinstructeur al dan niet slaagt, dat verhaal zullen we nooit helemaal objectief kennen”, aldus Knetemann.

Herkansing

Met de op handen zijnde wijziging van de WRM wordt voor rijinstructeurs de druk op de tweede praktijkbeoordeling in de toekomst overigens minder groot. Want waar op dit moment de tweede praktijkbijscholing nog per se voldoende moet worden afgerond, kan in de nieuwe situatie het onderdeel al worden afgesloten als voor de eerste praktijkbeoordeling een voldoende is gehaald. De uiteindelijke wetswijziging zal naar verwachting medio 2016 in werking treden.

Roosmarijn Dierick

Auteur: Roosmarijn Dierick

34 reacties op “37 rijinstructeurs lesbevoegdheid kwijt door zakken bijscholing”

Rijschool Wannes|11.12.14|12:27

het is erg vervelend als je je bevoegdheid kwijt raakt. nog vervelender is dat je dan al je leerlinge teleur moet stellen en geen les meer kunt / mag geven. dit levert gigantische problemen op. als dit gebeurt contacteer me dan. wie weet kunnen we het probleem met de leerlinge oplossen.
we willen van uit Rijschool Wannes niet dat leerlingen gedupeerd raken.

Annette Lingers|11.12.14|12:32

En hoeveel instructeurs doen geen examen en rijden met verlopen pas rond die worden niet gepakt helaas

Jan Struik|11.12.14|13:02

Een fulltime instructeur geeft in 5 jaar ruim 8.000 rijlessen. Maar volgens de opleiders zakken ze voor het IBKI toneelstuk omdat ze niet goed voorbereid zijn. Gewoon volhouden dat het geen toneelstuk is hoor. 98% van de instructeurs vinden van wel. Maar wat weten die domme mensen er nou van? Het wordt in onze branche steeds meer tegen elkaar ipv mat elkaar. Belangenvertegenwoordigers, laat deze onmenselijke sanctie eens toetsen door de RECHTER ! Dan bent u pas geloofwaardig.

Donna Jansen|11.12.14|15:48

Ik ben het roerend eens met de bevindingen van Peter van Neck, mijn complimenten daarover. Hij geeft hier het voorbeeld over wat er daadwerkelijk in de praktijk zich afspeelt. Dan over de rijinstructeursopleiders. Meerdere keren heb ik getracht hun ervan te overtuigen dat ze op een andere planeet wonen, puur en alleen op de normering van het IBKI en de WRM afgaan en respectloos omgaan met vernieuwingen. Neem een voorbeeld aan Duitsland, die wel weet wat respect is.

Donna Jansen|11.12.14|15:49

Ook Kneteman verklapt zichzelf negatief in dit topic. Waar zijn jullie onderzoeksresultaten onder leerlingen dat deze methode van praktijkbegeleiding perfect op de praktijk van leerlingen zijn afgestemd? No way! Spanningen tijdens de praktijkbegeleiding? Ja logisch niet iedereen kan een toneelstuk instuderen en dan wordt er ook nog een sanctie opgelegd die als smoes als veroorzaker van de spanning wordt gebruikt.

Donna Jansen|11.12.14|15:50

Je mag mijn leerlingen een keer gaan opleiden “met je kern” als toneel. Weet je wel wie de echte kern is? Weet je wel om wie het gaat? Dat is de leerling zelf, die een iets andere kern heeft dan jullie “aannemen”. Met jullie systeem boek je alleen maar IBKI resultaten en verder helemaal net niks. Sterker nog met jullie didactische werkvormen kweek je juist spanningen bij leerlingen.

Donna Jansen|11.12.14|15:51

En nu ben ik zeker in jullie ogen een doorgedraaide rijinstructeur. Zal ik dat even aan mijn leerlingen vragen of ik dat ben? Zal ik dat eens doen? Nou? Stap eens een keer uit jullie wereldbeeld van de jaren 70 man. Tjonge jonge. Vraagt een Duitse rijinstructeur aan een Nederlandse rijinstructeursopleidingsinstituut Haben Sie die Entwicklung der Straßenverkehrssicherheit? Dan geven ze het antwoord Nein, wir haben die holländischen Käse-Protokoll.

Gina Koevoets|11.12.14|17:10

Ik vraag me af wat we met deze informatie moeten? IBKI het geld is weer binnen. Maar wat doet men met de instructeurs die niet meer in bezit zijn van een geldig instructeursbewijs? Nou die laten ze lekker rondrijden, want niemand zet zich in om de pasjes in te nemen, tja dat kost geld en leverd natuurlijk niets op! Wat wel gebeurt is dat juist die instructeurs jullie zaak kapot maakt. voorbeeld een lesschool in Tilburg adv 10 lessen + examen voor 189 euro.

Nicole Buijze|11.12.14|19:26

Waar zit de meerwaarde van een protocol toetsen van het aanvangsniveau van een rijinstructeur nadat deze is doorgegroeid. Peter van Eck omschrijft dit goed. Juist kwaliteit kan verhoogd worden als je iemand begeleiding geeft op zijn of haar eigen manier van lesgeven en niet op een begin protocol.Voor instructeurs die prima kwaliteit kunnen leveren in de door hun aangepaste vorm geeft dit protocol een stressfactor omdat ze niet hun kwaliteit kunnen laten maar iets wat ingestudeerd is.

Nicole Buijze|11.12.14|19:35

Daar waar je dagelijks gewoon inspringt op wat de rijbewijsleerling nodig heeft, moet je nu nadenken wat je zegt en je vooraf geplande lesje afdraaien. Logisch dat er steeds meer uitvallers te betreuren zijn terwijl diegene die niet door kunnen of willen groeien na het aanvangsniveau dit een eitje blijkt te zijn. Opleidingsinstituten willen dit graag in stand houden om geld te verdienen aan de angst om te zakken. Kassa! Verdienen aan toneelles en geen verantwoordelijkheid naar kwaliteitverhoging

Anjo Joostens|11.12.14|21:20

@ Jan Struik, De rechter inschakelen kan wel. Maar dan wil de rechter ook bewijs zien. De rechter wil dan ter inzage een betere toetsinstrument met ingebouwde normering, die voor iedereen hetzelfde is en waarvan de uitkomst gegarandeerd overeenkomt met de behaalde uitkomstrendement over de rijbewijsleerling en die logisch is voor onervaren en ervaren rijinstructeurs.

Anjo Joostens|11.12.14|21:20

In dat geval voldoe je aan de doelen, kwaliteitsverbetering op het gebied van rijonderwijs, verkeerszekerheid voor de rijbewijsleerling en de maatschappelijke doelen over de verkeersveiligheid. Dit toetsinstrument voldoet aan alle verwachtingen van goede rijinstructeurs. waarbij slechte op basis van goede gronden gefilterd worden.

Anjo Joostens|11.12.14|21:21

Het ligt bij mij thuis op de plank. En je kunt dan de rechter duidelijk maken dat het huidige WRM protocol niet meer is dan een gedwongen beleidsmatige herhalingsprocedure, waarbij belangen spelen.

Jan Struik|11.12.14|22:02

@Anjo Joostens,
Ik geloof niet dat u mij helemaal begrijpt. De bijscholing dient niet juridisch te worden getoetst maar de redelijkheid en billijkhed van de sanctie. Daarnaast kun je een rechter de vraag voorleggen of een bevoegdheid Die voor 5 jaar is afgegeven eerder ongeldig kan worden. Een rechter zal zich nooit inhoudelijk met toetsen en bijscholingen bemoeien. Daar is deze niet voor. Dus de rechter zal nimmer om andere toetsmanieren vragen.

Nicole Buijze|11.12.14|22:40

Een rechter neemt op basis van wetgeving en rechtvaardigheid een besluit. Indien je de onredelijkheid van de sanctie aan hem voorlegt zal hij op basis van de huidig beschikbare mogelijkheden een uitspraak doen echter in zijn besluitvorming worden alternatieven meegenomen en kan dat tot een advies dienen. In dat geval kan de rechter besluiten dat de sanctie onrechtmatig zwaar is en daarbij het advies aan de minister geven andere mogelijkheden te onderzoeken.

Mike van Wijngaarden|12.12.14|00:17

nou dan zit je al in zware tijden en
dan ben je je baan of je rijschool ook nog eens kwijt
erg jammer dat het zo moet in nederland.

Patrick Volders|12.12.14|11:13

Dat hele IBKI verhaal is een grote farce. Ik kan me ook niet voorstellen dat er ook maar een rijschoolhouder is die lest geeft volgens deze protocollen. Ik ben er in ieder geval nog geen tegengekomen. Elke cursist heeft een andere benadering nodig en gelukkig kun je dat in een rijles doen. In het reguliere onderwijs zie je ook dat lesgeven volgens een bepaald stramien niet bij elke leerling werkt. Lesgeven vergt creativiteit en inleving in een cursist en geen ingestudeerd trucje.

Marianne Schiele|12.12.14|14:23

Ik zou al tevreden zijn als het slagingspercentage gekoppeld wordt aan je instructeursnummer (dus niet aan het rijschoolnr.) en dat dat meegewogen wordt bij de beoordeling of je je vak verstaat of niet.

Anjo Joostens|12.12.14|17:50

Beste Marianne, Uit onze onderzoeksgegevens blijkt dat de consument het IBKI niet kent en deze blijkt daar ook niet geïnteresseerd in zijn. Bij Level 1 van het toekomstige rijonderwijs geven wij betrouwbare voorlichting over het nemen van rijles en de keuze van een rijinstructeur. De toekomstige Level test op internet heeft tegen de 8000 verschillende uitslagen, waarbij de consument bij Level 3 aan wordt gestuurd een veilige keuze te maken.

Anjo Joostens|12.12.14|17:50

De Levels zijn gebaseerd op jarenlange diepte onderzoek en zijn waardevol genoeg om als kennisinstituut onafhankelijk advies aan de consument te kunnen geven. Dit onafhankelijk advies is gebaseerd op de resultaten van de individuele rijinstructeur en inderdaad niet op basis van de slagingspercentage van een rijschool.

Jan Struik|12.12.14|23:56

Nou Marianne, dan moet er veel meer gekoppeld worden. Zoals het aantal lessen dat een leerling heeft gehad. Een hoog slagingspercentage met 60+ lessen heeft natuurlijk niets met kwaliteit te maken. Die cijfers zijn zo gemakkelijk te manipuleren.

En Anjo Joostens, waar kunnen we die onderzoeksgegevens nalezen? En wat is de meerwaarde van het feit dat de consument het IBKI niet kent of niet in geïnteresseerd is?

Anjo Joostens|13.12.14|09:08

Beste Jan, De onderzoeksgegevens maken we op dit moment niet publiekelijk bekend. De reden daarvoor is dat wij daar niet voor betaald worden.
De onderzoeksgegevens worden gebruikt om rijonderwijs voor de toekomst mogelijk te maken.

Anjo Joostens|13.12.14|09:11

Als antwoord op uw vraag wat de meerwaarde is van de consument t.o.v. het IBKI.
Brancheorganisaties en instituten werken samen met de ministerie van boven, zonder consumentenonderzoek en wel met beleid naar beneden. Een kennisbank of kennisinstituut werkt van beneden met diepteonderzoek en kennis naar boven, waarbij de consument en rijbewijsleerling altijd de essentie is en blijft. En meer kan ik daar op dit moment niets over vertellen. Met vriendelijke groet, Anjo Joostens

Jan Struik|13.12.14|11:54

Dat was mijn vraag niet maar laat maar gaan. Wat de consument wil is niet ao moeilijk. Snel en goedkoop het rijbewijs behalen. En hoe dat zal ze werkelijk worst zijn. Dat is dan weer de uitkomst van jarenlang onderzoek uitgevoerd door mij en mijn collega’s.

Nicole Buijze|14.12.14|11:18

De meerwaarde ligt niet in slagingspercentages,een koppeling met het IBKI of een rijschoolkiezer. De meeste consumenten kijken er niet naar.De meerwaarde ligt dat de consument duidelijk kan zien hoe ze hun rijinstructeur kunnen kiezen die bij hun past. De uitkomsten van alle onderzoeken zullen binnenkort voor de consument beschikbaar zijn op de site rijonderwijs. Eerst de consument,wie er als instructeur wil volgen is welkom vandaar uit kijken we verder naar sanctie die dan ook kan verdwijnen.

Jan Struik|14.12.14|13:44

U moet nu ook niet gaan overdrijven Nicole Buijze. Er zijn wel degelijk consumenten die naar slagingspercentages kijken. En zou u gaan lessen bij een rijschool die met 40 eerste examens 0-5 % heeft? Wel reëel blijven hoor. En denkt u dat u met het lanceren van is site mensen gaat bereiken? Iets wat TeamAlert met een budget van 1.000.000,=, hulp van het Ministerie en het direct aanschrijven door het CBR zelfs niet lukt? Ach dromen staat een ieder vrij in die land.

Nicole Buijze|14.12.14|17:37

Even reëel? 0-5 % en wel 40 examens. Er zijn er legio rijscholen met lage percentages en veel leerlingen wat dus aangeeft dat leerlingen het blijkbaar niet interessant vinden.Daarnaast dromen zijn bedrog echter steun van heel wat leerlingen, rijscholen groot en klein ook in buitenland en vele goede contacten die hier ook mee bezig zijn, zie ik dit project als alleen een kwestie van tijd tot het in zijn geheel is gerealiseerd.Daarnaast snel en goedkoop is wat de markt zelf in stand houdt.

Nicole Buijze|14.12.14|18:32

Verklaart u de markt waar een leerling denkt dat 10 lessen is genoeg terwijl het CBS 45 lessen als landelijk gemiddeld hanteert. Verklaart u dat de meeste rijbewijsbezitters zeggen in een keer geslaagd te zijn terwijl al sinds jaar en dag een landelijkslagingspercentage van rond de 50% normaal is. Verklaart u dan dat als 45 lessen volgens CBS gemiddeld is er een gemiddeld slagingspercentage uitrolt van 50%. Gemiddeld verkochte pakketten zijn 10 of 25 waarom? Niet om bovenstaande cijfers.

Nicole Buijze|14.12.14|18:43

Waarom denkt u dan dat er forums vol getikt worden over het wel in wee in deze branche? Ik zie steeds mensen die meteen een oordeel hebben maar zie hier weinig mensen die proberen een oplossing te zoeken en die ook durven neer te schrijven. Diegene die dat wel proberen krijgen direct kritiek terwijl samen er misschien een oplossing gevonden kan worden. Echter iedereen droomt over zijn eigen perfecte ik. Gelukkig dat er dromen zijn.

Bram Bal|14.12.14|20:10

Forums volgetikt door 10 dezelfde mensen. Nounounou. Er is een Facebookpagina voor instructeurs waar men met elkaar van gedachte wisselt. Jouw naam komt daar niet ter sprake hoor. Ik sluit me bij Jan aan. Dream on. We gaan van jou toch niets horen buiten wat je hier schrijft. En ga nu aub niet roepen van wacht maar af. Ik roep dan als Feyenoorder: Geen woorden maar daden.

Jan Struik|14.12.14|23:21

Nicole Buijze gelieve goed te lezen. U maakt er uw eigen verhaal van en borduurt daar dan weer op voort. daarna draait u door in allerlei voorbeelden en cijfers die uit de lucht gegrepen zijn. Uw stelling dat de gemiddeld verkochte pakketten 10 tot 25 lessen inhouden is volledig uit de lucht gegrepen. Ook ben ik nog nooit een leerling tegengekomen die denkt in 10 lessen een rijbewijs te halen. Uw stelling dat u de sanctie kunt laten verdwijnen werkt mij op de lachspieren.

Jan Struik|14.12.14|23:27

U komt steeds met stellingen die u zelf verzint omdat ze u goed uitkomen. En dan wordt er geroepen dat u dat wel heeft onderzocht maar dat de onderzoeksresultaten niet openbaar mogen worden. Telkens om een andere onzinreden. Ik heb vorige maand uw stukje in de Rij-instructie gelezen. Ook de hoofdredacteur plaatste grote vraagtekens bij uw verhaal en hij is niet de enige. Natuurlijk heeft u recht op uw dromen. Maar u roept al 7 jaar. En tot wat heeft dat geleid?

Anjo Joostens|16.12.14|10:18

Onderzoek is er geweest, de resultaten zijn bekend. Ontwikkeling kost jaren tijd op het moment dat het nog niet bestaat. Er is een belangrijk verschil tussen werkervaring opbouwen of over beschikken en ervaringsdeskundigheid kunnen toepassen en omschrijven. En hier wil ik het voorlopig bij laten.

Youran van Ark|16.12.14|10:24

Ik weet de oplossing om de branche gezond te maken! Een eerlijk leraren BTW tarief van 6%.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.