CBR, kantoor

Examinatoren vragen aandacht voor pensioendossier bij Tweede Kamer

Een aantal CBR-examinatoren heeft opnieuw bij de Tweede Kamer om aandacht gevraagd voor de pensioenproblematiek bij het CBR. De directie wil nog altijd geen extra aanvullend onderzoek doen naar de financiële warboel rondom het pensioenfondsbeheer bij het CBR. De werknemers, ex-werknemers, en de OR vinden het van essentieel belang dat er wel een nader onderzoek wordt ingesteld. Ze vragen nu dat het parlement dat op zich neemt.

“Een van deze onderzoeken, het dossier ‘Integis-onderzoek CBR’ van 16 juli 2012, ligt nog steeds onbehandeld voor in de Tweede Kamer”, schrijven de vijf CBR-examinatoren, een CBR-rijvaardigheidsadviseur en één gepensioneerd CBR-examinator aan de kamercomissie Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer.

CBR-directie

Ze hebben nog altijd kritiek op de reeds voltooide onderzoeken van de CBR-directie naar het pensioendossier. “Uit dit dossier blijkt dat het onderzoek zich slechts heeft gericht op de financiële stromen van de Stichting Toeslagfonds CBR. Maar niet naar de inkomende geldstromen naar de pensioenreserves, de bestaande pensioenreserves en uitgaande geldstromen naar de gepensioneerden werknemers”, aldus de werknemers.

Het CBR liet vorig jaar weten het dossier te sluiten. Aanvullend onderzoek zoals onder meer de OR wil zou veel te kostbaar zijn. Er werd als compensatie voor de financiële fouten 96.000 euro in het fonds gestort. Maar dat is volgens de werknemers veel te weinig. Ze noemen het ‘een goedmakertje’.

Schade

“Het is volgens de forensische accountants nog altijd onvoldoende duidelijk wat de schade is voor de CBR-medewerkers door deze financiële warboel bij de andere onderdelen van het Pensioenfonds CBR zoals het ouderdomspensioen en de prepensioenrechten”, schrijven ze nu aan het parlement.

“Feit is dat ten aanzien van de prepensioengelden ruim 700 werknemers van het CBR zeer sterk financieel benadeeld zijn. Deze prepensioengelden zijn een onderdeel van het totale pensioendossier. Echter 90% van het totale pensioendossier CBR is nog niet onderzocht.”

Fouten

Ook vinden zij dat er fouten zijn gemaakt bij het onderzoek naar de financiële malversaties bij het pensioenfonds. Zo had de opdracht ruimer geformuleerd moeten worden. En is er naar aanleiding van de steekproeven geen analyse over het geheel gemaakt.

“De uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek hadden moeten leiden tot verdergaand onderzoek. Dit is echter niet gebeurd”, luidt de brief. Volgens de medewerkers blijft het Integis-rapport in haar eindconclusie ‘te vaag’.

Geld

“Er is gesteld: “er is niet geconstateerd dat….”, in plaats van: “op basis van ons onderzoek hebben we kunnen vaststellen dat de pensioenpremies en andere ontvangen gelden ten behoeve van de pensioenfondsen van het CBR op een juiste wijze zijn verantwoord, dat er zorgvuldig met de belegde gelden is omgesprongen, dat de resultaten uit deze beleggingen correct zijn verantwoord en dat het verschil tussen de opgebouwde vermogen van de pensioenfondsen en de pensioenuitkeringen ter beschikking staat van toekomstige pensioengerechtigden. Het feit dat het Integis-rapport bij de Tweede Kamer ter inzage ligt en er geen Kamervragen over gesteld worden, zet ons ook aan het denken”, aldus de examinatoren.

De ondertekenaars van de brief willen dat de Tweede Kamer nader onderzoek instelt via de Rekenkamer naar deze vermeende misstanden. “Door een dergelijk nader onderzoek worden er waarschijnlijk onduidelijkheden weggenomen en is er geen sprake van een eventuele belangenverstrengeling middels een commerciële partij, zoals voorheen, en kan het totale pensioendossier op zijn merites worden beoordeeld. Het getuigt van bestuurlijke integriteit en van een transparant beleid naar de (ex)-medewerkers van het CBR toe”, aldus de brief.

Bart Pals

Lees ook: CBR sluit pensioendossier en weigert verzoek OR tot extra onderzoek

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.