Minister, Melanie Schultz van Haegen, Infrastructuur en Milieu

Wetsvoorstel nieuwe WRM naar Tweede Kamer gestuurd

Minister, Melanie Schultz van Haegen, Infrastructuur en Milieu

Het wetsvoorstel tot wijziging van de WRM is door minister Schultz van Haegen naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin staan nieuwe regels over de sanctie op de WRM-praktijkbijscholing en het herintrederstraject, de kwaliteit van het WRM-examen voor rijinstructeurs in opleiding en het toezicht op de rijschoolbranche door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). 

Op basis van de evaluatie is geconcludeerd dat de WRM over het algemeen voldoet. Er zijn drie drie concrete wijzigingen aangekondigd. Deze wijzigingen hebben volgens de minister in belangrijke mate de steun van de rijschoolbranche.

  1. Een rijinstructeur krijgt binnen de vijfjaarlijkse bijscholingsverplichting ruimere mogelijkheden om aan de eis van de praktijkbegeleiding te voldoen: een voldoende praktijkbegeleiding is genoeg, een tweede praktijkbegeleiding is dan niet meer nodig.
  2. Een rijinstructeur krijgt meer tijd om vervanging te regelen voordat de instructiebevoegdheid ongeldig wordt verklaard na een onvoldoende laatste praktijkbegeleiding. De huidige termijn van zeven dagen wordt verlengd naar acht weken, zodat een rijinstructeur tevens de kans krijgt binnen die periode een volledig herintrederstraject bij exameninstituut IBKI (hierna: IBKI) af te leggen. Bij een voldoende resultaat daarvoor is de rijinstructeur dan weer in het bezit van een geldige instructiebevoegdheid.
  3. Het herintrederstraject wordt qua exameninhoud praktijkgerichter.

Evaluatie WRM

Uit de evaluatie van de WRM blijkt, dat de stakeholders en de rijinstructeurs de sanctie dat zij de instructiebevoegdheid kwijt kunnen raken bij onvoldoende bijscholing veel te ingrijpend vinden en pleiten voor afzwakking. Zo vinden zij het verliezen van de instructiebevoegdheid zeven dagen na een onvoldoende herkanste praktijkbegeleiding niet acceptabel en zou een instructeur binnen de penode van vijf jaar ruimere mogelijkheden moeten krijgen om aan de praktijkbegeleiding te voldoen.

“De rijschoolbranche pleit voor meer kwaliteit en toezicht door de overheid”, meldt de minister in het wetsvoorstel. “De verplichte bijscholing met een mogelijkheid om de instructiebevoegdheid te verliezen wordt gezien als het beste instrument om de kwaliteit van de rijinstructeur te borgen.”

Praktische bijscholing

Feit is volgens de minister dat slechts 1 procent van alle rijinstructeurs die praktische bijscholing hebben gevolgd de instructiebevoegdheid kwijtraakt. Daarom zal het verlies van de instructiebevoegdheid blijven gehandhaafd maar zal de bijscholing worden geoptimaliseerd.

“Naar aanleiding van het voorafgaande is besloten, dat één (voldoende) praktijkbegeleiding genoeg is voor de bijscholing in plaats van het verplicht volgen van twee praktijkbegeleidingen (waarbij nu de eerste onvoldoende mag zijn) en dat een rijinstructeur meer tijd krijgt vervanging te regelen voordat de instructiebevoegdheid wordt ingetrokken na onvoldoende beoordeling, zodat de leerlingen niet gedupeerd worden”, meldt Schultz van Haegen.

Herintrederstraject

Rijinstructeurs die zakken voor de praktijkbegeleiding kunnen het herintrederstraject volgen om de WRM-bevoegdheid terug te krijgen. Gemiddeld duurt het herintrederstraject tussen de vier en zes weken. Schultz: “Volgens de stakeholders en de rijinstructeurs moet het herintrederstraject blijven bestaan, maar het traject zou zich meer op de praktijk moeten richten dan nu. Daarom zal het herintrederstraject worden aangepast.”

Uit de nieuwe wetteksten blijkt dat het niveau van de WRM-opleidingen niet wordt verzwaard. Voor een basiscertificaat voor motorrijtuigcategorie B moet een rijinstructeur diverse toetsen afleggen binnen 3 verschillende fasen, zoals competente verkeersdeelname, didactische voorwaarden en proeve van bekwaamheid en een stage.

WRM-examen

“Uit de analyse van de examenonderdelen blijkt, dat de combinatie van opeenvolgende toetsen ervoor zorgt dat er gaandeweg het examentraject kandidaten uitvallen. Van de kandidaten die zijn begonnen met het examentraject slaagt uiteindelijk 55 procent. Dit betekent dat het voor kandidaten niet eenvoudig is om het totale examentraject tot en met de stagebeoordeling met succes te doorlopen. Dit beeld komt overeen met de indruk van de ondervraagde stakeholders, die vinden dat het WRM-examen voldoende zwaar is om goede rijinstructeurs af te leveren”, aldus de minister.

Ook de vooropleidingseise wordt niet verhoogd, meldt Schultz. “In het kader van de evaluatie van de WRM in 2002 is gebleken dat de vooropleidingseis niet geleid heeft tot een verhoging van de uiteindelijke kwaliteit van de nieuwe rijinstructeurs. Soms heeft de vooropleidingseis zelfs ongewenst een drempel opgeworpen. Daarom is ook eerder de intredetoets ingevoerd, de voorganger van de huidige geschiktheidtest.”

Toezicht ILT

Verder wordt met de nieuwe wet ook geregeld dat het toezicht op de rijschoolbranche wordt neergelegd bij de ILT. “Met het oog op de voorgestane kwaliteitsverbetering van de rijinstructie en de wens om het risico van fraude met WRM-certificaten te verkleinen is het wenselijk dat het toezicht op de naleving van de WRM wordt geïntensiveerd”, meldt Schultz.

“Om dat te bereiken is gekozen voor een aanvullende toezichtstaak voor de ILT. Gelet op het takenpakket van de politie en het beslag wat nu reeds op de capaciteit van de politie wordt gelegd, is het niet mogelijk om een intensivering van het toezicht uitsluitend bij de politie te beleggen.”

Rijinstructeurs

Het wetsvoorstel voorziet verder nog in enkele andere wijzigingen van de WRM. Zo geldt dat de rijinstructeur die binnen de vijf jaar dat zijn certificaat geldig is een certificaat behaalt voor de motorrijtuigcategorie A, C, D of T, daarmee heeft voldaan aan zijn verplichting tot het volgen van praktische bijscholing.

En er komt een verplichting voor opsporingsambtenaren en toezichthoudende ambtenaren om certificaten die hun geldigheid hebben verloren in te nemen en aan IBKI te zenden indien het een ongeldig verklaard certificaat betreft en te vernietigen in de overige gevallen. Dit met het oog op het voorkomen van fraude met certificaten die hun geldigheid hebben verloren.

Het wetsvoorstel moet nog wel door de Tweede Kamer goedgekeurd worden, voordat de nieuwe WRM definitief zal worden ingevoerd.

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Bart Pals

9 reacties op “Wetsvoorstel nieuwe WRM naar Tweede Kamer gestuurd”

Martin plopsla|09.04.15|11:13

en nu nog voor leraar .
Iedere 5 jaar opnieuw examen doen en ook hier je diploma,s kwijt kunnen raken als je zakt.

Peter Hanemaaijer|09.04.15|13:29

Dat wordt elke 5 jaar braaf mijn kunstje laten zien zodat de politiek weet dat ik een uitstekende rijopleider ben………

Een praktijkbegeleiding voor het verlengen van het instuctiebewijs.
Deze geldt dan voor een verlening van alle categorieën.
Maar als je in het herintreders traject valt moet je voor alle categorieën het traject volgen. Dat is toch ook te zot.
?!?!

Ellen Maas|09.04.15|22:41

“Dit beeld komt overeen met de indruk van de ondervraagde stakeholders, die vinden dat het WRM-examen voldoende zwaar is om goede rijinstructeurs af te leveren”, aldus de minister”

Vertel me dan WAAROM moeten we dan opnieuw examens doen?????? als ze al vinden dat we goede rijinstructeurs zijn???? Ik snap er echt niets meer van!!!

Rij School|09.04.15|23:19

“Naar aanleiding van het voorafgaande is besloten, dat één (voldoende) praktijkbegeleiding genoeg is voor de bijscholing in plaats van het verplicht volgen van twee praktijkbegeleidingen (waarbij nu de eerste onvoldoende mag zijn”
Hier staat eigenlijk 50% minder omzet voor de IBKI en dat zal de IBKI niet leuk vinden. Maar de IBKI kan dit heel eenvoudig zelf oplossen door tegen iedere instructeur bij de eerste poging te zeggen dat het net niet voldoende was dus een her-examen moet doen!

Gerrit Grevengoed|10.04.15|08:47

Uh… volgens ’t nieuwe wetsvoorstel wil men
het ‘Herintreders traject’ praktijkgerichter maken.
( dus de 2 hieraan voorafgaande IBKI praktijkbegeleidingen worden NIET praktijkgerichter ? )
Ook de periode van 8 weken respijt na ’n negatieve herintreding vind ik magertjes, aangezien iedereen op z’n slagingspercentage let ga je natuurlijk niet zomaar leerlingen
van ’n andere rijschool ongezien voor het CBR examen inschrijven, ( helemaal niet van zo’n gezakte IBKI gesanctioneerde instructeur he )

Gerrit Grevengoed|10.04.15|08:47

Uh… volgens ’t nieuwe wetsvoorstel wil men
het ‘Herintreders traject’ praktijkgerichter maken.
( dus de 2 hieraan voorafgaande IBKI praktijkbegeleidingen worden NIET praktijkgerichter ? )
Ook de periode van 8 weken respijt na ’n negatieve herintreding vind ik magertjes, aangezien iedereen op z’n slagingspercentage let ga je natuurlijk niet zomaar leerlingen
van ’n andere rijschool ongezien voor het CBR examen inschrijven, ( helemaal niet van zo’n gezakte IBKI gesanctioneerde instructeur he ? )

Robert Wagenaar|10.04.15|09:08

Begrijp ik nu goed dat je dan nog maar 1 x een praktijkbegeleiding hoeft te doen? Dus 1x praktijk en 3 x theorie? Wat dan als je nu al 1 voldoende praktijkbegeleiding hebt staan die geldig is tot juni 2017? Hoef je dan dus geen 2e praktijkbegeleiding te volgen als ik het goed lees?

Frank te Grotenhuis|17.06.16|22:06

waarom nou niet gewoon dezelfde bijscholing als die van code 95, dus zonder examen te hoeven doen.

Dit is toch wat alle instructeurs willen//

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.