Politiek licht functioneren van rijopleidingen en examens door

Coalitiepartijen PvdA en VVD hebben minister Schultz van Haegen verzocht om een technische briefing waarin het functioneren van de gehele rijopleiding en de CBR-examens aan bod komt. Aanleiding voor de briefing is de recente berichtgeving rondom het theorie-examen en de op poten staande wetswijziging van de WRM. Kamerleden Barbara Visser (VVD) en Duco Hoogland (PvdA) hebben het verzoek tijdens de vaste commissievergadering ingediend en de briefing gaat medio april plaatsvinden. 

Het gaat om een face-to-face-briefing waarin de politiek wordt geïnformeerd door betrokken partijen zoals het IBKI en het CBR. De commissie stelt zich ten doel inzicht te verkrijgen in hoe de kwaliteit van de examens en instructeurs momenteel wordt geborgd, welke partijen in de keten daar een rol in spelen en hoe zij deze invullen. Op deze wijze kan de commissie kennis opdoen over de bijdrage hiervan aan de verbetering van de verkeersveiligheid.

Het gaat bij de briefing om de rijopleidingen voor rijbewijs B. De commissie is geïnteresseerd in zowel de wetgevende rol vanuit het ministerie, de uitvoering hiervan en het toezicht hierop, alsmede de uitwerking en uitvoering binnen de keten van specifieke partijen als het CBR en het IBKI.

Rijschoolbranche op de agenda

De vraag naar een briefing bevestigt des te meer dat de rijschoolbranche flink omhoog is geschoven op de politieke agenda, mede door het hele gedoe met het theorie-examen. “Het onderwerp is zeer actueel en leeft, getuige ook het uitvoerige rapport dat de SP aan de minister heeft aangeboden”, vertelt VVD’er Visser, die verwijst naar het rapport waarin SP’er Eric Smaling 9 verbeterpunten heeft aangedragen voor het professionaliseren van de branche.

Volgens Visser is de briefing een mooie gelegenheid voor de vaste commissieleden van Infrastructuur en Milieu om belemmeringen en kansen op te sporen in de branche. “De aanstaande wetswijziging van de WRM is daar een relevante aanleiding voor, maar ook zeker de recente ontwikkelingen bij de theorie-examens”, licht Visser toe.

Ontwikkeling theorie- en praktijkexamen

Hoogland en Visser hebben een lijst met vragen opgesteld die tijdens de briefing behandeld gaan worden. Die is opgedeeld in drie onderdelen; theorie- en praktijkexamens, de kwaliteit van rijscholen en rijinstructeurs en de organisatie van het CBR.

Met betrekking tot de examens willen de Kamerleden vooral weten hoe deze tot stand komen en wat hierin de rol van het CBR, van de branche en van het ministerie is. Ook de toetsing van theorie bij het praktijkexamen, continue aanpassing op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen en onderwerpen als inspelen op de zelfrijdende auto komen aan bod.

Bijscholing en kwaliteitscontrole rijscholen

Verwant aan de discussie rondom het CBR willen PvdA en VVD meer weten over de praktijkbijscholing van rijinstructeurs en de proportionaliteit van bijbehorende sancties. Daarnaast zijn de partijen benieuwd naar de mogelijkheden tot handhaving op slechte en malafide rijscholen en komt inzicht in de kwaliteit van de rijscholen aan bod, met inachtname van de discussie rondom de Rijscholenkiezer van TeamAlert.

Tenslotte zullen tijdens de briefing vragen aan bod komen over de organisatie van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. De Kamerleden willen weten welke stappen er sinds 2011 gezet zijn om het functioneren van het CBR in de keten rijopleiding-rijexamens te verbeteren, of wat er nodig is om hier stappen in te zetten. De informatie zal uiteindelijk worden gebruikt als voedingsbodem voor het debat rondom de WRM-wijzingen en andere verbeteringen in de branche.

Lars Verpalen

Lees ook: ‘Strengere opleidingseisen en minimaal slagingspercentage rijinstructeurs’

Auteur: Lars Verpalen

3 reacties op “Politiek licht functioneren van rijopleidingen en examens door”

Peter Hanemaaijer|17.03.16|12:07

Mensen pas op! De afgelopen jaren zijn we, mede door een “branchevereniging” die zich continu negatief uitlaat over de branche, opgezadeld met draconische maatregelen. Als de overheid zich er mee gaat bemoeien wordt het meestal niet beter. Later we er met zijn allen voor waken dat we niet nog meer rottigheid over ons heen krijgen.

Kenny Willemsen|17.03.16|23:44

De draconische maatregelen die je beschrijft Peter, is de uitvoering die de minister aangeeft in een wet op advies van bv de belangenverenigingen of IBKI of CBR. In dit geval vraagt de overheid( politieke partijen) aan de minister op welke basis zij de door jou genoemde draconische maatregelen heeft genomen en of dit terecht is. Of de informatie die zij heeft ook komt uit betrouwbare bron en of er oplossingen zijn voor wat er nu allemaal fout gaat in de branche. Juist goed van de politiek dus.

Henk de Vries|18.03.16|12:53

Ik begrijp alle heisa niet zo goed. Ik vind dat heel veel rijscholen hun werk heel goed doen. Ze zijn betrouwbaar en doen alles voor hun leerling om zo goed mogelijk te leren auto rijden met als afsluiting een CBR examen.
Ook het CBR, lees examinatoren, en examenadministratie doen hun werk goed. Alles kan in goed overleg opgelost worden. Aan het CBR examen hoef je, wat mij betreft, niets te veranderen.
Overheid, informeer de consument hoe ze een goede betrouwbare rijschool kunnen vinden.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.