Voor CBR was 2016 financieel ‘uitzonderlijk goed jaar’

Het CBR heeft 2016 afgesloten met een positief financieel resultaat van 10 miljoen euro. De directie spreekt over een ‘financieel uitzonderlijk goed jaar’. Ter vergelijking: in 2015 ging het nog om een positief resultaat van 35.000 euro; in 2014 werd een negatief financieel resultaat behaald van 1,5 miljoen euro.

Het CBR heeft deze week het jaarverslag 2016 gepubliceerd. De opbrengsten stegen met 13,2 procent, de kosten namen toe met 5,3 procent. Het eigen vermogen stijgt hiermee van 6,0 miljoen euro in 2015 naar 16,4 miljoen euro in 2016.

Opbrengsten

De opbrengsten zijn in het verslagjaar met 16,6 miljoen euro (+13,2 procent) gestegen ten opzichte van 2015: van 126,0 miljoen euro in 2015 tot 142,6 miljoen euro in 2016. Net als in 2015 had het CBR in 2016 nauwelijks te maken met examens die zijn uitgesteld als gevolg van extreme winterse omstandigheden.

De totale opbrengst uit theorie-examens in 2016 komt uit op 28,7 miljoen euro, een stijging van 12,8 procent ten opzichte van 2015. De totale opbrengst uit praktijkexamens steeg in 2016 met 8,6 procent ten opzichte van 2015 tot 72,3 miljoen euro.

Medische geschiktheid

De opbrengst van de verklaringen over medische rijgeschiktheid bedroeg in 2016 18,7 miljoen euro, bijna 40 procent meer dan in 2015. Om vanaf 2019 kostendekkend te kunnen worden, steeg het tarief in 2016 met 18 procent.

Het aantal verkochte Eigen Verklaringen nam in 2016 toe met zo’n 22 procent en er werden 20 procent meer aanvragen voor een verklaring van geschiktheid in behandeling genomen dan in 2015. Dit komt vooral door vervroegde rijbewijsvernieuwingen van vrachtwagenchauffeurs. Code 95 moest per september 2016 bijgeschreven zijn op het rijbewijs in het kader van verplichte nascholing. Andere oorzaken zijn de aantrekkende economie en een stijgend aantal rijbewijsomwisselingen door immigranten.

Hogere personeelskosten

De totale kosten bedroegen in het verslagjaar 132,6 miljoen euro, een stijging van 6,7 miljoen euro (+5,3 procent) ten opzichte van 2015 bij een omzetstijging van 13,2 procent. Deze kostenstijging is met name het gevolg van de sterke stijging van de vraag naar examens.

Die hoge vraag leidde tot hogere personeelskosten (+5,4 miljoen euro) als gevolg van onder andere de inzet van meer interne medewerkers, een cao-verhoging, de inzet van overwerk en een hogere externe inhuur. De afschrijvingskosten stegen met 0,5 miljoen euro en de overige bedrijfskosten met 0,8 miljoen euro.

Lees ook: Jaarverslag CBR 2016: ‘Trots op behaalde resultaten’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen: ,

Auteur: Nadine Kieboom

Nadine Kieboom is de vaste journalist van RijschoolPro.nl

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.