2toDrive, CBR, rijschool, lesauto, Peter Boogert

Coach 2toDrive strafbaar bij begeleiden onder invloed

Begeleiders die jongeren onder de 18 coachen tijdens het autorijden in het kader van 2toDrive, zijn in het nieuwe wetsvoorstel strafbaar wanneer ze begeleiden onder invloed van alcohol of drugs. Die strafbaarheid van begeleiders was in het experiment van 2toDrive nog niet opgenomen en dat was onwenselijk, stelt minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

Door 2toDrive kunnen jongeren vanaf 16,5 jaar al beginnen met rijlessen. Vanaf hun 17e kunnen ze examen doen. Wanneer ze geslaagd zijn, mogen ze tot hun 18e verjaardag de weg op onder begeleiding van zelf uitgekozen coaches. Het aantal geslaagden sinds de introductie van het experiment bedraagt ruim 170.000.

De minister heeft vragen beantwoord van verschillende fracties, in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden en de benodigde aanpassing van De Wegenverkeerswet 1994. Zo vroeg de VVD-fractie zich af wat tot nu toe de ervaringen zijn met de handhaving van de regels van het begeleid rijden-experiment tot nu toe. “De handhaving van het experiment is goed verlopen. Het enige genoemde punt van aandacht is dat er in het experiment geen strafbaarheid is van de begeleider bij het begeleiden onder invloed van rijvaardigheid beïnvloedende stoffen, zoals alcohol. Dit werd als onwenselijk ervaren”, aldus minister Schulz.

Eisen voor begeleider

Toekomstige begeleiders moeten aan een aantal eisen voldoen voordat ze als coach op de begeleiderspas vermeld kunnen worden. Ze moeten minstens 27 jaar oud zijn en en minimaal vijf jaar in het bezit zijn van het rijbewijs B. Het rijbewijs mag niet zijn ingenomen of ongeldig verklaard. Ook mag er geen rijontzegging zijn opgelegd in de vier voorgaande jaren.

Maar ook tijdens het begeleid rijden moet de begeleider aan eisen blijven voldoen. Ook deze eisen worden opgenomen in de wet. Zo mag hij niet meer coachen als hij niet langer beschikt over een geldig rijbewijs of als hij zich als bestuurder schuldig heeft gemaakt aan bijvoorbeeld rijden onder invloed van alcohol of drugs en daarvoor proces-verbaal is opgemaakt of een mededeling is uitgebracht.

Ongevallenrisico

Bovendien vragen meerdere fracties opheldering over de onderzoeksresultaten van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) over het ongevallenrisico van 2toDrive-bestuurders. Dat risico ligt volgens SWOV 26 procent lager dan bestuurders die niet hebben deelgenomen aan 2toDrive. Wel zegt het onderzoeksinstituut dat deze uitkomst niet statisch significant is.

Schultz: “Helaas is het verschil in afgelegde kilometers binnen deze groep (2toDrive) dermate groot dat de uitkomst van 26 procent minder ongevallen niet wetenschappelijk hard te maken is. De ene jongere rijdt nooit, terwijl een andere jongere 100 kilometer per week rijdt. Het is echter het best onderbouwde resultaat dat nu te realiseren is. Een extra onderzoek kan niets toevoegen.”

Beperkingen voor 2toDrive-bestuurders

Het CDA stelt extra maatregelen voor om de verkeersveiligheid verder te vergroten voor de groep 2toDrive-deelnemers, zoals een totaalverbod op het gebruik van alcohol, het vervoeren van passagiers en het rijden tijdens de weekendnachten.

Minister Schultz is hier niet enthousiast voor te krijgen: “Feit is dat beginnende bestuurders een duideljk verhoogde risicogroep vormen. Het is echter de vraag of het stellen van extra beperkende regels aan deze specifieke groep dit risico verkleint, terwijl daarvan wel een negatieve prikkel op het deelnemen aan begeleid rijden uit kan gaan. Het is van belang dat jongeren juist in normale omstandigheden onder begeleiding ervaring opdoen. Zij zijn immers geslaagd voor het praktijkexamen dat voor iedereen verplicht is voor het verkrijgen van een B-rijbewijs.”

Lees ook:

Auteur: Nadine Kieboom

Nadine Kieboom is de vaste journalist van RijschoolPro.nl

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Coach 2toDrive strafbaar bij begeleiden onder invloed | RijschoolPro
2toDrive, CBR, rijschool, lesauto, Peter Boogert

Coach 2toDrive strafbaar bij begeleiden onder invloed

Begeleiders die jongeren onder de 18 coachen tijdens het autorijden in het kader van 2toDrive, zijn in het nieuwe wetsvoorstel strafbaar wanneer ze begeleiden onder invloed van alcohol of drugs. Die strafbaarheid van begeleiders was in het experiment van 2toDrive nog niet opgenomen en dat was onwenselijk, stelt minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

Door 2toDrive kunnen jongeren vanaf 16,5 jaar al beginnen met rijlessen. Vanaf hun 17e kunnen ze examen doen. Wanneer ze geslaagd zijn, mogen ze tot hun 18e verjaardag de weg op onder begeleiding van zelf uitgekozen coaches. Het aantal geslaagden sinds de introductie van het experiment bedraagt ruim 170.000.

De minister heeft vragen beantwoord van verschillende fracties, in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden en de benodigde aanpassing van De Wegenverkeerswet 1994. Zo vroeg de VVD-fractie zich af wat tot nu toe de ervaringen zijn met de handhaving van de regels van het begeleid rijden-experiment tot nu toe. “De handhaving van het experiment is goed verlopen. Het enige genoemde punt van aandacht is dat er in het experiment geen strafbaarheid is van de begeleider bij het begeleiden onder invloed van rijvaardigheid beïnvloedende stoffen, zoals alcohol. Dit werd als onwenselijk ervaren”, aldus minister Schulz.

Eisen voor begeleider

Toekomstige begeleiders moeten aan een aantal eisen voldoen voordat ze als coach op de begeleiderspas vermeld kunnen worden. Ze moeten minstens 27 jaar oud zijn en en minimaal vijf jaar in het bezit zijn van het rijbewijs B. Het rijbewijs mag niet zijn ingenomen of ongeldig verklaard. Ook mag er geen rijontzegging zijn opgelegd in de vier voorgaande jaren.

Maar ook tijdens het begeleid rijden moet de begeleider aan eisen blijven voldoen. Ook deze eisen worden opgenomen in de wet. Zo mag hij niet meer coachen als hij niet langer beschikt over een geldig rijbewijs of als hij zich als bestuurder schuldig heeft gemaakt aan bijvoorbeeld rijden onder invloed van alcohol of drugs en daarvoor proces-verbaal is opgemaakt of een mededeling is uitgebracht.

Ongevallenrisico

Bovendien vragen meerdere fracties opheldering over de onderzoeksresultaten van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) over het ongevallenrisico van 2toDrive-bestuurders. Dat risico ligt volgens SWOV 26 procent lager dan bestuurders die niet hebben deelgenomen aan 2toDrive. Wel zegt het onderzoeksinstituut dat deze uitkomst niet statisch significant is.

Schultz: “Helaas is het verschil in afgelegde kilometers binnen deze groep (2toDrive) dermate groot dat de uitkomst van 26 procent minder ongevallen niet wetenschappelijk hard te maken is. De ene jongere rijdt nooit, terwijl een andere jongere 100 kilometer per week rijdt. Het is echter het best onderbouwde resultaat dat nu te realiseren is. Een extra onderzoek kan niets toevoegen.”

Beperkingen voor 2toDrive-bestuurders

Het CDA stelt extra maatregelen voor om de verkeersveiligheid verder te vergroten voor de groep 2toDrive-deelnemers, zoals een totaalverbod op het gebruik van alcohol, het vervoeren van passagiers en het rijden tijdens de weekendnachten.

Minister Schultz is hier niet enthousiast voor te krijgen: “Feit is dat beginnende bestuurders een duideljk verhoogde risicogroep vormen. Het is echter de vraag of het stellen van extra beperkende regels aan deze specifieke groep dit risico verkleint, terwijl daarvan wel een negatieve prikkel op het deelnemen aan begeleid rijden uit kan gaan. Het is van belang dat jongeren juist in normale omstandigheden onder begeleiding ervaring opdoen. Zij zijn immers geslaagd voor het praktijkexamen dat voor iedereen verplicht is voor het verkrijgen van een B-rijbewijs.”

Lees ook:

Auteur: Nadine Kieboom

Nadine Kieboom is de vaste journalist van RijschoolPro.nl

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.