VVN in Hattem

‘Nieuwe snelheidsnorm binnen bebouwde kom’

30, 30 kilometer per uur, bebouwde kom

RAI Vereniging wil dat 30 kilometer per uur de nieuwe snelheidsnorm wordt voor verkeer binnen de bebouwde kom. Volgens voorzitter Steven van Eijck levert verlaging van de maximumsnelheid niet alleen winst op voor de verkeersveiligheid, maar beperkt het ook de geluidsoverlast. De Fietsersbond is er ook al lange tijd groot voorstander van om een 30-kilometerzone te maken van de bebouwde kom.

Van Eijck maakt in de persverklaring wel een belangrijk voorbehoud. “Om de doorstroming op belangrijke ontsluitingswegen in de stad niet te belemmeren, moeten we op die belangrijke plekken 50 km/uur of soms 70 km/uur in stand laten. Voor zover dat nog niet is gebeurd, moet de infrastructuur voor alle fietsers, scooters – snor- en bromfiets – hier duidelijk worden gescheiden van de hoofdrijbaan.”

Ter motivering van de 30km/uur-zone wijst Van Eijck wijst op cijfers uit de Monitor Verkeersveiligheid 2018 van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). In 2017 registreerde de politie 535 verkeersdoden. 29 procent verongelukte op een 50 km/uur-weg binnen de bebouwde kom. Het gaat om 156 personen. Overigens daalt het aantal verkeersdoden op gemeentelijke 50 km/uur-wegen de laatste tien jaar wel significant, stelt de onderzoeksorganisatie in het overzicht. Benadrukt wordt dat de aantallen verkeersdoden op 30km/uur-wegen daarentegen juist toe lijken te nemen.

Zwaargewonden

Ondanks dat de afgelopen jaren het aantal slachtoffers op 50 km/uur-wegen is gedaald, is het volgens Van Eijck nog lang niet voldoende. Verder moet er iets gedaan worden aan het stijgende aantal zwaargewonden, vindt hij. Cijfers uit de monitor laten zien dat het aantal ernstig verkeersgewonden de afgelopen tien jaar gestegen is met gemiddeld 1,9 procent per jaar.

“Ons doel is daarom niet alleen nul verkeersdoden in 2050, maar ook om het letsel van gewonden te minimaliseren”, zegt de RAI Vereniging-voorzitter. “Verlagen van de maximumsnelheid in gemeenten draagt daaraan bij. Immers, ongeveer een derde van alle ongevallen met dodelijke afloop wordt (mede) veroorzaakt door een te hoge snelheid. Op moment dat de snelheid van 50 km/uur naar 30 km/uur gaat, neemt de remweg enorm af: Van 19 meter naar 7 meter op een droog wegdek. Dat kan het verschil tussen leven en dood betekenen.”

Veiligheidswinst

De doelstelling van nul verkeersdoden in 2050 bekrachtigde de sector vorig jaar juni al. Vertegenwoordigers van de Europese autofabrikanten (ACEA), de Europese auto-onderdelen leveranciers (CLEPA) en de automobielclubs (FIA), ondertekenden toen in Den Haag een verkeersveiligheidsakkoord. Hiermee wilden ze steun uitspreken aan de gezamenlijke verkeersveiligheidsdoelstelling van de Europese Commissie.

Het terugbrengen van de snelheidslimiet in een gebied van 50 km/uur naar 30 km/uur levert een aanzienlijke veiligheidswinst op, stelt ook de SWOV. “Hoe groter de daling van de feitelijke rijsnelheid, hoe groter het veiligheidseffect.” Eigen onderzoek uit 2009 laat volgens de organisatie zien dat er tussen 1998 en 2008 door de aanleg van 30km/uur-gebieden naar schatting in totaal 51 tot 77 doden minder zijn gevallen.

De toenemende drukte op de weg speelt ook mee in de overweging van de RAI Vereniging voor de maatregel. Daar komt ook bij dat er zich steeds meer nieuwe typen gemotoriseerde en geëlektrificeerde voertuigen in het verkeer mengen. Verder ziet de branchevereniging dat ouderen steeds langer mobiel blijven. “Willen we al dit verkeer veilig door de stad loodsen, dan moet de snelheid op de weg omlaag”, zegt Van Eijck. “Zeker nu na de speed pedelec, ook de snorfiets in bepaalde gemeenten naar de rijbaan wordt verbannen. Om het snelheidsverschil tussen de kwetsbare verkeersdeelnemers en het snelle gemotoriseerde verkeer te verkleinen, moet op deze wegen 30 km/uur de norm worden.”

Handhaving

Het verlagen van de maximumsnelheid moet gepaard gaan met maatregelen die ervoor zorgen dat er ook daadwerkelijk niet harder dan 30 km/uur wordt gereden, vindt de RAI Vereniging. In de praktijk blijkt dat in veel 30 km/uur-gebieden toch te hard wordt gereden en dat de politie op locaties waar de weginrichting niet noopt tot snelheidsvermindering, onvoldoende handhaaft, stelt de branchevereniging. Aanpassingen in de infrastructuur of camera’s moeten hier iets aan doen.

De Fietsersbond is er al lange tijd groot voorstander van om van de bebouwde kom een 30-kilometerzone te maken. “Dan heb je meer mogelijkheden om verkeer te mengen”, zei Wim Bot, medewerker public affairs bij de Fietsersbond, eerder tegen VerkeersNet. “Dan kun je zeggen: fietspaden blijven voor meest kwetsbaren en de snelle fietsers kunnen dan met een gerust hart naar de rijbaan.”

De techniek gaat bij deze omslag helpen, voorziet Bot. “Dit wordt in de toekomst afdwingbaar met intelligente snelheidsassistentie. In de EU ligt een voorstel om dit vanaf 2022 verplicht te stellen in nieuwe auto’s.”

Lees ook: Elektrische auto’s moeten geluid maken voor blinden

Onderwerpen:

Auteur: Jan Pieter Rottier

Jan Pieter Rottier schrijft voor RijschoolPro en is daarnaast de vaste redacteur voor zustersite VerkeersNet.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

‘Nieuwe snelheidsnorm binnen bebouwde kom’ | RijschoolPro
VVN in Hattem

‘Nieuwe snelheidsnorm binnen bebouwde kom’

30, 30 kilometer per uur, bebouwde kom

RAI Vereniging wil dat 30 kilometer per uur de nieuwe snelheidsnorm wordt voor verkeer binnen de bebouwde kom. Volgens voorzitter Steven van Eijck levert verlaging van de maximumsnelheid niet alleen winst op voor de verkeersveiligheid, maar beperkt het ook de geluidsoverlast. De Fietsersbond is er ook al lange tijd groot voorstander van om een 30-kilometerzone te maken van de bebouwde kom.

Van Eijck maakt in de persverklaring wel een belangrijk voorbehoud. “Om de doorstroming op belangrijke ontsluitingswegen in de stad niet te belemmeren, moeten we op die belangrijke plekken 50 km/uur of soms 70 km/uur in stand laten. Voor zover dat nog niet is gebeurd, moet de infrastructuur voor alle fietsers, scooters – snor- en bromfiets – hier duidelijk worden gescheiden van de hoofdrijbaan.”

Ter motivering van de 30km/uur-zone wijst Van Eijck wijst op cijfers uit de Monitor Verkeersveiligheid 2018 van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). In 2017 registreerde de politie 535 verkeersdoden. 29 procent verongelukte op een 50 km/uur-weg binnen de bebouwde kom. Het gaat om 156 personen. Overigens daalt het aantal verkeersdoden op gemeentelijke 50 km/uur-wegen de laatste tien jaar wel significant, stelt de onderzoeksorganisatie in het overzicht. Benadrukt wordt dat de aantallen verkeersdoden op 30km/uur-wegen daarentegen juist toe lijken te nemen.

Zwaargewonden

Ondanks dat de afgelopen jaren het aantal slachtoffers op 50 km/uur-wegen is gedaald, is het volgens Van Eijck nog lang niet voldoende. Verder moet er iets gedaan worden aan het stijgende aantal zwaargewonden, vindt hij. Cijfers uit de monitor laten zien dat het aantal ernstig verkeersgewonden de afgelopen tien jaar gestegen is met gemiddeld 1,9 procent per jaar.

“Ons doel is daarom niet alleen nul verkeersdoden in 2050, maar ook om het letsel van gewonden te minimaliseren”, zegt de RAI Vereniging-voorzitter. “Verlagen van de maximumsnelheid in gemeenten draagt daaraan bij. Immers, ongeveer een derde van alle ongevallen met dodelijke afloop wordt (mede) veroorzaakt door een te hoge snelheid. Op moment dat de snelheid van 50 km/uur naar 30 km/uur gaat, neemt de remweg enorm af: Van 19 meter naar 7 meter op een droog wegdek. Dat kan het verschil tussen leven en dood betekenen.”

Veiligheidswinst

De doelstelling van nul verkeersdoden in 2050 bekrachtigde de sector vorig jaar juni al. Vertegenwoordigers van de Europese autofabrikanten (ACEA), de Europese auto-onderdelen leveranciers (CLEPA) en de automobielclubs (FIA), ondertekenden toen in Den Haag een verkeersveiligheidsakkoord. Hiermee wilden ze steun uitspreken aan de gezamenlijke verkeersveiligheidsdoelstelling van de Europese Commissie.

Het terugbrengen van de snelheidslimiet in een gebied van 50 km/uur naar 30 km/uur levert een aanzienlijke veiligheidswinst op, stelt ook de SWOV. “Hoe groter de daling van de feitelijke rijsnelheid, hoe groter het veiligheidseffect.” Eigen onderzoek uit 2009 laat volgens de organisatie zien dat er tussen 1998 en 2008 door de aanleg van 30km/uur-gebieden naar schatting in totaal 51 tot 77 doden minder zijn gevallen.

De toenemende drukte op de weg speelt ook mee in de overweging van de RAI Vereniging voor de maatregel. Daar komt ook bij dat er zich steeds meer nieuwe typen gemotoriseerde en geëlektrificeerde voertuigen in het verkeer mengen. Verder ziet de branchevereniging dat ouderen steeds langer mobiel blijven. “Willen we al dit verkeer veilig door de stad loodsen, dan moet de snelheid op de weg omlaag”, zegt Van Eijck. “Zeker nu na de speed pedelec, ook de snorfiets in bepaalde gemeenten naar de rijbaan wordt verbannen. Om het snelheidsverschil tussen de kwetsbare verkeersdeelnemers en het snelle gemotoriseerde verkeer te verkleinen, moet op deze wegen 30 km/uur de norm worden.”

Handhaving

Het verlagen van de maximumsnelheid moet gepaard gaan met maatregelen die ervoor zorgen dat er ook daadwerkelijk niet harder dan 30 km/uur wordt gereden, vindt de RAI Vereniging. In de praktijk blijkt dat in veel 30 km/uur-gebieden toch te hard wordt gereden en dat de politie op locaties waar de weginrichting niet noopt tot snelheidsvermindering, onvoldoende handhaaft, stelt de branchevereniging. Aanpassingen in de infrastructuur of camera’s moeten hier iets aan doen.

De Fietsersbond is er al lange tijd groot voorstander van om van de bebouwde kom een 30-kilometerzone te maken. “Dan heb je meer mogelijkheden om verkeer te mengen”, zei Wim Bot, medewerker public affairs bij de Fietsersbond, eerder tegen VerkeersNet. “Dan kun je zeggen: fietspaden blijven voor meest kwetsbaren en de snelle fietsers kunnen dan met een gerust hart naar de rijbaan.”

De techniek gaat bij deze omslag helpen, voorziet Bot. “Dit wordt in de toekomst afdwingbaar met intelligente snelheidsassistentie. In de EU ligt een voorstel om dit vanaf 2022 verplicht te stellen in nieuwe auto’s.”

Lees ook: Elektrische auto’s moeten geluid maken voor blinden

Onderwerpen:

Auteur: Jan Pieter Rottier

Jan Pieter Rottier schrijft voor RijschoolPro en is daarnaast de vaste redacteur voor zustersite VerkeersNet.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.