Opinie

‘Dé oplossing voor verkorten van wachtlijst en uitblijven collegiaal advies’

“Het collegiaal advies is niet dé oplossing om het kaf van het koren te scheiden. Het verplicht stellen van de tussentijdse toets biedt meer soelaas en verkort de wachttijden.” Casper Loef van Rijschool Loef ziet geen toekomst in het collegiale advies. Wel heeft hij een voorstel voor het afnemen van de tussentijdse toets door collega’s. In dit opiniestuk deelt hij zijn mening over het collegiaal advies.

“Het is natuurlijk altijd goed om het kaf van het koren te scheiden, maar of dit voorstel dé juiste aanpak is daar ben ik niet van overtuigd. Ik ben dan ook verheugd dat de directeur van het CBR, de heer Alexander Pechtold, zich vooralsnog heeft uitgesproken tegen dit advies. Wel is gestart met het uitvoeren van een pilot om de effecten van dit advies meetbaar te kunnen maken. Of dit advies ooit het daglicht haalt zal dus nog moeten blijken, maar vooralsnog blijft alles bij het oude en is er géén reden voor paniek.”

Verplicht stellen

“Persoonlijk zou ik ervoor kiezen om de tussentijdse toets voor alle kandidaten verplicht te stellen. Nu is deze toets vrijblijvend en kunnen kandidaten vrijstelling verkrijgen voor de bijzondere verrichtingen. Lukt dat niet, dan mag de kandidaat toch gewoon op examen. En precies daar ligt mijns inziens dé oplossing voor het CBR. Evenals bij het praktijkexamen, rijdt namelijk ook bij de tussentijdse toets een CBR-examinator mee. Een ideaal moment dus om te beoordelen of de kandidaat in kwestie klaar is om enkele weken later het praktijkexamen af te leggen. Stel dat tijdens zo’n toets blijkt dat een kandidaat nog bij lange na niet klaar is voor het praktijkexamen, dan moet het mogelijk worden voor de CBR-examinator om de kandidaat de toegang tot het praktijkexamen te ontzeggen gedurende een bepaalde periode, zodat de kandidaat de mogelijkheid krijgt om de nog ontbrekende vaardigheden bij te spijkeren. Op deze manier is de tussentijdse toets niet langer een vrijblijvend basisleermoment, maar voortaan een serieus ijkpunt.”

Extra diploma instructeurs

Zorgt het verplicht stellen van de tussentijdse toets, zoals hierboven beschreven, ervoor dat alle kandidaten tweemaal naar het CBR moeten, waardoor de wachtlijstproblematiek alleen maar groter lijkt te worden? Loef legt uit: “Nee, dat kan eenvoudig worden opgelost als elke CBR-locatie nauwer gaat samenwerken met alle rijschoolhouders in haar regio. Als elke rijschoolhouder een aantal van haar instructeurs een aanvullende certificering laat halen om in opdracht van het CBR tussentijdse toetsen te mogen afnemen dan kunnen deze instructeurs bij toerbeurt één dag in de maand worden ingeroosterd bij het CBR om de tussentijdse toetsen af te nemen bij kandidaten uit de regio die driekwart van hun opleiding hebben voltooid. Vanzelfsprekend mag een instructeur deze toets niet bij zijn eigen kandidaten afnemen.

Kortere wachtlijst

Bovengenoemde oplossing zorgt ervoor dat CBR-examinatoren worden ontlast en tegelijkertijd wordt de wachtlijstproblematiek aangepakt. Kandidaten die op de tussentijdse toets nog niet klaar blijken te zijn voor het praktijkexamen krijgen dan namelijk géén mogelijkheid om het praktijkexamen in te boeken in het CBR-systeem. Dit in tegenstelling tot de huidige aanpak. Nu zien we in de praktijk dat tussentijdse toetsen en praktijkexamens weken van tevoren tegelijk worden ingepland, met als gevolg lange wachtlijsten en veel kandidaten die uiteindelijk toch niet slagen. Dat is niet fijn voor de kandidaten en slecht voor het imago van onze branche. Met bovenstaande aanpak kan dit worden voorkomen.”

Collegiaal advies

De rijschoolbranche staat de laatste jaren helaas steeds vaker in een kwaad daglicht vanwege uitwassen die plaatsvinden. Om deze misstanden aan te pakken presenteerde Commissie Roemer onlangs het adviesrapport ‘Van rijles naar rijonderwijs’. Eén van de aanbevelingen in dit rapport was dat voortaan een akkoord nodig is van twee rijscholen alvorens een leerling praktijkexamen mag doen. Een advies dat voor veel onrust zorgde in de markt bij de huidige en toekomstige leerlingen en hun ouders, mede vanwege de hoge kosten die daarmee gemoeid zijn.

Lees ook:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: De redactie

4 reacties op “‘Dé oplossing voor verkorten van wachtlijst en uitblijven collegiaal advies’”

Tom Brunen|31.03.22|14:29

Het zal nooit mogelijk gaan worden dat instructeurs, onderdelen gaan examineren. Zelfs niet met een cursus. Een examinator mag namelijk, bij wet, niet werkzaam zijn als instructeur. Daarnaast MOET een examinator met eigen ogen vaststellen dat een leerling een bepaald onderdeel behaald.
Wat mij altijd zo verraste over de tussentijdse toets is dat je hiermee uitsluit dat de examinator een totaal beeld krijgt van de leerling bij het echte examen. Waarom kan ik geen TTT doen voor bediening?

Tom Brunen|31.03.22|14:32

Daarnaast geven examinatoren niet goed advies. Ze kijken naar de leerling als examinator die summatief toetst. De instructeur leidt op en zou formatief moeten toetsen. Het gevolg hiervan is het zogenaamde examengestuurd opleiden, terwijl we juist naar een opleidingsgestuurd model willen. De extra kosten zitten juist in huidige traject.
Wij voeren nu zelf de toets uit en de leerlingen en instructeurs presteren beter, tegen lagere kosten. 122 euro voor 30 minuten, dat kunnen wij toch beter!

Richard van Hamond|31.03.22|17:16

Het belangrijkste is dat het cbr zich wat minder gaat bemoeien met de opleiding.
Ze proberen veel te veel op onze stoel te gaan zitten.

kelly de groot|04.04.22|17:39

CBR zou alleen nog examens moeten afnemen, de organisatie daarop inrichten. GEEN tussentijdse toetsen meer. Gebruik de beschikbare tijd voor examens in te plannen en laat de opleiding van een leerling over aan de rijschool.
De overheid kan de rijscholen helpen/stimuleren om de leerlingen beter op te leiden. Niet het CBR. CBR is een toetsingsorgaan, sinds de intrede van de TTT slagen er per jaar MINDER kandidaten per examinator. Kijk maar eens naar de cijfers daarvan. En er zijn te weinig examinators om ook commercieel te doen.
Als de commissie of wat voor onderzoek orgaan mijn advies nodig heeft, neem gerust contact met mij op.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.