Slagingspercentage ophogen door oprichten meerdere rijschoolbedrijven is toegestaan

Het is toegestaan om meerdere rijscholen op te richten en op die manier het slagingspercentage van één van de ondernemingen kunstmatig hoog te houden. Want het is niet frauduleus om meerdere rijschoolbedrijven op te richten en rijbewijskandidaten in te delen, bijvoorbeeld op basis van hun rijtalent. Dat stelt minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu naar aanleiding van Kamervragen over rijscholen die met slagingspercentages sjoemelen. “De markt van de rijschoolbranche is een vrije markt. Wel is het zaak dat er geen valse verwachtingen worden gewekt door rijscholen en dat een kandidaat zich ervan bewust is dat hij zich goed moet informeren.”

Tweede Kamerlid Farshad Bashir vroeg eind februari door middel van Kamervragen aan de minister welke mogelijkheid zij heeft om te voorkomen dat rijschoolhouders verschillende bedrijven optuigen en op die manier hun slagingspercentage kunstmatig hoog houden. Bashir liet weten dat hij vindt dat de minister maatregelen moet nemen om ervoor te zorgen dat ‘deze rotte appels’ hun percentages niet meer op kunnen hogen.

Slagingspercentage

Door meerdere bedrijven op te richten en apart in te schrijven bij het CBR, kunnen rijscholen hun slagingspercentages kunstmatig opkrikken. Het leerlingenbestand kan immers worden verdeeld. Door de succesleerlingen en de minder goede kandidaten onder andere registratienummers examen te laten doen, wordt het slagingspercentage van alle betere leerlingen samen niet ‘vervuild’.

Met de naam van het bedrijf met de ‘supertalenten’, kan de rijschoolhouder vervolgens reclame maken op websites en in advertenties. Want wanneer een rijschool bijvoorbeeld 20 goede leerlingen onder de naam A onderbrengt en 15 ervan slagen in één keer, dan is de 75 procent bereikt. Ongeacht hoe de ‘slechte’ leerlingen onder de naam B het ervan af hebben gebracht.

Rijschool

“Rijschoolhouders verdienen de aandacht van de politiek. Het kabinet moet werk maken van de problemen waar ze mee te kampen hebben”, zo stelde Bashir.  Maar volgens de minister is het scheiden van succesleerlingen en minder goede leerlingen over verschillende bedrijven dus niet illegaal, zo blijkt.

“Het klopt dat bij het CBR bekend is welke rijschool een examen aanvraagt. Hiervoor moet een rijschool namelijk ingeschreven staan bij het CBR. Voordat een rijschool een examen bij het CBR voor een kandidaat kan aanvragen moet de kandidaat de desbetreffende rijschool machtigen. Bij het CBR is daarom ook bekend welke rijschool voor een kandidaat een examen heeft aangevraagd”, zo voegt de minister daaraan toe in haar schrijven.

CBR

De examinatoren van het CBR controleren voor het afrijden van de kandidaat of de naam van de rijschool op het examenvoertuig overeenstemt met de rijschool die het examen heeft gereserveerd, zo laat ze weten. Mocht dat niet kloppen, dan wordt het examen geannuleerd en zijn de kosten voor de rijschool.

De minister laat in haar beantwoording wederom weten de rijschoolbranche als een vrije markt te zien. “Zaken als prijsbepaling, het aantal lessen dat leidt tot een examen en de duur van de lessen zijn aan de markt. Zolang een rijschool zich aan de regels houdt, is het oprichten van meerdere bedrijven en het indelen van leerlingen op basis van hun rijtalent niet frauduleus.”

Kwaliteit

Volgens de minister is het van ‘groot belang’ dat de kwaliteit van een rijschool voor een rijbewijsleerling inzichtelijk wordt. Daarbij wijst ze op de Rijscholenkiezer van Stichting TeamAlert. “Zij heeft deze samen met de rijschoolbranchede ontwikkeld om de transparantie en de kwaliteit in de rijschoolbranche te verhogen. Een potentiële klant kan op de website verschillende rijscholen op basis van zowel objectieve als subjectieve gegevens zoals klantbeoordelingen tot een bewuste keuze komen.”

Het slagingspercentage van een rijschool is één van de factoren die tot een rijschoolkeuze leiden, zo schrijft ze. “Dit naast het aantal lessen, de prijs, de lesmethode, de kwaliteit van de rijinstructeur en het lidmaatschap bij een brancheorganisatie met een garantiefonds.”

Belastingdienst

Bashir vroeg in zijn Kamervragen daarnaast naar het fenomeen ‘foprijschool’: rijschoolbedrijven die worden gebruikt om belasting te ontduiken. Maar de minister ontkent dat het gebruik van meerdere bedrijfsnamen door een en dezelfde rijschoolhouder meteen invloed heeft op de belastingheffing. “Belastingheffing vindt immers plaats op het niveau van een onderneming of op persoonsniveau als de winst in de inkomstenbelasting belast wordt. De beschreven constructie leidt dan dus niet tot misleiding van de Belastingdienst.”

Wel heeft de Belastingdienst geconstateerd dat rijschoolhouders soms examens aanvragen onder de naam van de ene rijschool, terwijl gelest wordt bij een andere rijschool, zo geeft minister Schultz te kennen. “Reden hiervoor kan zijn om de inkomsten uit de rijlessen buiten het beeld van de Belastingdienst te houden.”

Monitoren

Om dit soort praktijken zoveel mogelijk te voorkomen werkt de Belastingdienst samen met onder andere het CBR. “Daardoor is het mogelijk de individuele rijscholen beter te monitoren op fiscaal gedrag. Op basis van de examengegevens van het CBR heeft de Belastingdienst getoetst of de omzetgegevens die rijscholen aan de Belastingdienst hebben doorgegeven, in lijn zijn met het aantal afgelegde examens door leerlingen van deze rijscholen.”

Die aanpak heeft ertoe geleid dat er bij enkele honderden rijscholen ongeveer 22 miljoen euro meer omzet is vastgesteld dat uit de oorspronkelijke aangiftes naar voren kwam. Een deel hiervan komt uit vrijwillige correcties door de rijscholen zelf, maar de meerderheid als gevolg van correcties door de Belastingdienst zelf, zo laat de minister weten.

Kwaliteit

“De bedrijven die aandacht hebben gehad, vertonen inmiddels een merkbaar beter gedrag”, zo stelt ze daarbij. Ze laat weten dat het monitoren van die groep de komende jaren plaats zal blijven vinden en dat waar nodig wordt opgetreden. “Met als doel het steeds verder verbeteren en versterken van de kwaliteit van de branche. Dit vindt plaats in nauw overleg met het Ministerie van Financiën en andere betrokken partijen.”

Roosmarijn Dierick

Auteur: Roosmarijn Dierick

26 reacties op “Slagingspercentage ophogen door oprichten meerdere rijschoolbedrijven is toegestaan”

Jan Van Veen|19.03.15|11:43

Deze minister is knettergek, andere woorden heb ik er niet voor. Laat deze minister eens met de goed eenmansrijscholen gaan praten. maar ik denk dat ze dat niet durft. im hoop dat er snel verandering komt anders gaat deze mooie branche helemaal kapot net zoals de taxi branche.

Benny Hoes|19.03.15|12:02

Hiermee laat de minister in ieder geval duidelijk zien totaal niet geïnteresseerd te zijn in de rijschoolbranche. Op deze manier wordt het imago van onze branche als zijnde onbetrouwbaar, en louche manier van handel drijven versterkt. We glijden LEGAAL steeds verder af. Schande!!!

Deze minister snapt er niks van. Hier ligt echt wel een taak voor bij het ministerie, en bij de belastingdienst, en bij het CBR. Het doel van meerdere rijscholen onder 1 vlag, ruikt al meteen naar frauduleuze handelingen. Hier moet paal en perk aan gesteld worden. Dit kan alleen een belasting en een ministerie. Daarnaast zou het CBR kunnen overwegen om een beetje beter onderzoek te doen,en het inschrijfgeld voor een rijschool op te trekken naar bijv. €5000.00 hebben ze meteen een borg voor de RC

Jan ten Brinke|19.03.15|13:24

Schandalig
Ongehinderd door enige realiteitszin.
Fraude moet kennelijk ook al bij de Minister.
Debat niet mogelijk, dan:
Weg ermee!!!!

Valerie de Jong|19.03.15|13:57

VERKEERSVEILIGHEID !!!!!!!!!!!!!!!!.

Tel niet het aantal doden in het verkeer maar het totaal aantal slachtoffers licht of zwaar gewond , dood of blikschade en ga terug kijken naar de opleiding. Dan kan er helaas maar 1 eind conclusie zijn dat de rijschool branche te weinig werkt aan kwaliteit en teveel aan scoren i.p.v. een verkeersveilige chauffeur of chauffeuse afleveren.

Kom eens kijken op de werkvloer bij het CBR en de rijscholen en U zult er van schrikken en t probleem zien.

Martin plopsla|19.03.15|14:32

het hoeft toch niet zo moeilijk te zijn .
Bij aanmelden rijschool en examenaanvraag door de rijschool met naam van de kandidaat en zodra examen is gedaan dan word de uitslag door het cbr automatisch op cbr site gezet en kunnen andere kandidaten dit via cbr inzien .
Niets geen gerommel meer.

Jos Schetters|19.03.15|14:41

VRIJE MARKT!!!!!!???
Waarom heeft de overheid onze “vrije markt” vervuild met veel te veel, nota bene met overheidsgeld opgeleide en gesubsidieerde, instructeurs c.q. rijscholen?
In een normale vrije markt hadden deze immers geen kans gehad. Nu verzieken ze de markt met (gesubsidieerde) stunttarieven.
Misschien moeten onze brancheverenigingen eens gaan denken over een schadevergoeding in verband met inkomstenderving!!!
Hoe er met onze branche wordt omgegaan door de overheid is schandalig.

René Smoors Deventer|19.03.15|14:52

Dus eerst vindt de overheid het zeeeer belangrijk dat o.a. de slagingspercentages voor nieuwe leerlingen zo duidelijk mogelijk zichtbaar gemaakt worden. Zo belangrijk dat er een flinke sloot geld wordt gepompt in een ‘onafhankelijke’ website. En nu wordt het door diezelfde overheid openlijk toegestaan om zeer creatief met die slagingspercentages om te gaan. Schiet mij maar lek.

Leo Westphal|19.03.15|15:04

vliegreis New York vanaf € 5,00

willy van Summeren|19.03.15|16:37

Het geeft een beetje aan hoeveel feeling deze minister heeft met de branche. We hebben niks te verwachten van haar. Een collega noemde haar de minister van niks. krijgt ie toch weer gelijk. Ik kan me ook voorstellen dat het CBR zich met deze uitspraken in de voet geschoten voelt. CBR probeert met de nieuwe voorwaarden en de nieuwe overeenkomst fraude te voorkomen en de minister verteld dat sjoemelen mag. Dus collega`s ga je gang het is legaal.

Colin Oomens|19.03.15|16:53

Het CBR zou bij het machtigen duidelijk het slagingspercentage kunnen laten zien, je moet immers weten wie je machtigt om je examen in te plannen.

Ook zou op het oproepformulier, waar al duidelijk de rijschool genoemd wordt, het slagingspercentage getoond kunnen worden.

Willy Davina|19.03.15|20:14

Dit duidt er op hoe deze incapabele minister zij is nergens verstand van zo eigenwijs als een ezel belangrijke en gevaarlijke dingen ziet ze niet deze vrouw is totaal niet geschikt voor haar werk, ze weet niet eens waar ze het over heeft ze zegt zomaar wat wanneer wordt zij eens aan de kant gezet zodat gezond verstand weer kan regeren met wat ze nu zegt wil gewoon zeggen “lekker knoeien mensen en fraudeer er maar lekker op los heeft slagingspercentage zo nog wel haar nut? Schults-Verhagen

Kenny Willemsen|19.03.15|22:30

Goed voorbeeld hoe een vvd minister denkt! Fraude loont voor hen ook in deze in deze branche.
Je moet maar zo geslepen zijn en alle mazen in de wet kennen om er mee weg te komen. Zij die hun best doen en eerlijk zijn worden afgestraft. Wat een smerig beleid. Vrije markt? Wel nee Belangenverstrengeling! Even diep graven om uit te zoeken wel vriendje schulz in de rijschoolkiezer / team alert heeft zitten die er geld mee verdiend. Transparant voor de consument a me hoela

Francesco Lo Prete|19.03.15|23:55

Er is maar een goede oplossing voor,
bij de eerstvolgende verkiezingen het volgende onthouden:

minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu -VVD

GEEN ENKEL STEM GEVEN !!!

Mark Pothoven|20.03.15|07:57

Het CBR kan de slagingspercentages ook duidelijker maken door de examens te verdelen in groepen.
zoals verschillende examens te vermelden:
– 50 examens B 60%
– 10 examens B-AA 50%
Ik denk dat je op die manier weer duidelijkheid naar buiten brengt.
want leerlingen met beperking die bij een normaal examen gerekend wordt terwijl je weet dat die niet vaak de 1ste keer slagen.
En het standpunt van deze minister is alleen haar eigen bankrekening checken elke maand of er genoeg opstaat.

Mark Pothoven|20.03.15|07:59

En daarbij kunnen wij ook wel blijven jammeren maar als wij geen actie ondernemen zal het zo blijven!!
ik heb laats hier een nieuwe rijschool aangesproken op zijn 10 lessen en examen voor 199,00. nou kijk wat voor een taferelen je erna krijgt door die rijschool.
dan kom je de volgende tegen met levens groot achter op de les auto gratis rijlessen.!!!!
het wordt niet minder alleen maar erger.!!!

Youran van Ark|20.03.15|13:38

Waar gaat dit over? Hoeveel rijscholen zullen dit nou daadwerkelijk doen? Is het dan al deze aandacht waard? Blijkbaar niet.

Jan ten Brinke|20.03.15|14:19

Maak er niet zoveel woorden aan vuil.
In dit land is het codewoord: FRAUDE
je ziet het bij banken, overheidsvertegenwoordigers en bij de politiek.
Wat je moet doen is meedoen aan deze hype vindt onze VVD minister.
Nu alleen het cbr overtuigen. In noord Holland is men er geloof ik al mee begonnen.
Maar even afwachten. waar de volgende Frauduleuze handelingen plaats vinden.
Ben Benieuwd.

Bert de Weerd|20.03.15|22:06

Heeft de minister te ver doorgeleerd om nog logisch te kunnen nadenken? Is zij te eigenwijs om te luisteren? Is zij liegen en sjoemelen normaal gaan vinden omdat ze bij een partij zit die dit onderhand als de standaard heeft verheven? Of zijn het misschien wel alle hiervoor genoemde oorzaken? Ik kan er iig met de pet niet bij.

peter de klein|21.03.15|16:11

Die muts snapt er niks van als ik haar was zou ik ook opstappen net als opstelten.
die wil dus niet dat onze branche serieus genomen wordt.
nou ik ben bovag lid die moeten nu eens actie ondernemen daar tegen maar dat zal ook wel niet gebeuren.

Kenny Willemsen|21.03.15|22:57

Mensen denk ff 1 keer na! verleden va wil meer leerlingen. bovag sluit convenant uwv. schultz wil kwaliteitswaarborg (bovag?) eisen aan instructeur dmv sanctie, toneelspel niet goed papiertje kwijt. rijschoolkiezer a tig 1000 euro subsidie. Bovag hierin bevoorrecht. fraude overal in de branche, cbr rijscholen, instructeurs. Minister sluit ondanks vragen bashir haar ogen! vvd beleid. wat schuilt hier achter dan? marktwerking, belangenverstrengeling? zooi met privatisering zbo’s. alleen graaien!!!

Kenny Willemsen|21.03.15|23:04

Denken jullie nou echt dat er ooit iets zal veranderen? Het kan wel maar daar sluit iedereen zijn ogen voor. Mijn liefde,mijn leven gaat hieraan kapot, met mij vele instructeurs die met hart en ziel werken. denk je echt dat het de minister iets kan schelen. verkeersveiligheid is niet haar ding wel een zelfsturend autootje van de toekomst. Nederland kennis instituut met de grand canyon aan gevallen bedrijven tbv van de grote merken zoals mercedes,google wij als instructeurs zijn collateral damage

RijschoolRegister.nl|26.03.15|12:03

Wij zijn het er ook absoluut niet mee eens en daarom wordt er in ons overzicht al vanaf onze start de “schijn-slagingspercentages” gefilterd. De site vergelijkt alleen op basis van examenlocaties waar een significant deel van de examens plaatsvinden.

Youran van Ark|01.04.15|10:00

Jaja Rijschoolregister. Daarom staat een rijschool als Nordin ook bovenaan in Almere. Echt top die site van jullie.

Gerrit Grevengoed|10.04.15|16:01

De VVD ziet maar zelden in wanneer iets op fraude lijkt
ze doen i.i.g. hun uiterste best om er een andere draai aan te geven
deze keer is het dus toegestaan vanwege “leerlingen met talent”
de volgende keer is het vanwege “leerlingen met minder talent”

Rob Fierstra|17.04.15|09:49

Minister Schultz….hoelang wilt u iedereen nog voor de gek houden?!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Slagingspercentage ophogen door oprichten meerdere rijschoolbedrijven is toegestaan | RijschoolPro

Slagingspercentage ophogen door oprichten meerdere rijschoolbedrijven is toegestaan

Het is toegestaan om meerdere rijscholen op te richten en op die manier het slagingspercentage van één van de ondernemingen kunstmatig hoog te houden. Want het is niet frauduleus om meerdere rijschoolbedrijven op te richten en rijbewijskandidaten in te delen, bijvoorbeeld op basis van hun rijtalent. Dat stelt minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu naar aanleiding van Kamervragen over rijscholen die met slagingspercentages sjoemelen. “De markt van de rijschoolbranche is een vrije markt. Wel is het zaak dat er geen valse verwachtingen worden gewekt door rijscholen en dat een kandidaat zich ervan bewust is dat hij zich goed moet informeren.”

Tweede Kamerlid Farshad Bashir vroeg eind februari door middel van Kamervragen aan de minister welke mogelijkheid zij heeft om te voorkomen dat rijschoolhouders verschillende bedrijven optuigen en op die manier hun slagingspercentage kunstmatig hoog houden. Bashir liet weten dat hij vindt dat de minister maatregelen moet nemen om ervoor te zorgen dat ‘deze rotte appels’ hun percentages niet meer op kunnen hogen.

Slagingspercentage

Door meerdere bedrijven op te richten en apart in te schrijven bij het CBR, kunnen rijscholen hun slagingspercentages kunstmatig opkrikken. Het leerlingenbestand kan immers worden verdeeld. Door de succesleerlingen en de minder goede kandidaten onder andere registratienummers examen te laten doen, wordt het slagingspercentage van alle betere leerlingen samen niet ‘vervuild’.

Met de naam van het bedrijf met de ‘supertalenten’, kan de rijschoolhouder vervolgens reclame maken op websites en in advertenties. Want wanneer een rijschool bijvoorbeeld 20 goede leerlingen onder de naam A onderbrengt en 15 ervan slagen in één keer, dan is de 75 procent bereikt. Ongeacht hoe de ‘slechte’ leerlingen onder de naam B het ervan af hebben gebracht.

Rijschool

“Rijschoolhouders verdienen de aandacht van de politiek. Het kabinet moet werk maken van de problemen waar ze mee te kampen hebben”, zo stelde Bashir.  Maar volgens de minister is het scheiden van succesleerlingen en minder goede leerlingen over verschillende bedrijven dus niet illegaal, zo blijkt.

“Het klopt dat bij het CBR bekend is welke rijschool een examen aanvraagt. Hiervoor moet een rijschool namelijk ingeschreven staan bij het CBR. Voordat een rijschool een examen bij het CBR voor een kandidaat kan aanvragen moet de kandidaat de desbetreffende rijschool machtigen. Bij het CBR is daarom ook bekend welke rijschool voor een kandidaat een examen heeft aangevraagd”, zo voegt de minister daaraan toe in haar schrijven.

CBR

De examinatoren van het CBR controleren voor het afrijden van de kandidaat of de naam van de rijschool op het examenvoertuig overeenstemt met de rijschool die het examen heeft gereserveerd, zo laat ze weten. Mocht dat niet kloppen, dan wordt het examen geannuleerd en zijn de kosten voor de rijschool.

De minister laat in haar beantwoording wederom weten de rijschoolbranche als een vrije markt te zien. “Zaken als prijsbepaling, het aantal lessen dat leidt tot een examen en de duur van de lessen zijn aan de markt. Zolang een rijschool zich aan de regels houdt, is het oprichten van meerdere bedrijven en het indelen van leerlingen op basis van hun rijtalent niet frauduleus.”

Kwaliteit

Volgens de minister is het van ‘groot belang’ dat de kwaliteit van een rijschool voor een rijbewijsleerling inzichtelijk wordt. Daarbij wijst ze op de Rijscholenkiezer van Stichting TeamAlert. “Zij heeft deze samen met de rijschoolbranchede ontwikkeld om de transparantie en de kwaliteit in de rijschoolbranche te verhogen. Een potentiële klant kan op de website verschillende rijscholen op basis van zowel objectieve als subjectieve gegevens zoals klantbeoordelingen tot een bewuste keuze komen.”

Het slagingspercentage van een rijschool is één van de factoren die tot een rijschoolkeuze leiden, zo schrijft ze. “Dit naast het aantal lessen, de prijs, de lesmethode, de kwaliteit van de rijinstructeur en het lidmaatschap bij een brancheorganisatie met een garantiefonds.”

Belastingdienst

Bashir vroeg in zijn Kamervragen daarnaast naar het fenomeen ‘foprijschool’: rijschoolbedrijven die worden gebruikt om belasting te ontduiken. Maar de minister ontkent dat het gebruik van meerdere bedrijfsnamen door een en dezelfde rijschoolhouder meteen invloed heeft op de belastingheffing. “Belastingheffing vindt immers plaats op het niveau van een onderneming of op persoonsniveau als de winst in de inkomstenbelasting belast wordt. De beschreven constructie leidt dan dus niet tot misleiding van de Belastingdienst.”

Wel heeft de Belastingdienst geconstateerd dat rijschoolhouders soms examens aanvragen onder de naam van de ene rijschool, terwijl gelest wordt bij een andere rijschool, zo geeft minister Schultz te kennen. “Reden hiervoor kan zijn om de inkomsten uit de rijlessen buiten het beeld van de Belastingdienst te houden.”

Monitoren

Om dit soort praktijken zoveel mogelijk te voorkomen werkt de Belastingdienst samen met onder andere het CBR. “Daardoor is het mogelijk de individuele rijscholen beter te monitoren op fiscaal gedrag. Op basis van de examengegevens van het CBR heeft de Belastingdienst getoetst of de omzetgegevens die rijscholen aan de Belastingdienst hebben doorgegeven, in lijn zijn met het aantal afgelegde examens door leerlingen van deze rijscholen.”

Die aanpak heeft ertoe geleid dat er bij enkele honderden rijscholen ongeveer 22 miljoen euro meer omzet is vastgesteld dat uit de oorspronkelijke aangiftes naar voren kwam. Een deel hiervan komt uit vrijwillige correcties door de rijscholen zelf, maar de meerderheid als gevolg van correcties door de Belastingdienst zelf, zo laat de minister weten.

Kwaliteit

“De bedrijven die aandacht hebben gehad, vertonen inmiddels een merkbaar beter gedrag”, zo stelt ze daarbij. Ze laat weten dat het monitoren van die groep de komende jaren plaats zal blijven vinden en dat waar nodig wordt opgetreden. “Met als doel het steeds verder verbeteren en versterken van de kwaliteit van de branche. Dit vindt plaats in nauw overleg met het Ministerie van Financiën en andere betrokken partijen.”

Roosmarijn Dierick

Auteur: Roosmarijn Dierick

26 reacties op “Slagingspercentage ophogen door oprichten meerdere rijschoolbedrijven is toegestaan”

Jan Van Veen|19.03.15|11:43

Deze minister is knettergek, andere woorden heb ik er niet voor. Laat deze minister eens met de goed eenmansrijscholen gaan praten. maar ik denk dat ze dat niet durft. im hoop dat er snel verandering komt anders gaat deze mooie branche helemaal kapot net zoals de taxi branche.

Benny Hoes|19.03.15|12:02

Hiermee laat de minister in ieder geval duidelijk zien totaal niet geïnteresseerd te zijn in de rijschoolbranche. Op deze manier wordt het imago van onze branche als zijnde onbetrouwbaar, en louche manier van handel drijven versterkt. We glijden LEGAAL steeds verder af. Schande!!!

Deze minister snapt er niks van. Hier ligt echt wel een taak voor bij het ministerie, en bij de belastingdienst, en bij het CBR. Het doel van meerdere rijscholen onder 1 vlag, ruikt al meteen naar frauduleuze handelingen. Hier moet paal en perk aan gesteld worden. Dit kan alleen een belasting en een ministerie. Daarnaast zou het CBR kunnen overwegen om een beetje beter onderzoek te doen,en het inschrijfgeld voor een rijschool op te trekken naar bijv. €5000.00 hebben ze meteen een borg voor de RC

Jan ten Brinke|19.03.15|13:24

Schandalig
Ongehinderd door enige realiteitszin.
Fraude moet kennelijk ook al bij de Minister.
Debat niet mogelijk, dan:
Weg ermee!!!!

Valerie de Jong|19.03.15|13:57

VERKEERSVEILIGHEID !!!!!!!!!!!!!!!!.

Tel niet het aantal doden in het verkeer maar het totaal aantal slachtoffers licht of zwaar gewond , dood of blikschade en ga terug kijken naar de opleiding. Dan kan er helaas maar 1 eind conclusie zijn dat de rijschool branche te weinig werkt aan kwaliteit en teveel aan scoren i.p.v. een verkeersveilige chauffeur of chauffeuse afleveren.

Kom eens kijken op de werkvloer bij het CBR en de rijscholen en U zult er van schrikken en t probleem zien.

Martin plopsla|19.03.15|14:32

het hoeft toch niet zo moeilijk te zijn .
Bij aanmelden rijschool en examenaanvraag door de rijschool met naam van de kandidaat en zodra examen is gedaan dan word de uitslag door het cbr automatisch op cbr site gezet en kunnen andere kandidaten dit via cbr inzien .
Niets geen gerommel meer.

Jos Schetters|19.03.15|14:41

VRIJE MARKT!!!!!!???
Waarom heeft de overheid onze “vrije markt” vervuild met veel te veel, nota bene met overheidsgeld opgeleide en gesubsidieerde, instructeurs c.q. rijscholen?
In een normale vrije markt hadden deze immers geen kans gehad. Nu verzieken ze de markt met (gesubsidieerde) stunttarieven.
Misschien moeten onze brancheverenigingen eens gaan denken over een schadevergoeding in verband met inkomstenderving!!!
Hoe er met onze branche wordt omgegaan door de overheid is schandalig.

René Smoors Deventer|19.03.15|14:52

Dus eerst vindt de overheid het zeeeer belangrijk dat o.a. de slagingspercentages voor nieuwe leerlingen zo duidelijk mogelijk zichtbaar gemaakt worden. Zo belangrijk dat er een flinke sloot geld wordt gepompt in een ‘onafhankelijke’ website. En nu wordt het door diezelfde overheid openlijk toegestaan om zeer creatief met die slagingspercentages om te gaan. Schiet mij maar lek.

Leo Westphal|19.03.15|15:04

vliegreis New York vanaf € 5,00

willy van Summeren|19.03.15|16:37

Het geeft een beetje aan hoeveel feeling deze minister heeft met de branche. We hebben niks te verwachten van haar. Een collega noemde haar de minister van niks. krijgt ie toch weer gelijk. Ik kan me ook voorstellen dat het CBR zich met deze uitspraken in de voet geschoten voelt. CBR probeert met de nieuwe voorwaarden en de nieuwe overeenkomst fraude te voorkomen en de minister verteld dat sjoemelen mag. Dus collega`s ga je gang het is legaal.

Colin Oomens|19.03.15|16:53

Het CBR zou bij het machtigen duidelijk het slagingspercentage kunnen laten zien, je moet immers weten wie je machtigt om je examen in te plannen.

Ook zou op het oproepformulier, waar al duidelijk de rijschool genoemd wordt, het slagingspercentage getoond kunnen worden.

Willy Davina|19.03.15|20:14

Dit duidt er op hoe deze incapabele minister zij is nergens verstand van zo eigenwijs als een ezel belangrijke en gevaarlijke dingen ziet ze niet deze vrouw is totaal niet geschikt voor haar werk, ze weet niet eens waar ze het over heeft ze zegt zomaar wat wanneer wordt zij eens aan de kant gezet zodat gezond verstand weer kan regeren met wat ze nu zegt wil gewoon zeggen “lekker knoeien mensen en fraudeer er maar lekker op los heeft slagingspercentage zo nog wel haar nut? Schults-Verhagen

Kenny Willemsen|19.03.15|22:30

Goed voorbeeld hoe een vvd minister denkt! Fraude loont voor hen ook in deze in deze branche.
Je moet maar zo geslepen zijn en alle mazen in de wet kennen om er mee weg te komen. Zij die hun best doen en eerlijk zijn worden afgestraft. Wat een smerig beleid. Vrije markt? Wel nee Belangenverstrengeling! Even diep graven om uit te zoeken wel vriendje schulz in de rijschoolkiezer / team alert heeft zitten die er geld mee verdiend. Transparant voor de consument a me hoela

Francesco Lo Prete|19.03.15|23:55

Er is maar een goede oplossing voor,
bij de eerstvolgende verkiezingen het volgende onthouden:

minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu -VVD

GEEN ENKEL STEM GEVEN !!!

Mark Pothoven|20.03.15|07:57

Het CBR kan de slagingspercentages ook duidelijker maken door de examens te verdelen in groepen.
zoals verschillende examens te vermelden:
– 50 examens B 60%
– 10 examens B-AA 50%
Ik denk dat je op die manier weer duidelijkheid naar buiten brengt.
want leerlingen met beperking die bij een normaal examen gerekend wordt terwijl je weet dat die niet vaak de 1ste keer slagen.
En het standpunt van deze minister is alleen haar eigen bankrekening checken elke maand of er genoeg opstaat.

Mark Pothoven|20.03.15|07:59

En daarbij kunnen wij ook wel blijven jammeren maar als wij geen actie ondernemen zal het zo blijven!!
ik heb laats hier een nieuwe rijschool aangesproken op zijn 10 lessen en examen voor 199,00. nou kijk wat voor een taferelen je erna krijgt door die rijschool.
dan kom je de volgende tegen met levens groot achter op de les auto gratis rijlessen.!!!!
het wordt niet minder alleen maar erger.!!!

Youran van Ark|20.03.15|13:38

Waar gaat dit over? Hoeveel rijscholen zullen dit nou daadwerkelijk doen? Is het dan al deze aandacht waard? Blijkbaar niet.

Jan ten Brinke|20.03.15|14:19

Maak er niet zoveel woorden aan vuil.
In dit land is het codewoord: FRAUDE
je ziet het bij banken, overheidsvertegenwoordigers en bij de politiek.
Wat je moet doen is meedoen aan deze hype vindt onze VVD minister.
Nu alleen het cbr overtuigen. In noord Holland is men er geloof ik al mee begonnen.
Maar even afwachten. waar de volgende Frauduleuze handelingen plaats vinden.
Ben Benieuwd.

Bert de Weerd|20.03.15|22:06

Heeft de minister te ver doorgeleerd om nog logisch te kunnen nadenken? Is zij te eigenwijs om te luisteren? Is zij liegen en sjoemelen normaal gaan vinden omdat ze bij een partij zit die dit onderhand als de standaard heeft verheven? Of zijn het misschien wel alle hiervoor genoemde oorzaken? Ik kan er iig met de pet niet bij.

peter de klein|21.03.15|16:11

Die muts snapt er niks van als ik haar was zou ik ook opstappen net als opstelten.
die wil dus niet dat onze branche serieus genomen wordt.
nou ik ben bovag lid die moeten nu eens actie ondernemen daar tegen maar dat zal ook wel niet gebeuren.

Kenny Willemsen|21.03.15|22:57

Mensen denk ff 1 keer na! verleden va wil meer leerlingen. bovag sluit convenant uwv. schultz wil kwaliteitswaarborg (bovag?) eisen aan instructeur dmv sanctie, toneelspel niet goed papiertje kwijt. rijschoolkiezer a tig 1000 euro subsidie. Bovag hierin bevoorrecht. fraude overal in de branche, cbr rijscholen, instructeurs. Minister sluit ondanks vragen bashir haar ogen! vvd beleid. wat schuilt hier achter dan? marktwerking, belangenverstrengeling? zooi met privatisering zbo’s. alleen graaien!!!

Kenny Willemsen|21.03.15|23:04

Denken jullie nou echt dat er ooit iets zal veranderen? Het kan wel maar daar sluit iedereen zijn ogen voor. Mijn liefde,mijn leven gaat hieraan kapot, met mij vele instructeurs die met hart en ziel werken. denk je echt dat het de minister iets kan schelen. verkeersveiligheid is niet haar ding wel een zelfsturend autootje van de toekomst. Nederland kennis instituut met de grand canyon aan gevallen bedrijven tbv van de grote merken zoals mercedes,google wij als instructeurs zijn collateral damage

RijschoolRegister.nl|26.03.15|12:03

Wij zijn het er ook absoluut niet mee eens en daarom wordt er in ons overzicht al vanaf onze start de “schijn-slagingspercentages” gefilterd. De site vergelijkt alleen op basis van examenlocaties waar een significant deel van de examens plaatsvinden.

Youran van Ark|01.04.15|10:00

Jaja Rijschoolregister. Daarom staat een rijschool als Nordin ook bovenaan in Almere. Echt top die site van jullie.

Gerrit Grevengoed|10.04.15|16:01

De VVD ziet maar zelden in wanneer iets op fraude lijkt
ze doen i.i.g. hun uiterste best om er een andere draai aan te geven
deze keer is het dus toegestaan vanwege “leerlingen met talent”
de volgende keer is het vanwege “leerlingen met minder talent”

Rob Fierstra|17.04.15|09:49

Minister Schultz….hoelang wilt u iedereen nog voor de gek houden?!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.