verkeersborden

Arnhem gaat overbodige verkeersborden weghalen

De gemeente Arnhem gaat veel overbodige verkeersborden in de binnenstad weghalen. Zo kunnen parkeer(verbods)borden worden verwijderd wanneer de hele binnenstad is aangewezen als parkeerzone waar automobilisten hun wagen alleen op gemarkeerde parkeerplaatsen en -vakken mogen neerzetten. Ook kunnen er borden bij kruisingen weg als binnenstadsstraten binnen de centrumring zijn ingericht en aangewezen als 30 km-zone.

In het najaar wordt het plan om ‘het bordenwoud te kappen’ uitgewerkt in overleg met de belangenorganisaties voor verkeer en verkeersveiligheid en de organisaties van ondernemers, ouderen en gehandicapten. In de eerste maanden van 2013 verdwijnen de borden.

Verkeersborden

Wethouder mobiliteit Martijn Leisink: “In de hele stad en vooral in de binnenstad staan er veel verkeersborden nodeloos en nutteloos. Die bevestigen alleen maar de verkeersregels die eigenlijk iedereen al kent. Vanuit de gedachte dat je de verkeerssituatie duidelijker en veiliger maakt met borden, zijn deze er neergezet als geheugensteuntje voor de weggebruiker.”

“Het resultaat is dat niemand alle borden kan zien, omdat er veel te veel staan. Je hebt constant een bord voor je hoofd. Het wegbeeld en de veiligheid zijn daar niet mee gediend. Bovendien levert het een lelijk straatbeeld op. Verkeersborden moet je alleen neerzetten op plekken waar ze nodig zijn, omdat de verkeerssituatie onduidelijk of onveilig is voor de goed bedoelende weggebruiker. Asociale weggebruikers hou je niet tegen met een bord.”

Parkeerzone

Burgemeester en wethouders willen het gebied aan de binnenkant van de buitensingels, het stationsgebied, Coehoorn en de Rijn aanwijzen als parkeerzone waar parkeren alleen mag op de aangelegde parkeerplekken. De zone wordt alleen aangegeven aan het begin en het eind. Binnen dat gebied staan er geen verkeersborden meer die het parkeren regelen. Uitzondering zijn de invalidenparkeerplaatsen. Die blijven als zodanig aangeduid.

De binnenstadsstraten binnen de route Nieuweplein – centrumring – Eusebiusbinnensingel plus de Coehoornstraat, Bergstraat en Vijfzinnenstraat krijgen de aanwijzing 30 km-zone. Daarvoor zal een aantal straten eerst aangepast moeten worden. De woonstraten in de gehele binnenstad (binnen de centrumring) en Coehoorn worden daarmee 30 km-gebied, net zoals de meeste woonwijken in Arnhem.

30-km zone

Op gelijkwaardige kruisingen heeft verkeer van rechts voorrang. In een 30 km-situatie zijn er geen voorrangskruisingen en rijdt het verkeer met matige snelheid. Ook daar volstaat de aanduiding dat het 30 km-gebied begint of eindigt.

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Arnhem gaat overbodige verkeersborden weghalen | RijschoolPro