alcoholslot, automobilist, verkeer, auto

Minister wijzigt regelgeving Alcoholslotprogramma

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft, mede op advies van het CBR, besloten om het Alcoholslotprogramma (ASP) op twee punten te wijzigen. Zo wordt het ASP niet meer toegepast op brommer- en scooterrijders en wordt de termijn van de extra uitlezing verlengd. De wijziging gaan in per 1 oktober met een terugwerkende kracht tot 1 december 2011.

De eerste wijziging houdt in dat personen die worden aangehouden met een adem- of bloedalcoholgehalte van 570 tot 785µg/l (voor beginnend bestuurders geldt van 435 tot 785µg/l) op een motorrijtuig categorie AM (brommer/scooter), niet het Alcoholslotprogramma opgelegd krijgen.Overtreders krijgen wel een educatieve maatregel Alcohol (EMA) of een medisch onderzoek(zware gevallen).

De minister is bij nader inzien van mening dat het opleggen van een alcoholslot aan deze groep geen geschikte maatregel is. De wijzigingen worden met terugwerkende kracht per 1 december 2011 doorgevoerd.

Oproep

De tweede wijziging betreft het verlengen van de termijn waarbinnen een extra uitlezing moet plaatsvinden. Deelnemers aan het Alcoholslotprogramma kunnen in bepaalde situaties een oproep krijgen voor een extra uitlezing van het alcoholslot. Dat betekent dat ze zich moeten melden bij een erkende inbouwlocatie in Nederland.

De termijn waarbinnen deze extra uitlezing moet plaatsvinden wordt verlengd van 5 naar 14 dagen. Wanneer het alcoholslot niet binnen de gestelde termijn wordt uitgelezen, dan blokkeert de auto. Minister Schultz: “Het alcoholslot is belangrijk voor terugdringen van de verkeersongevallen. Bij 1 op de 5 ongevallen in het verkeer speelt alcohol een rol. Met deze aanpassing halen we een onlogisch element uit de regelgeving en voorkomen we onnodige rompslomp voor deelnemers.”

CBR

Het CBR heeft tijdens de uitvoering van het Alcoholslotprogramma aandacht gevraagd van het ministerie voor de situatie van bestuurders van motorrijtuigen in de categorie AM en de positie van deelnemers van het Alcoholslotprogramma in het buitenland. Het CBR is daarom verheugd dat de minister tot het besluit is gekomen om wijzigingen door te voeren in het Alcoholslotprogramma.

Het CBR zal vrijdag 28 september de betrokken deelnemers telefonisch proberen te bereiken om hen op de hoogte te brengen van de wijziging. Daarnaast worden de betrokken deelnemers per brief op de hoogte gebracht van de wijziging. Daarin wordt ook aangegeven met welke vervolgstappen rekening kan worden gehouden en de manier waarop de door deelnemers gemaakte kosten zullen worden verrekend.

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.