file, snelweg

Groot Naturalistic Driving-onderzoek in Europa gestart

Het project UDRIVE is in oktober van start gegaan. Dat is een grootschalige Europese studie naar het gedrag van automobilisten, vrachtwagenbestuurders en motorrijders. In totaal zullen 240 personenauto’s, 150 vrachtauto’s en 80 motoren gedurende een jaar gevolgd worden. Het gedrag van de bestuurder in het verkeer wordt continu via diverse sensoren en camera’s geregistreerd. Dit zal een schat aan gegevens opleveren over zowel het dagelijkse verkeersgedrag als over bijna-ongevallen.

Dat meldt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). De SWOV is coördinator van UDRIVE.

Naturalistic Driving

Naturalistic Driving (ND) is een onderzoeksmethode die sinds het begin van dit millennium in toenemende mate wordt toegepast. Eerst vooral in de Verenigde Staten, maar nu ook in bijvoorbeeld Europa, Japan en Australië. Bij ND-onderzoek wordt het natuurlijke gedrag van weggebruikers geobserveerd. Dit gebeurt tijdens gewone dagelijkse ritten met hun eigen voertuig.

Om de benodigde gegevens te verzamelen wordt het voertuig voorzien van allerlei apparatuur die op een onopvallende manier de voertuigbewegingen (zoals snelheid, acceleratie/remmen, koers), het gedrag van de bestuurder (zoals oog-, hoofd- en handbewegingen) en de externe omstandigheden (kenmerken van de weg, verkeer, weer en dergelijke) registreert. Dit levert heel veel informatie op over de relatie tussen mens, weg, voertuig, weers- en verkeersomstandigheden, niet alleen onder normale omstandigheden, maar ook bij (bijna-) ongevallen.

UDRIVE

UDRIVE bouwt onder andere voort op de resultaten van het eveneens door de SWOV gecoördineerde Europese project PROLOGUE. Binnen dit project werd de haalbaarheid van een grootschalige Europese ND-studie onderzocht en UDRIVE is daarvan het resultaat.

Binnen UDRIVE worden gedurende twee jaar in totaal 470 voertuigen gevolgd, ieder voertuig voor de duur van één jaar: 240 personenauto’s, 150 vrachtauto’s en 80 motoren. Dit gebeurt in verschillende Europese landen. Het verzamelen van de Nederlandse data wordt georganiseerd door TNO en richt zich op de vrachtauto’s. Deels zal het hier gaan om internationale transporten, deels ook om nationale en regionale transporten.

Gegevens

Het is duidelijk dat UDRIVE een enorme hoeveelheid gegevens oplevert, die op vele wijzen kunnen worden geanalyseerd. Alle gegevens worden opgeslagen in een centrale database en het is de bedoeling dat die aan het eind van het project voor een groot deel beschikbaar wordt gesteld aan andere organisaties.

Binnen de looptijd van UDRIVE zal gewerkt worden aan enkele specifieke onderwerpen, deels op het gebied van veiligheid (ongevalsoorzaken, afleiding en kwetsbare verkeersdeelnemers), deels op het gebied van milieu (rijstijlen en energieverbruik).

SWOV

Behalve bij de algehele coördinatie van het project, is de SWOV inhoudelijk vooral betrokken bij het onderwerp kwetsbare verkeersdeelnemers. De SWOV geeft leiding aan analyses die op dit terrein worden uitgevoerd. De aandacht richt zich daarbij in de eerste plaats op ontmoetingen tussen de deelnemende voertuigen enerzijds en fietsers en voetgangers anderzijds. Dit zijn situaties die vaak tot ernstig letsel bij de fietser of voetganger leiden.

Doordat de voertuigen met diverse camera’s zijn uitgerust, krijgen we een goed beeld hoe in verschillende situaties ontmoetingen normaliter worden afgewikkeld en wat er voorafgaat aan incidenten en bijna-ongevallen. Ook het gedrag van motorrijders wordt geanalyseerd. Anders dan bij fietsers en voetgangers, zijn deze gegevens rechtstreeks afkomstig van de op de motoren gemonteerde apparatuur. Aandachtspunten bij deze analyses zijn snelheidsgedrag, kijkgedrag en interacties met personenauto’s.

Programma

Het gaat om een vierjarig project in het Europese zevende kaderprogramma en wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door het Europese directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie. In totaal doen 19 organisaties uit 11 landen aan het project mee; deels zijn dit kennisinstituten en universiteiten, deels ook industrie. Voor Nederland neemt niet alleen de SWOV, maar ook TNO deel aan het project.

De website van het project zal begin december worden gelanceerd. Op de website zal meer informatie te vinden zijn over de opzet van het project en over de deelnemers. Ook zijn daar te zijner tijd de resultaten van het project te vinden.

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Groot Naturalistic Driving-onderzoek in Europa gestart | RijschoolPro
file, snelweg

Groot Naturalistic Driving-onderzoek in Europa gestart

Het project UDRIVE is in oktober van start gegaan. Dat is een grootschalige Europese studie naar het gedrag van automobilisten, vrachtwagenbestuurders en motorrijders. In totaal zullen 240 personenauto’s, 150 vrachtauto’s en 80 motoren gedurende een jaar gevolgd worden. Het gedrag van de bestuurder in het verkeer wordt continu via diverse sensoren en camera’s geregistreerd. Dit zal een schat aan gegevens opleveren over zowel het dagelijkse verkeersgedrag als over bijna-ongevallen.

Dat meldt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). De SWOV is coördinator van UDRIVE.

Naturalistic Driving

Naturalistic Driving (ND) is een onderzoeksmethode die sinds het begin van dit millennium in toenemende mate wordt toegepast. Eerst vooral in de Verenigde Staten, maar nu ook in bijvoorbeeld Europa, Japan en Australië. Bij ND-onderzoek wordt het natuurlijke gedrag van weggebruikers geobserveerd. Dit gebeurt tijdens gewone dagelijkse ritten met hun eigen voertuig.

Om de benodigde gegevens te verzamelen wordt het voertuig voorzien van allerlei apparatuur die op een onopvallende manier de voertuigbewegingen (zoals snelheid, acceleratie/remmen, koers), het gedrag van de bestuurder (zoals oog-, hoofd- en handbewegingen) en de externe omstandigheden (kenmerken van de weg, verkeer, weer en dergelijke) registreert. Dit levert heel veel informatie op over de relatie tussen mens, weg, voertuig, weers- en verkeersomstandigheden, niet alleen onder normale omstandigheden, maar ook bij (bijna-) ongevallen.

UDRIVE

UDRIVE bouwt onder andere voort op de resultaten van het eveneens door de SWOV gecoördineerde Europese project PROLOGUE. Binnen dit project werd de haalbaarheid van een grootschalige Europese ND-studie onderzocht en UDRIVE is daarvan het resultaat.

Binnen UDRIVE worden gedurende twee jaar in totaal 470 voertuigen gevolgd, ieder voertuig voor de duur van één jaar: 240 personenauto’s, 150 vrachtauto’s en 80 motoren. Dit gebeurt in verschillende Europese landen. Het verzamelen van de Nederlandse data wordt georganiseerd door TNO en richt zich op de vrachtauto’s. Deels zal het hier gaan om internationale transporten, deels ook om nationale en regionale transporten.

Gegevens

Het is duidelijk dat UDRIVE een enorme hoeveelheid gegevens oplevert, die op vele wijzen kunnen worden geanalyseerd. Alle gegevens worden opgeslagen in een centrale database en het is de bedoeling dat die aan het eind van het project voor een groot deel beschikbaar wordt gesteld aan andere organisaties.

Binnen de looptijd van UDRIVE zal gewerkt worden aan enkele specifieke onderwerpen, deels op het gebied van veiligheid (ongevalsoorzaken, afleiding en kwetsbare verkeersdeelnemers), deels op het gebied van milieu (rijstijlen en energieverbruik).

SWOV

Behalve bij de algehele coördinatie van het project, is de SWOV inhoudelijk vooral betrokken bij het onderwerp kwetsbare verkeersdeelnemers. De SWOV geeft leiding aan analyses die op dit terrein worden uitgevoerd. De aandacht richt zich daarbij in de eerste plaats op ontmoetingen tussen de deelnemende voertuigen enerzijds en fietsers en voetgangers anderzijds. Dit zijn situaties die vaak tot ernstig letsel bij de fietser of voetganger leiden.

Doordat de voertuigen met diverse camera’s zijn uitgerust, krijgen we een goed beeld hoe in verschillende situaties ontmoetingen normaliter worden afgewikkeld en wat er voorafgaat aan incidenten en bijna-ongevallen. Ook het gedrag van motorrijders wordt geanalyseerd. Anders dan bij fietsers en voetgangers, zijn deze gegevens rechtstreeks afkomstig van de op de motoren gemonteerde apparatuur. Aandachtspunten bij deze analyses zijn snelheidsgedrag, kijkgedrag en interacties met personenauto’s.

Programma

Het gaat om een vierjarig project in het Europese zevende kaderprogramma en wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door het Europese directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie. In totaal doen 19 organisaties uit 11 landen aan het project mee; deels zijn dit kennisinstituten en universiteiten, deels ook industrie. Voor Nederland neemt niet alleen de SWOV, maar ook TNO deel aan het project.

De website van het project zal begin december worden gelanceerd. Op de website zal meer informatie te vinden zijn over de opzet van het project en over de deelnemers. Ook zijn daar te zijner tijd de resultaten van het project te vinden.

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.