rijbewijs

CBR gaf bij 71 rijbewijs-aanvragen onterecht groen licht

Het CBR haalt na een interne controle 71 onterecht verstrekte rijbewijzen terug. Bij de controle bleken 71 personen, na een periode waarin hun rijbewijs ongeldig was verklaard, onterecht in het bezit te zijn gekomen van een nieuw rijbewijs. Zij hadden eerst doorverwezen moeten worden naar een specialist, die beoordeelt of zij weer geschikt zijn om aan het verkeer deel te nemen.

Het rijbewijs van deze personen was ongeldig verklaard als gevolg van een alcohol- of drugsovertreding of gevaarlijk gedrag in het verkeer. Of door een weigering om mee te werken aan een medisch onderzoek of een opgelegde maatregel. 
Het CBR heeft de verklaring van geschiktheid van de betrokken personen ingetrokken. Zij moeten alsnog naar een specialist voor medisch onderzoek.

Geschikt verklaring

Om een rijbewijs terug te kunnen krijgen moeten mensen eerst weer geschikt verklaard worden door het CBR. Hiervoor vindt altijd uitgebreid onderzoek door een medisch specialist plaats, die beoordeelt of de situatie ondertussen aantoonbaar is veranderd.

De eerste stap is dat deze mensen hiervoor een aanvraagformulier invullen. Hierin staat onder meer de vraag of er in het verleden sprake is geweest van alcohol- of drugsmisbruik of dat iemand daarvoor ooit onderzocht is.

Waarheid

Het overgrote deel van deze 71 mensen heeft deze vraag niet naar waarheid ingevuld. De automatische controle die zichtbaar maakt dat de wijze van invullen niet klopt met de bekende gegevens bij het CBR, heeft bij deze mensen niet goed gefunctioneerd.

Zij werden daardoor automatisch geschikt verklaard en konden zonder onderzoek een nieuw rijbewijs bij de gemeente afhalen. Dit is op maandag 18 februari 2013 direct hersteld. Daarnaast heeft het CBR bij 14 personen de melding dat zij geschikt zijn kunnen blokkeren voordat zij het nieuwe rijbewijs bij de gemeente hebben opgehaald.

Dossiers

Het probleem kwam aan het licht door het geschikt verklaren van een aanvrager in februari. Daarop volgend zijn alle CBR dossiers vanaf 2009 gecontroleerd. Dit liet zien dat het probleem zich heeft voorgedaan vanaf mei 2012.

Alle betrokkenen worden op dit moment zowel per telefoon als per brief op de hoogte gebracht. Het CBR zorgt dat de afspraken met medisch specialisten op zo kort mogelijke termijn plaatsvinden. De CBR procedures zijn nog verder aangescherpt naar aanleiding van dit incident.

Auteur: Bart Pals

3 reacties op “CBR gaf bij 71 rijbewijs-aanvragen onterecht groen licht”

Edgar Smit|07.03.13|14:08

Een van de nadelen van automatisering, ik begrijp ook niet dat er geen regelmatige steekproeven worden gehouden bij zulke belangrijke zaken. Blijkbaar vertrouwd het CBR sinds 2009 blind op het systeem. Ook hier ligt een behoorlijke verantwoordelijkheid mbt de verkeersveiligheid. Dossiers van mensen die zich dusdanig gedragen dat de rijbevoegdheid wordt ontzegd zouden mijns inziens zeer streng gecontroleerd moeten worden alvorens besloten wordt of zij wel of niet de weg weer op mogen.

Richard Troost|23.03.13|13:18

Maar waar ik mij altijd over verbaasd je vult een eigen verklaring in en wat je wil verzwijgen dat vul je dan ook niet in. Misschien een heel ander systeem?

Edgar Smit|25.03.13|12:01

Een eigen verklaring teken je naat eer en geweten dat het naar waarheid is ingevuld. Doe je dat niet pleeg je al valsheid in geschrifte, het immers een geldig document. Zo is het officieel, maar er wordt naar mijn weten ook niet gestraft noch onderzocht bij het niet juist invullen. Daar gaat het dus al fout.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

CBR gaf bij 71 rijbewijs-aanvragen onterecht groen licht | RijschoolPro
rijbewijs

CBR gaf bij 71 rijbewijs-aanvragen onterecht groen licht

Het CBR haalt na een interne controle 71 onterecht verstrekte rijbewijzen terug. Bij de controle bleken 71 personen, na een periode waarin hun rijbewijs ongeldig was verklaard, onterecht in het bezit te zijn gekomen van een nieuw rijbewijs. Zij hadden eerst doorverwezen moeten worden naar een specialist, die beoordeelt of zij weer geschikt zijn om aan het verkeer deel te nemen.

Het rijbewijs van deze personen was ongeldig verklaard als gevolg van een alcohol- of drugsovertreding of gevaarlijk gedrag in het verkeer. Of door een weigering om mee te werken aan een medisch onderzoek of een opgelegde maatregel. 
Het CBR heeft de verklaring van geschiktheid van de betrokken personen ingetrokken. Zij moeten alsnog naar een specialist voor medisch onderzoek.

Geschikt verklaring

Om een rijbewijs terug te kunnen krijgen moeten mensen eerst weer geschikt verklaard worden door het CBR. Hiervoor vindt altijd uitgebreid onderzoek door een medisch specialist plaats, die beoordeelt of de situatie ondertussen aantoonbaar is veranderd.

De eerste stap is dat deze mensen hiervoor een aanvraagformulier invullen. Hierin staat onder meer de vraag of er in het verleden sprake is geweest van alcohol- of drugsmisbruik of dat iemand daarvoor ooit onderzocht is.

Waarheid

Het overgrote deel van deze 71 mensen heeft deze vraag niet naar waarheid ingevuld. De automatische controle die zichtbaar maakt dat de wijze van invullen niet klopt met de bekende gegevens bij het CBR, heeft bij deze mensen niet goed gefunctioneerd.

Zij werden daardoor automatisch geschikt verklaard en konden zonder onderzoek een nieuw rijbewijs bij de gemeente afhalen. Dit is op maandag 18 februari 2013 direct hersteld. Daarnaast heeft het CBR bij 14 personen de melding dat zij geschikt zijn kunnen blokkeren voordat zij het nieuwe rijbewijs bij de gemeente hebben opgehaald.

Dossiers

Het probleem kwam aan het licht door het geschikt verklaren van een aanvrager in februari. Daarop volgend zijn alle CBR dossiers vanaf 2009 gecontroleerd. Dit liet zien dat het probleem zich heeft voorgedaan vanaf mei 2012.

Alle betrokkenen worden op dit moment zowel per telefoon als per brief op de hoogte gebracht. Het CBR zorgt dat de afspraken met medisch specialisten op zo kort mogelijke termijn plaatsvinden. De CBR procedures zijn nog verder aangescherpt naar aanleiding van dit incident.

Auteur: Bart Pals

3 reacties op “CBR gaf bij 71 rijbewijs-aanvragen onterecht groen licht”

Edgar Smit|07.03.13|14:08

Een van de nadelen van automatisering, ik begrijp ook niet dat er geen regelmatige steekproeven worden gehouden bij zulke belangrijke zaken. Blijkbaar vertrouwd het CBR sinds 2009 blind op het systeem. Ook hier ligt een behoorlijke verantwoordelijkheid mbt de verkeersveiligheid. Dossiers van mensen die zich dusdanig gedragen dat de rijbevoegdheid wordt ontzegd zouden mijns inziens zeer streng gecontroleerd moeten worden alvorens besloten wordt of zij wel of niet de weg weer op mogen.

Richard Troost|23.03.13|13:18

Maar waar ik mij altijd over verbaasd je vult een eigen verklaring in en wat je wil verzwijgen dat vul je dan ook niet in. Misschien een heel ander systeem?

Edgar Smit|25.03.13|12:01

Een eigen verklaring teken je naat eer en geweten dat het naar waarheid is ingevuld. Doe je dat niet pleeg je al valsheid in geschrifte, het immers een geldig document. Zo is het officieel, maar er wordt naar mijn weten ook niet gestraft noch onderzocht bij het niet juist invullen. Daar gaat het dus al fout.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.