ministerie Infrastructuur, kantoor

Periodieke herkeuring rijbewijs bij ADHD vervalt

Mensen met ADHD hoeven zich niet langer standaard te laten herkeuren voor hun rijbewijs. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) neemt een advies daartoe over van de Gezondheidsraad. De keuring bij een eerste rijbewijsaanvraag blijft wel bestaan. Samen met het CBR bekijkt de minister of de nieuwe werkwijze nog voor de zomer ingevoerd kan worden.

Minister Schultz: “Mijn streven is dat we een snel, transparant en duidelijk systeem hebben van medische keuringen bij het rijbewijs, waarbij we de burger niet onnodig belasten en geen strengere eisen stellen dan nodig is voor de verkeersveiligheid. Het vervallen van de herkeuring betekent voor mensen met ADHD dat het verlengen van een rijbewijs minder ingewikkeld wordt en minder geld kost.”

Gezondheidsraad

Uit het advies van de Gezondheidsraad blijkt dat herkeuring niet standaard nodig is voor automobilisten met ADHD. Volgens de Gezondheidsraad zijn uit onderzoek geen aanwijzingen naar voren gekomen dat de aandoening in de loop der jaren  in ernst toeneemt. Ook vermindert rijervaring het risico op ongelukken.

De keuring bij een eerste rijbewijsaanvraag blijft wel bestaan. In uitzonderlijke gevallen kan een onafhankelijk specialist het CBR nog wel adviseren na drie of vijf jaar een herkeuring uit te voeren.

Invoering

Samen met het CBR bekijkt de minister of de nieuwe werkwijze nog voor de zomer ingevoerd kan worden. Momenteel loopt een experiment waarbij de periodieke herkeuring is vervangen door een advies van de eigen specialist. De uitkomsten van dit experiment worden meegenomen bij de nadere uitwerking van de nieuwe werkwijze.

In opdracht van de minister heeft de Gezondheidsraad een permanente commissie voor rijgeschiktheid ingesteld die op structurele basis advies uitbrengt. De commissie rijgeschiktheid onderzoekt ook de herkeuringseis voor automobilisten met andere aandoeningen, zoals autisme.

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Periodieke herkeuring rijbewijs bij ADHD vervalt | RijschoolPro