Flitspaal

Nederland en België bekrachtigen afspraken over uitwisseling kentekengegevens

Nederland en België hebben een verdrag ondertekend waarin ze afspraken maken over de geautomatiseerde uitwisseling van informatie over verkeersovertreders. In de praktijk wisselen beide landen overigens al jaren naam- en adresgegevens uit. In het verdrag zijn de afspraken nog eens formeel bekrachtigd.

Die formele bekrachtiging heeft volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie te maken met het feit dat de informatie-uitwisseling tussen beide landen vorig jaar ineens tot problemen leidde. In België ontstonden bezwaren die verband hielden met de privacywetgeving.

Door informatie uit te wisselen is het makkelijker om verkeersovertreders aan te pakken. Behalve met België heeft Nederland ook afspraken met Duitsland en Zwitserland om gegevens uit de kentekenregisters uit te wisselen.

Europese richtlijn

De bedoeling is dat aan het einde van dit jaar een Europese richtlijn is ingevoerd. Deze richtlijn met de naam ‘Cross Border Enforcement Directive’ verplicht alle EU-lidstaten om elkaar over en weer toegang te geven tot de nationale kentekenregisters voor de afhandeling van verkeersovertredingen.

De richtlijn geldt voor acht verkeersovertredingen: te hard rijden, door rood rijden, zonder veiligheidsgordel rijden, geen veiligheidshelm dragen, niet handsfree bellen, gebruik van een verboden rijstrook, rijden onder invloed van alcohol en rijden onder invloed van drugs. Politie, RDW en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), dat kleine verkeersovertredingen afhandelt, zijn hard bezig om hun computersystemen aan te passen conform de verkeersrichtlijn. Ook de andere landen moeten zich erop voorbereiden.

Auteur: Yvonne Ton

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.