verkeerssituatie, gevaarlijk, onveilig

Meldpunt moet bijdragen aan veiliger verkeer

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is van start gegaan met het Meldpunt Veilig Verkeer waar iedereen onveilige verkeerssituaties kan melden. Bij de start zijn al ruim achtduizend meldingen doorgegeven.

Het meldpunt komt voort uit de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De opzet is om het aantal verkeersslachtoffers verder omlaag te brengen door mensen te mobiliseren daar zelf aan bij te dragen. De focus ligt vooral op veiliger maken van het verkeer voor kwetsbare groepen als jongeren en oudere fietsers.

Oplossingen

Het afgelopen jaar vielen er 650 verkeersdoden in Nederland. Weliswaar daalde het aantal slachtoffers ten opzichte van 2011, maar voor VVN is het nog altijd veel te hoog. VVN hoopt dat het niet bij meldingen blijft, maar dat de melders bereid zijn om zelf mee te denken aan oplossingen om risico’s weg te nemen. Uit de eerste meldingen die al zijn gedaan, valt op te maken dat het merendeel inderdaad wel een actieve rol wil spelen.

Verschillende organisaties gaan een bijdrage leveren aan het meldpunt met hun kennis en expertise. Het gaat bijvoorbeeld om politie, ANWB en Jantje Beton. Ook bedrijven als afvalinzamelaar Sita en Toyota hebben hun medewerking toegezegd.

Stimuleren meldingen

Met Sita begint VVN in de loop van juni met de actie ‘Samen zie je veiliger’ om het melden van onveilige situaties in het verkeer te stimuleren. In september gaan Toyota en VVN onder de noemer ‘Veilig Uit & Thuis’ voor de derde keer samenwerken bij het stimuleren van meldingen over onveilig verkeer op weg naar sportclubs.

Auteur: Yvonne Ton

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Meldpunt moet bijdragen aan veiliger verkeer | RijschoolPro
verkeerssituatie, gevaarlijk, onveilig

Meldpunt moet bijdragen aan veiliger verkeer

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is van start gegaan met het Meldpunt Veilig Verkeer waar iedereen onveilige verkeerssituaties kan melden. Bij de start zijn al ruim achtduizend meldingen doorgegeven.

Het meldpunt komt voort uit de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De opzet is om het aantal verkeersslachtoffers verder omlaag te brengen door mensen te mobiliseren daar zelf aan bij te dragen. De focus ligt vooral op veiliger maken van het verkeer voor kwetsbare groepen als jongeren en oudere fietsers.

Oplossingen

Het afgelopen jaar vielen er 650 verkeersdoden in Nederland. Weliswaar daalde het aantal slachtoffers ten opzichte van 2011, maar voor VVN is het nog altijd veel te hoog. VVN hoopt dat het niet bij meldingen blijft, maar dat de melders bereid zijn om zelf mee te denken aan oplossingen om risico’s weg te nemen. Uit de eerste meldingen die al zijn gedaan, valt op te maken dat het merendeel inderdaad wel een actieve rol wil spelen.

Verschillende organisaties gaan een bijdrage leveren aan het meldpunt met hun kennis en expertise. Het gaat bijvoorbeeld om politie, ANWB en Jantje Beton. Ook bedrijven als afvalinzamelaar Sita en Toyota hebben hun medewerking toegezegd.

Stimuleren meldingen

Met Sita begint VVN in de loop van juni met de actie ‘Samen zie je veiliger’ om het melden van onveilige situaties in het verkeer te stimuleren. In september gaan Toyota en VVN onder de noemer ‘Veilig Uit & Thuis’ voor de derde keer samenwerken bij het stimuleren van meldingen over onveilig verkeer op weg naar sportclubs.

Auteur: Yvonne Ton

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.