BOB-campagne, poster

Minister Schultz wil door met veiligheidscampagnes

Verkeersveiligheidcampagnes van de afgelopen jaren hebben een positief effect. Ze hebben ertoe geleid dat weggebruikers hun gedrag in positieve zin hebben aangepast. Zo zitten ze minder vaak met alcohol op achter het stuur en gebruiken ze vaker hun gordel voor- en achterin. Maar de gevaren van handsfree bellen zijn nog niet zo doorgedrongen tot de meeste bestuurders.

Dat valt op te maken uit de evaluatie die minister Schultz van Haegen (I&M) heeft laten uitvoeren van een aantal verkeersveiligheidcampagnes in de periode 2009 tot en met 2011. In de zes verschillende campagnes draaide het om de thema’s: alcohol tijdens het rijden (de Bob-campagnes), fietsverlichting, afleiding door het bedienen van telefoon en apparaten tijdens het rijden, de noodzaak van beveiligingsmiddelen in de auto (Rij Voorbereid), het gebruik van autogordels en snelheid.

Samenwerking

Schultz is tevreden over het effect van de campagnes die volgens haar aantoonbaar bijdragen aan het terugbrengen van het aantal verkeersslachtoffers en het vergroten van de verkeersveiligheidsorganisaties. “Door de slimme combinatie van gerichte voorlichting, handhaving en lokale acties zij ze een onmisbare schakel in de verkeersveiligheidsbeleid, nu in de toekomst. Als het aan mij ligt, zetten we deze succesvolle samenwerking de komende jaren op deze voet voort.”

Gaat het om de Bob-campagne dan is een stijgende lijn te zien in het aandeel bestuurders dat ook inderdaad niet drinkt als onderling afgesproken is dat zij de Bob zijn. Een meerderheid van de ondervraagde bestuurders maakt tevoren afspraken over wie er terugrijdt en dus niet drinkt. Ook denkt een meerderheid dat de Bob-campagne het makkelijker heeft gemaakt om afspraken te maken over wie er geen alcohol drinkt. Het percentage bestuurders dat betrapt wordt met een alcoholpromillage boven de 0,5 vertoonde de afgelopen jaren een dalende tendens.

Smartphone

Eerder deze maand werd duidelijk dat de campagne ‘Een beetje chauffeur laat zich niet afleiden’ in het najaar weer een vervolg krijgt. Het accent komt dan te liggen op verstandig gebruik van de oprukkende smartphone. Uit de evaluatie van de afgelopen edities wordt duidelijk dat er nog werk aan de winkel is. Hoewel de meeste bestuurders het zinvol vinden dat de politie bestuurders controleert op gevaarlijk rijgedrag door het bedienen van apparatuur, zijn ze zich niet altijd bewust van die gevaren. Dat handheld bellen in de auto gevaarlijk is, vindt bijna negen op de tien bestuurders. Voor handsfree bellen liggen die percentages een stuk lager. Na de campagne van 2010 vond maar 31 procent van bestuurders handsfree bellen onveilig en na de campagne van 2011 ging het om 35 procent.

Zakelijke bestuurders zien de gevaren al helemaal nauwelijks. In 2010 gaf 16 procent aan dat ze handsfree bellen gevaarlijk vonden, in 2011 23 procent. Ze bellen dan ook fervent in de auto. Van de zakelijke bestuurders die de mogelijkheid hebben om handsfree te bellen achter het stuur (75 procent) doet ruim 40 procent dat meer dan tien keer per week. Ze proberen hun gesprekken dan wel kort te houden.

Navigatie

Navigatieapparatuur bedienen tijdens het rijden vindt het gros van de bestuurders wel gevaarlijk. Ze kunnen hun aandacht niet goed bij de weg houden als ze hun navigatie instellen. Zes van de tien bestuurders stopt daarom onderweg op een parkeerplaats als ze een andere bestemming moeten invoeren.

Auteur: Yvonne Ton

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.