Schultz: ‘Snelheidsverhoging tractoren pas na kentekenplicht’

Er komt een algehele kentekenplicht voor voertuigen die op de openbare weg rijden. Minister Schultz van Haegen wil alle landbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid, ongeacht het gebruik, ook verplicht van een kenteken voorzien. Een verhoging van de maximumsnelheid tot 40 kilometer per uur voor trekkers wil ze echter pas mogelijk maken zodra het trekkerkenteken in het geheel is ingevoerd. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. De wegbeheerders bepalen vervolgens zelf op welke wegen er 40 kilometer per uur gereden mag worden, zo luidt haar voorstel.

“Alle LBT’s en MMBS’en moeten worden voorzien van een kenteken, te beginnen met nieuwe voertuigen en voertuigen waarmee harder dan 25 kilometer per uur gereden kan worden”, zo laat ze weten als reactie op de eerdere motie tot de verplichte kentekening. De Tweede Kamer verzocht de minister tevens te onderzoeken of een snelheidsverhoging voor deze typen voortuigen per direct of anders zo snel mogelijk kon worden ingevoerd. Onder meer omdat met behulp van het kenteken gecontroleerd en gehandhaafd kan worden dat die voertuigen technisch veilig 40 kilometer per uur kunnen rijden, stelt ze dat een versnelde invoering niet realistisch of wenselijk is als er nog geen kentekenplicht voor de voertuigen bestaat.

Kenteken

Uitgezonderd van de kentekenplicht zijn de voertuigen waarvoor bestuurders in de toekomst ook niet over een T-rijbewijs hoeven te beschikken, zo stelt de bewindsvrouw. Dat zijn voertuigen smaller dan 130 centimeter en bestemd voor maaien, onkruid bestrijden, vegen en sneeuw ruimen. Daarnaast hoeven ook voertuigen als asfalteermachines, die niet zelfstandig op de openbare weg rijden maar gebruikt worden voor het werken op afgezette weggedeelten, niet van een kenteken te worden voorzien, zo heeft ze opgetekend.

“Het belangrijkste doel van de kentekenplicht is dat de tenchinsche gegevens van het voertuig en de gegevens van de eigenaar worden vastgelegd in het kentekenregister”, zo motiveert Schultz van Haegen haar keuze. “Daarbij controleert de RDW meteen of het voertuig voldoet aan de voertuigeisen. Nu is er geen enkele controle op de voertuigveiligheid van nieuwe of geïmporteerde tractoren en MMBS’en.”

Tractoren

“Daarnaast”, zo schrijft ze verder, “wordt nu de ontheffing voor het rijden op de weg met bredere, langere of zwaardere voertuigen dan toegestaan is, aanhangers en getrokken machines op bedrijfsniveau geregeld, zonder te weten om welke machines het gaat.” Met een kenteken kunnen die ontheffingen afhankelijk van de eigenschappen van het voertuig en de route worden afgegeven, zodat de verkeersveiligheid verbetert”, zo wordt gesteld.

Ook is het kentekenen van tractoren die harder kunnen dan 40 km per uur vanaf mei 2018 noodzakelijk voor de Europese APK-verplichting. Minister Schultz: “Om te weten of een tractor tot deze categorie behoort, is het nodig dat alle tractoren geregistreerd worden, omdat op basis van uiterlijke kenmerken niet is vast te stellen welke snelheid een tractor voertuigtechnisch aankan.” De algehele kentekenplicht moet ook handhaving door politie en wegbeheerders eenvoudiger maken.

Snelheid

Provincies, gemeenten en waterschappen gaven aan de kentekenplicht als voorwaarde voor invoering van een snelheidsverhoging voor tractoren te zien, zo laat de minister tevens in haar brief weten. “Dit onder meer omdat met behulp van het kenteken gecontroleerd en gehandhaafd kan worden dat die voertuigen technisch veilig 40 kilometer per uur kunnen rijden”, aldus de minister. Ook wijzen zij het toelaten van tractoren die 40 kilometer per uur kunnen rijden op 80 kilometer-wegen af, omdat dit tot gevaarlijke inhaalmanoeuvres zal leiden, zo schrijft ze.

“De wegbeheerders hebben tenslotte aangegeven niets te zien in alternatieven voor kentekening zoals ontheffing, vergunningen of stickers. Deze alternatieven zijn gevoeliger voor fraude en zorgen voor hoge uitvoeringslasten bij de wegbeheerders.” De minister stelt dan ook dat, alles overwegende, een versnelde invoering van 40 kilometer per uur niet realistisch noch wenselijk is. Ze zal de verhoging dan ook pas mogelijk maken zodra het kenteken is ingevoerd.

Personenauto

Er is recent een stijging van het aantal personenauto’s te zien dat wordt omgebouwd tot MMBS. Doel daarvan is auto te kunnen rijden zonder rijbewijs. Bijkomend voordeel is dat er geen motorrijtuigenbelasting betaald hoeft te worden en geen APK uit hoeft te worden gevoerd. “Met de invoering van het T-rijbewijs is het niet meer mogelijk om zonder rijbewijs een dergelijk voertuig te besturen. Kentekening zal een tweede grote belemmering vormen”, aldus minister Schultz van Haegen.

Ook wordt door de RDW sinds 1 september van dit jaar strikter getoetst of de aanpassingen aan de omgebouwde voertuigen om slechts 25 of 45 kilometer per uur te kunnen rijden echt onomkeerbaar zijn, zo stelt ze. Er moet bijvoorbeeld een laadvloer aanwezig zijn of de motor moet werktuigen kunnen aandrijven. “Dit pakket aan maatregelen zal ertoe leiden dat deze ongewenste vormen van MMBS’en niet meer zullen voorkomen.” Ze stelt het invoeren van APK en het opleggen van MRB niet proportioneel te vinden voor de grote groep van wel gewenste tractoren en MMBS’en.

Auteur: Roosmarijn Dierick

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Schultz: ‘Snelheidsverhoging tractoren pas na kentekenplicht’ | RijschoolPro

Schultz: ‘Snelheidsverhoging tractoren pas na kentekenplicht’

Er komt een algehele kentekenplicht voor voertuigen die op de openbare weg rijden. Minister Schultz van Haegen wil alle landbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid, ongeacht het gebruik, ook verplicht van een kenteken voorzien. Een verhoging van de maximumsnelheid tot 40 kilometer per uur voor trekkers wil ze echter pas mogelijk maken zodra het trekkerkenteken in het geheel is ingevoerd. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. De wegbeheerders bepalen vervolgens zelf op welke wegen er 40 kilometer per uur gereden mag worden, zo luidt haar voorstel.

“Alle LBT’s en MMBS’en moeten worden voorzien van een kenteken, te beginnen met nieuwe voertuigen en voertuigen waarmee harder dan 25 kilometer per uur gereden kan worden”, zo laat ze weten als reactie op de eerdere motie tot de verplichte kentekening. De Tweede Kamer verzocht de minister tevens te onderzoeken of een snelheidsverhoging voor deze typen voortuigen per direct of anders zo snel mogelijk kon worden ingevoerd. Onder meer omdat met behulp van het kenteken gecontroleerd en gehandhaafd kan worden dat die voertuigen technisch veilig 40 kilometer per uur kunnen rijden, stelt ze dat een versnelde invoering niet realistisch of wenselijk is als er nog geen kentekenplicht voor de voertuigen bestaat.

Kenteken

Uitgezonderd van de kentekenplicht zijn de voertuigen waarvoor bestuurders in de toekomst ook niet over een T-rijbewijs hoeven te beschikken, zo stelt de bewindsvrouw. Dat zijn voertuigen smaller dan 130 centimeter en bestemd voor maaien, onkruid bestrijden, vegen en sneeuw ruimen. Daarnaast hoeven ook voertuigen als asfalteermachines, die niet zelfstandig op de openbare weg rijden maar gebruikt worden voor het werken op afgezette weggedeelten, niet van een kenteken te worden voorzien, zo heeft ze opgetekend.

“Het belangrijkste doel van de kentekenplicht is dat de tenchinsche gegevens van het voertuig en de gegevens van de eigenaar worden vastgelegd in het kentekenregister”, zo motiveert Schultz van Haegen haar keuze. “Daarbij controleert de RDW meteen of het voertuig voldoet aan de voertuigeisen. Nu is er geen enkele controle op de voertuigveiligheid van nieuwe of geïmporteerde tractoren en MMBS’en.”

Tractoren

“Daarnaast”, zo schrijft ze verder, “wordt nu de ontheffing voor het rijden op de weg met bredere, langere of zwaardere voertuigen dan toegestaan is, aanhangers en getrokken machines op bedrijfsniveau geregeld, zonder te weten om welke machines het gaat.” Met een kenteken kunnen die ontheffingen afhankelijk van de eigenschappen van het voertuig en de route worden afgegeven, zodat de verkeersveiligheid verbetert”, zo wordt gesteld.

Ook is het kentekenen van tractoren die harder kunnen dan 40 km per uur vanaf mei 2018 noodzakelijk voor de Europese APK-verplichting. Minister Schultz: “Om te weten of een tractor tot deze categorie behoort, is het nodig dat alle tractoren geregistreerd worden, omdat op basis van uiterlijke kenmerken niet is vast te stellen welke snelheid een tractor voertuigtechnisch aankan.” De algehele kentekenplicht moet ook handhaving door politie en wegbeheerders eenvoudiger maken.

Snelheid

Provincies, gemeenten en waterschappen gaven aan de kentekenplicht als voorwaarde voor invoering van een snelheidsverhoging voor tractoren te zien, zo laat de minister tevens in haar brief weten. “Dit onder meer omdat met behulp van het kenteken gecontroleerd en gehandhaafd kan worden dat die voertuigen technisch veilig 40 kilometer per uur kunnen rijden”, aldus de minister. Ook wijzen zij het toelaten van tractoren die 40 kilometer per uur kunnen rijden op 80 kilometer-wegen af, omdat dit tot gevaarlijke inhaalmanoeuvres zal leiden, zo schrijft ze.

“De wegbeheerders hebben tenslotte aangegeven niets te zien in alternatieven voor kentekening zoals ontheffing, vergunningen of stickers. Deze alternatieven zijn gevoeliger voor fraude en zorgen voor hoge uitvoeringslasten bij de wegbeheerders.” De minister stelt dan ook dat, alles overwegende, een versnelde invoering van 40 kilometer per uur niet realistisch noch wenselijk is. Ze zal de verhoging dan ook pas mogelijk maken zodra het kenteken is ingevoerd.

Personenauto

Er is recent een stijging van het aantal personenauto’s te zien dat wordt omgebouwd tot MMBS. Doel daarvan is auto te kunnen rijden zonder rijbewijs. Bijkomend voordeel is dat er geen motorrijtuigenbelasting betaald hoeft te worden en geen APK uit hoeft te worden gevoerd. “Met de invoering van het T-rijbewijs is het niet meer mogelijk om zonder rijbewijs een dergelijk voertuig te besturen. Kentekening zal een tweede grote belemmering vormen”, aldus minister Schultz van Haegen.

Ook wordt door de RDW sinds 1 september van dit jaar strikter getoetst of de aanpassingen aan de omgebouwde voertuigen om slechts 25 of 45 kilometer per uur te kunnen rijden echt onomkeerbaar zijn, zo stelt ze. Er moet bijvoorbeeld een laadvloer aanwezig zijn of de motor moet werktuigen kunnen aandrijven. “Dit pakket aan maatregelen zal ertoe leiden dat deze ongewenste vormen van MMBS’en niet meer zullen voorkomen.” Ze stelt het invoeren van APK en het opleggen van MRB niet proportioneel te vinden voor de grote groep van wel gewenste tractoren en MMBS’en.

Auteur: Roosmarijn Dierick

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.