‘Wet Werk en Zekerheid nog te onbekend bij rijschoolhouder’

Bedrijven laten zich slecht informeren over de recent aangenomen Wet Werk en Zekerheid die vanaf 1 januari 2015 in werking treedt. Twee derde van de midden- en kleinbedrijven in Nederland is niet of slechts gedeeltelijk op de hoogte van de veranderingen die de nieuwe wet met zich meebrengt. Dat blijkt uit de MKB Barometer personeelszaken van Please Payroll, waarvoor 400 ondernemers ondervraagd zijn. Ook in de rijschoolbranche zullen rijscholen die zich onvoldoende laten informeren op de korte termijn geconfronteerd worden met onverwachte gevolgen, zo wordt gesteld. 

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid moet voorkomen dat werknemers te lang en tegen hun zin op opeenvolgende tijdelijke contracten voor dezelfde werkgever werken. De Eerste en Tweede Kamer zijn inmiddels akkoord. Dat betekent dat vanaf 2015 verschillende veranderingen in het arbeidsrecht worden doorgevoerd. Het is overigens nog maar de vraag of de nieuwe wet ertoe leidt dat veel rijinstructeurs na twee jaar een vast contract krijgen. Zo werd eerder al door de Eerste Kamer getwijfeld of het voor een werkgever niet juist aantrekkelijker wordt om een nieuwe, tijdelijke werknemer in dienst te nemen dan het aanbieden van een vast contract.

Wetzwijziging

Dat zowel Eerste als Tweede Kamer inmiddels akkoord zijn met de nieuwe wet, betekent dat rijschool-ondernemers flink anders met tijdelijk personeel moeten omgaan. Werknemers moeten in de toekomst na twee jaar een vast contract krijgen in plaats van na drie jaar. Zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding. En door de nieuwe wet hebben ook rijinstructeurs vanaf juli 2015 ontslagbescherming. Hierdoor kunnen ze tijdens de looptijd van hun arbeidscontract niet meer ontslagen kunnen worden zonder dat daarvoor een ontslagvergunning nodig is.

Volgens de barometer is 11 procent van de midden- en kleinbedrijven totaal niet op de hoogte van de aankomende wetswijzigingen rond het ontslagrecht en flexibele arbeid. Bijna 65 procent van alle MKB-bedrijven is zich slechts gedeeltelijk bewust van wat er precies gaat veranderen per 2015. Een kwart van de bedrijven geeft aan wel precies te weten wat er speelt als het gaat om de nieuwe Wet Werk en Zekerheid.

Vergoeding

Alle werknemers krijgen vanaf 1 juli 2015 recht op deze vergoeding, als zij ten minste 2 jaar in dienst zijn geweest. De vergoeding kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor scholing om over te stappen naar een andere baan of een ander beroep. De ontslagen werknemer krijgt per gewerkt dienstjaar 1/3 maandsalaris als vergoeding. Werkgevers zullen tijdelijk personeel dus voor 1 jaar en 11 maanden in dienst houden.

Als het gaat om de nieuwe transitievergoeding zegt slechts 16 procent van de MKB’ers te weten wat deze regeling inhoudt. Een op de drie is daarentegen totaal niet op de hoogte van de inhoud van de ontslagregeling. Vooral de bedrijven met 2 tot 5 werknemers vallen binnen die groep. “MKB-bedrijven met 50 tot 250 medewerkers zijn beter geïnformeerd, maar alsnog kan 21 procent niet uitleggen wat de nieuwe regeling exact behelst”, zo wordt in de barometer geschreven.

Rijschool

Rijscholen kunnen zich op een aantal manieren laten informeren over veranderde wet- en regelgeving, zo wordt gesteld. “De meeste MKB’ers, 38 procent, vertrouwen op externe berichtgeving en adviespartijen om op de hoogte te blijven. 35 procent informeert zich daarnaast of alleen via nieuwsbrieven en websites. Nog eens 35 procent blijft op de hoogte via zijn netwerk en collega-ondernemers.”

In de barometer gaf een op de tien MKB’ers moeite te hebben om op de hoogte te blijven van wijzigingen in wet- en regelgeving. Ruim een derde besteedt het doorvoeren van de wijzigingen en nieuwe regels uit aan een gespecialiseerde partij. Iets meer dan een kwart van de bedrijven gaf aan het volledig zelf te doen.

Onderzoek

De MKB Barometer personeelszaken wordt jaarlijks uitgevoerd door Markteffect in opdracht van payrollorganisatie Please onder 400 MKB-bedrijven in de branches bouw, detailhandel, zorg, groothandel, Horeca, ICT, overige zakelijke dienstverlening en logistiek. De bedrijven worden bevraagd over hun kennis en ervaring met personeelszaken. Het merendeel van de respondenten in het onderzoek heeft tussen de 1 en 10 medewerkers. Bedrijven uit alle provincies zijn vertegenwoordigd.

Lees ook: Ontslagregeling rijinstructeur door Wet Werk en Zekerheid

Auteur: Roosmarijn Dierick

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.