20 procent zzp’ers verzekerd voor arbeidsongeschiktheid

Van de 873.000 zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) met een hoofdinkomen uit ondernemerschap betaalde in 2015 bijna 20 procent premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) en ruim 10 procent premie voor een lijfrente. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Anders dan werknemers zijn zelfstandigen zelf verantwoordelijk voor hun pensioenopbouw en verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. De nieuwe cijfers zijn weliswaar lager dan in 2014, maar de afname van beide inkomensverzekeringen is kleiner dan in eerdere jaren.

Ook bij zelfstandigen mét personeel daalde het aandeel met een private inkomensverzekering tijdens de crisisjaren. Het aandeel van deze groep met een arbeidsongeschiktheidsverzekering stabiliseerde in 2015 en bij de private pensioenverzekering is net als bij zzp’ers de daling afgevlakt.

Zelfstandigen met personeel

Zelfstandigen met personeel verzekeren zich vaker tegen arbeidsongeschiktheid dan zzp’ers (33,5 tegen 19,7 procent). Ook hebben zij vaker een private pensioenverzekering of lijfrente dan zzp’ers (17,2 procent tegen 10,4 procent). Het doorsnee-inkomen van deze groep is met 42.800 euro bijna twee keer zo groot als dat van zzp’ers (23.100 duizend euro).

Jongere en oudere zzp’ers zijn het minst vaak verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Wel gaat het om kleine groepen: in 2015 was 3 procent van de zzp’ers jonger dan 25 jaar en 4 procent 65 jaar of ouder. Ruim de helft van de zzp’ers was 45 tot 65 jaar (52 procent) en 41 procent was tussen de 25 en 45 jaar. Van deze leeftijdsgroepen had iets meer dan een vijfde een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Pensioen

Daarnaast hielden TNO en het CBS een enquête onder zesduizend zelfstandig ondernemers over het hebben van een pensioenvoorziening.  Eén op de vier zzp’ers heeft naar eigen zeggen geen pensioenvoorziening getroffen. Van de vrouwen heeft zelfs één op de drie niets geregeld.

De meest genoemde reden is dat ze het niet kunnen betalen; iets meer dan de helft van de zelfstandig ondernemers zonder personeel geeft dat aan. Andere redenen zijn dat het pensioen nog ver weg is (20 procent) of dat ze er nog niet aan toe zijn gekomen (27 procent).

Als het pensioen dichterbij komt, neemt het aandeel zzp’ers dat géén voorzieningen treft weliswaar af, maar nog steeds heeft 20 procent van de 55-plussers niets geregeld.

Sparen en beleggen voor pensioen populair

Zelfstandig ondernemers zonder personeel die wel voorzieningen voor het pensioen hebben getroffen doen dat voornamelijk door te sparen of te beleggen (37 procent), of door te investeren in hun eigen woning (33 procent), waar ze op latere leeftijd van hopen te profiteren. Aangesloten zijn bij een pensioenfonds komt met 27 procent op de derde plaats.

Het treffen van pensioenvoorzieningen hangt duidelijk samen met de financiële situatie van de onderneming. Naarmate die situatie beter is, is het percentage ondernemers met een pensioenvoorziening groter. Maar ook van de ondervraagden die aangeven er financieel gezien goed tot zeer goed voor te staan, heeft ruim 16 procent niets gedaan voor het pensioen.

Lees ook: zzp’er met schuld gemiddeld 135.000 euro in het rood

Auteur: Nadine Kieboom

Nadine Kieboom is de vaste journalist van RijschoolPro.nl

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

20 procent zzp’ers verzekerd voor arbeidsongeschiktheid | RijschoolPro

20 procent zzp’ers verzekerd voor arbeidsongeschiktheid

Van de 873.000 zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) met een hoofdinkomen uit ondernemerschap betaalde in 2015 bijna 20 procent premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) en ruim 10 procent premie voor een lijfrente. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Anders dan werknemers zijn zelfstandigen zelf verantwoordelijk voor hun pensioenopbouw en verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. De nieuwe cijfers zijn weliswaar lager dan in 2014, maar de afname van beide inkomensverzekeringen is kleiner dan in eerdere jaren.

Ook bij zelfstandigen mét personeel daalde het aandeel met een private inkomensverzekering tijdens de crisisjaren. Het aandeel van deze groep met een arbeidsongeschiktheidsverzekering stabiliseerde in 2015 en bij de private pensioenverzekering is net als bij zzp’ers de daling afgevlakt.

Zelfstandigen met personeel

Zelfstandigen met personeel verzekeren zich vaker tegen arbeidsongeschiktheid dan zzp’ers (33,5 tegen 19,7 procent). Ook hebben zij vaker een private pensioenverzekering of lijfrente dan zzp’ers (17,2 procent tegen 10,4 procent). Het doorsnee-inkomen van deze groep is met 42.800 euro bijna twee keer zo groot als dat van zzp’ers (23.100 duizend euro).

Jongere en oudere zzp’ers zijn het minst vaak verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Wel gaat het om kleine groepen: in 2015 was 3 procent van de zzp’ers jonger dan 25 jaar en 4 procent 65 jaar of ouder. Ruim de helft van de zzp’ers was 45 tot 65 jaar (52 procent) en 41 procent was tussen de 25 en 45 jaar. Van deze leeftijdsgroepen had iets meer dan een vijfde een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Pensioen

Daarnaast hielden TNO en het CBS een enquête onder zesduizend zelfstandig ondernemers over het hebben van een pensioenvoorziening.  Eén op de vier zzp’ers heeft naar eigen zeggen geen pensioenvoorziening getroffen. Van de vrouwen heeft zelfs één op de drie niets geregeld.

De meest genoemde reden is dat ze het niet kunnen betalen; iets meer dan de helft van de zelfstandig ondernemers zonder personeel geeft dat aan. Andere redenen zijn dat het pensioen nog ver weg is (20 procent) of dat ze er nog niet aan toe zijn gekomen (27 procent).

Als het pensioen dichterbij komt, neemt het aandeel zzp’ers dat géén voorzieningen treft weliswaar af, maar nog steeds heeft 20 procent van de 55-plussers niets geregeld.

Sparen en beleggen voor pensioen populair

Zelfstandig ondernemers zonder personeel die wel voorzieningen voor het pensioen hebben getroffen doen dat voornamelijk door te sparen of te beleggen (37 procent), of door te investeren in hun eigen woning (33 procent), waar ze op latere leeftijd van hopen te profiteren. Aangesloten zijn bij een pensioenfonds komt met 27 procent op de derde plaats.

Het treffen van pensioenvoorzieningen hangt duidelijk samen met de financiële situatie van de onderneming. Naarmate die situatie beter is, is het percentage ondernemers met een pensioenvoorziening groter. Maar ook van de ondervraagden die aangeven er financieel gezien goed tot zeer goed voor te staan, heeft ruim 16 procent niets gedaan voor het pensioen.

Lees ook: zzp’er met schuld gemiddeld 135.000 euro in het rood

Auteur: Nadine Kieboom

Nadine Kieboom is de vaste journalist van RijschoolPro.nl

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.