Roger Keijbeck

Bovag Rijscholen Congres: positieve stemming na roerig jaar

De problematiek rond de wachttijden bij CBR-examens is opgelost, de btw-tarieven op de C- en D-rijopleidingen zijn gelijk getrokken en er kwam geen automaatcode op het bromfietsrijbewijs. Op deze hoogtepunten blikte voorzitter Roger Keijbeck maandag terug tijdens zijn jaarrede op het Bovag Rijscholen Congres.

Alle huidige perikelen binnen de rijschoolbranche kwamen aan bod tijdens het congres in Ede, waar 378 rijscholen op af kwamen. Keijbeck kondigde aan dat er een convenant in de pen zit met het CBR om voortaan het instructeurpasje zichtbaar in de auto te hebben tijdens examens. Verder complimenteerde hij de aangesloten rijscholen met het opnieuw terugdringen van het aantal verkeersdoden in Nederland. Een heikel punt waar nog aan gewerkt wordt binnen de rijschoolbranche is nog altijd de gesubsidieerde VTL transportopleidingen, aldus Keijbeck.

Uit de Bovag conjunctuurpeiling is gebleken dat de rijscholen, en vooral de transportopleidingen, een moeizaam jaar achter de rug hebben. Toch hebben de Bovag Rijscholen aangegeven betere verwachtingen te hebben voor het komende kwartaal. Ook constateert de Bovag een stijging van het aantal vacatures binnen de rijscholen.

Begeleid Rijden
Naast de jaarrede van Keijbeck waren er ook diverse andere sprekers aanwezig. Dat de proef met het begeleid rijden er snel komt, dat maakte Sjoerd Boot, coördinator Rijbewijsbeleid van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, alvast duidelijk.

“De Tweede Kamer gaat volgens het huidige politieke klimaat snel akkoord, zo is de verwachting. De fracties hebben in debatten met minister Eurlings laten zien positief tegenover de plannen te staan. Dan is een start van de proef op 1 januari realistisch.”

Toch vrezen enkele rijschoolhouders dat er opnieuw uitstel plaats heeft en dat zij te laat geïnformeerd worden om hun beleid erop aan te passen. Net zoals bij de invoering van het bromfiets praktijkexamen. “Zodra er aanleiding is dat we het wellicht niet gaan redden, informeren we meteen de rijschoolbranche”, beloofde Boot. “Ook wordt gemonitord of de rijscholen en het CBR niet opeens te kampen krijgen met een enorme piek leerlingen die ze niet aankunnen.”

Jim Schouten, directeur examens van exameninstituut IBKI, blikte terug op de eerste ervaringen met de nieuwe WRM. Hij erkende dat de stage praktijkcontroles tegen fraude de rijscholen een hoop administratieve rompslomp bezorgen. “Maar zonder controle, geen stage”, zo vindt Schouten.

Stageplaatsen
Het IBKI houdt het aantal stageplaatsen nauwlettend in de gaten, beloofde Schouten. Toch is een zekere mate van schaarste niet heel erg, vindt hij. “Het is ook een manier om de instroom in de markt te reguleren. Als er veel behoefte is aan rijinstructeurs, zullen er veel stageplaatsen worden aangeboden en omgekeerd. Niets mis met die marktwerking.”

Om te voorkomen dat instructeurs een nieuwe rijschool om de hoek opleiden, zou er geselecteerd kunnen worden op woonplaats van de kandidaat. “Maar daar is je collega dan weer niet blij mee, want dan leidt je zíjn concurrent op.” Zo veegde Schouten het argument van een aantal aanwezige instructeurs dat ze niet voor de concurrent willen opleiden van tafel. “Dat gebeurt altijd met een stage, in iedere branche.Je leidt de medewerkers van de toekomst op.”

De directeur IBKI is geen voorstander van een langere passieve stage. Nu bestaat de stage uit 35 uur actief lesgeven en 5 uur passief meerijden. Volgens Schouten leert de nieuwe instructeur te weinig van een louter passieve stage. “Maar uiteindelijk heeft de beoordeling over de praktijk plaats ná de stage.”

WRM
De betrokken instanties houden het verloop van de nieuwe WRM nauwlettend in de gaten, beloofde Schouten. Er wordt op dit moment gesproken over voorstellen uit de branche, zoals invoering van een onbeperkt aantal herkansingen bij de WRM-praktijkbegeleiding. Maar het IBKI dient zich wel aan de wet te houden, merkte hij op. Veranderingen daarin doorvoeren duurt minimaal één jaar.

Buiten de toespraken waren er ook enkele sessies te volgen voor de rijscholen; De Toekomst van de Professionele Rijschool, Internetmarketing en Hoe verdien ik mijn Contributie terug. Hierbij was veel ruimte voor discussie onder de aanwezige rijschoolhouders.

Vestigingseisen
Duidelijk werd dat de door een aantal rijinstructeurs gewenst drempel om een rijschool te beginnen vrijwel onhaalbaar is. Als voorbeeld werd het Duitse model genoemd. Hierbij moet een instructeur eerst drie jaar in loondienst hebben gewerkt voordat hij een zelfstandige rijschool mag oprichten. In Nederland kan iedereen met een auto en bevoegdheid tot lesgeven een rijschool beginnen.

Zo’n Duits model is echter juridisch onhaalbaar omdat in Nederland de vestigingseisen voor een onderneming zijn geschrapt. En het politieke klimaat is er zeker niet naar om meer regels op te stellen voor startende ondernemers, merkte Boot van V en W op.

Om het kaf van het koren te scheiden in de rijschoolbranche dienen de goede rijscholen te adverteren met kwaliteit, zo vinden de Bovag en het CBR. “Toon aan dat je beter bent”, zei CBR-directeur Productie Harry Belt. “Het is alleen jammer dat de focus in Nederland ligt op het halen van het rijbewijs en niet op de opleiding zelf. ‘Rijden leer je pas in de praktijk’, wordt er vaak onterecht gezegd. Daarom is de invoering van het begeleid rijden een goed moment om het belang van een goede rijopleiding voor de verkeersveiligheid duidelijk te maken.”

Internet
Tijdens de workshop Internetmarketing drukte communicatieadviseur Frans de Hoyer de rijschoolhouders op het hart veel aandacht aan de vindbaarheid op internet te schenken. “Een vermelding in Google Maps is gratis en heel erg belangrijk. Controleer de status van je eigen rijschool op het web regelmatig! Want word je niet gevonden, dan gaan ze naar een ander.”

Bart Pals

Lees ook:Leveranciers presenteren zich op de Bovag Bedrijvenmarkt

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “Bovag Rijscholen Congres: positieve stemming na roerig jaar”

Joan|20.05.10|18:04

Bovag bedankt voor een goed congres!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Bovag Rijscholen Congres: positieve stemming na roerig jaar | RijschoolPro
Roger Keijbeck

Bovag Rijscholen Congres: positieve stemming na roerig jaar

De problematiek rond de wachttijden bij CBR-examens is opgelost, de btw-tarieven op de C- en D-rijopleidingen zijn gelijk getrokken en er kwam geen automaatcode op het bromfietsrijbewijs. Op deze hoogtepunten blikte voorzitter Roger Keijbeck maandag terug tijdens zijn jaarrede op het Bovag Rijscholen Congres.

Alle huidige perikelen binnen de rijschoolbranche kwamen aan bod tijdens het congres in Ede, waar 378 rijscholen op af kwamen. Keijbeck kondigde aan dat er een convenant in de pen zit met het CBR om voortaan het instructeurpasje zichtbaar in de auto te hebben tijdens examens. Verder complimenteerde hij de aangesloten rijscholen met het opnieuw terugdringen van het aantal verkeersdoden in Nederland. Een heikel punt waar nog aan gewerkt wordt binnen de rijschoolbranche is nog altijd de gesubsidieerde VTL transportopleidingen, aldus Keijbeck.

Uit de Bovag conjunctuurpeiling is gebleken dat de rijscholen, en vooral de transportopleidingen, een moeizaam jaar achter de rug hebben. Toch hebben de Bovag Rijscholen aangegeven betere verwachtingen te hebben voor het komende kwartaal. Ook constateert de Bovag een stijging van het aantal vacatures binnen de rijscholen.

Begeleid Rijden
Naast de jaarrede van Keijbeck waren er ook diverse andere sprekers aanwezig. Dat de proef met het begeleid rijden er snel komt, dat maakte Sjoerd Boot, coördinator Rijbewijsbeleid van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, alvast duidelijk.

“De Tweede Kamer gaat volgens het huidige politieke klimaat snel akkoord, zo is de verwachting. De fracties hebben in debatten met minister Eurlings laten zien positief tegenover de plannen te staan. Dan is een start van de proef op 1 januari realistisch.”

Toch vrezen enkele rijschoolhouders dat er opnieuw uitstel plaats heeft en dat zij te laat geïnformeerd worden om hun beleid erop aan te passen. Net zoals bij de invoering van het bromfiets praktijkexamen. “Zodra er aanleiding is dat we het wellicht niet gaan redden, informeren we meteen de rijschoolbranche”, beloofde Boot. “Ook wordt gemonitord of de rijscholen en het CBR niet opeens te kampen krijgen met een enorme piek leerlingen die ze niet aankunnen.”

Jim Schouten, directeur examens van exameninstituut IBKI, blikte terug op de eerste ervaringen met de nieuwe WRM. Hij erkende dat de stage praktijkcontroles tegen fraude de rijscholen een hoop administratieve rompslomp bezorgen. “Maar zonder controle, geen stage”, zo vindt Schouten.

Stageplaatsen
Het IBKI houdt het aantal stageplaatsen nauwlettend in de gaten, beloofde Schouten. Toch is een zekere mate van schaarste niet heel erg, vindt hij. “Het is ook een manier om de instroom in de markt te reguleren. Als er veel behoefte is aan rijinstructeurs, zullen er veel stageplaatsen worden aangeboden en omgekeerd. Niets mis met die marktwerking.”

Om te voorkomen dat instructeurs een nieuwe rijschool om de hoek opleiden, zou er geselecteerd kunnen worden op woonplaats van de kandidaat. “Maar daar is je collega dan weer niet blij mee, want dan leidt je zíjn concurrent op.” Zo veegde Schouten het argument van een aantal aanwezige instructeurs dat ze niet voor de concurrent willen opleiden van tafel. “Dat gebeurt altijd met een stage, in iedere branche.Je leidt de medewerkers van de toekomst op.”

De directeur IBKI is geen voorstander van een langere passieve stage. Nu bestaat de stage uit 35 uur actief lesgeven en 5 uur passief meerijden. Volgens Schouten leert de nieuwe instructeur te weinig van een louter passieve stage. “Maar uiteindelijk heeft de beoordeling over de praktijk plaats ná de stage.”

WRM
De betrokken instanties houden het verloop van de nieuwe WRM nauwlettend in de gaten, beloofde Schouten. Er wordt op dit moment gesproken over voorstellen uit de branche, zoals invoering van een onbeperkt aantal herkansingen bij de WRM-praktijkbegeleiding. Maar het IBKI dient zich wel aan de wet te houden, merkte hij op. Veranderingen daarin doorvoeren duurt minimaal één jaar.

Buiten de toespraken waren er ook enkele sessies te volgen voor de rijscholen; De Toekomst van de Professionele Rijschool, Internetmarketing en Hoe verdien ik mijn Contributie terug. Hierbij was veel ruimte voor discussie onder de aanwezige rijschoolhouders.

Vestigingseisen
Duidelijk werd dat de door een aantal rijinstructeurs gewenst drempel om een rijschool te beginnen vrijwel onhaalbaar is. Als voorbeeld werd het Duitse model genoemd. Hierbij moet een instructeur eerst drie jaar in loondienst hebben gewerkt voordat hij een zelfstandige rijschool mag oprichten. In Nederland kan iedereen met een auto en bevoegdheid tot lesgeven een rijschool beginnen.

Zo’n Duits model is echter juridisch onhaalbaar omdat in Nederland de vestigingseisen voor een onderneming zijn geschrapt. En het politieke klimaat is er zeker niet naar om meer regels op te stellen voor startende ondernemers, merkte Boot van V en W op.

Om het kaf van het koren te scheiden in de rijschoolbranche dienen de goede rijscholen te adverteren met kwaliteit, zo vinden de Bovag en het CBR. “Toon aan dat je beter bent”, zei CBR-directeur Productie Harry Belt. “Het is alleen jammer dat de focus in Nederland ligt op het halen van het rijbewijs en niet op de opleiding zelf. ‘Rijden leer je pas in de praktijk’, wordt er vaak onterecht gezegd. Daarom is de invoering van het begeleid rijden een goed moment om het belang van een goede rijopleiding voor de verkeersveiligheid duidelijk te maken.”

Internet
Tijdens de workshop Internetmarketing drukte communicatieadviseur Frans de Hoyer de rijschoolhouders op het hart veel aandacht aan de vindbaarheid op internet te schenken. “Een vermelding in Google Maps is gratis en heel erg belangrijk. Controleer de status van je eigen rijschool op het web regelmatig! Want word je niet gevonden, dan gaan ze naar een ander.”

Bart Pals

Lees ook:Leveranciers presenteren zich op de Bovag Bedrijvenmarkt

Auteur: Bart Pals

1 reactie op “Bovag Rijscholen Congres: positieve stemming na roerig jaar”

Joan|20.05.10|18:04

Bovag bedankt voor een goed congres!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.