lesauto, Volkswagen, Golf, rijschool

Driekwart rijscholen positief over ‘reserveren op naam’ CBR

Driekwart van de rijschoolhouders is positief over de nieuwe CBR-reserveringsmethode voor het autorijbewijs. Dat blijkt uit onderzoek van VerkeersPro.nl onder 114 rijinstructeurs. De nieuwe methode wordt deze maand geëvalueerd door het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

74 procent van de ondervraagden vindt dat het systeem met reserveren op naam goed werkt en wil ermee doorgaan. 26 procent wil terug naar de oude situatie omdat de flexibiliteit in het oude systeem erg gemist wordt. Alle examens dienen tegenwoordig minimaal 7 weken van tevoren op naam gezet dienen te worden. Voorheen kon de rijschoolhouder zelf beslissen welke leerling hij het ingekochte examen liet doen.

Wachttijden

Het concept is ingevoerd om de wachttijden te beteugelen. De termijnen voor het rijexamen B waren erg goed deze zomer, zo bleek uit cijfers van het CBR. Ook de ondervraagden bevestigen dit beeld; bij 90 procent was de maximale reserveringstermijn de afgelopen zes maanden minder dan de afgesproken maximale 7 weken. Bij ruim de helft bedroeg de wachttijd het afgelopen half jaar gemiddeld 4-5 weken.

Toch geeft bijna een kwart van de rijinstructeurs aan ontevreden te zijn over de gemiddelde reserveringsstermijn. Het beeld zou vertekend zijn omdat de eerste mogelijkheden tot examen vaak om 8 uur ’s ochtends ligt. Dat is een onwenselijke tijd voor examens vanwege het lage slagingspercentage, zo bleek onlangs uit CBR-cijfers.

Machtigingsprocedure

Overigens geeft driekwart aan dat leerlingen geen moeite hebben met de machtigingsprocedure via DigiD. Een veel gehoorde klacht is wel dat leerlingen erg laks zijn, zodat de rijschoolhouder ze vaak moet herinneren de machtiging in te vullen.  Ook lukt de procedure om technische redenen soms niet.

Het CBR publiceert sinds kort de gemiddelde reserveringstermijnen op haar website. Ruim eenderde van de rijschoolhouders geeft aan deze regelmatig in de gaten te gaan houden. De anderen vinden dat niet nodig, omdat ze dit via het TOP-Online reserveringssysteem toch wel zien. Leerlingen worden door tweederde van de ondervraagden niet op deze mogelijkheid geattendeerd. Vooral omdat de werkelijke wachttijd vaak afwijkt van de gemiddelde termijn en rijschoolhouders willen de planning in eigen hand houden.

Ruilen

Sinds afgelopen maandag is het mogelijk om reserveringen voor eerste examens te ruilen met herexamens. Dat is een door de hele rijschoolbranche vurig gewenste wijziging. Maar liefst 72 procent van de ondervraagde rijinstructeurs heeft in het afgelopen half jaar een of meer situaties ondervonden waarbij hij van deze mogelijkheid gebruik had willen maken.

Er bestaat nog wel kritiek op de termijn van 24 uur waarbinnen een gereserveerd examen kosteloos geannuleerd kan worden. Ruim tweederde kan hiermee niet uit de voeten, vooral omdat een leerling niet altijd binnen die tijd bereikt kan worden. Een termijn van minimaal 48 uur zou beter werkbaar zijn.

Spoedopleiding

Als het gaat om naamloos reserveren van examens, bijvoorbeeld voor spoedopleidingen is ruim 41 procent ontevreden. Kandidaten voor spoedopleidingen moeten ook binnen de termijn van 7 weken voor het examen bekend zijn, maar dit is in de praktijk niet het geval. Naamloos gereserveerde examens die binnen 7 weken plaats hebben, worden echter wel automatisch geëtaleerd waardoor de rijschool het vastgelegde examen kwijt kan raken.

Maar, zo zegt een aantal rijscholen, indien de reserveringstermijn structureel binnen de vier weken ligt, is het naamloos reserveren sowieso overbodig. Lukt dat niet, dan zou de termijn van vier weken moeten gelden voordat naamloze examens automatisch geëtaleerd worden.

Kosten

Eenmaal vastgelegde examens moeten betaald worden aan het CBR, ook al komt de leerlingen onverhoeds niet opdagen. Vrijwel iedereen belast deze kosten door aan de leerling, die daarover op de hoogte is gesteld vóór aanvraag van het examen.

De methode van ‘reserveren op naam’ is sinds maandag ook van toepassing bij het reserveren van een AM2 praktijkexamen (bromfiets). Ruim de helft van de ondervraagden is voorstander om dit systeem ook in de andere categorieën in te voeren. Maar dan moet wel de termijn waarop het examen op naam moet staan per categorie apart bepaald worden vanwege de verschillen in aanmelding en opleidingsduur.

Kandidaat

Veel rijschoolhouders merken nog wel op dat het dynamische systeem soms wel tot scheve gezichten leidt. In de praktijk kan het voorvallen dat een examen wordt gereserveerd waarbij de kandidaat 6 weken moet wachten, een paar dagen later kan de reserveringsstermijn voor een andere kandidaat 4 weken blijken te zijn. Ook is het volgens veel rijinstructeurs soms lastig om 7 weken van tevoren te beoordelen of een kandidaat dan al toe zal zijn aan het afleggen van de rijproef.

Met het nieuwe systeem kunnen de CBR-examinatoren efficiënter ingezet worden omdat de vraag naar examens beter ingeschat kan worden. Indien er op een locatie krapte ontstaat, kunnen beschikbare examinatoren snel bijgepland worden voor extra examens.

Verkeer en Waterstaat

Zodra het ministerie van Verkeer en Waterstaat de proef met het ‘reserveren  op naam’ heeft geëvalueerd, wordt definitief beslist of het systeem permanent wordt ingevoerd. De verwachting is dat VenW een positief advies uitbrengt. De praktijk leert dat de wachttijden erg goed waren (doel van de proef), het CBR heeft fors geïnvesteerd in de reserveringsmethode en de meeste rijscholen zijn na een gewenningsperiode over het algemeen ook positief.

Bart Pals

Lees ook: CBR maakt gemiddelde wachttijd examen per locatie openbaar

VerkeersPro.nl heeft twee bioscoopkaartjes verloot onder de respondenten. De winnaar is:

Autorijschool Wienholds uit Purmerend.

Gefeliciteerd! De prijs komt zo spoedig mogelijk jouw kant op.

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Driekwart rijscholen positief over ‘reserveren op naam’ CBR | RijschoolPro
lesauto, Volkswagen, Golf, rijschool

Driekwart rijscholen positief over ‘reserveren op naam’ CBR

Driekwart van de rijschoolhouders is positief over de nieuwe CBR-reserveringsmethode voor het autorijbewijs. Dat blijkt uit onderzoek van VerkeersPro.nl onder 114 rijinstructeurs. De nieuwe methode wordt deze maand geëvalueerd door het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

74 procent van de ondervraagden vindt dat het systeem met reserveren op naam goed werkt en wil ermee doorgaan. 26 procent wil terug naar de oude situatie omdat de flexibiliteit in het oude systeem erg gemist wordt. Alle examens dienen tegenwoordig minimaal 7 weken van tevoren op naam gezet dienen te worden. Voorheen kon de rijschoolhouder zelf beslissen welke leerling hij het ingekochte examen liet doen.

Wachttijden

Het concept is ingevoerd om de wachttijden te beteugelen. De termijnen voor het rijexamen B waren erg goed deze zomer, zo bleek uit cijfers van het CBR. Ook de ondervraagden bevestigen dit beeld; bij 90 procent was de maximale reserveringstermijn de afgelopen zes maanden minder dan de afgesproken maximale 7 weken. Bij ruim de helft bedroeg de wachttijd het afgelopen half jaar gemiddeld 4-5 weken.

Toch geeft bijna een kwart van de rijinstructeurs aan ontevreden te zijn over de gemiddelde reserveringsstermijn. Het beeld zou vertekend zijn omdat de eerste mogelijkheden tot examen vaak om 8 uur ’s ochtends ligt. Dat is een onwenselijke tijd voor examens vanwege het lage slagingspercentage, zo bleek onlangs uit CBR-cijfers.

Machtigingsprocedure

Overigens geeft driekwart aan dat leerlingen geen moeite hebben met de machtigingsprocedure via DigiD. Een veel gehoorde klacht is wel dat leerlingen erg laks zijn, zodat de rijschoolhouder ze vaak moet herinneren de machtiging in te vullen.  Ook lukt de procedure om technische redenen soms niet.

Het CBR publiceert sinds kort de gemiddelde reserveringstermijnen op haar website. Ruim eenderde van de rijschoolhouders geeft aan deze regelmatig in de gaten te gaan houden. De anderen vinden dat niet nodig, omdat ze dit via het TOP-Online reserveringssysteem toch wel zien. Leerlingen worden door tweederde van de ondervraagden niet op deze mogelijkheid geattendeerd. Vooral omdat de werkelijke wachttijd vaak afwijkt van de gemiddelde termijn en rijschoolhouders willen de planning in eigen hand houden.

Ruilen

Sinds afgelopen maandag is het mogelijk om reserveringen voor eerste examens te ruilen met herexamens. Dat is een door de hele rijschoolbranche vurig gewenste wijziging. Maar liefst 72 procent van de ondervraagde rijinstructeurs heeft in het afgelopen half jaar een of meer situaties ondervonden waarbij hij van deze mogelijkheid gebruik had willen maken.

Er bestaat nog wel kritiek op de termijn van 24 uur waarbinnen een gereserveerd examen kosteloos geannuleerd kan worden. Ruim tweederde kan hiermee niet uit de voeten, vooral omdat een leerling niet altijd binnen die tijd bereikt kan worden. Een termijn van minimaal 48 uur zou beter werkbaar zijn.

Spoedopleiding

Als het gaat om naamloos reserveren van examens, bijvoorbeeld voor spoedopleidingen is ruim 41 procent ontevreden. Kandidaten voor spoedopleidingen moeten ook binnen de termijn van 7 weken voor het examen bekend zijn, maar dit is in de praktijk niet het geval. Naamloos gereserveerde examens die binnen 7 weken plaats hebben, worden echter wel automatisch geëtaleerd waardoor de rijschool het vastgelegde examen kwijt kan raken.

Maar, zo zegt een aantal rijscholen, indien de reserveringstermijn structureel binnen de vier weken ligt, is het naamloos reserveren sowieso overbodig. Lukt dat niet, dan zou de termijn van vier weken moeten gelden voordat naamloze examens automatisch geëtaleerd worden.

Kosten

Eenmaal vastgelegde examens moeten betaald worden aan het CBR, ook al komt de leerlingen onverhoeds niet opdagen. Vrijwel iedereen belast deze kosten door aan de leerling, die daarover op de hoogte is gesteld vóór aanvraag van het examen.

De methode van ‘reserveren op naam’ is sinds maandag ook van toepassing bij het reserveren van een AM2 praktijkexamen (bromfiets). Ruim de helft van de ondervraagden is voorstander om dit systeem ook in de andere categorieën in te voeren. Maar dan moet wel de termijn waarop het examen op naam moet staan per categorie apart bepaald worden vanwege de verschillen in aanmelding en opleidingsduur.

Kandidaat

Veel rijschoolhouders merken nog wel op dat het dynamische systeem soms wel tot scheve gezichten leidt. In de praktijk kan het voorvallen dat een examen wordt gereserveerd waarbij de kandidaat 6 weken moet wachten, een paar dagen later kan de reserveringsstermijn voor een andere kandidaat 4 weken blijken te zijn. Ook is het volgens veel rijinstructeurs soms lastig om 7 weken van tevoren te beoordelen of een kandidaat dan al toe zal zijn aan het afleggen van de rijproef.

Met het nieuwe systeem kunnen de CBR-examinatoren efficiënter ingezet worden omdat de vraag naar examens beter ingeschat kan worden. Indien er op een locatie krapte ontstaat, kunnen beschikbare examinatoren snel bijgepland worden voor extra examens.

Verkeer en Waterstaat

Zodra het ministerie van Verkeer en Waterstaat de proef met het ‘reserveren  op naam’ heeft geëvalueerd, wordt definitief beslist of het systeem permanent wordt ingevoerd. De verwachting is dat VenW een positief advies uitbrengt. De praktijk leert dat de wachttijden erg goed waren (doel van de proef), het CBR heeft fors geïnvesteerd in de reserveringsmethode en de meeste rijscholen zijn na een gewenningsperiode over het algemeen ook positief.

Bart Pals

Lees ook: CBR maakt gemiddelde wachttijd examen per locatie openbaar

VerkeersPro.nl heeft twee bioscoopkaartjes verloot onder de respondenten. De winnaar is:

Autorijschool Wienholds uit Purmerend.

Gefeliciteerd! De prijs komt zo spoedig mogelijk jouw kant op.

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.