CBR, Rijswijk, examencentrum, rijexamen

Geen verlaging leeftijd TTT tijdens overgangsperiode 2toDrive

Er komt tijdens de overgangsperiode 2toDrive geen verlaging van de leeftijd voor de TussenTijdse Toets voor 17-jarige jongeren die geboren zijn voor 1 november 1994. Dat laat CBR-woordvoerder Coen Sleddering desgevraagd nogmaals duidelijk weten. Het CBR herkent zich niet in het bericht van Bovag ‘dat de deur op een kier staat’.

De brancheverenigingen Bovag, VRB en FAM willen dat het CBR tijdens de overgangsperiode 2toDrive de minimale leeftijd voor TTT voor niet-deelnemers aan de proef vaststelt op 17 jaar. De Bovag meldde deze week ‘dat het CBR bereid is te kijken naar een oplossing voor de Tussentijdse Toets’. Dat is dus niet het geval.

2toDrive

Deelnemers aan 2toDrive mogen op 16,5-jarige leeftijd de TTT afleggen. De 17-jarigen die niet mogen deelnemen aan 2toDrive kunnen wel alvast rijles nemen, maar geen TTT afleggen voor hun 18e verjaardag. Zij willen graag op hun 18e verjaardag het praktijkexamen B afleggen.

De rijschoolbranche verwacht daarom dat de meeste leerlingen er niet meer voor kiezen een TTT af te leggen, zodat deze voor hen verdwijnt uit de opleiding. Een ongewenste ontwikkeling, want de TTT heeft zijn nut inmiddels bewezen in de rijschoolbranche.

RIS-Toets

Als het gaat om de RIS-toetsen, waarbij hetzelfde probleem speelt, heeft Bovag nu voorgesteld aan het CBR om de RIS Toets 3 tijdelijk te laten vervallen.

“Dat betekent dat de eerste 2 toetsen bij de rijschool zelf afgenomen kunnen worden, Toets 3 wordt dan het praktijkexamen”, licht Bovag-woordvoerder Gijs Bosman toe. “Wij hopen dat het CBR hier positief tegenover staat.”

Bart Pals

Lees ook: Bovag: leeftijd Tussentijdse Toets voor iedereen omlaag

Onderwerpen: , , , , , ,

Auteur: Bart Pals

24 reacties op “Geen verlaging leeftijd TTT tijdens overgangsperiode 2toDrive”

Lambère|08.12.11|14:03

Bovag,
Hoe kun je aan de minister vragen om B leerlingen ook in een vrachtauto te laten lessen voor meer inzicht en op het zelfde moment voorstellen om een waardevol RIS toetsmoment te schrappen???
Ik heb het gevoel dat men niet meer weet wat men vraagt (binnen de BOVAG) en daar van links naar recht rent op verzoek van een paar mensen met ongefundeerde voorstellen?

Johan|08.12.11|14:04

Het C.B.R. heeft veel tijd en energie gestoken in het promoten van zowel de T.T.T. als de RIS. Nu gaan ze ervoor zorgen dat voor beide niet veel belangstelling meer zal zijn! Denkt de Bovag dat de RIS opleiding nog effect heeft als ook toets 3 naar de rijschool gaat? Waarom zou je nog een RIS cursus volgen?

Bertus Braafjes|08.12.11|17:06

“Het CBR herkent zich niet in het bericht van de BOVAG”. Dat is toch gewoon een keurig nette manier van zeggen dat Bastiaansen dit weer uit zijn duim heeft gezogen? En RIS toets 3 “tijdelijk” te laten vervallen? De proef duurt 6 jaar…! Daar is niks tijdelijks aan. Het enige tijdelijke aan deze proef is de minister die het verzonnen heeft. Die is dan tijdelijk al lang weer iets anders aan het verklungelen. Gaat de prijs van de RIS opleiding nu ook naar beneden?

John|08.12.11|17:56

@ Bertus,
Het tijdelijke zit hem natuurlijk in het feit dat de TTT niet toegankelijk is voor jongeren die geboren zijn voor 1 november 1994. Voor diegenen die daarna geboren zijn staan TTT en Ris toets 3 gewoon open.

Raar toch dat er veel rijscholen roepen “kwaliteit” te leveren en vervolgens gaan zeuren over dit soort zaken. Alsof de kwaliteit van een opleiding staat of valt met het al dan niet doen van een TTT of Ris-toets 3. Wat een onzin.

Bertus Braafjes|08.12.11|23:22

Mee eens John. Helemaal mee eens. Ris is een guideline in mijn ogen. Het blijft gewoon maatwerk wat je moet afstemmen op het individu.

Jan|09.12.11|07:10

Bertus en John doen jullie je oogjes nu eens echt open.
Het CBR is bang dat ze onvoldoende cappaciteit hebben om die extra toetsen af te nemen.
Dan maar schrappen onder het motto is niet nodig.
Maar moet men voor de heren en dames examinatoren werktijdverkorting gaan aanvragen dan zou het mogelijk zijn dat men zegt: ‘laten we die toetsen maar weer eens gaan invoeren, omdat de kwaliteit van de opleidingen toch wel drastisch is teruggelopen’.
Dat hebben we tot op heden al gezien >>>>

Jan|09.12.11|07:15

>>>> In die periodes dat het vreselijk druk was, slaagden er leerlingen waarvan ik zeg die hadden nooit mogen slagen en als het rustig was zakte de leerling op het meest onbenullige puntje.
Nee Bertus en John slaap maar lekker door en laat je door het CBR maar lekker zand in jullie oogjes strooien.
Het CBR is er echt niet voor ons of voor de kandidaten, maar wij zijn er voor het CBR om dit arrogante en burocratische bedrijf in stand te houden.
Dat moet veranderen!!!!

John|09.12.11|09:09

@ Jan,

Wat jouw weerstand tegen het CBR met de TTT te maken heeft ontgaat mij volkomen. Dat Bertus en ik ons “zand in de ogen laten strooien” slaat natuurlijk al helemaal nergens op. Ik stel alleen dat het roepen (en of dat nu het CBR, de rijscholen of de instructeursopleiders zijn maakt niet uit) dat met het niet niet doen van een TTT ten koste gaat van de KWALITEIT van de rijopleiding ONZIN is. Dat heeft met het CBR niets van doen! Als jij vindt dat er leerlingen slagen die niet geslaagd>>

John|09.12.11|09:13

>> hadden mogen zijn en er leerlingen onterecht zakken neem ik aan dat je dat direct kenbaar maakt en dus, in beide gevallen, een klacht neerlegt bij het CBR. Ik zie dikwijls klachten over het CBR maar ik heb in 22 jaar nog nooit een klacht gehad. En zoals ik al eerder schreef vind ik de discussie rond de TTT gezeur. Ik zie een 1ste examen na een TTT toch een beetje als een herexamen. Dus zou het CBR bij de slagingspercentages ook het aantal TTT moeten vermelden.

rob|09.12.11|11:46

Beste Jan,

Misschien kan je soliicteren bij het CBR; kan je zien hoe het werkt.
Of koop een spiegel!

Jan v E|10.12.11|19:22

Beste collega’s, ik denk dat wij met z’n allen ons af moeten vragen op welke manier wij het CBR zover kunnen krijgen dat de TTT moet blijven zoals het was.
Zijn er nog regionale rijschoolverenigingen? Zo ja dan is het wellicht mogelijk om gezamelijk de media op te zoeken om ons ongenoegen duidelijk te maken. Wel goed gefundeerd natuurlijk. Ik denk dat het CBR zeer gevoelig is voor negatieve kritiek in de Pers.
Indien er rijschoolverenigingen zijn laat dan een correspondentieadres achter.

Jan v E|10.12.11|19:29

Dan kan er misschien iets georganiseerd worden.
Natuurlijk is het goed om kritiek, liefst opbouwend, te uiten op dit forum. Maar er moet iets gedaan worden.
Of zijn er misschien nog andere suggesties die wij met zijn allen kunnen ondernemen zodat we het CBR, c.q. de minister kunnen overtuigen dat de TTT absoluut moet blijven bestaan zoals die is. Voor iedereen, dus ook voor de 17 jarige.
Ik denk nl. dat we over half jaar voornamelijk aanmeldingen van 17-jarigen kunnen verwachten.

John|11.12.11|00:02

@ Jan van E,

Ik denk dat je er goed aan doet eerst te onderzoeken of de meerderheid het een probleem vindt dat een kleine groep tijdelijk geen TTT kan doen. Ik hoor van veel collega’s dat ze het totaal geen probleem vinden. Ik ook niet overigens.

Jan|14.12.11|21:39

John en Rob ik weet niet of jullie beiden in dienst van het CBR zijn, maar daar lijkt het wel op!
Waarschijnlijk heb ik langer ervaring in de rijinstructie dan jullie beide en dat op alle categoriën voertuigen, dus ik weet waar ik over praat.
Hetgeen ik duidelijk wilde maken heeft eenvoudig te maken met het feit dat het CBR een prognose maakt over de capaciteit die ze zelf hebben en het aanbod van ex. kandidaten en daar stemmen ze hun beleid op af.>>>>

Jan|14.12.11|21:42

>>>>Zijn er te weinig examinatoren beschikbaar dan maar de toestroom van kandidaten inperken en voor een bepaalde groep geen TTT.
Toch simpel jongens, het CBR is zo voorspelbaar als wat!

John|14.12.11|22:38

@ jan,

Dus jij bent veel beter dan ons. Dan zeg ik maar niets meer. Dan heb ik maar geen mening want als dat niet mag van iemand die al veel langer les geeft en ook nog in alle categoriën wie ben ik dan met mijn mening? Ook Bovag lid zeker? Zal ik u in het vervolg aanspreken met excellentie?

Jan|15.12.11|08:30

John@ als jij dit forum goed gelezen zou hebben zou jij weten dat ik al jaren GEEN bovag lid meer ben en ik haalde het feit dat ik al zo lang les heb gegeven en in alle categorieën alleen maar aan dat ik geen nieuwkomer ben en echt wel door de wol geverfd.
De uitspraak van Rob schoot mij gewoon in het verkeerde keelgat “Misschien kan je soliicteren bij het CBR; kan je zien hoe het werkt.
Of koop een spiegel!”
Ik weet hoe het bij het CBR werkt of liever gezegd NIET WERKT!

John|15.12.11|18:27

@ Jan,

Natuurlijk wist ik dat je geen Bovag lid was maar om jezelf beter te vinden dan een ander omdat je, volgens jou, langer les geeft of in meer categoriën slaat helemaal nergens op. Een geval van “all animals are equal but some animals are more equal than others” Ik weet dat er veel geklaagd wordt over het CBR maar IK heb er weinig klachten over. En IK vind het ook totaal geen probleem dat een kleine groep geen TTT mag doen. En die mening wordt met mij gedeeld door alle collega’s>>

John|15.12.11|18:30

>> waar ik op het examencentrum heb gesproken. Jij gaat er van uit dat iedere instructeur hiermee grote problemen heeft. Waarom denk je dat? Mijn ervaring is, zoals gezegd, anders. Dus heb ik je eerder verteld dat je eerst moet onderzoeken wat de algemene mening binnen het instructeurscorps over dit onderwerp is alvorens te vinden dat de belangenverenigingen hier voor op moeten komen.

Jan|15.12.11|22:43

John@ Ik vind mij niet beter dan de ander,, maar ik heb geen zin om mij denigrerend te laten bejegenen. Maar oké waar het mij om gaat is dat het CBR een willekeur heeft met de beslissingen die ze nemen. Hebben ze te weinig capaciteit dan worden de regels aangepast en vervalt de TTT. Hebben ze te veel capaciteit dan maakt men zich hard voor b.v. een TTT.
De TTT is in het leven geroepen omdat het de verkeersveiligheid,ten goede zou komen, het beter voor de kandidaat is en men eerder zou slagen.>>>

Jan|15.12.11|22:48

>>>>Nu wordt dat princiepe in één keer overboord gezet. Dat is hetgeen wat mij stoort, niet wat collega’s wel of niet willen. Het CBR volgt haar eigen weg zonder rekening te houden met de mensen op de werkvloer.
Als een TTT een jaar of een paar jaar geleden noodzaak was, dan is het nu nog noodzaak en moet je dat niet afschaffen omdat dat het CBR nu eens goed uitkomt.

John|15.12.11|23:27

@ Jan,
Aan het feit dat een groep uitgesloten is voor de TTT ligt een aantal compromissen ten grondslag. In het oorspronkelijke 2todrive plan wilde het CBR dat 2todrive alleen toegankelijk was voor leerlingen die op of na 1 november 2011 16 1/2 jaar werden. Het eerste compromis dat gesloten werd was dat 2todrive ook toegankelijk werd voor iedereen die eerder 16 1/2 werd.

John|15.12.11|23:28

Het tweede compromis was dat de groep die op of na 1 november 16 1/2 werd toch een TTT kon doen. Dat was in de oorspronkelijke plannen niet mogelijk. Voorwaarde die het CBR stelde was dat alleen de groep die 161/2 werd op of na 2011 een TTT mocht doen. Het ministerie is hiermee akkoord gegaan. De reden is dat er anders een grote tijdelijke piek zou komen waarvoor men extra examinatoren moest aannemen waarvan men wist dat men ze 1 1/2 jaar later moest ontslaan.

John|15.12.11|23:28

Vergeet ook niet dat deze zaken speelden in een tijd dat het CBR bijna onder curatele werd gesteld. In dit licht heb ik alle begrip voor het standpunt van het CBR. Dat ook ik het liever anders gezien had is een andere zaak. Een beetje begrip kan geen kwaad toch?

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Geen verlaging leeftijd TTT tijdens overgangsperiode 2toDrive | RijschoolPro
CBR, Rijswijk, examencentrum, rijexamen

Geen verlaging leeftijd TTT tijdens overgangsperiode 2toDrive

Er komt tijdens de overgangsperiode 2toDrive geen verlaging van de leeftijd voor de TussenTijdse Toets voor 17-jarige jongeren die geboren zijn voor 1 november 1994. Dat laat CBR-woordvoerder Coen Sleddering desgevraagd nogmaals duidelijk weten. Het CBR herkent zich niet in het bericht van Bovag ‘dat de deur op een kier staat’.

De brancheverenigingen Bovag, VRB en FAM willen dat het CBR tijdens de overgangsperiode 2toDrive de minimale leeftijd voor TTT voor niet-deelnemers aan de proef vaststelt op 17 jaar. De Bovag meldde deze week ‘dat het CBR bereid is te kijken naar een oplossing voor de Tussentijdse Toets’. Dat is dus niet het geval.

2toDrive

Deelnemers aan 2toDrive mogen op 16,5-jarige leeftijd de TTT afleggen. De 17-jarigen die niet mogen deelnemen aan 2toDrive kunnen wel alvast rijles nemen, maar geen TTT afleggen voor hun 18e verjaardag. Zij willen graag op hun 18e verjaardag het praktijkexamen B afleggen.

De rijschoolbranche verwacht daarom dat de meeste leerlingen er niet meer voor kiezen een TTT af te leggen, zodat deze voor hen verdwijnt uit de opleiding. Een ongewenste ontwikkeling, want de TTT heeft zijn nut inmiddels bewezen in de rijschoolbranche.

RIS-Toets

Als het gaat om de RIS-toetsen, waarbij hetzelfde probleem speelt, heeft Bovag nu voorgesteld aan het CBR om de RIS Toets 3 tijdelijk te laten vervallen.

“Dat betekent dat de eerste 2 toetsen bij de rijschool zelf afgenomen kunnen worden, Toets 3 wordt dan het praktijkexamen”, licht Bovag-woordvoerder Gijs Bosman toe. “Wij hopen dat het CBR hier positief tegenover staat.”

Bart Pals

Lees ook: Bovag: leeftijd Tussentijdse Toets voor iedereen omlaag

Onderwerpen: , , , , , ,

Auteur: Bart Pals

24 reacties op “Geen verlaging leeftijd TTT tijdens overgangsperiode 2toDrive”

Lambère|08.12.11|14:03

Bovag,
Hoe kun je aan de minister vragen om B leerlingen ook in een vrachtauto te laten lessen voor meer inzicht en op het zelfde moment voorstellen om een waardevol RIS toetsmoment te schrappen???
Ik heb het gevoel dat men niet meer weet wat men vraagt (binnen de BOVAG) en daar van links naar recht rent op verzoek van een paar mensen met ongefundeerde voorstellen?

Johan|08.12.11|14:04

Het C.B.R. heeft veel tijd en energie gestoken in het promoten van zowel de T.T.T. als de RIS. Nu gaan ze ervoor zorgen dat voor beide niet veel belangstelling meer zal zijn! Denkt de Bovag dat de RIS opleiding nog effect heeft als ook toets 3 naar de rijschool gaat? Waarom zou je nog een RIS cursus volgen?

Bertus Braafjes|08.12.11|17:06

“Het CBR herkent zich niet in het bericht van de BOVAG”. Dat is toch gewoon een keurig nette manier van zeggen dat Bastiaansen dit weer uit zijn duim heeft gezogen? En RIS toets 3 “tijdelijk” te laten vervallen? De proef duurt 6 jaar…! Daar is niks tijdelijks aan. Het enige tijdelijke aan deze proef is de minister die het verzonnen heeft. Die is dan tijdelijk al lang weer iets anders aan het verklungelen. Gaat de prijs van de RIS opleiding nu ook naar beneden?

John|08.12.11|17:56

@ Bertus,
Het tijdelijke zit hem natuurlijk in het feit dat de TTT niet toegankelijk is voor jongeren die geboren zijn voor 1 november 1994. Voor diegenen die daarna geboren zijn staan TTT en Ris toets 3 gewoon open.

Raar toch dat er veel rijscholen roepen “kwaliteit” te leveren en vervolgens gaan zeuren over dit soort zaken. Alsof de kwaliteit van een opleiding staat of valt met het al dan niet doen van een TTT of Ris-toets 3. Wat een onzin.

Bertus Braafjes|08.12.11|23:22

Mee eens John. Helemaal mee eens. Ris is een guideline in mijn ogen. Het blijft gewoon maatwerk wat je moet afstemmen op het individu.

Jan|09.12.11|07:10

Bertus en John doen jullie je oogjes nu eens echt open.
Het CBR is bang dat ze onvoldoende cappaciteit hebben om die extra toetsen af te nemen.
Dan maar schrappen onder het motto is niet nodig.
Maar moet men voor de heren en dames examinatoren werktijdverkorting gaan aanvragen dan zou het mogelijk zijn dat men zegt: ‘laten we die toetsen maar weer eens gaan invoeren, omdat de kwaliteit van de opleidingen toch wel drastisch is teruggelopen’.
Dat hebben we tot op heden al gezien >>>>

Jan|09.12.11|07:15

>>>> In die periodes dat het vreselijk druk was, slaagden er leerlingen waarvan ik zeg die hadden nooit mogen slagen en als het rustig was zakte de leerling op het meest onbenullige puntje.
Nee Bertus en John slaap maar lekker door en laat je door het CBR maar lekker zand in jullie oogjes strooien.
Het CBR is er echt niet voor ons of voor de kandidaten, maar wij zijn er voor het CBR om dit arrogante en burocratische bedrijf in stand te houden.
Dat moet veranderen!!!!

John|09.12.11|09:09

@ Jan,

Wat jouw weerstand tegen het CBR met de TTT te maken heeft ontgaat mij volkomen. Dat Bertus en ik ons “zand in de ogen laten strooien” slaat natuurlijk al helemaal nergens op. Ik stel alleen dat het roepen (en of dat nu het CBR, de rijscholen of de instructeursopleiders zijn maakt niet uit) dat met het niet niet doen van een TTT ten koste gaat van de KWALITEIT van de rijopleiding ONZIN is. Dat heeft met het CBR niets van doen! Als jij vindt dat er leerlingen slagen die niet geslaagd>>

John|09.12.11|09:13

>> hadden mogen zijn en er leerlingen onterecht zakken neem ik aan dat je dat direct kenbaar maakt en dus, in beide gevallen, een klacht neerlegt bij het CBR. Ik zie dikwijls klachten over het CBR maar ik heb in 22 jaar nog nooit een klacht gehad. En zoals ik al eerder schreef vind ik de discussie rond de TTT gezeur. Ik zie een 1ste examen na een TTT toch een beetje als een herexamen. Dus zou het CBR bij de slagingspercentages ook het aantal TTT moeten vermelden.

rob|09.12.11|11:46

Beste Jan,

Misschien kan je soliicteren bij het CBR; kan je zien hoe het werkt.
Of koop een spiegel!

Jan v E|10.12.11|19:22

Beste collega’s, ik denk dat wij met z’n allen ons af moeten vragen op welke manier wij het CBR zover kunnen krijgen dat de TTT moet blijven zoals het was.
Zijn er nog regionale rijschoolverenigingen? Zo ja dan is het wellicht mogelijk om gezamelijk de media op te zoeken om ons ongenoegen duidelijk te maken. Wel goed gefundeerd natuurlijk. Ik denk dat het CBR zeer gevoelig is voor negatieve kritiek in de Pers.
Indien er rijschoolverenigingen zijn laat dan een correspondentieadres achter.

Jan v E|10.12.11|19:29

Dan kan er misschien iets georganiseerd worden.
Natuurlijk is het goed om kritiek, liefst opbouwend, te uiten op dit forum. Maar er moet iets gedaan worden.
Of zijn er misschien nog andere suggesties die wij met zijn allen kunnen ondernemen zodat we het CBR, c.q. de minister kunnen overtuigen dat de TTT absoluut moet blijven bestaan zoals die is. Voor iedereen, dus ook voor de 17 jarige.
Ik denk nl. dat we over half jaar voornamelijk aanmeldingen van 17-jarigen kunnen verwachten.

John|11.12.11|00:02

@ Jan van E,

Ik denk dat je er goed aan doet eerst te onderzoeken of de meerderheid het een probleem vindt dat een kleine groep tijdelijk geen TTT kan doen. Ik hoor van veel collega’s dat ze het totaal geen probleem vinden. Ik ook niet overigens.

Jan|14.12.11|21:39

John en Rob ik weet niet of jullie beiden in dienst van het CBR zijn, maar daar lijkt het wel op!
Waarschijnlijk heb ik langer ervaring in de rijinstructie dan jullie beide en dat op alle categoriën voertuigen, dus ik weet waar ik over praat.
Hetgeen ik duidelijk wilde maken heeft eenvoudig te maken met het feit dat het CBR een prognose maakt over de capaciteit die ze zelf hebben en het aanbod van ex. kandidaten en daar stemmen ze hun beleid op af.>>>>

Jan|14.12.11|21:42

>>>>Zijn er te weinig examinatoren beschikbaar dan maar de toestroom van kandidaten inperken en voor een bepaalde groep geen TTT.
Toch simpel jongens, het CBR is zo voorspelbaar als wat!

John|14.12.11|22:38

@ jan,

Dus jij bent veel beter dan ons. Dan zeg ik maar niets meer. Dan heb ik maar geen mening want als dat niet mag van iemand die al veel langer les geeft en ook nog in alle categoriën wie ben ik dan met mijn mening? Ook Bovag lid zeker? Zal ik u in het vervolg aanspreken met excellentie?

Jan|15.12.11|08:30

John@ als jij dit forum goed gelezen zou hebben zou jij weten dat ik al jaren GEEN bovag lid meer ben en ik haalde het feit dat ik al zo lang les heb gegeven en in alle categorieën alleen maar aan dat ik geen nieuwkomer ben en echt wel door de wol geverfd.
De uitspraak van Rob schoot mij gewoon in het verkeerde keelgat “Misschien kan je soliicteren bij het CBR; kan je zien hoe het werkt.
Of koop een spiegel!”
Ik weet hoe het bij het CBR werkt of liever gezegd NIET WERKT!

John|15.12.11|18:27

@ Jan,

Natuurlijk wist ik dat je geen Bovag lid was maar om jezelf beter te vinden dan een ander omdat je, volgens jou, langer les geeft of in meer categoriën slaat helemaal nergens op. Een geval van “all animals are equal but some animals are more equal than others” Ik weet dat er veel geklaagd wordt over het CBR maar IK heb er weinig klachten over. En IK vind het ook totaal geen probleem dat een kleine groep geen TTT mag doen. En die mening wordt met mij gedeeld door alle collega’s>>

John|15.12.11|18:30

>> waar ik op het examencentrum heb gesproken. Jij gaat er van uit dat iedere instructeur hiermee grote problemen heeft. Waarom denk je dat? Mijn ervaring is, zoals gezegd, anders. Dus heb ik je eerder verteld dat je eerst moet onderzoeken wat de algemene mening binnen het instructeurscorps over dit onderwerp is alvorens te vinden dat de belangenverenigingen hier voor op moeten komen.

Jan|15.12.11|22:43

John@ Ik vind mij niet beter dan de ander,, maar ik heb geen zin om mij denigrerend te laten bejegenen. Maar oké waar het mij om gaat is dat het CBR een willekeur heeft met de beslissingen die ze nemen. Hebben ze te weinig capaciteit dan worden de regels aangepast en vervalt de TTT. Hebben ze te veel capaciteit dan maakt men zich hard voor b.v. een TTT.
De TTT is in het leven geroepen omdat het de verkeersveiligheid,ten goede zou komen, het beter voor de kandidaat is en men eerder zou slagen.>>>

Jan|15.12.11|22:48

>>>>Nu wordt dat princiepe in één keer overboord gezet. Dat is hetgeen wat mij stoort, niet wat collega’s wel of niet willen. Het CBR volgt haar eigen weg zonder rekening te houden met de mensen op de werkvloer.
Als een TTT een jaar of een paar jaar geleden noodzaak was, dan is het nu nog noodzaak en moet je dat niet afschaffen omdat dat het CBR nu eens goed uitkomt.

John|15.12.11|23:27

@ Jan,
Aan het feit dat een groep uitgesloten is voor de TTT ligt een aantal compromissen ten grondslag. In het oorspronkelijke 2todrive plan wilde het CBR dat 2todrive alleen toegankelijk was voor leerlingen die op of na 1 november 2011 16 1/2 jaar werden. Het eerste compromis dat gesloten werd was dat 2todrive ook toegankelijk werd voor iedereen die eerder 16 1/2 werd.

John|15.12.11|23:28

Het tweede compromis was dat de groep die op of na 1 november 16 1/2 werd toch een TTT kon doen. Dat was in de oorspronkelijke plannen niet mogelijk. Voorwaarde die het CBR stelde was dat alleen de groep die 161/2 werd op of na 2011 een TTT mocht doen. Het ministerie is hiermee akkoord gegaan. De reden is dat er anders een grote tijdelijke piek zou komen waarvoor men extra examinatoren moest aannemen waarvan men wist dat men ze 1 1/2 jaar later moest ontslaan.

John|15.12.11|23:28

Vergeet ook niet dat deze zaken speelden in een tijd dat het CBR bijna onder curatele werd gesteld. In dit licht heb ik alle begrip voor het standpunt van het CBR. Dat ook ik het liever anders gezien had is een andere zaak. Een beetje begrip kan geen kwaad toch?

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.