bovag, najaarsbijeenkomst, roger keijbeck, ronald van ee

Bovag wil Verklaring Omtrent Gedrag voor rijinstructeurs

Bovag wil dat rijinstructeurs voortaan een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten overleggen voordat ze hun instructiebewijs met WRM-bevoegdheid ontvangen of verlengen. Reden daartoe is dat rijinstructeurs door het bromfietsrijbewijs en 2toDrive steeds meer rijles geven aan minderjarigen.

De brancheorganisatie houdt deze periode haar jaarlijkse najaarsbijeenkomsten. Dinsdagavond was regio West-Zuid aan de beurt in Papendrecht. Hierbij raadpleegt het bestuur van Bovag Rijscholen haar leden over het te voeren beleid.

VOG

“We hebben nu drie regio’s gehad. Tot dusver zijn de leden positief over zo’n invoering van een VOG”, vertelt voorzitter Roger Keijbeck van Bovag Rijscholen. “Als de overige twee regio’s ook hun goedkeuring hieraan geven, dan gaan we proberen dat te bewerkstelligen.”

Het verplicht stellen van een VOG bij afgifte of verlenging van het instructeursbewijs zou betekenen dat rijinstructeurs die bijvoorbeeld veroordeeld zijn voor een zedenmisdrijf of gebruik van alcohol in het verkeer geen rijles meer kunnen geven. Dat is bijvoorbeeld ook verplicht voor taxichauffeurs bij het verlengen of aanvragen van een taxipas. Hierdoor zou de kwaliteit van de rijschoolbranche omhoog moeten gaan.

WRM

De komende maanden wordt de nieuwe WRM-wetgeving geëvalueerd door het ministerie van Infrastructuur. Uiteraard mag Bovag ook haar zegje doen tijdens dit onderzoek. De brancheorganisatie zal het VOG-standpunt hierbij inbrengen, zodat de minister hierover kan beslissen.

Tijdens de najaarsbijeenkomst in Papendrecht lichtte Frans Bastiaansen, manager Bovag Rijscholen, de actiepunten van Bovag voor het komende jaar toe. De bond gaat onder meer inzetten op permanente verkeerseducatie voor automobilisten, vakinhoudelijke kwaliteitverbetering voor rijinstructeurs, bijvoorbeeld door de VOG-maatregel of het aanbieden van extra cursussen aan de leden. Maar ook ervoor zorgen dat een eerlijk speelveld tussen rijscholen bestaat is belangrijk.

Belastingdienst

“We zijn in overleg met de Belastingdienst om een convenant op te stellen”, vertelt Bastiaansen. “Hierin staan alle regels en plichten van rijscholen duidelijk beschreven. Net zoals bijvoorbeeld in de taxibranche bij het zogenaamde Taxiboekje het geval is.”

Het traditionele lobbywerk blijft ook volop de aandacht houden het komende jaar. Al wordt Brussel daarin steeds belangrijker. “Er wordt tegenwoordig steeds minder in Den Haag beslist”, weet Bastiaansen. “We gaan ons vizier uitbreiden naar Europa. Kijk maar naar de Derde Rijbewijsrichtlijn en eventuele afschaffing van de Automaatcode C/D. Daar gaat Brussel tegenwoordig over.”

IBKI

Tijdens de Bovag najaarsbijeenkomst ging Henk Burghout van IBKI nog even in op de aankomende evaluatie. Zijn boodschap was vooral: het rapport is in april 2013 klaar, maar het gaat een stuk langer duren voordat er eventueel iets wordt gewijzigd.

Zo kan het volgens hem 24 maanden duren voordat de sanctie op het niet halen van de bevoegdheid is gewijzigd vanwege alle bureaucratie. Het veranderen van het aantal praktijkbegeleidingen dat meetelt zou 14 maanden in beslag nemen. Een wijziging van de stageduur zou nog het snelst kunnen: 6 maanden.

Praktijkbegeleiding

Overigens gaat Bovag ertoe pleiten dat rijinstructeurs die zakken voor hun herkansing praktijkbegeleiding niet meer binnen 7 dagen hun bevoegdheid kwijt zijn. “Zij kunnen meteen het herintrederstraject volgen en gewoon blijven lesgeven”, licht Keijbeck toe. “Als ze dan met goed gevolg het herintrederstraject hebben afgelegd, behouden ze hun bevoegdheid.”

Of het herintrederstraject, waar veel discussie over bestaat, in de huidige vorm moet blijven bestaan is trouwens nog niet zeker. Dat zal ook tijdens de evaluatie aan bod komen. Voornaamste kritiekpunt is dat iemand zakt op praktische vaardigheden en vervolgens theoretisch wordt bijgschoold. “Daar gaat wel iets aan veranderen”, verwacht Burghout.

Rijinstructeurs

Naast alle gevestigde partijen, mogen ook alle bijna 15.000 bevoegde rijinstructeurs in Nederland hun zegje doen over de nieuwe WRM, belooft IBKI. Daartoe zal een online enquête worden opgestart.

Tijdens de najaarsbijeenkomst hield Bovag verkiezingen voor de nieuwe Regioafgevaardigde voor Regio West-Zuid. Ronald van Ee had er twee ambtstermijnen van drie jaar op zitten. Lex Wierks uit Dordrecht kreeg meer stemmen dan Arthur van de Zwam uit Zoetermeer en is dus de nieuwe Regioafgevaardigde.

Toekomstvisie 2020

Bovag ging ook in op de opgestelde Toekomstvisie 2020. Voor rijscholen is het vooral belangrijk dat hun klanten tot de generatie Y gaan behoren in plaats van de generatie X. Dat betekent dat deze doelgroep niet van bestaande procedures houdt, minder waarde hecht aan autoriteit en veel sneller communiceert via Social Media.

Voor de hele sector betekent het dat rijscholen minder de focus moeten leggen op de concurrenten, maar meer op de consument. Ook zal de branche moeten inspelen op een terugtrekkende overheid. Die zal wegens bezuinigingen steeds minder taken op zich nemen, zo verwachten de onderzoekers.

Gevaarherkenning

Jorrit Kuipers van GreenDino, leverancier van rijsimulatoren, ging met de aanwezige rijschoolhouders in op Gevaarherkenning. Het blijkt dat het maken van kilometers hierin essentieel is om de leerling structureel veilig te laten rijden

Hij prikkelde de aanwezigen om goed na te denken over hun functie als verkeersveiligheidsdocent met de gedurfde stelling: Een ‘slechte’ rijinstructeur levert uiteindelijk betere bestuurders af, omdat leerlingen in dat geval veel meer lessen en examens nodig hebben en meer ervaringskilometers zouden moeten maken. Dat zou de verkeersveiligheid ten goede komen.

Bovag Rijscholen vertegenwoordigt het komende jaar 1050 leden. Het ledenaantal is hiermee stabiel gebleven ten opzichte van vorig jaar.

Bart Pals

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Bart Pals

11 reacties op “Bovag wil Verklaring Omtrent Gedrag voor rijinstructeurs”

Arnold de Jong|27.09.12|09:56

Strengere maatregelen voor de instructeurs opzich lijkt me geen kwaad kunnen maar het grootste probleem zit hem denk in het feit dat zeker in de randstad een aantal instructeurs nooit instructeur hadden kunnen mogen worden als het UWV niet had bestaan. Onderwijs is een gave die niet iedereen bezit laat staan kan overbrengen. 1 % zakt voor het toneelstukje van de WRM. Als we echt goed zouden kijken naar het niveau zou dat misschien 10 % of hoger zijn. Verkeersveiligheid begint bij de instructie.

Sietsema.nl|28.09.12|11:42

De branchevereniging is er voor de instructeurs en moet niet derhalve met nieuwe regeltjes gaan komen om het nieuwe instructeurs moeilijker te gaan maken. De kwaliteit wordt niet beter als je om een VOG vraagt, maar de kwaliteit van ons beroep wordt beter als je zorgt dat instructeurs duidelijk en goed NEDERLANDS spreken. Een foutje uit het verleden en dan mag je opeens ook geen instructeur meer zijn, waarom bemoeit dat beste jongetje (BOVAG) van de klas zich nou altijd met de foute dingen?

Michael Sonderman|28.09.12|16:02

Ik heb pas voor een instructeur zo’n VOG moeten invullen, en er zijn verschillende screeningsprofielen, Wij vallen in het screeningsprofiel onderwijs, het ik vind het uitstekend als daar zeden zaken, buitensporig geweld en alcohol in het verkeer onder vallen. Jij zou je kind daar toch ook niet willen laten lessen!

Sietsema.nl|28.09.12|18:00

Als je alles van een ander weet is dat vaak niet zo leuk en ik blijf er dan gewoon bij dat de BOVAG er voor
rijschoolhouders en instructeurs moeten zijn. Noemt zich immers branchevereniging, maar zorgt er zelf steeds voor dat er nieuwe regels en eisen komen voor deze groep in de branche. Laat de BOVAG eerst eens een peiling houden onder de instructeurs voordat het zelf weer hard roept dat iets nodig is. Erger me daar aan! Regeltjes, regeltjes en regeltjes…

Sietsema.nl|28.09.12|18:11

Zolang de instructeur niet aan mijn dochter zit gaat het goed, wat hij/zij in het verleden heeft gedaan maakt mij niets uit. Het verleden van een instructeur is niet ‘onze’ zaak en is dan ook allemaal pure massahysterie van deze tijd! Toen ik net mijn rijbewijs had gehaald, heb ik ook eens met drank achter het stuur gezeten, maar functioneer verder prima, het is dan ook abject omdat mensen te blijven achtervolgen met hun fouten uit het verleden.

Youran van Ark|28.09.12|18:35

BOVAG kan zoveel willen!
Ik ben een beetje BOVAG, SWOV & dergelijke instanties moe.
Die gasten maken het alleen maar onoverzichtelijker.
Wat is de toegevoegde waarde hiervan?
Moet iemand altijd blijven boeten voor het verleden?
Ik sluit me aan bij Sietsema!

Frits Lorié|16.11.12|16:24

Weer zo’n vingertje dat omhoog wordt gestoken…… Volgens mij zijn er al regelingen, bepalingen, opleidingen, instituten en overheden voldoende die hun plasje hierover hebben gedaan. Het heeft nul toegevoegde waarde, en creëert een schijnveiligheid !

Gypsy Burger|05.01.13|10:05

Een VOG verplicht stellen kan geen kwaad, maar iemand zijn bevoegdheid en carrière afpakken, zijn leven en gezin naar de kloten helpen om een eenmalige misstap uit het verleden, gaat mij 3 bruggen te ver!! Waar mensen werken worden ook fouten gemaakt, en wie heeft er een schone lei? Hoeveel mensen hebben niet iets geflikt in het verleden waar ze toevallig nooit voor zijn opgepakt? Als iemand ooit veroordeeld is geweest, heeft ie ook zij straf gehad!! Moet hij dan zijn leven worden gestraft?!

Frits Lorié|05.01.13|15:28

Het bombardement van regeltjes, wetjes, convenantjes gaat onverminderd door! De BOVAG werpt zich op als branche organisatie maar handelt in ieders belang behalve die van de rij instructeur. IBKI controleert en examineert met mensen die geen instructeur zijn. Een VOG omdat we 16 jarige cursisten krijgen? dus over 18 jarige dragen we minder/geen verantwoordelijkheid? Een convenant i.s.m de belasting ? Het wordt tijd voor een echte brancheorganisatie ! We kunnen toch niet de kop van jut blijven ?

George Fennes|21.06.13|00:39

Op zich is er niets mis mee dat we een bewijs van goed gedrag moeten kunnen overleggen.
En ja het kan pijnlijk zijn voor degene die aan onze minderjarige kinderen hebben gezeten.
Vergeet niet je bent leraar je verkeert in een machtspositie en die dien je niet te misbruiken.
Dus al degenen die eens veroordeeld zijn omdat ze met hun tengels aan onze kinderen hebben gezeten onmiddellijk hun lesbevoegdheid intrekken.
Onze kinderen zijn te kostbaar om mee te experimenteren.

George Fennes|21.06.13|00:43

Sietse.nl je zegt:moet niet derhalve met nieuwe regeltjes gaan komen om het nieuwe instructeurs moeilijker te gaan maken.
Vindt ik een vreemde opmerking, vind jij het moeilijk om met je vingers van die kinderen af te blijven?
Zo ja dan zijn die regeltjes voor jou moeilijk.
Zo nee dan zal je helemaal geen last hebben van die regeltjes.
Denk daar maar eens over na.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.