Rijschoolbranche krijgt kwaliteitskeurmerk en klachtenloket

Brancheorganisaties moeten gaan samenwerken en één overkoepelend keurmerk in het leven roepen om de kwaliteit binnen de rijschoolbranche te verbeteren. Ook dient er een meldpunt te komen waar gedupeerden hun beklag kunnen doen. Een meerderheid van de Tweede Kamer ging dinsdag akkoord met de motie van Kamerlid Attje Kuiken van de PvdA. “Minister Schultz van Haegen zal nog even op de precieze invulling ervan moeten kauwen, maar ze moét de motie wel uitvoeren”, zo stelt het Kamerlid. 

Één keurmerk waarbij de verschillende brancheorganisaties de krachten gaan bundelen en kwaliteitsuitingen voor rijscholen formuleren. Dat is hoe Kuiken de ideale situatie binnen de rijschoolbranche omschrijft. “Aangesloten rijscholen moeten zich vervolgens ook echt aan die regels houden. Want wat we momenteel zien is dat de bestaande uitingen wel garantie bieden, maar echt geen 100 procent.”

Motie

Kuiken diende een motie in tot het stimuleren van de samenwerking tussen de brancheorganisaties, het instellen van een kwaliteitskeurmerk en het vormgeven van een meldpunt. “Dit omdat ik denk dat de branche sterker kan worden als er wordt samengewerkt. Van een dergelijke samenwerking is al jarenlang te weinig sprake. Niet iedere rijschool is aangesloten bij een brancheorganisatie. En áls rijschoolhouders zich aansluiten, leidt dat tot versnippering over drie partijen die het lang niet altijd met elkaar eens zijn of zich niet aan hun eigen kwaliteitsuitingen houden.”

Volgens het Kamerlid moeten de krachten van die verschillende partijen juist gebundeld worden om de kwaliteit en de transparantie binnen de branche te verbeteren. “Leerlingen moet kunnen rekenen op degelijke rijlessen en een juiste afhandeling van zaken. Ze moeten niet alleen op de hoogte worden gebracht van mooie aanbiedingen, maar ook van goede, inhoudelijke informatie. Daarnaast is het voor de overheid lastig om zaken te doen met versnipperde brancheorganisaties. Daar bleek de overgrote meerderheid van de Kamer het mee eens te zijn.”

Keurmerk

Kuiken zegt regelmatig klachten te horen over onder andere rijscholen die complete pakketten verkopen, maar na betaling vervolgens niets leveren. “En daar zijn ook rijscholen bij die lid zijn van brancheverenigingen”, aldus het Kamerlid. “Bij verschillende rijscholen in ons land is op dit moment sprake van te weinig kwaliteit. Een overkoepelend keurmerk moet dat tegengaan en daarbij meer transparantie bieden. Rijscholen moeten gewoonweg op hun kwaliteit kunnen worden afgerekend.”

Het zou betekenen dat er één overkoepelend keurmerk en een klachtenpunt wordt ingesteld. “Bijvoorbeeld als onderdeel van de vergelijkingswebsite voor rijscholen die er in opdracht van minister Schultz van Haegen aan zit te komen. De branche moet zelf primair verantwoordelijk blijven voor de naleving”, zo benadrukt ze. “Maar op het moment dat de branche zelf geen initiatief neemt om weer gezond te worden, dan vind ik dat je als overheid moet kijken wat je kunt doen om de boel een beetje op gang te helpen. Vandaar mijn motie.”

Maatregelen

Hoe het keurmerk en het klachtenpunt er concreet precies uit moeten gaan zien, laat Kuiken verder in het midden. “Daar moet minister Schultz van Haegen nu invulling aan gaan geven. Ze zal er nog wel even op moeten kauwen, maar ze moét actie gaan ondernemen. Want de motie is in stemming gebracht en met een ruime meerderheid aangenomen.”

Kuiken onderschrijft dat minister Schultz van Haegen tot nu toe altijd aarzelend is geweest als het om overheidsbemoeienis ten opzichte van de rijschoolbranche ging. “Maar we hebben haar nu bewogen om ons voorstel verder vorm te geven. Het gaat immers veelal om onze jongeren, om heel veel geld en natuurlijk de verkeersveiligheid. Af en toe moet je wat duwen en trekken om je doel te bereiken en dat hebben we bij dezen gedaan.”

Kamervragen

Kuiken kaartte in het verleden vaker de forse toename van het aantal rijscholen in Nederland aan bij de minister van Infrastructuur en Milieu. De kwaliteit van de rijschoolbranche zou volgens haar namelijk in het geding komen. “Klanten zijn de gedupeerden en kunnen door het steeds weer verdwijnen van rijscholen hun examen niet doen of moeten opnieuw beginnen met lessen”, zo stelde zij vorig jaar.

Toen al pleitte het PvdA-Kamerlid voor onder meer de uitbouw van de bestaande websites met klantenreviews en het opzetten van een klachtenmeldpunt. “Want mensen weten vaak niet waar ze met hun klachten heen moeten.” Ook vroeg ze de minister of er tijdens de opleiding tot rijinstructeur aandacht kon komen voor ondernemerschap.

Rijschool

De minister gaf als reactie op Kuikens vragen aan dat ze van mening was dat een diploma op het gebied van ondernemerschap geen noemenswaardig effect heeft op de overlevingskansen van een onderneming. Daarnaast achtte ze het instellen van een klachtenloket niet zinvol. “De overheid heeft al een klachtenpunt waar mensen terecht kunnen. Het is verder aan de branche zelf om voor een specifiek klachtenloket te zorgen.” Ze liet tijdens een commissievergadering in de Tweede Kamer dan ook weten dat de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitscontrole van rijscholen in ons land bij de drie brancheorganisaties Bovag, FAM en VRB ligt.

Volgens Bovag Rijscholen stelt Attje Kuiken dan ook volledig onterecht dat er al jarenlang een gebrek aan samenwerking is tussen brancheorganisaties. “Het tegenovergestelde is waar: VRB, FAM en Bovag zitten periodiek samen aan tafel met het CBR om gezamenlijk slagen te maken in de professionalisering van de rijschoolbranche. Het probleem is juist vooral dat een enorm groot aantal rijscholen nergens bij is aangesloten. Veel van hen maken er een potje van en nemen hun vak niet serieus. Daar kan niemand nu toezicht op houden”, aldus Tom Huyskens.

Lidmaatschapseisen

“Vandaar ook ons pleidooi richting de minister om hier werk van te maken en de rotte appels aan te pakken. Wij doen dat al met alles wat binnen ons vermogen ligt. Komend jaar komen daar strengere lidmaatschapseisen bij in de vorm van bijvoorbeeld de Verklaring Omtrent het Gedrag. En dan heb ik het nog niet eens gehad over ons garantiefonds, bemiddelingsbureau, de geschillencommissie en onze algemene voorwaarden die zijn opgesteld in overleg met de ANWB en de Consumentenbond. Wij zíjn zo’n keurmerk”, zo stelt de Bovag-woordvoerder. “We hopen dan ook dat aan onze aanpak een goed voorbeeld genomen wordt.”

Huyskens verwijst daarnaast naar de vergelijkingswebsite die in opdracht van minister Schultz van Haegen in de maak is. “Een dergelijk keurmerk komt er al in de vorm van die beoordelings- en informatiewebsite die TeamAlert aan het ontwikkelen is. Het maakt de motie van de PvdA mosterd na de maaltijd. Maar desondanks heeft er toch een kamermeerderheid mee ingestemd. Blijkbaar is de PvdA de brief van de minister daarover vergeten.”

Vergelijkingswebsite

Om het voor aspirant-automobilisten gemakkelijker en overzichtelijker te maken om een goede, betrouwbare rijschool te kiezen, gaf minister Schultz van Haegen vorig jaar aan verkeersveiligheidsorganisatie TeamAlert de opdracht om een onafhankelijke vergelijkingswebsite te ontwikkelen. Naast reviews en feitelijke informatie als slagingspercentages, zal de site ook meer algemene informatie geven over wat je als consument van een rijschool mag verwachten en waarom de goedkoopste optie niet per definitie de beste is. Ook moet het leerlingen de kans bieden om eigen ervaringen met een rijschool met anderen te delen. De website is nog in ontwikkeling.

Maar de actie van de minister is dus nog lang niet voldoende, zo vindt de Tweede Kamer. Kuiken: “Het is nu ook aan de minister om de verdere invulling van het keurmerk en klachtenloket te bepalen. Omdat het om een motie gaat, moét ze wel actie ondernemen.”

Roosmarijn Dierick

Lees hieronder de aangenomen motie:

MOTIE VAN HET LID KUIKEN 

Voorgesteld 19 februari 2014 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat er al jarenlang te weinig samenwerking is tussen de verschillende brancheorganisaties; 

constaterende dat er geen gedeeld keurmerk en klachtenmeldpunt voor de rijschoolhouder is; 

overwegende dat het voor de overheid lastig is om zaken te doen met verschillende brancheorganisaties; 

verzoekt de regering om, net als bij de binnenvaartsector, verdere samenwerking tussen de brancheorganisaties in de rijschoolbranche te bevorderen, met als doel om onder andere te komen tot een gezamenlijk keurmerk en klachtenmeldpunt, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Kuiken

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Roosmarijn Dierick

17 reacties op “Rijschoolbranche krijgt kwaliteitskeurmerk en klachtenloket”

Incredible|06.03.14|16:53

Kuiken,……………..klinkt niet echt slim.
Weer zo`n trieste politieke oplossing.
Slagingspercentage? van de rijschool of per examinator?
Het blijft een troebele branche.

rij bewijs|07.03.14|09:35

Het blijft lastig te meten denk ik, ja slagingspercentages. Maar dat zegt niks over rijscholen die gespecialiseerd zijn in leerlingen met autisme, adhd etc.

En wat is kwaliteit in de ogen van een leerling? Die vinden een slechte rijschool fantastisch omdat de instructeur humor heeft en relaxt en gezellig koffie en peukie etc. Maar ondertussen zakken ze 4x. Maar ze weten vaak niet beter omdat ze niet zomaar switchen van rijschool dus niet weten hoe andere rijscholen les geven.

Bert de Weerd|07.03.14|10:19

Ik vindt dat Attje Kuiken het netjes en duidelijk verwoord. Al is het maar een stapje en gaat het alleen nog maar over een keurmerk en een klachtenloket. Ik ben benieuwd hoe die samenwerking er uit gaat zien. Dit is beter dan dat het ministerie alleen maar luistert naar de Bovag.

Bert de Weerd|07.03.14|10:25

@rij bewijs, inderdaad lastig en ik onderschrijf je ‘verhaal’
Met een keurmerk kan ook gedacht worden aan eerlijk en transparant zijn bij bijv. het vermelden van de tarieven. Nu zijn er rijscholen die een lesprijs vermelden en die vergeten er bij te vermelden dat deze les 50 minuten of 45 minuten duurt. Er is ook een instructeursopleider die op zijn site vermeld dat VVN voor dit opleidingsinstituut heeft gekozen. Navraag bij VVN leert dat dit niet het geval is. en zo zijn er meer voorbeelden.

Snizoo|07.03.14|11:41

Het is zeker belangrijk dat er onderscheid wordt gemaakt tussen goede en slechte rijscholen. Wel vraag ik me af hoeveel extra kosten dat weer met zich meebrengt voor de rijscholen.

Bovag is misschien een betere partij om zoiets op te zetten, zij zijn immers al bezig met het aanscherpen van hun regels.

Reviews zijn daarop een belangrijke aanvulling. Op onze website zien we namelijk dat reviews over rijscholen objectiever zijn dan in andere branches en leerlingen hier hun keuze op baseren.

Bert de Weerd|07.03.14|22:20

Denk het niet Snizo. Juist door de Bovag zijn er veel problemen ontstaan in de rijschoolbranche. Ik heb voor verschillende rijscholen gewerkt die lid zijn van de Bovag en er is niets positiefs over te melden.

Wanneer de Bovag dit alleen zou gaan doen is het initiatief sowieso kansloos.

John van den Kieboom|08.03.14|20:45

Voordat het ene na het andere onzinnige plan bedacht wordt denk ik dat men eerst een specifiek doel moet stellen. Lukraak roepen dat de “kwaliteit” beter moet is natuurlijk veel te vaag. Want wat is “kwaliteit”? Als men dat heeft geformuleerd kan men pas verder. Een keurmerk kan al zie ik daar totaal geen heil in. In de supermarkt worden we doodgegooid met keurmerken. Er zijn er zo veel dat vrijwel niemand er nog naar kijkt. In onze regio rijdt een 5 sterren rijschool rond.

John van den Kieboom|08.03.14|20:51

In een review site geloof ik al helemaal niet. Dat Sinzoo dat, als belanghebbende, wel doet begrijp ik. Bij ons in de provincie komt 90 % van de leerlingen via mond op mond reclame. Dat zegt duizend maal meer dan een anonieme schrijver op een website waar er overigens al enkel tientallen van zijn. Het feit dat een Bovag, VRB of FAM dat keurmerk uit moet gaan geven is al helemaal van de zotte. Dan wordt een keurmerk dus een commercieel product. “Doet u mij 1 keurmerk a.u.b.” Belachelijk.

John van den Kieboom|08.03.14|20:57

Keurmerken moeten ONAFHANKELIJK worden afgegeven. Uit plannen van Mevrouw Kuiken blijkt weer eens dat men niet op de werkvloer gaat navragen of er ideeën zijn. Nee, men gaat weer naar organisaties die een commercieel belang hebben en dus zo adviseren dat ze er zelf beter van worden. Want als de “kwaliteit” omhoog moet gaat men dat niet bereiken met een website en een keurmerk. De bijscholing, praktijkbegeleiding en sanctie waren toch ook van die dingen die daaraan zouden bijdragen?

John van den Kieboom|08.03.14|21:02

We zijn inmiddels 6 jaar verder en wat is er beter geworden? Slagingspercentages ? Gemiddeld geen procentpunt gestegen. Het aantal verkeersslachtoffers in Nederland? Gestegen. Wat is de branche in 6 jaar hiermee dus opgeschoten? Helemaal niets! Ja, we zijn heel veel geld kwijt met z’n allen. En begrijp me goed. Ik betaal graag maar dan eis ik resultaat. En dat zie ik nergens. Vreemd dat de Minister, zelfs na de evaluatie, deze flauwekul handhaaft. Of niet?

Marianne Schiele|08.03.14|21:29

Prima. Een goed punt gescoord. En nu verder…. het Engelse CBR (DSA) maakt slagingspercentages van instructeurs bekend. Daar moeten we naar toe.

Kees Theunissen|08.03.14|21:58

Ik zet grote vraagtekens bij samenwerking van brancheorganisaties om zodoende de kwaliteit te verbeteren.
Wel zou ik een groot voorstander zijn op objectieve controle op reclame uitingen van rijscholen in in hoeverre ze het beloofde ook waar maken.
Tranparantie in lesgelden in euro’s per uur.
Rijbewijsgarantie?

Uiteindelijk denk ik dat de branche zich zelf selecteert, hiervoor is geen hulp van een brancheorganisatie nodig. Het is komen en gaan, althans zo ervaar ik het al 25 jaar.

rij bewijs|09.03.14|10:34

@ Kees Theunissen mee eens dat de branche zichzelf selecteert. Zolang je uit gaat van je eigen kracht heb je naar mijn mening geen keurmerk of stoer BOVAG logo op je auto nodig.
Alleen als je vanuit perspectief kijkt van de consument is het soms lastig en sneu als er weer gedupeerde van een vage rijschool vandaan komen.

John van den Kieboom|09.03.14|18:37

@ Marianne Schiele,

Artikel over DSA niet helemaal goed begrepen denk ik. Zij hebben anonieme cijfers gepubliceerd. Zoiets van “In Goes is een instructeur met 15 % en in Utrecht een instructeur met 75 %” Daar wordt niemand wijzer van. Daarnaast is zo’n systeem nooit waterdicht te krijgen. Rijscholen met meerdere instructeurs in dienst kunnen sjoemelen zoveel ze willen.

John van den Kieboom|09.03.14|18:41

@ rij bewijs,

Ik denk dat er veel overdreven wordt met “vage rijscholen” Natuurlijk zijn er oplichters die geld innen en niet op komen dagen. Maar laten we dat ook niet overdrijven. Ik geloof dat 99 % van de rijscholen gewoon betrouwbaar is. Daarnaast vind ik een leerling die een pakket vooruit betaald aan een rijschool die hij/zij niet kent, erg dom.

Roy Smitkoning|10.03.14|17:20

Ik lees hier reacties. Ik lees ook tussen de regels door. Niemand zal er in slagen om een onderbouwd keurmerk op te zetten van dusdanige aard dat je van echte kwaliteit kunt spreken zonder daarbij gedegen onderzoek te doen. Dat bestaat nergens ter wereld. Het is een illusie om te bedenken dat men een keurmerk kan opzetten op basis van eigen ideeën Deze ideeën zijn van subjectieve aard. Meer wil ik er voorlopig niets over kwijt. Later wordt duidelijk waarom ik er niets over kwijt wil.

Mario van der Meer|13.03.14|23:32

Klachtenloket?? Volgens mij bestaat er al zoiets als Consumentenbond.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.