vrachtwagen,rijles, transportopleiding, rijexamen

Nascholing code 95 uitgesteld voor enkele oude chauffeurs

De uitzondering dat chauffeurs geboren voor 1 juli 1955 geen code 95-bijscholing hoeven te volgen, is op 1 juni komen te vervallen. Chauffeurs op touringcars of OV-bussen geboren vóór die datum die minder dan 12 uur per week op de bus rijden, mogen in heel specifieke gevallen een jaar langer doen over het afronden van de nascholing die nodig is voor de aantekening code 95 vakbekwaamheid op hun rijbewijs.

Het gaat om chauffeurs die af en toe privé-personen of goederen vervoeren of een lege bus naar het bedrijf rijden. Wanneer personeel incidenteel wordt ingezet om een leeg voertuig vanaf een bepaalde locatie terug te brengen naar de vestiging van het bedrijf, is er volgens de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders geen sprake van ‘vervoer’ en is de richtlijn niet van toepassing. Voor alles wat als commercieel (personen-)vervoer kan worden aangemerkt, telt deze vrijstelling niet.

Nascholing

Dit betekent echter dat een aantal oudere (parttime-)bestuurders in het goederenvervoer of personenvervoer toch nog dit jaar nageschoold moet worden om de code 95 op het rijbewijs te verkrijgen. Transport en Logistiek Nederland (TLN) en belangenorganisatie EVO vonden dat de overheid in haar communicatie over de benodigde nascholing onduidelijk was over de voorwaarden. De suggestie werd volgens de organisaties gewekt dat iedere chauffeur die voor 1 juli 1955 is geboren en minder dan 12 uur per week reed, nog een jaar langer over de nascholing mocht doen.

In een brief biedt minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu haar excuses aan voor de onduidelijkheid. Overigens staat op deze pagina van het ministerie op het moment van schrijven nog gewoon te lezen dat chauffeurs die de 12-uurnorm niet halen, uitstel krijgen. Voor de duidelijkheid: alleen bij hoge uitzondering dus. Sommige flexwerkers die geboren zijn voor 1 juli 1955 hebben langs administratieve weg de code 95 al verkregen.

Vakbekwaamheid

Sinds 1 juli van dit jaar is de code 95 verplicht voor alle bus- en vrachtwagenchauffeurs. Voorheen kregen chauffeurs die voor 1 juli 1955 zijn geboren nog een vrijstelling. Dit bleek in strijd met de Europese richtlijn vakbekwaamheid en is daarom opgeheven. Oudere chauffeurs moeten nu net als iedereen elke vijf jaar bijscholing volgen om het bewijs van vakbekwaamheid te houden. Voor september 2015 moeten deze buschauffeurs klaar zijn met de nascholing om de code 95 tijdig, dat wil zeggen vanaf 10 september, op hun rijbewijs te krijgen.

Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs die aantoont dat een chauffeur vakbekwaam is. De code is verplicht voor beroepschauffeurs die voor hun werk gebruik maken van het rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E). Oudere chauffeurs konden voor 1 juli nog zonder nascholing de code 95 op hun rijbewijs laten bijschrijven als ze tijdig hun rijbewijs omwisselden, verlengden of konden bewijzen in het verleden een bijscholing te hebben gevolgd.

Auteur: Lars Verpalen

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Nascholing code 95 uitgesteld voor enkele oude chauffeurs | RijschoolPro
vrachtwagen,rijles, transportopleiding, rijexamen

Nascholing code 95 uitgesteld voor enkele oude chauffeurs

De uitzondering dat chauffeurs geboren voor 1 juli 1955 geen code 95-bijscholing hoeven te volgen, is op 1 juni komen te vervallen. Chauffeurs op touringcars of OV-bussen geboren vóór die datum die minder dan 12 uur per week op de bus rijden, mogen in heel specifieke gevallen een jaar langer doen over het afronden van de nascholing die nodig is voor de aantekening code 95 vakbekwaamheid op hun rijbewijs.

Het gaat om chauffeurs die af en toe privé-personen of goederen vervoeren of een lege bus naar het bedrijf rijden. Wanneer personeel incidenteel wordt ingezet om een leeg voertuig vanaf een bepaalde locatie terug te brengen naar de vestiging van het bedrijf, is er volgens de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders geen sprake van ‘vervoer’ en is de richtlijn niet van toepassing. Voor alles wat als commercieel (personen-)vervoer kan worden aangemerkt, telt deze vrijstelling niet.

Nascholing

Dit betekent echter dat een aantal oudere (parttime-)bestuurders in het goederenvervoer of personenvervoer toch nog dit jaar nageschoold moet worden om de code 95 op het rijbewijs te verkrijgen. Transport en Logistiek Nederland (TLN) en belangenorganisatie EVO vonden dat de overheid in haar communicatie over de benodigde nascholing onduidelijk was over de voorwaarden. De suggestie werd volgens de organisaties gewekt dat iedere chauffeur die voor 1 juli 1955 is geboren en minder dan 12 uur per week reed, nog een jaar langer over de nascholing mocht doen.

In een brief biedt minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu haar excuses aan voor de onduidelijkheid. Overigens staat op deze pagina van het ministerie op het moment van schrijven nog gewoon te lezen dat chauffeurs die de 12-uurnorm niet halen, uitstel krijgen. Voor de duidelijkheid: alleen bij hoge uitzondering dus. Sommige flexwerkers die geboren zijn voor 1 juli 1955 hebben langs administratieve weg de code 95 al verkregen.

Vakbekwaamheid

Sinds 1 juli van dit jaar is de code 95 verplicht voor alle bus- en vrachtwagenchauffeurs. Voorheen kregen chauffeurs die voor 1 juli 1955 zijn geboren nog een vrijstelling. Dit bleek in strijd met de Europese richtlijn vakbekwaamheid en is daarom opgeheven. Oudere chauffeurs moeten nu net als iedereen elke vijf jaar bijscholing volgen om het bewijs van vakbekwaamheid te houden. Voor september 2015 moeten deze buschauffeurs klaar zijn met de nascholing om de code 95 tijdig, dat wil zeggen vanaf 10 september, op hun rijbewijs te krijgen.

Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs die aantoont dat een chauffeur vakbekwaam is. De code is verplicht voor beroepschauffeurs die voor hun werk gebruik maken van het rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of D(E). Oudere chauffeurs konden voor 1 juli nog zonder nascholing de code 95 op hun rijbewijs laten bijschrijven als ze tijdig hun rijbewijs omwisselden, verlengden of konden bewijzen in het verleden een bijscholing te hebben gevolgd.

Auteur: Lars Verpalen

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.