Praktijkexamen CBR wordt vernieuwd

Het praktijkexamen is aan vervanging toe. Het CBR gaat het examen daarom vernieuwen, zoals het verbeteren van de routes en de beoordelingsmethode bij het examen. Dat staat beschreven in de plannen die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat donderdag heeft gepresenteerd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook moet er meer aandacht komen voor de hogere ordevaardigheden en ADAS.

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft donderdag twee rapporten gepresenteerd: het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021 en het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. Aanleiding is de toename van het aantal verkeersslachtoffers. Ook het aantal verkeersdoden neemt nog niet structureel af. Er zijn negen aandachtspunten opgesteld, waaronder veilige infrastructuur, technologische ontwikkelingen, afleiding in het verkeer en onervaren verkeersdeelnemers.

Het aanpassen van het praktijkexamen is onderdeel van het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid, dat maatregelen bevat die de komende twee jaar genomen worden door de overheid. “Het praktijkexamen is aan vervanging toe. CBR zal vernieuwingen aanbrengen, zoals betere routes, objectiveren van de scores bij het examen en dergelijke. Deze vernieuwing van het examen wordt bezien in afstemming met het ontwerp van een beginnersregeling.”

Het CBR kan nog niet aangeven wat er concreet gaat veranderen. “We zijn in gesprek met onze opdrachtgever over aanpassingen op kortere en langere termijn, maar het is te vroeg om daar nu voorbeelden van te noemen.”

Hogere ordevaardigheden

In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 wordt het belang onderstreept van hogere ordevaardigheden in het rijexamen, zoals verkeersinzicht, risicobewustzijn en zelfinschatting. “Onderzoek toont aan dat verhoogde gevaarherkenning leidt tot een reductie in ongevallen. Gevaarherkenning is goed te toetsen op het rijexamen, maar risicobewustzijn en het kunnen afstemmen van de eigen vaardigheden op de taken die men in het verkeer aangaat (kalibratie) niet. Met het opdoen van rijervaring en met het met het toenemen van de leeftijd (verlies van wilde haren) nemen de hogere ordevaardigheden toe. Dit proces kan versneld worden door training.”

Motorrijders die deelnamen aan een aparte cursus na behalen van het rijbewijs, werden als betere motorrijders te beoordeeld. “De Rijksoverheid zal bezien op welke manier hogere orde vaardigheden aangeleerd en/of getoetst kunnen worden. Hierin wordt onder meer gekeken naar de wijze van examinering en de eisen aan rijbewijzen per modaliteit. De ervaringen en resultaten uit andere landen (EU-lidstaten, maar met name de VS en Australië) worden hierin meegenomen.”

ADAS

Ook lijkt er in het praktijkexamen meer aandacht te komen voor rijtaakondersteunende systemen (ADAS). “De overheid neemt het voortouw om op EU-niveau afspraken te maken met de voertuigindustrie over de invoering van nieuwe systemen en de toename van de voertuigveiligheid. Het gaat hierbij name over het vergroten van het aandeel van slimme voertuigen op de weg met aantoonbaar veilige rijtaakondersteunende systemen.”

Wel moet er inzicht komen in welke systemen veilig gebruikt kunnen worden en welke niet en is het van belang dat deze systemen veilig gebruikt worden, ook door oudere verkeersdeelnemers. “Technologie heeft pas effect wanneer gebruikers deze ook daadwerkelijk aanschaffen, goed gebruiken en de systemen niet misbruiken. Daarom speelt ook voorlichting, opleiding en examinering van verkeersdeelnemers een belangrijke rol.”

Beginnersregeling

Bovendien kondigt het ministerie een nieuwe beginnersregeling aan: “De huidige beginnersregeling lijkt weinig tot geen effect te hebben op de verkeersonveiligheid van de beginnende bestuurder. Wel heeft de aanpak bij 2ToDrive voor 17-jarigen een positief effect. Voor motorrijders is door SWOV al aangetoond dat een vrijwillige cursus voor motorrijders na het behalen van het rijbewijs aantoonbaar beter en minder gevaarlijk rijgedrag veroorzaakt. Onderzocht zal worden hoe een betere regeling voor beginnende bestuurders vorm kan krijgen.”

Telefoongebruik rijinstructeurs

Ook staat in de plannen dat het telefoongebruik door instructeurs moet stoppen. Rijinstructeurs die hun telefoon gebruiken tijdens het lesgeven, geven een verkeerd voorbeeld aan de beginnende bestuurder. Het ministerie gaat hiervoor in overleg met de rijschoolbranche.

Lees ook:

Auteur: Nadine Kieboom

Nadine Kieboom is de vaste journalist van RijschoolPro.nl

9 reacties op “Praktijkexamen CBR wordt vernieuwd”

Jack van Beers|06.12.18|12:52

leuk al die plannen , maar veel verkeers deelnemers kennen de verkeersregels niet meer het wordt tijd voor opfris cursussen of als mensen hun rijbewijs willen verlengen een geldig theorie certificaat kunnen tonen. theorie is toch de basis voor goede verkeersdeelneming.wij iemand haalt zijn rijbewijs met 18 jaar en mag tot z,n 75 jaar blijven rijden zonder bijscholing terwijl er in die jaren veel regels en borden veranderen. dus werk zat voor de rijschool en het cbr.

Frank te Grotenhuis|06.12.18|15:34

waarom is men met deze materie bezig, terwijl de hoogste prioriteit zou moeten liggen bij het overgaan naar elektrische auto’s.

Hans van Hoorn|06.12.18|18:19

Dat eerst de ibki die toneelschool wordt veranderd wordt met het ouderwetse protocol en er echte rij instructeurs op de weg komen.

En die 1 dag cursussen theorie weg.

En alle andere beroepsgroepen worden die ook zo behandeld?

En waar komen de meeste ongelukken van? Alcohol en drugs maar al rijdt je iemand dood krijg je hier 240 uur werkstraf en boete, ook verlaat je plaats van het ongeval. Pak dat maar harder aan.

Gijandew Jhingoer|07.12.18|02:33

Waarom worden er nog geen maat regelingen genomen tegen de buitenlanders die niet goed kunnen rijden en wel hun buitenlandse rijbewijs kunnen inruilen voor het Nederlandse rijbewijs. Laat ze eerst een examen afnemen zonder dat ze de theorie hoeven te doen. Als ze de eerste keer niet slagen, dan moeten ze de 2e keer net als iedereen eerst theorie halen dan praktijkexamen afleggen.

Ewout Wijnveldt|07.12.18|10:21

Elke keer bij het verlengen van het rijbewijs verplicht bijwonen van een theoriecursus voor iedereen is veel zinvoller. Met de theoriekennis is het bedroevend gesteld. Maar ja dat kost stemmen bij de volgende verkiezingen.

Henk van Biene|07.12.18|11:38

Iedere rijbewijsbezitter om de 5 jaar verplicht een theoriecursus volgen ,

John Neggers|07.12.18|13:02

Ze moeten niet alleen de examens aanpakken bij het cbr.
De hele organisatie klopt niet.
Elke keer weer schandalen zoals keuringen die worden gedaan door mensen die geen arts zijn.
Ik ben zelf met mijn motorrijbewijs bezig.
En ik heb ondervonden dat het een zooitje is bij het cbr.
Slechte website met gebrekkige info.
Het boeken van examens die steeds fout gaan.
Hoge prijzen voor examens en keuringen.
Extreem lange wachttijden en als je opbelt krijg je geen of gebrekkige info.
Dus een zooitje

Olaf Boezelijn|08.12.18|16:57

Het is zo makkelijk om maatregelen te nemen als aanpassing van het examen, het veiliger maken van de weg, hogere boetes, maar dat verlaagt t aantal slachtoffers niet.
93% van alle ongevallen ligt aan de bestuurder zelf.
BIJSCHOLING DUS VOOR ALLE AUTOMOBILISTEN maar als je dat roept als minister ben je weg.

Verkeersveiligheid telt niet. Herkozen worden wel. Tot die tijd hebben dit soort maatregelen geen effect.

Henk van Hoorn|09.12.18|15:25

er is nog heel veel te verbeteren .. allereerst moet men de basis al gaan aanleggen op voortgezet onderwijs .. op scholen meer verkeer les geven. Regels gevaren e.d. nodig eens een rijschool uit op een school. Iedereen verplicht minimaal 50 uur praktijk les te laten volgen en die turbo theorie cursussen verbieden. Iedere beginnende bestuurder na een jaar terug laten komen. ieder gevorderde bestuurde op herhaling na 5 jaar. Hufter gedrag zwaarder straffen .. buitenlanders niet laten omruilen

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Praktijkexamen CBR wordt vernieuwd | RijschoolPro

Praktijkexamen CBR wordt vernieuwd

Het praktijkexamen is aan vervanging toe. Het CBR gaat het examen daarom vernieuwen, zoals het verbeteren van de routes en de beoordelingsmethode bij het examen. Dat staat beschreven in de plannen die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat donderdag heeft gepresenteerd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook moet er meer aandacht komen voor de hogere ordevaardigheden en ADAS.

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft donderdag twee rapporten gepresenteerd: het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021 en het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. Aanleiding is de toename van het aantal verkeersslachtoffers. Ook het aantal verkeersdoden neemt nog niet structureel af. Er zijn negen aandachtspunten opgesteld, waaronder veilige infrastructuur, technologische ontwikkelingen, afleiding in het verkeer en onervaren verkeersdeelnemers.

Het aanpassen van het praktijkexamen is onderdeel van het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid, dat maatregelen bevat die de komende twee jaar genomen worden door de overheid. “Het praktijkexamen is aan vervanging toe. CBR zal vernieuwingen aanbrengen, zoals betere routes, objectiveren van de scores bij het examen en dergelijke. Deze vernieuwing van het examen wordt bezien in afstemming met het ontwerp van een beginnersregeling.”

Het CBR kan nog niet aangeven wat er concreet gaat veranderen. “We zijn in gesprek met onze opdrachtgever over aanpassingen op kortere en langere termijn, maar het is te vroeg om daar nu voorbeelden van te noemen.”

Hogere ordevaardigheden

In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 wordt het belang onderstreept van hogere ordevaardigheden in het rijexamen, zoals verkeersinzicht, risicobewustzijn en zelfinschatting. “Onderzoek toont aan dat verhoogde gevaarherkenning leidt tot een reductie in ongevallen. Gevaarherkenning is goed te toetsen op het rijexamen, maar risicobewustzijn en het kunnen afstemmen van de eigen vaardigheden op de taken die men in het verkeer aangaat (kalibratie) niet. Met het opdoen van rijervaring en met het met het toenemen van de leeftijd (verlies van wilde haren) nemen de hogere ordevaardigheden toe. Dit proces kan versneld worden door training.”

Motorrijders die deelnamen aan een aparte cursus na behalen van het rijbewijs, werden als betere motorrijders te beoordeeld. “De Rijksoverheid zal bezien op welke manier hogere orde vaardigheden aangeleerd en/of getoetst kunnen worden. Hierin wordt onder meer gekeken naar de wijze van examinering en de eisen aan rijbewijzen per modaliteit. De ervaringen en resultaten uit andere landen (EU-lidstaten, maar met name de VS en Australië) worden hierin meegenomen.”

ADAS

Ook lijkt er in het praktijkexamen meer aandacht te komen voor rijtaakondersteunende systemen (ADAS). “De overheid neemt het voortouw om op EU-niveau afspraken te maken met de voertuigindustrie over de invoering van nieuwe systemen en de toename van de voertuigveiligheid. Het gaat hierbij name over het vergroten van het aandeel van slimme voertuigen op de weg met aantoonbaar veilige rijtaakondersteunende systemen.”

Wel moet er inzicht komen in welke systemen veilig gebruikt kunnen worden en welke niet en is het van belang dat deze systemen veilig gebruikt worden, ook door oudere verkeersdeelnemers. “Technologie heeft pas effect wanneer gebruikers deze ook daadwerkelijk aanschaffen, goed gebruiken en de systemen niet misbruiken. Daarom speelt ook voorlichting, opleiding en examinering van verkeersdeelnemers een belangrijke rol.”

Beginnersregeling

Bovendien kondigt het ministerie een nieuwe beginnersregeling aan: “De huidige beginnersregeling lijkt weinig tot geen effect te hebben op de verkeersonveiligheid van de beginnende bestuurder. Wel heeft de aanpak bij 2ToDrive voor 17-jarigen een positief effect. Voor motorrijders is door SWOV al aangetoond dat een vrijwillige cursus voor motorrijders na het behalen van het rijbewijs aantoonbaar beter en minder gevaarlijk rijgedrag veroorzaakt. Onderzocht zal worden hoe een betere regeling voor beginnende bestuurders vorm kan krijgen.”

Telefoongebruik rijinstructeurs

Ook staat in de plannen dat het telefoongebruik door instructeurs moet stoppen. Rijinstructeurs die hun telefoon gebruiken tijdens het lesgeven, geven een verkeerd voorbeeld aan de beginnende bestuurder. Het ministerie gaat hiervoor in overleg met de rijschoolbranche.

Lees ook:

Auteur: Nadine Kieboom

Nadine Kieboom is de vaste journalist van RijschoolPro.nl

9 reacties op “Praktijkexamen CBR wordt vernieuwd”

Jack van Beers|06.12.18|12:52

leuk al die plannen , maar veel verkeers deelnemers kennen de verkeersregels niet meer het wordt tijd voor opfris cursussen of als mensen hun rijbewijs willen verlengen een geldig theorie certificaat kunnen tonen. theorie is toch de basis voor goede verkeersdeelneming.wij iemand haalt zijn rijbewijs met 18 jaar en mag tot z,n 75 jaar blijven rijden zonder bijscholing terwijl er in die jaren veel regels en borden veranderen. dus werk zat voor de rijschool en het cbr.

Frank te Grotenhuis|06.12.18|15:34

waarom is men met deze materie bezig, terwijl de hoogste prioriteit zou moeten liggen bij het overgaan naar elektrische auto’s.

Hans van Hoorn|06.12.18|18:19

Dat eerst de ibki die toneelschool wordt veranderd wordt met het ouderwetse protocol en er echte rij instructeurs op de weg komen.

En die 1 dag cursussen theorie weg.

En alle andere beroepsgroepen worden die ook zo behandeld?

En waar komen de meeste ongelukken van? Alcohol en drugs maar al rijdt je iemand dood krijg je hier 240 uur werkstraf en boete, ook verlaat je plaats van het ongeval. Pak dat maar harder aan.

Gijandew Jhingoer|07.12.18|02:33

Waarom worden er nog geen maat regelingen genomen tegen de buitenlanders die niet goed kunnen rijden en wel hun buitenlandse rijbewijs kunnen inruilen voor het Nederlandse rijbewijs. Laat ze eerst een examen afnemen zonder dat ze de theorie hoeven te doen. Als ze de eerste keer niet slagen, dan moeten ze de 2e keer net als iedereen eerst theorie halen dan praktijkexamen afleggen.

Ewout Wijnveldt|07.12.18|10:21

Elke keer bij het verlengen van het rijbewijs verplicht bijwonen van een theoriecursus voor iedereen is veel zinvoller. Met de theoriekennis is het bedroevend gesteld. Maar ja dat kost stemmen bij de volgende verkiezingen.

Henk van Biene|07.12.18|11:38

Iedere rijbewijsbezitter om de 5 jaar verplicht een theoriecursus volgen ,

John Neggers|07.12.18|13:02

Ze moeten niet alleen de examens aanpakken bij het cbr.
De hele organisatie klopt niet.
Elke keer weer schandalen zoals keuringen die worden gedaan door mensen die geen arts zijn.
Ik ben zelf met mijn motorrijbewijs bezig.
En ik heb ondervonden dat het een zooitje is bij het cbr.
Slechte website met gebrekkige info.
Het boeken van examens die steeds fout gaan.
Hoge prijzen voor examens en keuringen.
Extreem lange wachttijden en als je opbelt krijg je geen of gebrekkige info.
Dus een zooitje

Olaf Boezelijn|08.12.18|16:57

Het is zo makkelijk om maatregelen te nemen als aanpassing van het examen, het veiliger maken van de weg, hogere boetes, maar dat verlaagt t aantal slachtoffers niet.
93% van alle ongevallen ligt aan de bestuurder zelf.
BIJSCHOLING DUS VOOR ALLE AUTOMOBILISTEN maar als je dat roept als minister ben je weg.

Verkeersveiligheid telt niet. Herkozen worden wel. Tot die tijd hebben dit soort maatregelen geen effect.

Henk van Hoorn|09.12.18|15:25

er is nog heel veel te verbeteren .. allereerst moet men de basis al gaan aanleggen op voortgezet onderwijs .. op scholen meer verkeer les geven. Regels gevaren e.d. nodig eens een rijschool uit op een school. Iedereen verplicht minimaal 50 uur praktijk les te laten volgen en die turbo theorie cursussen verbieden. Iedere beginnende bestuurder na een jaar terug laten komen. ieder gevorderde bestuurde op herhaling na 5 jaar. Hufter gedrag zwaarder straffen .. buitenlanders niet laten omruilen

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.