WRM-pas

Internetconsultatie nieuwe WRM van start 

WRM-pas, bevoegdheid

De Wijziging Besluit Rijonderricht Motorrijtuigen staat op papier. RijschoolPro zet hieronder de belangrijkste wijzigingen op een rijtje. Sinds maandag is de internetconsultatie geopend voor iedereen die opmerkingen of aanvullingen heeft op het Besluit rijonderricht motorrijtuigen. De consultatie staat open tot 26 augustus, daarna wordt alle input meegenomen in de besluitvorming. De wet zou op 1 januari 2020 moeten ingaan. 

Het opleidingsniveau dat nodig is om rijinstructeur te worden is verhoogd naar vmbo-tl of vmbo-gl. De belangrijkste reden hiervoor is dat de eisen aan het beroep van rijinstructeur steeds hoger worden. Waar je vroeger vooral instructeur was, die gerichte opdrachten en sturend commentaar gaf, ben je nu in een ideale situatie vooral een coach die het leerproces van de leerling begeleidt. Ook ontwikkelingen in het verkeer, verkeerswetgeving en autotechniek stellen hogere eisen. Voorheen lag het vereiste opleidingsniveau op vmbo basis en kader. Wie niet aan het opleidingsniveau voldoet kan nog een geschiktheidstest bij het IBKI afleggen en zo alsnog rijinstructeur worden. 

Het gewijzigde niveau van vooropleiding voor kandidaat-rijinstructeurs geldt niet voor diegenen die nu rijinstructeur zijn of wie al gestart is met het traject om instructeur te worden. 

Praktijkbegeleiding 

Het aantal verplicht te volgen praktijkbijscholingen wordt verlaagd van twee naar één. Wie niet slaagt voor de praktijkbegeleiding heeft twee herkansingen. Mocht het na in totaal drie pogingen nog niet gelukt zijn, dan wordt de bevoegdheid met zes maanden verlengd. Voorwaarde daarvoor is dat binnen die zes maanden zes dagdelen aan bijlessen worden gevolgd en opnieuw een praktijkbegeleiding wordt gedaan. Dit traject heet het ‘educatief traject’. 

Met de verlengingsmogelijkheid behoudt een instructeur zijn lesbevoegdheid, maar wie niet opgaat voor herkansing of onvoldoende praktische bijlessen volgt, verliest de bevoegdheid alsnog. De zes dagdelen bijscholing zijn zowel theoretisch als praktisch van aard, de nadruk ligt op de praktijk. Na afloop van het educatieve traject is er geen herkansing mogelijk. Wie zakt moet het gehele traject opnieuw doorlopen. 

Er geldt trouwens geen overgangsfase. Mocht de wijziging nu daadwerkelijk per 1 januari 2020 ingaan en je hebt op dat moment één praktijkbegeleiding succesvol afgelegd, dan blijft dat staan. Dat geldt ook voor alle theoretische bijscholingsdagdelen die bij het IBKI als zodanig zijn geregistreerd. 

Bij de praktijkbegeleiding is het meenemen van een echte leerling voortaan verplicht. Met behulp van de leerling-vorderingenkaart wordt door de examinator van het IBKI voor aanvang van de rit, bepaald welk onderdeel geïnstrueerd moet worden.  

Herintrederstraject

Ten aanzien van het herintrederstraject wordt ook het een en ander gewijzigd, dit traject moet vooral praktijkgerichter worden. Het traject is er voor wie na een paar jaar terugkeert in de branche of voor wie niet voldaan heeft aan de theoretische bijscholingsverplichting of de praktijkbegeleiding. Dit maakt dat het ontwijken van het educatieve traject via het herintrederstraject niet voor de hand ligt. Om het herintrederstraject praktijkgerichter te maken en om het tegelijkertijd onaantrekkelijk te maken om de bijscholing te ontwijken, is de inhoud van het herintrederstraject aangevuld met een stage. De wijzigingen die worden doorgevoerd in het herintrederstraject gelden in beginsel niet voor degenen die al aan het traject zijn begonnen.  

Verklaring Omtrent Gedrag

Kandidaat-instructeurs moeten een Verklaring Omtrent Gedrag afgeven. Op het moment dat iemand rijinstructeur wil worden of de lesbevoegdheid wil verlengen, moet hij of zij een VOG kunnen overleggen. Hiermee moeten misstanden als fraude, mishandeling en oplichting worden aangepakt. 

De internetconsultatie loopt nog tot 26 augustus. De conceptregeling is hier in te kijken, hier kan je ook een reactie insturen. De brancheverenigingen roepen op om reacties en vragen niet direct in te sturen, maar juist bij hun neer te leggen. Op die manier kunnen alle reacties gebundeld worden aangeboden. 

Lees ook: 

Auteur: Rieneke Kok

Rieneke Kok is journalist voor RijschoolPro

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.