Lesvoertuig

Nieuwe WRM gaat 1 april in, ‘echte rijbewijsleerling’ bij praktijkbegeleiding wordt verplicht

Blom, vrachtauto, lesauto, L

De ‘nieuwe WRM’ gaat 1 april in. Vanaf dan moet de praktijkbegeleiding met een echte rijbewijsleerling worden gedaan. Ook hoeft er nog maar één praktijkbegeleiding worden afgelegd en bij onvoldoende resultaat is er een herkansingstraject in plaats van een sanctie. Eerder werd 1 januari aangehouden als datum voor de inwerkingtreding. Die datum wordt niet gehaald omdat het voor het IBKI niet haalbaar is de processen en procedures op tijd aan te passen.

De gewijzigde Wet Rijonderricht Motorrijtuigen 1993 (WRM), inclusief het gewijzigde Besluit Rijonderricht Motorrijtuigen 2009 (BRM) en de gewijzigde Regeling Rijonderricht Motorrijtuigen 2009 (RRM) treden op 1 april 2020 in werking. Dat schrijft minister Van Nieuwenhuizen deze week in een brief aan de Tweede Kamer.

De nieuwe regels vloeien voort uit de wijzigingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen 1993, die op 19 december 2018 door de Tweede Kamer is aangenomen. In de brief meldt de minister verder wat zij doet met alle moties, die tijdens de behandeling van de gewijzigde WRM in november 2018 de steun hebben gekregen van een meerderheid van de Kamerleden. Ook schrijft zij achter het initiatief van de branche te staan om gezamenlijk tot een nieuw startdocument te komen.

Langdurende besluitvorming

Aanvankelijk was het streven om de wijzigingen per 1 januari 2020 in te voeren, maar die datum bleek te ambitieus. De besluitvorming over de nieuwe BRM en RRM kostte meer tijd dan voorzien. Daardoor was het voor IBKI niet haalbaar was om haar processen en procedures tijdig aan te passen.

De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

 • De sanctie (ofwel: het verlies van de WRM-bevoegdheid) wordt vervangen door een ‘educatief traject’;
  Het resultaat van de eerste praktijkbegeleiding gaat meetellen. Bij de beoordeling ‘voldoende’ is een tweede praktijkbegeleiding niet nodig;
 • Een VOG wordt verplicht;
 • De praktijkbegeleiding moet met een echte leerling worden uitgevoerd;
 • Het lesonderwerp tijdens de stagebeoordeling en de praktijkbegeleiding wordt afhankelijk van het feitelijke ‘begingedrag’ van de echte leerling en zal mede door de examinator worden bepaald;
 • Stagementoren moeten vijf jaar ervaring hebben als rijinstructeur en moeten verplicht een theoretische bijscholing voor stagementoren volgen.

Uit de brief

Het afleggen van de praktijkbegeleiding met een ‘echte leerling’ geeft volgens minister Van Nieuwenhuizen een realistischer beeld van de kwaliteiten van een rijinstructeur. Dat moet de kwaliteit van de gehele sector doen verbeteren.

Voorlopig is het geen vereiste om minimaal vijf jaar rijervaring te hebben voordat je instructeur kunt worden. Deze maatregel wordt overigens nog wel geëvalueerd en wellicht over vijf jaar alsnog ingevoerd.
Er komt een pasfoto op de WRM-pas, zodat de instructeur aan de hand daarvan geïdentificeerd kan worden. De foto moet het voor de leerling makkelijker maken om te checken of hij wel bij een instructeur instapt.

Voorlopig komt er geen rijscholenregister. Wel wordt momenteel onderzocht of zo’n register zou bijdragen aan het waarborgen van kwaliteit in de branche. Hierbij wordt onder meer gekeken hoe andere EU-landen dit hebben geregeld. De uitkomst van de onderzoek moet er in ‘het voorjaar van 2020’ liggen.

Uitstel

Van Nieuwenhuizen schrijft in haar brief dat de wet, het besluit en de regeling op 1 april in werking moeten treden. Eerder zou dit op 1 januari ingaan. De datum is opgeschoven om het IBKI de tijd te geven de automatisering van de planning- en registratiesystemen op orde te krijgen.

Het uitstel van de inwerkingtreding heeft dus niet te maken met het rapport van de Adviescollege toetsing regeldruk. Het ATR sprak haar zorgen uit over de nieuwe wetgeving met betrekking tot de ‘echte’ leerling en het stagetraject. Het advies van de ATR is vrijblijvend, de minister lijkt ervoor gekozen te hebben het rapport naast zich neer te leggen.

Lees ook: 

Auteur: Rieneke Kok

Rieneke Kok is journalist voor RijschoolPro

8 reacties op “Nieuwe WRM gaat 1 april in, ‘echte rijbewijsleerling’ bij praktijkbegeleiding wordt verplicht”

Kees Nas|11.12.19|13:59

Met andere woorden. Je vraagt een examen aan en moet tegen de tijd dat ik examen mag doen die leerling precies zover hebben dat ie jou lesonderdeel “mag” gaan doen. Mag je in plaats van (nu) 1 les volgens IBKI voorbereiden. Mag je er veel meer nog helemaal uitwerken. Joeppie. Nee daar zitten we echt op te wachten?

Frans Stolte|11.12.19|20:05

“Het was voor IBKI niet haalbaar om haar processen en procedures tijdig aan te passen” ??
Hoe lang is het geleden dat 01-01-2020 is afgegeven als streefdatum ?? En nu is het IBKI er nog niet klaar voor !! Misschien hadden ze iets eerder moeten beginnen, iets beter moeten plannen en iets harder moeten werken ?! Ik baal als een stekker, had mijn B1 mooi gepland op 13-01, in de wetenschap dat ik er met 1 keer vanaf zou zijn, moet ik alsnog 2x door die “malle molen”.

Marc Arts|12.12.19|12:17

Wat als je al een praktijkbegeleiding hebt gedaan? Mijn WRM-pas verloopt pas in 2022. Moet ik dan nog wel of geen tweede doen?

Dick Paantjens|12.12.19|13:22

Heb in 2018 1 maal examen gedaan plus 6 dagdelen.Mijn WRM pas is 1 juni 2019 verlopen.Moet ik alsnog het tweede examen doen.?

Leonard Vlasveld|12.12.19|16:32

Marc Arts ik hoop het niet. Hier ook zo.

Robert Wagenaar|13.02.20|12:45

Ik geef nooit rijles, maar alleen code 95 en voortgezette rijtrainingen cat CDE. De wet verplicht mij een WRM certificaat voor de categorieën waarvoor ik les mag geven. Hoe kom ik aan een echte leerling? Aan een lesbus? En als ik al een leerling kan vinden, moet deze ook nog bijna examenklaar zijn. Moet zo’n leerling de hele dag vrij nemen, om mij te helpen mijn praktijk begeleiding examen te laten doen? Owja op locatie mag ook.. het IBKI daar helemaal geen capaciteit voor.

Robert Wagenaar|13.02.20|12:50

Ik geef nooit rijlessen, maar Code 95 trainingen en voortgezette tij opleidingen voor de cat CDE. Hoe kom ik aan een echte leerling? En als ik er al 1 vind, moet deze ook nog bijna examenklaar zijn, en de hele dag vrij nemen om mij mijn examen te laten doen. Die zijn echt makkelijk te zoeken. NOT!! Instructeurs zoals wij worden met idioot hoge kosten opgezadeld. Alleen maar omdat er een lobby van B rijscholen dit erdoor gedrukt heeft.

Menzo Korver|25.03.20|10:09

Heel Robert, Ik heb hetzelfde probleem. Eerst maar eens kijken hoeveel vet er op de botten overblijft na deze crisis. Anders is het helaas bye bye WRM.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Nieuwe WRM gaat 1 april in, ‘echte rijbewijsleerling’ bij praktijkbegeleiding wordt verplicht | RijschoolPro
Lesvoertuig

Nieuwe WRM gaat 1 april in, ‘echte rijbewijsleerling’ bij praktijkbegeleiding wordt verplicht

Blom, vrachtauto, lesauto, L

De ‘nieuwe WRM’ gaat 1 april in. Vanaf dan moet de praktijkbegeleiding met een echte rijbewijsleerling worden gedaan. Ook hoeft er nog maar één praktijkbegeleiding worden afgelegd en bij onvoldoende resultaat is er een herkansingstraject in plaats van een sanctie. Eerder werd 1 januari aangehouden als datum voor de inwerkingtreding. Die datum wordt niet gehaald omdat het voor het IBKI niet haalbaar is de processen en procedures op tijd aan te passen.

De gewijzigde Wet Rijonderricht Motorrijtuigen 1993 (WRM), inclusief het gewijzigde Besluit Rijonderricht Motorrijtuigen 2009 (BRM) en de gewijzigde Regeling Rijonderricht Motorrijtuigen 2009 (RRM) treden op 1 april 2020 in werking. Dat schrijft minister Van Nieuwenhuizen deze week in een brief aan de Tweede Kamer.

De nieuwe regels vloeien voort uit de wijzigingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen 1993, die op 19 december 2018 door de Tweede Kamer is aangenomen. In de brief meldt de minister verder wat zij doet met alle moties, die tijdens de behandeling van de gewijzigde WRM in november 2018 de steun hebben gekregen van een meerderheid van de Kamerleden. Ook schrijft zij achter het initiatief van de branche te staan om gezamenlijk tot een nieuw startdocument te komen.

Langdurende besluitvorming

Aanvankelijk was het streven om de wijzigingen per 1 januari 2020 in te voeren, maar die datum bleek te ambitieus. De besluitvorming over de nieuwe BRM en RRM kostte meer tijd dan voorzien. Daardoor was het voor IBKI niet haalbaar was om haar processen en procedures tijdig aan te passen.

De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

 • De sanctie (ofwel: het verlies van de WRM-bevoegdheid) wordt vervangen door een ‘educatief traject’;
  Het resultaat van de eerste praktijkbegeleiding gaat meetellen. Bij de beoordeling ‘voldoende’ is een tweede praktijkbegeleiding niet nodig;
 • Een VOG wordt verplicht;
 • De praktijkbegeleiding moet met een echte leerling worden uitgevoerd;
 • Het lesonderwerp tijdens de stagebeoordeling en de praktijkbegeleiding wordt afhankelijk van het feitelijke ‘begingedrag’ van de echte leerling en zal mede door de examinator worden bepaald;
 • Stagementoren moeten vijf jaar ervaring hebben als rijinstructeur en moeten verplicht een theoretische bijscholing voor stagementoren volgen.

Uit de brief

Het afleggen van de praktijkbegeleiding met een ‘echte leerling’ geeft volgens minister Van Nieuwenhuizen een realistischer beeld van de kwaliteiten van een rijinstructeur. Dat moet de kwaliteit van de gehele sector doen verbeteren.

Voorlopig is het geen vereiste om minimaal vijf jaar rijervaring te hebben voordat je instructeur kunt worden. Deze maatregel wordt overigens nog wel geëvalueerd en wellicht over vijf jaar alsnog ingevoerd.
Er komt een pasfoto op de WRM-pas, zodat de instructeur aan de hand daarvan geïdentificeerd kan worden. De foto moet het voor de leerling makkelijker maken om te checken of hij wel bij een instructeur instapt.

Voorlopig komt er geen rijscholenregister. Wel wordt momenteel onderzocht of zo’n register zou bijdragen aan het waarborgen van kwaliteit in de branche. Hierbij wordt onder meer gekeken hoe andere EU-landen dit hebben geregeld. De uitkomst van de onderzoek moet er in ‘het voorjaar van 2020’ liggen.

Uitstel

Van Nieuwenhuizen schrijft in haar brief dat de wet, het besluit en de regeling op 1 april in werking moeten treden. Eerder zou dit op 1 januari ingaan. De datum is opgeschoven om het IBKI de tijd te geven de automatisering van de planning- en registratiesystemen op orde te krijgen.

Het uitstel van de inwerkingtreding heeft dus niet te maken met het rapport van de Adviescollege toetsing regeldruk. Het ATR sprak haar zorgen uit over de nieuwe wetgeving met betrekking tot de ‘echte’ leerling en het stagetraject. Het advies van de ATR is vrijblijvend, de minister lijkt ervoor gekozen te hebben het rapport naast zich neer te leggen.

Lees ook: 

Auteur: Rieneke Kok

Rieneke Kok is journalist voor RijschoolPro

8 reacties op “Nieuwe WRM gaat 1 april in, ‘echte rijbewijsleerling’ bij praktijkbegeleiding wordt verplicht”

Kees Nas|11.12.19|13:59

Met andere woorden. Je vraagt een examen aan en moet tegen de tijd dat ik examen mag doen die leerling precies zover hebben dat ie jou lesonderdeel “mag” gaan doen. Mag je in plaats van (nu) 1 les volgens IBKI voorbereiden. Mag je er veel meer nog helemaal uitwerken. Joeppie. Nee daar zitten we echt op te wachten?

Frans Stolte|11.12.19|20:05

“Het was voor IBKI niet haalbaar om haar processen en procedures tijdig aan te passen” ??
Hoe lang is het geleden dat 01-01-2020 is afgegeven als streefdatum ?? En nu is het IBKI er nog niet klaar voor !! Misschien hadden ze iets eerder moeten beginnen, iets beter moeten plannen en iets harder moeten werken ?! Ik baal als een stekker, had mijn B1 mooi gepland op 13-01, in de wetenschap dat ik er met 1 keer vanaf zou zijn, moet ik alsnog 2x door die “malle molen”.

Marc Arts|12.12.19|12:17

Wat als je al een praktijkbegeleiding hebt gedaan? Mijn WRM-pas verloopt pas in 2022. Moet ik dan nog wel of geen tweede doen?

Dick Paantjens|12.12.19|13:22

Heb in 2018 1 maal examen gedaan plus 6 dagdelen.Mijn WRM pas is 1 juni 2019 verlopen.Moet ik alsnog het tweede examen doen.?

Leonard Vlasveld|12.12.19|16:32

Marc Arts ik hoop het niet. Hier ook zo.

Robert Wagenaar|13.02.20|12:45

Ik geef nooit rijles, maar alleen code 95 en voortgezette rijtrainingen cat CDE. De wet verplicht mij een WRM certificaat voor de categorieën waarvoor ik les mag geven. Hoe kom ik aan een echte leerling? Aan een lesbus? En als ik al een leerling kan vinden, moet deze ook nog bijna examenklaar zijn. Moet zo’n leerling de hele dag vrij nemen, om mij te helpen mijn praktijk begeleiding examen te laten doen? Owja op locatie mag ook.. het IBKI daar helemaal geen capaciteit voor.

Robert Wagenaar|13.02.20|12:50

Ik geef nooit rijlessen, maar Code 95 trainingen en voortgezette tij opleidingen voor de cat CDE. Hoe kom ik aan een echte leerling? En als ik er al 1 vind, moet deze ook nog bijna examenklaar zijn, en de hele dag vrij nemen om mij mijn examen te laten doen. Die zijn echt makkelijk te zoeken. NOT!! Instructeurs zoals wij worden met idioot hoge kosten opgezadeld. Alleen maar omdat er een lobby van B rijscholen dit erdoor gedrukt heeft.

Menzo Korver|25.03.20|10:09

Heel Robert, Ik heb hetzelfde probleem. Eerst maar eens kijken hoeveel vet er op de botten overblijft na deze crisis. Anders is het helaas bye bye WRM.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.