‘Verplicht keurmerk zorgt voor kwaliteitsverbetering rijschoolsector’

Komt er een verplicht rijschoolkeurmerk? Er moet iets gebeuren om de kwaliteit van de rijschoolsector te vergroten en een register met controlesysteem heeft een aantoonbaar positieve invloed op de kwaliteit én op de verkeersveiligheid. Dat schrijft Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur in een reactie op de plannen van de Alliantie Samen Sterk.

Het ministerie gaat aan de slag om een kwaliteitsimpuls voor de rijschoolbranche te realiseren. Zo moet stagefraude worden aangepakt en er wordt onderzocht of een modulaire rijopleiding bijdraagt aan betere en veiligere bestuurders. Ook wordt er gekeken naar de invoering van een verplicht of vrijwillig rijscholenkeurmerk, danwel naar het optimaliseren van het huidige stelsel (bijvoorbeeld door het aanscherpen van de inschrijvingsvoorwaarden bij het CBR). Het valt allemaal te lezen in een nota Van Nieuwenhuizen die deze week verscheen. Of een verplicht keurmerk er komt is nog maar de vraag. Een speciale commissie gaat nu onderzoeken welke verandering daadwerkelijk worden doorgevoerd.

Startdocument

De Alliantie Samen Sterk vindt dat de kwaliteit in de rijschoolsector stukken beter kan. Om dat te realiseren hebben zij een ‘startdocument’ opgesteld waarin alle gewenste verbeterpunten voor de branche worden opgesomd.

Kort samengevat zijn er drie kernpunten: de kwaliteit van de rijinstructeur, de kwaliteit van de rijopleiding en de wijze van examinering en de kwaliteit en betrouwbaarheid van de branche als geheel.

In de Alliantie zijn verschillende partijen vertegenwoordigd, waaronder de brancheverenigingen, opleiders en uitgevers. Eind juni werd dit startdocument overhandigt aan minister Cora van Nieuwenhuizen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Tijdens het zomerreces heeft zij de papieren bestudeerd, deze week volgde haar reactie in een uitgebreide nota.

Zelf aan de slag

Van Nieuwenhuizen zegt het toe te juichen dat verschillende partijen in de sector de handen ineen hebben geslagen. De branche laat zien ‘zelf aan de slag te willen gaan met verbeteringen’. Ze wil er ook zeker mee aan de slag aan. Niet alleen omdat de Alliantie zich meldt, maar ook omdat de kwaliteit van de rijschoolsector een regelmatig terugkerend onderwerp is op de agenda van de Kamer, meestal gekoppeld aan de gevolgen voor de verkeersveiligheid. Van Nieuwenhuizen haalt het gemiddelde slagingspercentage van 49 procent voor het eerste praktijkexamen aan als signaal dat de opleidingskwaliteit niet altijd toereikend is.

In de Kamerbrief noteert de minister dat een aantal van de plannen van Samen Sterk aanpassingen in wet- en regelgeving vragen. Dat is een traject van de lange adem. Maar, “waar nu al verbeteringen kunnen worden gerealiseerd zonder aanpassingen, ondersteun ik dit.”

Kwaliteit rijinstructeur

Aan de hand van de drie kernpunten van Samen Sterk, volgen hier de actiepunten vanuit de nota.

Om de kwaliteit van de rijinstructeur te verbeteren wordt in samenwerking met het IBKI gekeken naar maatregelen om fraude rondom de stage aan te pakken. Ook wordt met het CBR samen bekeken of er mogelijkheden zijn om de inschrijvingsvoorwaarden van rijscholen aan te passen.

Kwaliteit rijopleiding

Om de kwaliteit van de rijopleiding op te krikken ziet Samen Sterk toekomst in een ontwikkelingsgerichte opleiding met modules in plaats van een examengestuurde opleiding. Of dat zoden aan de dijk zet, wordt momenteel al onderzocht in het kader van het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid.

In de zogeheten proeftuinen voor de beginnende bestuurder wordt het examengestuurde model dat modulair opleiden ondersteunt als uitgangspunt gehanteerd. Minister van Nieuwenhuizen wil afspreken de Alliantie te betrekken bij deze proeftuinen.

Kwaliteit branche als geheel

Om tot slot de kwaliteit van de branche als geheel op te tillen, stelt Samen Sterk een koepelorganisatie, keurmerk en een garantiefonds voor. Toeval of niet: daar werd naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer al onderzoek naar gedaan. Het rapport, opgesteld door adviesbureau Royal Haskoning, behandelt uitgebreid hoe een kwaliteitsimpuls in de rijschoolsector eruit moet zien. Kort samengevat is de uitkomst dat een register en een daaraan gekoppeld kwaliteitscontrolesysteem aantoonbaar een positieve invloed heeft op de kwaliteit van de rijopleiding, wat zich weer vertaalt in een betere houding, beter gedrag en minder ongevallen bij jonge, beginnende bestuurders.

De onderzoekers onderscheiden drie scenario’s voor de toekomst van de branche: de invoering van een rijscholenregister op basis van een verplichting; de invoering van een rijscholenregister op basis van vrijwilligheid (‘certificering’); of optimalisering van het huidige stelsel (bijvoorbeeld aanscherpen inschrijvingsvoorwaarden CBR). Van alle scenario’s worden ook de voor- en nadelen besproken. RijschoolPro zal hier later in een artikel uitgebreid op terugkomen.

Hoe verder?

En hoe nu verder? Van Nieuwenhuizen gaat een commissie samenstellen, daarin worden onder meer Samen Sterk, het CBR en het IBKI in meegenomen. De commissie krijgt als taak een analyse te maken van de varianten en te onderzoeken wat het meest kansrijk is voor die stevige kwaliteitsimpuls van de Nederlandse rijschoolsector. Eind september is de vervolgafspraak tussen het ministerie en de Alliantie Samen Sterk. Dan wordt het rapport van de alliantie besproken en het onderzoek naar een kwaliteitskeurmerk en een rijschoolregister. Concrete resultaten zullen dus nog wel even op zich laten wachten.

Lees ook: 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de rijschoolbranche.

Voor slechts € 6,50 per maand heeft u toegang tot alle artikelen.

start abonnement

 
 

Auteur: Rieneke Kok

Rieneke Kok is journalist voor RijschoolPro

24 reacties op “‘Verplicht keurmerk zorgt voor kwaliteitsverbetering rijschoolsector’”

raimond Eichelsheim|09.09.20|08:52

Volgens mij worden we al allemaal gecertificeerd door het ibki!! Maaar daar wordt je beoordeeld op een toneelstuk, dus je ziet wel dat dat niet werkt.
Misschien moeten ze de regels bij het cbr gaan aanpassen en rijscholen die structureel een veel te laag slagings percentage hebben aanpakken. Daardoor zullen al veel problemen opgelost worden in het verkeer.
Nu worden de rijscholen dadelijk weer opgezadeld net extra kosten om gecertificeerd te worden.
En waarom een garantiefonds???

A.b|09.09.20|16:43

Toneelstukje werkt inderdaad niet! Is alleen maar geldklopperij.

Het probleem zit in aantal rijlessen. In zie op de website van het CBR 39 rijlessen, dat moet aangepast worden naar 59 rijlessen.

Els van Voren|09.09.20|21:38

Mevrouw van Nieuwenhuizen zou er goed aan doen om eens de onderzoeken van de SWOV te lezen. Daarin staat o.a. dat de theorie en het praktijkexamen vrijwel niets toevoegt aan de verkeersveiligheid. Maar ja het CBR heeft met al die toetsen en examens net zo’n verdienmodel gecreëerd als de turbo theorie opleiders. Er is echter 1 groot verschil, De consument heeft bij die turbo theorie opleiders nog keuze, dat heb je vcor de theorie en praktijkexamens niet!
,

A.b|10.09.20|23:00

Om de kwaliteit en verkeersveiligheid te verbeteren dient een gemiddelde leerling minimaal 55 rijlessen te volgen. 39 rijlessen is niet meer van deze tijd is alleen voor hele snelle leerlingen. Veel leerlingen willen snel op examen en met zo weinig mogelijk rijlessen.

Bert Renkema|20.09.20|19:00

Ik werk voor meer dan 95% met mensen met diagnose ASS De vaker wat meer tijd en soms examens nodig hebben. Sommigen van hun zijn “afgeserveerd” door “collega rijscholen” wel een hoop lesgeld ontvangen. Ik zorg ervoor dat deze leerlingen ook veilig de weg op gaan met hun rijbewijs op zak. Wie is hier nu de goede rij-instructeur. Zoals hier voorafgaand al werd vermeld. We hebben een WRM pas afgegeven door het IBKI . Is dit nu nog niet voldoende? 45 jaar gelden zat CBR ook op 45/47 %

Gus K.|21.09.20|19:42

Een aantal uitspraken: Mevrouw van Nieuwenhuizen beweert dat verplicht keurmerk zorgt voor kwaliteitsverbetering rijschoolsector. CBR directeur de heer Pechtold beweert dat de rijscholen moeten worden gecertificeerd om het aantal verkeersdoden te verlagen. IBKI directeur de heer Schouten beweert dat het examineren een goed middel is om te zien dat een rijinstructeur systematisch les kan geven.

Gus K.|21.09.20|19:44

Vervolg: Wat is kenmerkend aan deze uitspraken? Het antwoord: alles hebben betrekking op rijinstructeurs (rijscholen), het ministerie, CBR en IBKI zijn niet de boosdoeners. In werkelijkheid zijn deze uitspraken puur ONZIN. De belangrijkste oorzaak van de problemen binnen het vak rijinstructeur is dat de opleiding tot rijinstructeur en de bijscholing te theoretisch en de praktijkopleiding (lees: praktijkexamen) leidt niet tot dat een rijinstructeur systematisch rijles gaat geven.

Gus K.|21.09.20|19:45

Vervolg: Als de opleiding tot rijinstructeur, de bijscholing en de praktijkopleiding meer praktisch van aard zouden zijn, zouden de problemen binnen het vak rijinstructeur grotendeels opgelost worden.
Hoe dan wel? Een praktisch voorbeeld: tijdens de opleiding tot rijinstructeur gaan rijinstructeurs in opleiding rijlesgeven aan leerlingen in het voortgezet onderwijs. Deze rijlessen zijn een onderdeel van een verkeerseducatieplan in het voortgezet onderwijs.

Gus K.|21.09.20|19:47

Vervolg: Deze rijlessen worden in een virtueel verkeersomgeving (rijsimulator) gegeven en kunnen worden opgenomen voor trainingsdoelen (bespreking met medecursisten en docent), dus geen echte lesauto wordt gebruikt en het milieu wordt bespaard.

Gus K.|21.09.20|19:47

Vervolg: De rijsimulator heeft twee belangrijke instellingen: één instelling waarbij de virtueel instructeur is uitgeschakeld en de rijinstructeur neemt zijn plaats in, en een andere instelling waarbij de virtueel instructeur is ingeschakeld en de rijinstructeur geeft geen rijles, maar wel opdrachten geeft aan een leerling om te oefenen. Stel dat een rijinstructeur constateert – na instructie – dat een leerling problemen heeft met achteruit rijden in een bocht.

Gus K.|21.09.20|19:50

Vervolg: Deze leerling krijgt dan de opdracht te oefenen met achteruit rijden in een bocht onder begeleiding van de virtueel instructeur. Wat zijn de consequenties van deze aanpak in dit voorbeeld? We beginnen met de rijinstructeurs in opleiding: ten eerste, krijgen ze praktijkervaring in het geven van rijlessen aan echte leerlingen; ten tweede, rijinstructeurs in opleiding krijgen feedback over hun wijze van rijlesgeven (bespreking van video-opnames);

Gus K.|21.09.20|19:50

Vervolg: ); ten derde, leren ze hoe ze met verschillende type leerling om moet gaan, bijvoorbeeld: angstige leerlingen, leerling met autisme, faalangstige leerlingen. Voor de leerlingen: ten eerste, krijgen ze praktijkervaring in het beheersen van een voertuig en het toepassen van de verkeersregels; ten tweede, ze leren hun mogelijkheden en beperking te kennen m.b.t. het verkeer; ten derde, ze zullen in korte tijd hun rijbewijs halen.

Gus K.|21.09.20|19:51

Vervolg: Voor de maatschappij: ten eerste, minder verkeersdoden; ten tweede, hoogopgeleide rijinstructeurs.

A.b|22.09.20|12:44

Raimond,

Het probleem zit in aantal rijlessen, veel leerlingen willen snel en met zo weinig mogelijk rijlessen afrijden.

Om de veiligheid van examinatoren en overige weggebruikers te verbeteren is een gemiddelde leerling verplicht 55 rijlessen te volgen. Examinator controleert voor het examen of de leerling genoeg rijlessen heeft genomen anders is het niet mogelijk deel te nemen aan het examen.

Gus K.|22.09.20|12:58

Aanvulling: waarom moeten de opleiding tot rijinstructeur, de bijscholing en de praktijkopleiding meer praktisch van aard worden? Het antwoord: het vak rijinstructeur is een praktisch vak, waarbij verkeers- en voortuigkennis TOEGEPAST worden in de praktijk en rijinstructeurs (in opleiding) zijn erg praktisch ingesteld. De meeste rijinstructeurs (in opleiding) hebben al een praktische opleiding (zoals vmbo) gevolgd en hebben vaak moeite theoretische kennis om te zetten in praktische vaardigheden.

Gus K.|22.09.20|13:00

Vervolg: Doordat de opleiding tot rijinstructeur en de bijscholing theoretisch is en de praktijkopleiding wordt geëxamineerd, ontstaan ernstige problemen (zoals rijbewijsleerlingen de verkeersregels niet beheersen en/of problemen hebben met voertuigbeheersing). Het ministerie, CBR, IBKI en opleidingsinstituten proberen hun best deze problemen te onderdrukken door in te voeren van ondeugdelijke maatregelen (zoals: verplicht keurmerk en examineren).

Gus K.|22.09.20|13:01

Vervolg: Ze zullen elke middelen gebruiken om de huidige situatie te behouden om te zorgen dat hun verdienmodel niet in gevaar wordt gebracht.

A.b|22.09.20|13:13

Gus,

Klopt helemaal wat je zegt. Praktijkexamen en rijlessen is allemaal praktisch. Onze opleiding bestaat uit 80% theorie waar je helemaal niks aan hebt.

A.b|22.09.20|13:46

Gus,

Inderdaad het probleem komt ergens anders vandaan maar men komt toch direct

bij ons uit met verschrikkelijke sancties en andere ondeugdelijke maatregelen.

Kees Foks|26.09.20|20:41

Ja leuk alweer een “kwaliteitsverbeterplan” ik heb er in de afgelopen 40 jaar veel zien langskomen.
En nog steeds is de werkwijze van het CBR en rijinstructeurs hetzelfde .
Een gebrek aan kwaliteit is ook niet het probleem. Dat zijn de arbeidsomstandigheden
het inkomen van de ervaren instructeur 1900 euro netto per maand bij 40 uur werk per week en 22 vakantie dagen daar komt geen onderwijzer voor uit zijn bed. bij het salaris van een instructeur daar kun je en mag je geen hoge eisen stellen

A.b|27.09.20|08:50

Kees,

Precies, en bovendien is rijinstructeur zwaar werk, volgens mij is nog nooit een onderzoek naar gedaan.

A.b|27.09.20|08:55

Kees,

8 leerlingen per dag goed les geven is mogelijk vol te houden. Meestal ben je na 4 uur helemaal leeg en heb je geen energie meer voor de overige leerlingen.

Rijinstructeur is echt zwaar werk.

A.b|27.09.20|09:08

Bedoel moeilijk niet mogelijk.

A.b|27.09.20|18:11

Kees,

1900 euro netto per maand bij 40 uur werk per week!

Meer dan 40 uur per week! Bij sommige rijscholen moet je in je eigen tijd leerlingen ophalen en wegbrengen dan mag niet met andere leerlingen is een kwartier per leerling, per dag werk je ongeveer 2 uur gratis. Maak maar 50 uur per werk week van voor 1900 netto per maand.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

‘Verplicht keurmerk zorgt voor kwaliteitsverbetering rijschoolsector’ | RijschoolPro

‘Verplicht keurmerk zorgt voor kwaliteitsverbetering rijschoolsector’

Komt er een verplicht rijschoolkeurmerk? Er moet iets gebeuren om de kwaliteit van de rijschoolsector te vergroten en een register met controlesysteem heeft een aantoonbaar positieve invloed op de kwaliteit én op de verkeersveiligheid. Dat schrijft Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur in een reactie op de plannen van de Alliantie Samen Sterk.

Wilt u dit artikel lezen?

Word nu RijschoolPro Premium Abonnee en krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de rijschoolbranche. Voor slechts € 6,50 per maand heeft u toegang tot alle artikelen.

start abonnement

 
 

Auteur: Rieneke Kok

Rieneke Kok is journalist voor RijschoolPro

24 reacties op “‘Verplicht keurmerk zorgt voor kwaliteitsverbetering rijschoolsector’”

raimond Eichelsheim|09.09.20|08:52

Volgens mij worden we al allemaal gecertificeerd door het ibki!! Maaar daar wordt je beoordeeld op een toneelstuk, dus je ziet wel dat dat niet werkt.
Misschien moeten ze de regels bij het cbr gaan aanpassen en rijscholen die structureel een veel te laag slagings percentage hebben aanpakken. Daardoor zullen al veel problemen opgelost worden in het verkeer.
Nu worden de rijscholen dadelijk weer opgezadeld net extra kosten om gecertificeerd te worden.
En waarom een garantiefonds???

A.b|09.09.20|16:43

Toneelstukje werkt inderdaad niet! Is alleen maar geldklopperij.

Het probleem zit in aantal rijlessen. In zie op de website van het CBR 39 rijlessen, dat moet aangepast worden naar 59 rijlessen.

Els van Voren|09.09.20|21:38

Mevrouw van Nieuwenhuizen zou er goed aan doen om eens de onderzoeken van de SWOV te lezen. Daarin staat o.a. dat de theorie en het praktijkexamen vrijwel niets toevoegt aan de verkeersveiligheid. Maar ja het CBR heeft met al die toetsen en examens net zo’n verdienmodel gecreëerd als de turbo theorie opleiders. Er is echter 1 groot verschil, De consument heeft bij die turbo theorie opleiders nog keuze, dat heb je vcor de theorie en praktijkexamens niet!
,

A.b|10.09.20|23:00

Om de kwaliteit en verkeersveiligheid te verbeteren dient een gemiddelde leerling minimaal 55 rijlessen te volgen. 39 rijlessen is niet meer van deze tijd is alleen voor hele snelle leerlingen. Veel leerlingen willen snel op examen en met zo weinig mogelijk rijlessen.

Bert Renkema|20.09.20|19:00

Ik werk voor meer dan 95% met mensen met diagnose ASS De vaker wat meer tijd en soms examens nodig hebben. Sommigen van hun zijn “afgeserveerd” door “collega rijscholen” wel een hoop lesgeld ontvangen. Ik zorg ervoor dat deze leerlingen ook veilig de weg op gaan met hun rijbewijs op zak. Wie is hier nu de goede rij-instructeur. Zoals hier voorafgaand al werd vermeld. We hebben een WRM pas afgegeven door het IBKI . Is dit nu nog niet voldoende? 45 jaar gelden zat CBR ook op 45/47 %

Gus K.|21.09.20|19:42

Een aantal uitspraken: Mevrouw van Nieuwenhuizen beweert dat verplicht keurmerk zorgt voor kwaliteitsverbetering rijschoolsector. CBR directeur de heer Pechtold beweert dat de rijscholen moeten worden gecertificeerd om het aantal verkeersdoden te verlagen. IBKI directeur de heer Schouten beweert dat het examineren een goed middel is om te zien dat een rijinstructeur systematisch les kan geven.

Gus K.|21.09.20|19:44

Vervolg: Wat is kenmerkend aan deze uitspraken? Het antwoord: alles hebben betrekking op rijinstructeurs (rijscholen), het ministerie, CBR en IBKI zijn niet de boosdoeners. In werkelijkheid zijn deze uitspraken puur ONZIN. De belangrijkste oorzaak van de problemen binnen het vak rijinstructeur is dat de opleiding tot rijinstructeur en de bijscholing te theoretisch en de praktijkopleiding (lees: praktijkexamen) leidt niet tot dat een rijinstructeur systematisch rijles gaat geven.

Gus K.|21.09.20|19:45

Vervolg: Als de opleiding tot rijinstructeur, de bijscholing en de praktijkopleiding meer praktisch van aard zouden zijn, zouden de problemen binnen het vak rijinstructeur grotendeels opgelost worden.
Hoe dan wel? Een praktisch voorbeeld: tijdens de opleiding tot rijinstructeur gaan rijinstructeurs in opleiding rijlesgeven aan leerlingen in het voortgezet onderwijs. Deze rijlessen zijn een onderdeel van een verkeerseducatieplan in het voortgezet onderwijs.

Gus K.|21.09.20|19:47

Vervolg: Deze rijlessen worden in een virtueel verkeersomgeving (rijsimulator) gegeven en kunnen worden opgenomen voor trainingsdoelen (bespreking met medecursisten en docent), dus geen echte lesauto wordt gebruikt en het milieu wordt bespaard.

Gus K.|21.09.20|19:47

Vervolg: De rijsimulator heeft twee belangrijke instellingen: één instelling waarbij de virtueel instructeur is uitgeschakeld en de rijinstructeur neemt zijn plaats in, en een andere instelling waarbij de virtueel instructeur is ingeschakeld en de rijinstructeur geeft geen rijles, maar wel opdrachten geeft aan een leerling om te oefenen. Stel dat een rijinstructeur constateert – na instructie – dat een leerling problemen heeft met achteruit rijden in een bocht.

Gus K.|21.09.20|19:50

Vervolg: Deze leerling krijgt dan de opdracht te oefenen met achteruit rijden in een bocht onder begeleiding van de virtueel instructeur. Wat zijn de consequenties van deze aanpak in dit voorbeeld? We beginnen met de rijinstructeurs in opleiding: ten eerste, krijgen ze praktijkervaring in het geven van rijlessen aan echte leerlingen; ten tweede, rijinstructeurs in opleiding krijgen feedback over hun wijze van rijlesgeven (bespreking van video-opnames);

Gus K.|21.09.20|19:50

Vervolg: ); ten derde, leren ze hoe ze met verschillende type leerling om moet gaan, bijvoorbeeld: angstige leerlingen, leerling met autisme, faalangstige leerlingen. Voor de leerlingen: ten eerste, krijgen ze praktijkervaring in het beheersen van een voertuig en het toepassen van de verkeersregels; ten tweede, ze leren hun mogelijkheden en beperking te kennen m.b.t. het verkeer; ten derde, ze zullen in korte tijd hun rijbewijs halen.

Gus K.|21.09.20|19:51

Vervolg: Voor de maatschappij: ten eerste, minder verkeersdoden; ten tweede, hoogopgeleide rijinstructeurs.

A.b|22.09.20|12:44

Raimond,

Het probleem zit in aantal rijlessen, veel leerlingen willen snel en met zo weinig mogelijk rijlessen afrijden.

Om de veiligheid van examinatoren en overige weggebruikers te verbeteren is een gemiddelde leerling verplicht 55 rijlessen te volgen. Examinator controleert voor het examen of de leerling genoeg rijlessen heeft genomen anders is het niet mogelijk deel te nemen aan het examen.

Gus K.|22.09.20|12:58

Aanvulling: waarom moeten de opleiding tot rijinstructeur, de bijscholing en de praktijkopleiding meer praktisch van aard worden? Het antwoord: het vak rijinstructeur is een praktisch vak, waarbij verkeers- en voortuigkennis TOEGEPAST worden in de praktijk en rijinstructeurs (in opleiding) zijn erg praktisch ingesteld. De meeste rijinstructeurs (in opleiding) hebben al een praktische opleiding (zoals vmbo) gevolgd en hebben vaak moeite theoretische kennis om te zetten in praktische vaardigheden.

Gus K.|22.09.20|13:00

Vervolg: Doordat de opleiding tot rijinstructeur en de bijscholing theoretisch is en de praktijkopleiding wordt geëxamineerd, ontstaan ernstige problemen (zoals rijbewijsleerlingen de verkeersregels niet beheersen en/of problemen hebben met voertuigbeheersing). Het ministerie, CBR, IBKI en opleidingsinstituten proberen hun best deze problemen te onderdrukken door in te voeren van ondeugdelijke maatregelen (zoals: verplicht keurmerk en examineren).

Gus K.|22.09.20|13:01

Vervolg: Ze zullen elke middelen gebruiken om de huidige situatie te behouden om te zorgen dat hun verdienmodel niet in gevaar wordt gebracht.

A.b|22.09.20|13:13

Gus,

Klopt helemaal wat je zegt. Praktijkexamen en rijlessen is allemaal praktisch. Onze opleiding bestaat uit 80% theorie waar je helemaal niks aan hebt.

A.b|22.09.20|13:46

Gus,

Inderdaad het probleem komt ergens anders vandaan maar men komt toch direct

bij ons uit met verschrikkelijke sancties en andere ondeugdelijke maatregelen.

Kees Foks|26.09.20|20:41

Ja leuk alweer een “kwaliteitsverbeterplan” ik heb er in de afgelopen 40 jaar veel zien langskomen.
En nog steeds is de werkwijze van het CBR en rijinstructeurs hetzelfde .
Een gebrek aan kwaliteit is ook niet het probleem. Dat zijn de arbeidsomstandigheden
het inkomen van de ervaren instructeur 1900 euro netto per maand bij 40 uur werk per week en 22 vakantie dagen daar komt geen onderwijzer voor uit zijn bed. bij het salaris van een instructeur daar kun je en mag je geen hoge eisen stellen

A.b|27.09.20|08:50

Kees,

Precies, en bovendien is rijinstructeur zwaar werk, volgens mij is nog nooit een onderzoek naar gedaan.

A.b|27.09.20|08:55

Kees,

8 leerlingen per dag goed les geven is mogelijk vol te houden. Meestal ben je na 4 uur helemaal leeg en heb je geen energie meer voor de overige leerlingen.

Rijinstructeur is echt zwaar werk.

A.b|27.09.20|09:08

Bedoel moeilijk niet mogelijk.

A.b|27.09.20|18:11

Kees,

1900 euro netto per maand bij 40 uur werk per week!

Meer dan 40 uur per week! Bij sommige rijscholen moet je in je eigen tijd leerlingen ophalen en wegbrengen dan mag niet met andere leerlingen is een kwartier per leerling, per dag werk je ongeveer 2 uur gratis. Maak maar 50 uur per werk week van voor 1900 netto per maand.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.