financien, waardebepaling, bedrijf, administratie

Waardebepaling van je bedrijf: hoe zit het precies?

Als ondernemer is het belangrijk om te weten wat uw bedrijf waard is. Bijvoorbeeld als uw rijschool verkocht wordt voor pensionering of een investeerder nodig is voor verdere groei. Maar hoe bepaal je die waarde? Er zijn immers veel meer zaken die meetellen dan alleen de bezittingen en schulden op de balans. David Bego van Solid Finance Group legt het voor u uit.

De waarde volgens de balans zoals de boekhouder die bepaalt (verschil bezittingen en schulden) wordt tegenwoordig niet meer als uitgangspunt genomen.

Opbrengsten

De huidige gebruikte methode (Discounted Cash Flow) komt voort uit de investeringstheorie en beschouwt de onderneming als een verzameling van productiemiddelen die in de toekomst opbrengsten zullen genereren.

De waarde van de onderneming komt overeen met een claim op deze toekomstige geldstromen en wordt vastgesteld door het contant maken van deze geldstromen (een euro nu is meer waard dan een euro later).

Waardebepaling

De belangrijkste elementen in het waarderen zijn geld (hoeveel), tijd (wanneer) en risico (hoe onzeker). Daarbij kun je indien aanwezig optellen de economische waarde van de zogeheten zelfstandige vruchtendragers. Vervolgens trek je de rentedragende schulden hiervan af.

Een zelfstandige vruchtendrager is bijvoorbeeld het bedrijfspand; dat is meer waard als het ook voor andere activiteiten gebruikt kan worden.

Waarde optimaliseren

Concrete aspecten waaraan tijdig aandacht geschonken dient te worden om de waarde te optimaliseren zijn:

 • Balansverhoudingen (vreemd/eigen vermogen)
 • Strategie (waar wil je naar toe en hoe denk je dit te bereiken?)
 • Markt (wat is mijn positie en hoe onderscheid ik mij?)
 • Organisatie (welke specialismen zijn bewust wel/niet aanwezig en hoe voorkom ik te grote afhankelijkheid? Bijvoorbeeld een administrateur in loondienst)
 • Fiscaliteit (zijn er nog mogelijkheden om minder belasting te betalen?)
 • Juridische structuur (mogelijk dient een bedrijfspand in een aparte BV ondergebracht te worden om eventuele verkoop te vergemakkelijken)
 • Klantenpakket (is er een gezonde spreiding van omzet over klanten en hoe bestendig is de klantrelatie?)
 • Productie/dienstenproces (vallen er nog efficiency-voordelen te behalen?)
 • Lopende claims (kan ik deze vroegtijdig inperken/oplossen?)
 • Kwaliteit van de winst  (constant of onzeker)

Verkoop onderneming

Kortom: Hoe kun je je kansen nog beter benutten en risico’s minimaliseren? Ruim voordat tot eventuele verkoop van uw onderneming overgegaan wordt, dient hieraan de nodige aandacht besteed te worden.

Solid Finance Group begeleidt en adviseert ondernemers bij de koop en verkoop van bedrijven, het aanvragen van financieringen, het maken van waardepalingen en het herstructureren van een onderneming als het niet goed gaat.

Lees volgende keer deel 2: Hoe verkoop ik mijn bedrijf?

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Waardebepaling van je bedrijf: hoe zit het precies? | RijschoolPro
financien, waardebepaling, bedrijf, administratie

Waardebepaling van je bedrijf: hoe zit het precies?

Als ondernemer is het belangrijk om te weten wat uw bedrijf waard is. Bijvoorbeeld als uw rijschool verkocht wordt voor pensionering of een investeerder nodig is voor verdere groei. Maar hoe bepaal je die waarde? Er zijn immers veel meer zaken die meetellen dan alleen de bezittingen en schulden op de balans. David Bego van Solid Finance Group legt het voor u uit.

De waarde volgens de balans zoals de boekhouder die bepaalt (verschil bezittingen en schulden) wordt tegenwoordig niet meer als uitgangspunt genomen.

Opbrengsten

De huidige gebruikte methode (Discounted Cash Flow) komt voort uit de investeringstheorie en beschouwt de onderneming als een verzameling van productiemiddelen die in de toekomst opbrengsten zullen genereren.

De waarde van de onderneming komt overeen met een claim op deze toekomstige geldstromen en wordt vastgesteld door het contant maken van deze geldstromen (een euro nu is meer waard dan een euro later).

Waardebepaling

De belangrijkste elementen in het waarderen zijn geld (hoeveel), tijd (wanneer) en risico (hoe onzeker). Daarbij kun je indien aanwezig optellen de economische waarde van de zogeheten zelfstandige vruchtendragers. Vervolgens trek je de rentedragende schulden hiervan af.

Een zelfstandige vruchtendrager is bijvoorbeeld het bedrijfspand; dat is meer waard als het ook voor andere activiteiten gebruikt kan worden.

Waarde optimaliseren

Concrete aspecten waaraan tijdig aandacht geschonken dient te worden om de waarde te optimaliseren zijn:

 • Balansverhoudingen (vreemd/eigen vermogen)
 • Strategie (waar wil je naar toe en hoe denk je dit te bereiken?)
 • Markt (wat is mijn positie en hoe onderscheid ik mij?)
 • Organisatie (welke specialismen zijn bewust wel/niet aanwezig en hoe voorkom ik te grote afhankelijkheid? Bijvoorbeeld een administrateur in loondienst)
 • Fiscaliteit (zijn er nog mogelijkheden om minder belasting te betalen?)
 • Juridische structuur (mogelijk dient een bedrijfspand in een aparte BV ondergebracht te worden om eventuele verkoop te vergemakkelijken)
 • Klantenpakket (is er een gezonde spreiding van omzet over klanten en hoe bestendig is de klantrelatie?)
 • Productie/dienstenproces (vallen er nog efficiency-voordelen te behalen?)
 • Lopende claims (kan ik deze vroegtijdig inperken/oplossen?)
 • Kwaliteit van de winst  (constant of onzeker)

Verkoop onderneming

Kortom: Hoe kun je je kansen nog beter benutten en risico’s minimaliseren? Ruim voordat tot eventuele verkoop van uw onderneming overgegaan wordt, dient hieraan de nodige aandacht besteed te worden.

Solid Finance Group begeleidt en adviseert ondernemers bij de koop en verkoop van bedrijven, het aanvragen van financieringen, het maken van waardepalingen en het herstructureren van een onderneming als het niet goed gaat.

Lees volgende keer deel 2: Hoe verkoop ik mijn bedrijf?

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.