Belastingdienst, lesauto-testdag, rijschoolbeurs, richard buijs

Veel gestelde vragen door rijscholen aan de Belastingdienst

Tijdens de VerkeersPro Lesauto-testdag met Rijschoolbeurs eind november in Maarssen was de Belastingdienst aanwezig om vragen van rijschoolhouders te beantwoorden. Onderwerpen die veel ter sprake kwamen zijn BTW-verhoging per 1 oktober 2012
, BTW-wijziging op CBR-producten per 1 januari 2013 en de bijbehorende facturering
 en privé-gebruik lesauto

 .

Hierbij een overzicht van de Belastingdienst met veel gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.

BTW per 1 oktober 2012

De verhoging van het omzetbelastingtarief per 1 oktober 2012 heeft ook gevolgen voor rijschoolhouders. Vanaf deze datum zijn zij over de omzet 21% omzetbelasting verschuldigd. Als een rijschoolhouder een pakket met lessen en examen verkocht hebt voor 1 oktober en een deel van de lessen en het examen worden afgenomen na 1 oktober, dan is hij over de lessen na 1 oktober en het in rekening gebrachte examentarief 21% omzetbelasting verschuldigd.

De rijschool kan er voor kiezen een extra btw factuur aan de leerling uit te reiken voor het 2% btw verschil.

Btw en CBR en facturering per 1 januari 2013

De rijschool is niet verplicht aan een particulier een factuur uit te reiken. 

Omdat het CBR per 1 januari 2013 een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan is, zijn vanaf die datum  de door het CBR in rekening gebrachte  examengelden vrij van BTW.

Indien de rijschool de examengelden zonder omzetbelasting wil doorberekenen aan zijn klanten, moet hij aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De rijschool moet een factuur uitreiken (ook aan een particulier), waarop hij de kosten van de theorie- en praktijkexamens voor motorvoertuigen afzonderlijk en als zodanig vermeldt
  • De rijschool berekent de kosten van de theorie- en praktijkexamens voor motorvoertuigen door voor het bedrag dat op grond van de van toepassing zijnde bepalingen en voorschriften inzake het afnemen van theorie- en praktijkexamens voor motorvoertuigen daarvoor is verschuldigd aan het CBR

De rijschool kan dit dus alleen doen als hij een factuur uitreikt, ook aan particulieren, die aan bovenstaande voorwaarden voldoet. Indien hij besluit geen factuur uit te reiken of geen duidelijke omschrijving / uitsplitsing opneemt op de factuur, is de rijschool over het volledige bedrag 21% omzetbelasting verschuldigd.

Privé gebruik auto

Per 1 januari 2013 verandert er niets aan de regeling privé gebruik auto. Kilometers van de woning naar het eerste leerling adres en vanaf het laatste leerling adres naar de woning tellen niet mee als privé kilometers omdat de adressen steeds wisselend zijn. Deze regel is ook op personeelsleden die met de lesauto rijden van toepassing. De rij-instructeur mag de rittenregistratie per werkdag beperken tot het noteren van de begin- en eindstand van de kilometerteller. Overigens blijft de wettelijke regeling voor hem van toepassing.

Dit betekent voor de ondernemer, als een lesauto ook voor privé-doeleinden  ter beschikking staat, dat in de winst het forfaitaire bedrag op basis van de cataloguswaarde als onttrekking wordt aangenomen. In het geval dat hem of haar meerdere auto’s ter beschikking staan, wordt als onttrekking aangenomen het forfaitaire bedrag behorende bij de twee auto’s met de hoogste cataloguswaarde.

Aantal auto’s

Bij meer dan twee rijbewijzen in het gezin kan het aantal auto’s waarvoor de onttrekking geldt, hoger zijn. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met auto’s in privé die evenzeer geschikt zijn voor privé gebruik. Is de ondernemer de enige binnen het gezin met een rijbewijs dan kan de onttrekking beperkt blijven tot de auto met de hoogste cataloguswaarde.

Voor de omzetbelasting wordt het privé-gebruik van de auto(’s) van zaak, door de ondernemer zelf, aangemerkt als een (fictieve-) dienst.  Dit betekent dat de waarde van deze dienst bepalend is voor de verschuldigde omzetbelasting.

Omzetbelasting

De waarde van de dienst kan worden bepaald op basis van de gemaakte kosten waarop omzetbelasting drukt en de verdeling van de verreden kilometers. Als een juiste bepaling van de dienst niet mogelijk blijkt te zijn, is goedgekeurd dat de omzetbelasting wordt bepaald op 2,7% van de cataloguswaarde(dus inclusief OB en Bpm) van de auto. Dit percentage geldt voor het jaar van ingebruikname en de 4 jaren daarop volgende. In de jaren daarna bedraagt de omzetbelasting 1,5% van de cataloguswaarde.

Als de bijtelling van toepassing is voor een auto van 15 jaar en ouder dan geldt als grondslag niet de cataloguswaarde maar de waarde van de auto. Dit is de waarde in het economisch verkeer en vaak zal dat een getaxeerde waarde zijn.

Cataloguswaarde

Een mooie Opel kadett van 20 jaar oud zal misschien nog € 1.000 opleveren dus ver onder de cataloguswaarde van 1992 maar een Bugatti van 80 jaar oud kan wel een waarde hebben welke een veelvoud is van de oorspronkelijke aanschafprijs.

Lees ook: Belastingdienst richt haar vizier op de rijschoolbranche

Bekijk de video over de Belastindienst tijdens de Lesauto-testdag met Rijschoolbeurs:

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Veel gestelde vragen door rijscholen aan de Belastingdienst | RijschoolPro
Belastingdienst, lesauto-testdag, rijschoolbeurs, richard buijs

Veel gestelde vragen door rijscholen aan de Belastingdienst

Tijdens de VerkeersPro Lesauto-testdag met Rijschoolbeurs eind november in Maarssen was de Belastingdienst aanwezig om vragen van rijschoolhouders te beantwoorden. Onderwerpen die veel ter sprake kwamen zijn BTW-verhoging per 1 oktober 2012
, BTW-wijziging op CBR-producten per 1 januari 2013 en de bijbehorende facturering
 en privé-gebruik lesauto

 .

Hierbij een overzicht van de Belastingdienst met veel gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.

BTW per 1 oktober 2012

De verhoging van het omzetbelastingtarief per 1 oktober 2012 heeft ook gevolgen voor rijschoolhouders. Vanaf deze datum zijn zij over de omzet 21% omzetbelasting verschuldigd. Als een rijschoolhouder een pakket met lessen en examen verkocht hebt voor 1 oktober en een deel van de lessen en het examen worden afgenomen na 1 oktober, dan is hij over de lessen na 1 oktober en het in rekening gebrachte examentarief 21% omzetbelasting verschuldigd.

De rijschool kan er voor kiezen een extra btw factuur aan de leerling uit te reiken voor het 2% btw verschil.

Btw en CBR en facturering per 1 januari 2013

De rijschool is niet verplicht aan een particulier een factuur uit te reiken. 

Omdat het CBR per 1 januari 2013 een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan is, zijn vanaf die datum  de door het CBR in rekening gebrachte  examengelden vrij van BTW.

Indien de rijschool de examengelden zonder omzetbelasting wil doorberekenen aan zijn klanten, moet hij aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De rijschool moet een factuur uitreiken (ook aan een particulier), waarop hij de kosten van de theorie- en praktijkexamens voor motorvoertuigen afzonderlijk en als zodanig vermeldt
  • De rijschool berekent de kosten van de theorie- en praktijkexamens voor motorvoertuigen door voor het bedrag dat op grond van de van toepassing zijnde bepalingen en voorschriften inzake het afnemen van theorie- en praktijkexamens voor motorvoertuigen daarvoor is verschuldigd aan het CBR

De rijschool kan dit dus alleen doen als hij een factuur uitreikt, ook aan particulieren, die aan bovenstaande voorwaarden voldoet. Indien hij besluit geen factuur uit te reiken of geen duidelijke omschrijving / uitsplitsing opneemt op de factuur, is de rijschool over het volledige bedrag 21% omzetbelasting verschuldigd.

Privé gebruik auto

Per 1 januari 2013 verandert er niets aan de regeling privé gebruik auto. Kilometers van de woning naar het eerste leerling adres en vanaf het laatste leerling adres naar de woning tellen niet mee als privé kilometers omdat de adressen steeds wisselend zijn. Deze regel is ook op personeelsleden die met de lesauto rijden van toepassing. De rij-instructeur mag de rittenregistratie per werkdag beperken tot het noteren van de begin- en eindstand van de kilometerteller. Overigens blijft de wettelijke regeling voor hem van toepassing.

Dit betekent voor de ondernemer, als een lesauto ook voor privé-doeleinden  ter beschikking staat, dat in de winst het forfaitaire bedrag op basis van de cataloguswaarde als onttrekking wordt aangenomen. In het geval dat hem of haar meerdere auto’s ter beschikking staan, wordt als onttrekking aangenomen het forfaitaire bedrag behorende bij de twee auto’s met de hoogste cataloguswaarde.

Aantal auto’s

Bij meer dan twee rijbewijzen in het gezin kan het aantal auto’s waarvoor de onttrekking geldt, hoger zijn. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met auto’s in privé die evenzeer geschikt zijn voor privé gebruik. Is de ondernemer de enige binnen het gezin met een rijbewijs dan kan de onttrekking beperkt blijven tot de auto met de hoogste cataloguswaarde.

Voor de omzetbelasting wordt het privé-gebruik van de auto(’s) van zaak, door de ondernemer zelf, aangemerkt als een (fictieve-) dienst.  Dit betekent dat de waarde van deze dienst bepalend is voor de verschuldigde omzetbelasting.

Omzetbelasting

De waarde van de dienst kan worden bepaald op basis van de gemaakte kosten waarop omzetbelasting drukt en de verdeling van de verreden kilometers. Als een juiste bepaling van de dienst niet mogelijk blijkt te zijn, is goedgekeurd dat de omzetbelasting wordt bepaald op 2,7% van de cataloguswaarde(dus inclusief OB en Bpm) van de auto. Dit percentage geldt voor het jaar van ingebruikname en de 4 jaren daarop volgende. In de jaren daarna bedraagt de omzetbelasting 1,5% van de cataloguswaarde.

Als de bijtelling van toepassing is voor een auto van 15 jaar en ouder dan geldt als grondslag niet de cataloguswaarde maar de waarde van de auto. Dit is de waarde in het economisch verkeer en vaak zal dat een getaxeerde waarde zijn.

Cataloguswaarde

Een mooie Opel kadett van 20 jaar oud zal misschien nog € 1.000 opleveren dus ver onder de cataloguswaarde van 1992 maar een Bugatti van 80 jaar oud kan wel een waarde hebben welke een veelvoud is van de oorspronkelijke aanschafprijs.

Lees ook: Belastingdienst richt haar vizier op de rijschoolbranche

Bekijk de video over de Belastindienst tijdens de Lesauto-testdag met Rijschoolbeurs:

Auteur: Bart Pals

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.