CNV, kantoor, vakbond

Wettelijke ontslagbescherming rijinstructeurs vanaf 2015

Rijinstructeurs in loondienst genieten vanaf 1 juli 2015 een wettelijke ontslagbescherming. Dan gaat namelijk de hervorming van het ontslagrecht in. Dat betekent dat ze niet zomaar meer ontslagen kunnen worden tijdens de looptijd van een contract. “Voor rijinstructeurs in loondienst is dit een zeer positieve ontwikkeling. Het huidige Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen wordt dan opgenomen in de ontslagregels en voor alle werknemers in loondienst gelden dan dezelfde ontslagregels”, zegt Dolf Polders van vakbond CNV Vakmensen.

Rijinstructeurs in loondienst konden door een rare wettelijke regel altijd tijdens de looptijd van een arbeidscontract ontslagen worden zonder dat daarvoor een ontslagvergunning nodig was.

Ontslagrecht

Polders: “We hebben als CNV Vakmensen al jaren gevochten tegen deze rechtsongelijkheid. Tijdens de onderhandelingen over de hervorming van het ontslagrecht is het CNV zich hard blijven maken voor dit probleem, hoewel sommige partijen dit niet echt belangrijk vonden. Dit heeft er toch uiteindelijk in geresulteerd dat er is afgesproken dat iedereen gelijk behandeld gaat worden.”

Dat betekent dat er vanaf 1 juli 2015 twee mogelijkheden om een werknemer (en ook rijinstructeur in loondienst) te ontslaan tijdens de looptijd van een dienstverband:

  • Wanneer het gaat om bedrijfseconomische reden of 2 jaar arbeidsongeschiktheid moet er bij het UWV een ontslagvergunning aangevraagd worden
  • Wanneer het om persoonlijke redenen gaat dan moet de procedure altijd via de kantonrechter lopen

In alle gevallen krijgt de werknemer recht op een wettelijke transitievergoeding.

Transitievergoeding

Polders: “Er komt een nieuw soort vergoeding bij ontslag: de transitievergoeding. Alle werknemers krijgen na een arbeidsovereenkomst van ten minste twee jaar recht op deze vergoeding die gebruikt kan worden voor scholing en om over te stappen naar een andere baan of een ander beroep. Deze transitievergoeding wordt afhankelijk van de duur van een dienstverband.”

De regel voor de transitievergoeding is: ⅓ maandsalaris per dienstjaar en ½ maandsalaris per dienstjaar dat men langer dan tien jaar in dienst is geweest. De vergoeding wordt maximaal € 75.000, en maximaal een jaarsalaris voor mensen die meer dan € 75.000 per jaar verdienen.

Cao voor rijschoolbranche

“CNV Vakmensen is heel blij met deze ontwikkeling”, vertelt Polders. “Dit is een eerste kleine stap naar normale arbeidsvoorwaarden voor rijinstructeurs in loondienst. Zoals velen weten proberen we ook al jaren een cao af te spreken voor de rijschoolbranche. Uit dit resultaat blijkt dat je het nooit moet opgeven en dat zullen we dan ook niet doen. Wij blijven het dus proberen.”

Het BBA bevat onder andere bepalingen over de ontslagprocedure via het UWV. In artikel 2 BBA is onder lid 1 onder b een uitzondering opgenomen voor onderwijzend en docerend personeel, werkzaam aan onderwijsinrichtingen, staande onder beheer van een natuurlijk of rechtspersoon (bijvoorbeeld een verkeersschool). Voor deze groep werknemers was het BBA niet van toepassing en was dan ook geen toestemming van het UWV nodig. Maar dat verandert dus per 2015.

Bart Pals

Lees ook: Als rijschool een rijinstructeur in vaste dienst ontslaan

Auteur: Bart Pals

10 reacties op “Wettelijke ontslagbescherming rijinstructeurs vanaf 2015”

John van den Kieboom|04.02.14|17:44

Het was al even bekend dat deze wet er zou komen. Ik vraag me wel af hoe men e.e.a. regelt als men de bevoegdheid verliest door 2 x het toneelstukje onvoldoende te doen. Een werkgever hoeft toch niet een onbevoegde instructeur in dienst te houden? Daarnaast zou het CNV er goed aan doen een CAO tot stand te brengen waarin ook wordt opgenomen dat de werkgever de bijscholing (deels) moet betalen. Ik hoor nu veel instructeurs die dat zelf moeten betalen van hun werkgever.

Rij School|04.02.14|21:32

Een werkgever kan eenvoudig in de arbeidsovereenkomst de verplichte WRM opnemen en dat bij het niet behalen van deze bevoegdheid dit tot ontslag kan leiden.
Zodra het CNV een CAO tot stand krijgt zullen de les prijzen richting de 48 euro voor een eenmans rijschool zonder kantoor en rond de 55 euro voor een rijschool met kantoor komen te zitten en daar zit nu net het probleem! Bij een CAO zal een bedrijf met personeel zich er verplicht aan moeten houden maar rijscholen zonder (lees 80%) niet!

John van den Kieboom|05.02.14|12:54

@ Rij school,

Als in de CAO afgesproken gaat worden dat instructeurs niet ontslagen mogen worden als deze de bevoegdheid verliezen maar de werkgever ze de kans moet geven om het herintrederstraject te doorlopen, dan is dat bindend. De stelling dat bij een totstandkoming van een CAO de lesprijs van een eenmanszaak richting de € 48,= gaat begrijp ik niet. Een eenmanszaak heeft toch niets met een CAO te maken? Maar verklaar u nader.

Rij School|05.02.14|14:42

Dat een eenmanszaak niets met een CAO heeft te maken is ook precies het probleem! Zij kunnen gewoon 12 uur of meer voor 35 euro of minder gaan rijden terwijl de rijscholen met personeel zich moeten gaan houden aan normale werktijden, normaal salaris, pensioen en doorbetaling bij ziekte. Al deze onderdelen kosten geld en dat zal dus in de lesprijs komen. De grote rijscholen zouden daarmee een veel hogere lesprijs moeten berekenen en prijzen zich dan uit markt. >>>

Rij School|05.02.14|14:44

Dus het moet vanuit de overheid worden geregeld, net zoals bij de taxi die kent een wettelijk minimum en maximum tarief. Dit ook bij de rijscholen instellen en tussen het min en max tarief zit dan de speelruimte. Iedere kandidaat weet dan waar die aan toe is en hoeft de rijschool geen commerciële rekentrucks toe te passen en 35 euro rekenen per les, maar zo’n les duurt dan maar 50 minuten!

John van den Kieboom|05.02.14|18:13

Dat eenmanszaken voor een lage prijs kunnen gaan/blijven rijden is me duidelijk. Mijn vraag ging eigenlijk over de volgende zin in jouw eerdere stukje “Zodra het CNV een CAO tot stand krijgt zullen de les prijzen richting de 48 euro voor een eenmans rijschool”
En ja, de enige oplossing zou een minimumprijs vanuit de overheid zijn. Maar de minister heeft al laten weten dat ze dat niet wil.

rijschool twice|05.02.14|19:21

Klopt de minister wil niks, de branche moet zelf de initiatieven maar nemen.
De minister keurt wel de geldverslindende bijscholingen goed met behoud van pasverlies bij zakken? Echter de minister zou (wettelijk gezien ook niet correct) ook al komt het uit de branche prijsafspraken ook niet goedkeuren.

rijschool twice|05.02.14|19:24

Zonder prijsverhoging kan er niet eens een CAO komen want dat is onbetaalbaar met de huidige prijzen zeker als een werkgever in John’s senario ook nog de bijscholingen cq herintrederestraject en de rest doorbetaling bij ziekte pensioen e.a moet betalen. De wil zal er heus wel zijn maar de financieen niet. Het is een kip en ei verhaal, zonder een het ander niet. Misschien moet de minister wel een keer de min/max prijs toelaten en zich verdiepen in het leed wat rijschoolwereld heet!

Hans Snijders|06.02.14|18:50

Ooit zei men dat alleen de grote rijscholen het zouden redden.
Niets is minder waar,blij dat ik dat jaren geleden al ingezien heb.
Wel jammer voor de branche.Maar door deze maatregel kunnen alle rijscholen met personeel het wel vergeten of er moet branchebescherming komen.
Alweer werk aan de winkel.Veel Succes Collega’s maar ik geloof niet dat mijn rijschool het 70 jarig bestaan haalt als er niets verandert.

John van den Kieboom|08.02.14|08:30

Ik ben altijd van mening geweest dat de kleine rijscholen de toekomst hebben. Zij zijn veel flexibeler en kunnen nu eenmaal goedkoper werken. Geen bedrijfsgebouwen, geen personeel enz. Het is niet voor niets dat een organisatie als FAM korting bij het CBR wil voor grote rijscholen. Dat wil men alleen om tegen de kleine rijscholen op te kunnen boksen.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Wettelijke ontslagbescherming rijinstructeurs vanaf 2015 | RijschoolPro
CNV, kantoor, vakbond

Wettelijke ontslagbescherming rijinstructeurs vanaf 2015

Rijinstructeurs in loondienst genieten vanaf 1 juli 2015 een wettelijke ontslagbescherming. Dan gaat namelijk de hervorming van het ontslagrecht in. Dat betekent dat ze niet zomaar meer ontslagen kunnen worden tijdens de looptijd van een contract. “Voor rijinstructeurs in loondienst is dit een zeer positieve ontwikkeling. Het huidige Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen wordt dan opgenomen in de ontslagregels en voor alle werknemers in loondienst gelden dan dezelfde ontslagregels”, zegt Dolf Polders van vakbond CNV Vakmensen.

Rijinstructeurs in loondienst konden door een rare wettelijke regel altijd tijdens de looptijd van een arbeidscontract ontslagen worden zonder dat daarvoor een ontslagvergunning nodig was.

Ontslagrecht

Polders: “We hebben als CNV Vakmensen al jaren gevochten tegen deze rechtsongelijkheid. Tijdens de onderhandelingen over de hervorming van het ontslagrecht is het CNV zich hard blijven maken voor dit probleem, hoewel sommige partijen dit niet echt belangrijk vonden. Dit heeft er toch uiteindelijk in geresulteerd dat er is afgesproken dat iedereen gelijk behandeld gaat worden.”

Dat betekent dat er vanaf 1 juli 2015 twee mogelijkheden om een werknemer (en ook rijinstructeur in loondienst) te ontslaan tijdens de looptijd van een dienstverband:

  • Wanneer het gaat om bedrijfseconomische reden of 2 jaar arbeidsongeschiktheid moet er bij het UWV een ontslagvergunning aangevraagd worden
  • Wanneer het om persoonlijke redenen gaat dan moet de procedure altijd via de kantonrechter lopen

In alle gevallen krijgt de werknemer recht op een wettelijke transitievergoeding.

Transitievergoeding

Polders: “Er komt een nieuw soort vergoeding bij ontslag: de transitievergoeding. Alle werknemers krijgen na een arbeidsovereenkomst van ten minste twee jaar recht op deze vergoeding die gebruikt kan worden voor scholing en om over te stappen naar een andere baan of een ander beroep. Deze transitievergoeding wordt afhankelijk van de duur van een dienstverband.”

De regel voor de transitievergoeding is: ⅓ maandsalaris per dienstjaar en ½ maandsalaris per dienstjaar dat men langer dan tien jaar in dienst is geweest. De vergoeding wordt maximaal € 75.000, en maximaal een jaarsalaris voor mensen die meer dan € 75.000 per jaar verdienen.

Cao voor rijschoolbranche

“CNV Vakmensen is heel blij met deze ontwikkeling”, vertelt Polders. “Dit is een eerste kleine stap naar normale arbeidsvoorwaarden voor rijinstructeurs in loondienst. Zoals velen weten proberen we ook al jaren een cao af te spreken voor de rijschoolbranche. Uit dit resultaat blijkt dat je het nooit moet opgeven en dat zullen we dan ook niet doen. Wij blijven het dus proberen.”

Het BBA bevat onder andere bepalingen over de ontslagprocedure via het UWV. In artikel 2 BBA is onder lid 1 onder b een uitzondering opgenomen voor onderwijzend en docerend personeel, werkzaam aan onderwijsinrichtingen, staande onder beheer van een natuurlijk of rechtspersoon (bijvoorbeeld een verkeersschool). Voor deze groep werknemers was het BBA niet van toepassing en was dan ook geen toestemming van het UWV nodig. Maar dat verandert dus per 2015.

Bart Pals

Lees ook: Als rijschool een rijinstructeur in vaste dienst ontslaan

Auteur: Bart Pals

10 reacties op “Wettelijke ontslagbescherming rijinstructeurs vanaf 2015”

John van den Kieboom|04.02.14|17:44

Het was al even bekend dat deze wet er zou komen. Ik vraag me wel af hoe men e.e.a. regelt als men de bevoegdheid verliest door 2 x het toneelstukje onvoldoende te doen. Een werkgever hoeft toch niet een onbevoegde instructeur in dienst te houden? Daarnaast zou het CNV er goed aan doen een CAO tot stand te brengen waarin ook wordt opgenomen dat de werkgever de bijscholing (deels) moet betalen. Ik hoor nu veel instructeurs die dat zelf moeten betalen van hun werkgever.

Rij School|04.02.14|21:32

Een werkgever kan eenvoudig in de arbeidsovereenkomst de verplichte WRM opnemen en dat bij het niet behalen van deze bevoegdheid dit tot ontslag kan leiden.
Zodra het CNV een CAO tot stand krijgt zullen de les prijzen richting de 48 euro voor een eenmans rijschool zonder kantoor en rond de 55 euro voor een rijschool met kantoor komen te zitten en daar zit nu net het probleem! Bij een CAO zal een bedrijf met personeel zich er verplicht aan moeten houden maar rijscholen zonder (lees 80%) niet!

John van den Kieboom|05.02.14|12:54

@ Rij school,

Als in de CAO afgesproken gaat worden dat instructeurs niet ontslagen mogen worden als deze de bevoegdheid verliezen maar de werkgever ze de kans moet geven om het herintrederstraject te doorlopen, dan is dat bindend. De stelling dat bij een totstandkoming van een CAO de lesprijs van een eenmanszaak richting de € 48,= gaat begrijp ik niet. Een eenmanszaak heeft toch niets met een CAO te maken? Maar verklaar u nader.

Rij School|05.02.14|14:42

Dat een eenmanszaak niets met een CAO heeft te maken is ook precies het probleem! Zij kunnen gewoon 12 uur of meer voor 35 euro of minder gaan rijden terwijl de rijscholen met personeel zich moeten gaan houden aan normale werktijden, normaal salaris, pensioen en doorbetaling bij ziekte. Al deze onderdelen kosten geld en dat zal dus in de lesprijs komen. De grote rijscholen zouden daarmee een veel hogere lesprijs moeten berekenen en prijzen zich dan uit markt. >>>

Rij School|05.02.14|14:44

Dus het moet vanuit de overheid worden geregeld, net zoals bij de taxi die kent een wettelijk minimum en maximum tarief. Dit ook bij de rijscholen instellen en tussen het min en max tarief zit dan de speelruimte. Iedere kandidaat weet dan waar die aan toe is en hoeft de rijschool geen commerciële rekentrucks toe te passen en 35 euro rekenen per les, maar zo’n les duurt dan maar 50 minuten!

John van den Kieboom|05.02.14|18:13

Dat eenmanszaken voor een lage prijs kunnen gaan/blijven rijden is me duidelijk. Mijn vraag ging eigenlijk over de volgende zin in jouw eerdere stukje “Zodra het CNV een CAO tot stand krijgt zullen de les prijzen richting de 48 euro voor een eenmans rijschool”
En ja, de enige oplossing zou een minimumprijs vanuit de overheid zijn. Maar de minister heeft al laten weten dat ze dat niet wil.

rijschool twice|05.02.14|19:21

Klopt de minister wil niks, de branche moet zelf de initiatieven maar nemen.
De minister keurt wel de geldverslindende bijscholingen goed met behoud van pasverlies bij zakken? Echter de minister zou (wettelijk gezien ook niet correct) ook al komt het uit de branche prijsafspraken ook niet goedkeuren.

rijschool twice|05.02.14|19:24

Zonder prijsverhoging kan er niet eens een CAO komen want dat is onbetaalbaar met de huidige prijzen zeker als een werkgever in John’s senario ook nog de bijscholingen cq herintrederestraject en de rest doorbetaling bij ziekte pensioen e.a moet betalen. De wil zal er heus wel zijn maar de financieen niet. Het is een kip en ei verhaal, zonder een het ander niet. Misschien moet de minister wel een keer de min/max prijs toelaten en zich verdiepen in het leed wat rijschoolwereld heet!

Hans Snijders|06.02.14|18:50

Ooit zei men dat alleen de grote rijscholen het zouden redden.
Niets is minder waar,blij dat ik dat jaren geleden al ingezien heb.
Wel jammer voor de branche.Maar door deze maatregel kunnen alle rijscholen met personeel het wel vergeten of er moet branchebescherming komen.
Alweer werk aan de winkel.Veel Succes Collega’s maar ik geloof niet dat mijn rijschool het 70 jarig bestaan haalt als er niets verandert.

John van den Kieboom|08.02.14|08:30

Ik ben altijd van mening geweest dat de kleine rijscholen de toekomst hebben. Zij zijn veel flexibeler en kunnen nu eenmaal goedkoper werken. Geen bedrijfsgebouwen, geen personeel enz. Het is niet voor niets dat een organisatie als FAM korting bij het CBR wil voor grote rijscholen. Dat wil men alleen om tegen de kleine rijscholen op te kunnen boksen.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.