belastingdienst, belasting, btw

Rijschool de klos bij verkeerd btw-tarief theoriemateriaal

Binnen de rijschoolbranche worden volop gecombineerde lespakketten aangeboden tegen een 6 procent btw-tarief. Leermiddelenleveranciers verkopen combinaties van boeken en digitaal oefenmateriaal, waarna rijscholen datzelfde tarief overnemen en hanteren in de facturering naar hun leerlingen toe. Dat is verkeerd, zo laat de Belastingdienst weten. Want bij gecombineerde lespakketten moeten verschillende btw-tarieven voor theorieboek en digitaal materiaal worden gehanteerd en uitgesplitst. Bij onoplettendheid is de rijschoolhouder de klos. Als de Belastingdienst dergelijke fouten in een rijschooladministratie constateert, wordt gecorrigeerd door middel van naheffing en kunnen boetes volgen. 

Wanneer bijvoorbeeld een theorieboek en een cd-rom gebundeld worden aangeboden, moet volgens de Belastingdienst voor ieder product afzonderlijk het btw-tarief op de factuur worden aangegeven. Een theorieboek met een tarief van 6 procent en een cd-rom of online training naar het algemene tarief van 21 procent. Gebeurt dit niet, dan is de rijschool over het volledige bedrag 21 procent omzetbelasting verschuldigd. Ook al gaat het om onoplettendheid of onwetendheid, rijschoolhouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen facturen, zo laat Peter Goossen van de Belastingdienst weten. Het is dan ook van belang dat zij zelf alert zijn op de gehanteerde tarieven en niet standaard de berekening van andere partijen kopiëren.

Tarieven

Theorieboeken vallen in Nederland onder het verlaagde BTW-tarief van 6 procent. Een cd-rom, online training of kraskaart is daarentegen belast met het algemene tarief van 21 procent. “Wanneer een boek samen met een cd-rom of dvd wordt geleverd, is er voor de btw-heffing sprake van de levering van twee afzonderlijke goederen. Als de levering van een boek met cd-rom tegen één prijs wordt aangeboden, moet de vergoeding dus gesplitst worden op basis van de gangbare prijzen die de uitgever voor elk van de artikelen vraagt”, zo wordt aangegeven.

“In het geval dat bijvoorbeeld een oefencd-rom niet afzonderlijk wordt aangeboden, kan de vergoeding worden gesplitst op basis van de gemaakte kosten en de aan elk artikel toe te rekenen winstopslag”, aldus Goossen. “Van uitsplitsing op de factuur moet bij zowel bij de leermiddelenleverancier als bij de rijschoolhouder sprake zijn”, zo benadrukt hij desgevraagd. “Boetebedragen bij fouten die door de Belastingdienst worden vastgesteld, zijn afhankelijk van de handelwijze van de individuele ondernemer”, laat hij weten. “Daar staan geen vaste bedragen voor.”

Correctie

Als een rijschool per abuis door wat voor reden dan ook van een onjuist tarief is uitgegaan, kan achteraf nog gecorrigeerd worden door zelf actie te ondernemen. De oorspronkelijke ontvangsten blijven dan de basis voor het berekenen van de juiste btw, legt de Belastingdienst uit. “Als een rijschoolhouder van het verkeerde tarief is uitgegaan, zal het resterende bedrag alsnog moeten worden afgedragen”, zo stelt Goossen.

Hieronder een voorbeeld uit de praktijk van een gecombineerd lespakket waarbij ook 6 procent btw gerekend is voor het online oefenmateriaal. De leverancier biedt overigens ook een los 10 online oefenexamens aan, maar dan voor 10,70 euro met een btw-tarief van 21 procent. Als een rijschoolhouder de kosten voor het pakket een op een doorberekent, ontvangt hij 30,66 euro (excl. btw) van zijn leerling voor een theorieboek en een reeks online oefenexamens. Hij heeft 6 procent btw berekend = 1,84 euro.

Rijschoolhouder

Als de Belastingdienst merkt dat de rijschoolhouder een fout heeft gemaakt en twee verschillende tarieven had moeten hanteren, zal hij 21 procent moeten afdragen en is het btw-tarief ter correctie 21 procent = 6,44 euro. Hij heeft eerder al 1,84 euro afgedragen, dus het alsnog af te dragen bedrag is 6,44 – 1,84 = 4,60 euro.

Bovenstaand voorbeeld komt van leverancier VekaBest. Directeur Ad Philipsen laat echter weten dat dit volgens hem wél in orde is: “Wij passen het BTW-percentage toe dat bij het product hoort. Soms is dat 21 procent en soms is dat 6 procent. Dit op basis van afstemming die daarover met de Belastingdienst heeft plaatsgevonden.”

Leverancier

Er zijn gevallen bekend van leveranciers die bij de verkoop van gecombineerde pakketten standaard een btw-tarief van 6 procent vermelden. Niet juist, zo laat de Belastingdienst weten. Onoplettendheid kan de ondernemers dus duur komen te staan, zo blijkt. Chris Verstappen van leermiddelenleverancier Verjo laat weten in zijn facturen bij gecombineerde producten altijd een splitsing in btw-tarieven te maken. “Dat is gewoonweg hoe het hoort. En op die manier kunnen rijschoolhouders het eenvoudig overnemen in hun facturering naar leerlingen toe.”

Verstappen stelt hierop gebrand te zijn omdat de gevolgen voor zowel de leverancier als rijscholen bij het hanteren van verkeerde tarieven of onvolledige facturen enorm kunnen zijn. “Doe het als onderneming een paar jaar achter elkaar verkeerd en het kan je de kop kosten.”

BTW

Ook Bartjan Engelfriet van Smit Rijschoolservice bevestigt zich aan de regels van de Belastingdienst te houden. “Er zijn niet voor niets twee verschillende belastingtarieven. Het lijkt me dan ook niet meer dan logisch dat je de btw-tarieven van gecombineerde producten uitsplitst op de factuur.”

Om het voor rijscholen die bij de leverancier afnemen eenvoudiger te maken, verkoopt het bedrijf haar producten overigens bijna altijd los, zo laat Engelfriet weten. “We willen het verrekenen voor alle partijen zo gemakkelijk mogelijk houden. Dit juist omdat we weten dat het grote financiële gevolgen kan hebben als dit niet goed gebeurt.”

Examengelden

De door het CBR in rekening gebrachte examengelden zijn vrij van BTW. Indien de rijschool de examengelden zonder omzetbelasting wil doorberekenen aan haar klanten, moet volgens de Belastingdienst aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • De rijschool moet een factuur uitreiken, ook aan een particulier, waarop hij de kosten van theorie- en praktijkexamens voor motorvoertuigen afzonderlijk vermeldt.
  • De rijschool berekent de kosten van de theorie- en praktijkexamens voor motorvoertuigen door voor het bedrag dat ze daarvoor verschuldigd is aan het CBR.

Als een rijschoolhouder besluit geen factuur uit te reiken of geen duidelijke omschrijving of uitsplitsing opneemt op de factuur, is hij over het volledig bedrag 21 procent omzetbelasting verschuldigd, zo wordt gesteld.

Omzetbelasting

Ook wat betreft de administratieve plicht en de bewaarplicht van codes voor online producten geeft de Belastingdienst uitsluitsel. “Er bestaat een administratieve plicht voor dergelijke codes. Die plicht rust bij de rijschoolhouder zelf. Hij is immers verplicht om een goede administratie te voeren ‘naar de eisen van het bedrijf’ en moet de codes kunnen overleggen.”

Voor de bewaarplicht van codes voor online producten geldt dat zowel voor papier als digitaal een periode van zeven jaar moet worden aangehouden. “Dit geldt ook als de gegevens zich bij derden, zoals rijbewijskandidaten bevinden. De rijschoolhouder is hiertoe verantwoordelijk”, zo benadrukt Goossen.

Roosmarijn Dierick

Auteur: Roosmarijn Dierick

7 reacties op “Rijschool de klos bij verkeerd btw-tarief theoriemateriaal”

Henk van der Eerden|08.01.15|16:56

Dus dat wil zeggen, dat je voor elk examengeld dat je ontvangt een btw-factuur, of sorry een niet/btw-factuur moet uitschrijven en aan de leerling moet sturen, terwijl er gewoon geen btw gerekend moet worden..?
Het moet niet veel gekker worden geloof ik..en volgens mij hoeft die rekening ook helemaal niet, tenzij er voor een bedrijf een rekening uitgeschreven moet worden…
Volgens mij zit Dhr Goossens er mooi naast…ga er maar aan staan anders..

Henk vd Eerden

Youran van Ark|08.01.15|22:27

Welk btw tarief geld er voor het geven van theorieles?
Dit is zelfs klassikaal!
Veel meer op lesgeven kan het niet meer lijken dan toch?
Ik zeg 6% !

Arthur Wijte|09.01.15|12:18

Oftewel we moeten de boeking aanpassen en een extra regel aan de factuur toevoegen om problemen te voorkomen:
Theorieboek premium €X,XX. 6% btw
Gratis cd/rom (of online theorie training) €0,00. 21% btw

Ik zal voor de volgende aangifte meteen een correctie factuur maken.

Gerrit Uitbeijerse|09.01.15|15:32

Misschien moet meneer Goossens eens op de site van de belastingdienst kijken, daar staat:Goederen en diensten aan particulieren

Verkoopt u goederen of diensten aan particulieren? Dan bent u niet verplicht een factuur uit te reiken, met uitzondering van de volgende situaties:

u bent een groothandel in levensmiddelen, dranken, tandheelkundige grondstoffen of (onderdelen van) tandtechnische werken en ten minste 80% van uw afnemers is ondernemer

Gerrit Uitbeijerse|09.01.15|15:32

u levert een nieuw of bijna nieuw vervoermiddel aan een afnemer in een ander EU-land
uw levering is een afstandsverkoop

Je moet alleen in je eigen BTW administratie goed verwerken wat wel en niet belast is.

Rijschoolsoftware|09.01.15|21:29

In ons rijschooladministratiepakket kan bij het samenstellen van een pakket (of artikel uit het artikelenbestand) per onderdeel gekozen worden voor het juiste BTW tarief. Het programma houdt dan zelf rekening met de juiste BTW aangifte en facturatie. De gebruikte BTW tarieven worden ook keurig in kaart gebracht op de factuur.

Els van Voren|13.01.15|17:10

Rijschoolsoftware doet met haar bericht nu net alsof het splitsen van btw zo uniek is, maar dat is toch niet meer als normaal??
Wij gebruiken al een paar een online facturatie systeem, die naast het splitsen van de verschillende btw tarieven, standaard is voorzien van een kasboek, vast leggen van contante betalingen, termijn betalingen en nog meer en dat voor maar € 75,00 per jaar en voor onbeperkt aantal facturen. Tis jammer dat je hier geen link mag plaatsen!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Rijschool de klos bij verkeerd btw-tarief theoriemateriaal | RijschoolPro
belastingdienst, belasting, btw

Rijschool de klos bij verkeerd btw-tarief theoriemateriaal

Binnen de rijschoolbranche worden volop gecombineerde lespakketten aangeboden tegen een 6 procent btw-tarief. Leermiddelenleveranciers verkopen combinaties van boeken en digitaal oefenmateriaal, waarna rijscholen datzelfde tarief overnemen en hanteren in de facturering naar hun leerlingen toe. Dat is verkeerd, zo laat de Belastingdienst weten. Want bij gecombineerde lespakketten moeten verschillende btw-tarieven voor theorieboek en digitaal materiaal worden gehanteerd en uitgesplitst. Bij onoplettendheid is de rijschoolhouder de klos. Als de Belastingdienst dergelijke fouten in een rijschooladministratie constateert, wordt gecorrigeerd door middel van naheffing en kunnen boetes volgen. 

Wanneer bijvoorbeeld een theorieboek en een cd-rom gebundeld worden aangeboden, moet volgens de Belastingdienst voor ieder product afzonderlijk het btw-tarief op de factuur worden aangegeven. Een theorieboek met een tarief van 6 procent en een cd-rom of online training naar het algemene tarief van 21 procent. Gebeurt dit niet, dan is de rijschool over het volledige bedrag 21 procent omzetbelasting verschuldigd. Ook al gaat het om onoplettendheid of onwetendheid, rijschoolhouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen facturen, zo laat Peter Goossen van de Belastingdienst weten. Het is dan ook van belang dat zij zelf alert zijn op de gehanteerde tarieven en niet standaard de berekening van andere partijen kopiëren.

Tarieven

Theorieboeken vallen in Nederland onder het verlaagde BTW-tarief van 6 procent. Een cd-rom, online training of kraskaart is daarentegen belast met het algemene tarief van 21 procent. “Wanneer een boek samen met een cd-rom of dvd wordt geleverd, is er voor de btw-heffing sprake van de levering van twee afzonderlijke goederen. Als de levering van een boek met cd-rom tegen één prijs wordt aangeboden, moet de vergoeding dus gesplitst worden op basis van de gangbare prijzen die de uitgever voor elk van de artikelen vraagt”, zo wordt aangegeven.

“In het geval dat bijvoorbeeld een oefencd-rom niet afzonderlijk wordt aangeboden, kan de vergoeding worden gesplitst op basis van de gemaakte kosten en de aan elk artikel toe te rekenen winstopslag”, aldus Goossen. “Van uitsplitsing op de factuur moet bij zowel bij de leermiddelenleverancier als bij de rijschoolhouder sprake zijn”, zo benadrukt hij desgevraagd. “Boetebedragen bij fouten die door de Belastingdienst worden vastgesteld, zijn afhankelijk van de handelwijze van de individuele ondernemer”, laat hij weten. “Daar staan geen vaste bedragen voor.”

Correctie

Als een rijschool per abuis door wat voor reden dan ook van een onjuist tarief is uitgegaan, kan achteraf nog gecorrigeerd worden door zelf actie te ondernemen. De oorspronkelijke ontvangsten blijven dan de basis voor het berekenen van de juiste btw, legt de Belastingdienst uit. “Als een rijschoolhouder van het verkeerde tarief is uitgegaan, zal het resterende bedrag alsnog moeten worden afgedragen”, zo stelt Goossen.

Hieronder een voorbeeld uit de praktijk van een gecombineerd lespakket waarbij ook 6 procent btw gerekend is voor het online oefenmateriaal. De leverancier biedt overigens ook een los 10 online oefenexamens aan, maar dan voor 10,70 euro met een btw-tarief van 21 procent. Als een rijschoolhouder de kosten voor het pakket een op een doorberekent, ontvangt hij 30,66 euro (excl. btw) van zijn leerling voor een theorieboek en een reeks online oefenexamens. Hij heeft 6 procent btw berekend = 1,84 euro.

Rijschoolhouder

Als de Belastingdienst merkt dat de rijschoolhouder een fout heeft gemaakt en twee verschillende tarieven had moeten hanteren, zal hij 21 procent moeten afdragen en is het btw-tarief ter correctie 21 procent = 6,44 euro. Hij heeft eerder al 1,84 euro afgedragen, dus het alsnog af te dragen bedrag is 6,44 – 1,84 = 4,60 euro.

Bovenstaand voorbeeld komt van leverancier VekaBest. Directeur Ad Philipsen laat echter weten dat dit volgens hem wél in orde is: “Wij passen het BTW-percentage toe dat bij het product hoort. Soms is dat 21 procent en soms is dat 6 procent. Dit op basis van afstemming die daarover met de Belastingdienst heeft plaatsgevonden.”

Leverancier

Er zijn gevallen bekend van leveranciers die bij de verkoop van gecombineerde pakketten standaard een btw-tarief van 6 procent vermelden. Niet juist, zo laat de Belastingdienst weten. Onoplettendheid kan de ondernemers dus duur komen te staan, zo blijkt. Chris Verstappen van leermiddelenleverancier Verjo laat weten in zijn facturen bij gecombineerde producten altijd een splitsing in btw-tarieven te maken. “Dat is gewoonweg hoe het hoort. En op die manier kunnen rijschoolhouders het eenvoudig overnemen in hun facturering naar leerlingen toe.”

Verstappen stelt hierop gebrand te zijn omdat de gevolgen voor zowel de leverancier als rijscholen bij het hanteren van verkeerde tarieven of onvolledige facturen enorm kunnen zijn. “Doe het als onderneming een paar jaar achter elkaar verkeerd en het kan je de kop kosten.”

BTW

Ook Bartjan Engelfriet van Smit Rijschoolservice bevestigt zich aan de regels van de Belastingdienst te houden. “Er zijn niet voor niets twee verschillende belastingtarieven. Het lijkt me dan ook niet meer dan logisch dat je de btw-tarieven van gecombineerde producten uitsplitst op de factuur.”

Om het voor rijscholen die bij de leverancier afnemen eenvoudiger te maken, verkoopt het bedrijf haar producten overigens bijna altijd los, zo laat Engelfriet weten. “We willen het verrekenen voor alle partijen zo gemakkelijk mogelijk houden. Dit juist omdat we weten dat het grote financiële gevolgen kan hebben als dit niet goed gebeurt.”

Examengelden

De door het CBR in rekening gebrachte examengelden zijn vrij van BTW. Indien de rijschool de examengelden zonder omzetbelasting wil doorberekenen aan haar klanten, moet volgens de Belastingdienst aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • De rijschool moet een factuur uitreiken, ook aan een particulier, waarop hij de kosten van theorie- en praktijkexamens voor motorvoertuigen afzonderlijk vermeldt.
  • De rijschool berekent de kosten van de theorie- en praktijkexamens voor motorvoertuigen door voor het bedrag dat ze daarvoor verschuldigd is aan het CBR.

Als een rijschoolhouder besluit geen factuur uit te reiken of geen duidelijke omschrijving of uitsplitsing opneemt op de factuur, is hij over het volledig bedrag 21 procent omzetbelasting verschuldigd, zo wordt gesteld.

Omzetbelasting

Ook wat betreft de administratieve plicht en de bewaarplicht van codes voor online producten geeft de Belastingdienst uitsluitsel. “Er bestaat een administratieve plicht voor dergelijke codes. Die plicht rust bij de rijschoolhouder zelf. Hij is immers verplicht om een goede administratie te voeren ‘naar de eisen van het bedrijf’ en moet de codes kunnen overleggen.”

Voor de bewaarplicht van codes voor online producten geldt dat zowel voor papier als digitaal een periode van zeven jaar moet worden aangehouden. “Dit geldt ook als de gegevens zich bij derden, zoals rijbewijskandidaten bevinden. De rijschoolhouder is hiertoe verantwoordelijk”, zo benadrukt Goossen.

Roosmarijn Dierick

Auteur: Roosmarijn Dierick

7 reacties op “Rijschool de klos bij verkeerd btw-tarief theoriemateriaal”

Henk van der Eerden|08.01.15|16:56

Dus dat wil zeggen, dat je voor elk examengeld dat je ontvangt een btw-factuur, of sorry een niet/btw-factuur moet uitschrijven en aan de leerling moet sturen, terwijl er gewoon geen btw gerekend moet worden..?
Het moet niet veel gekker worden geloof ik..en volgens mij hoeft die rekening ook helemaal niet, tenzij er voor een bedrijf een rekening uitgeschreven moet worden…
Volgens mij zit Dhr Goossens er mooi naast…ga er maar aan staan anders..

Henk vd Eerden

Youran van Ark|08.01.15|22:27

Welk btw tarief geld er voor het geven van theorieles?
Dit is zelfs klassikaal!
Veel meer op lesgeven kan het niet meer lijken dan toch?
Ik zeg 6% !

Arthur Wijte|09.01.15|12:18

Oftewel we moeten de boeking aanpassen en een extra regel aan de factuur toevoegen om problemen te voorkomen:
Theorieboek premium €X,XX. 6% btw
Gratis cd/rom (of online theorie training) €0,00. 21% btw

Ik zal voor de volgende aangifte meteen een correctie factuur maken.

Gerrit Uitbeijerse|09.01.15|15:32

Misschien moet meneer Goossens eens op de site van de belastingdienst kijken, daar staat:Goederen en diensten aan particulieren

Verkoopt u goederen of diensten aan particulieren? Dan bent u niet verplicht een factuur uit te reiken, met uitzondering van de volgende situaties:

u bent een groothandel in levensmiddelen, dranken, tandheelkundige grondstoffen of (onderdelen van) tandtechnische werken en ten minste 80% van uw afnemers is ondernemer

Gerrit Uitbeijerse|09.01.15|15:32

u levert een nieuw of bijna nieuw vervoermiddel aan een afnemer in een ander EU-land
uw levering is een afstandsverkoop

Je moet alleen in je eigen BTW administratie goed verwerken wat wel en niet belast is.

Rijschoolsoftware|09.01.15|21:29

In ons rijschooladministratiepakket kan bij het samenstellen van een pakket (of artikel uit het artikelenbestand) per onderdeel gekozen worden voor het juiste BTW tarief. Het programma houdt dan zelf rekening met de juiste BTW aangifte en facturatie. De gebruikte BTW tarieven worden ook keurig in kaart gebracht op de factuur.

Els van Voren|13.01.15|17:10

Rijschoolsoftware doet met haar bericht nu net alsof het splitsen van btw zo uniek is, maar dat is toch niet meer als normaal??
Wij gebruiken al een paar een online facturatie systeem, die naast het splitsen van de verschillende btw tarieven, standaard is voorzien van een kasboek, vast leggen van contante betalingen, termijn betalingen en nog meer en dat voor maar € 75,00 per jaar en voor onbeperkt aantal facturen. Tis jammer dat je hier geen link mag plaatsen!

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.