ongeluk, verkeersveiligheid, verkeersdoden

SWOV houdt vast aan verkeersveiligheidsdoelstelling 2020

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) onderzoekt momenteel of er extra maatregelen zijn die ingezet kunnen worden om het aantal verkeersslachtoffers in Nederland terug te dringen. Het gaat om aanvullende regelingen die naast het bestaande beleid en de Beleidsimpuls gebruikt zullen worden. Met de eventuele extra maatregelen moet de verkeersveiligheidsdoelstelling voor 2020 binnen bereik blijven. 

De overheid bepaalde eerder een verkeersveiligheidsdoelstelling voor 2020. Een maximaal aantal van 500 verkeersdoden en 10.600 ernstige verkeersgewonden werd vastgesteld. Volgens de SWOV lijkt die doelstelling op basis van de huidige prognoses niet haalbaar. “Maar we bevelen aan de doelstelling vooralsnog te handhaven. Een van de redenen daarvoor is dat de SWOV samen met andere belanghebbenden verkent of er niet toch extra besparingen van de aantallen slachtoffers mogelijk zijn”, zo wordt in de ‘Monitor Beleidsimpuls Verkeersveiligheid 2013‘ gesteld.

Monitor

Het aantal verkeersdoden in Nederland is na een dalende trend van verschillende jaren in de afgelopen drie jaar stabiel gebleven, zo blijkt uit onderzoeksdata van de stichting. Het aantal ernstige verkeersgewonden is sinds 2006 toegenomen. Volgens de huidige schatting zou in 2012 een afname hebben ingezet. “Maar die daling is niets zeker”, aldus de SWOV. Met stagnatie in plaats van afname van de cijfers, zal aan de doelstelling waarschijnlijk niet worden voldaan.

In 2012 vielen 650 verkeersdoden. In 31 procent van de gevallen ging het om fietsers. En meer dan de helft van deze ‘fietsdoden’ was 70 jaar of ouder. Bijna een kwart zat in de leeftijdscategorie van 50 tot 70 jaar, zo blijkt uit de gegevens. In 2012 was 43 procent van de verkeersdoden 60 jaar of ouder. Ruim de helft van die groep was fietser, tegenover een vijfde die inzittende van een auto was. Het is dan ook goed dat fietsers en 60-plussers belangrijke doelgroepen zijn waarop de Beleidsimpuls zich concentreert, zo wordt in het document gesteld.

Maatregelen

Maar om de stabiel gebleven aantallen verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden richting de geformuleerde verkeersveiligheidsdoelstelling te duwen, is het volgens de SWOV van belang dat er extra aandacht aan het onderwerp wordt besteed. “We onderzoeken op dit moment welke aanvullende (kosten)effectieve maatregelen naast het bestaande beleid en de Beleidsimpuls genomen zouden kunnen worden om tot grotere besparingen in aantallen slachtoffers te komen”, zo wordt gemeld.

“Ook wordt onderzocht welke barrières in de kennis, draagvlak en financiering er zijn om die maatregelen in te voeren. Dit moet leiden tot suggesties en concrete stappen.” In het onderzoek van de stichting wordt onder meer gekeken naar veiligere inrichting van wegen, fietsveiligheid, gemotoriseerde tweewielers, geavanceerde systemen in voertuigen en zichtbaarheid.” De SWOV verwacht in het najaar de eerste resultaten te kunnen melden.

Jongeren

In de groep van jonge, beginnende bestuurders, is overigens wel een gunstige ontwikkeling in het aantal verkeersslachtoffers te zien, zo blijkt uit de data. Ook deze groep is een doelgroep binnen de Beleidsimpuls. “Het geregistreerde aantal dodelijke verkeersongevallen waarbij een 18 tot 24-jarige autobestuurder betrokken was, vertoont een dalende trend en is in 2012 verder afgenomen tot 61. Ten opzichte van het gemiddelde van de drie jaren daarvoor is het een afname van 22 procent.”

“Ook het aantal ernstige verkeersgewonden is afgenomen ten opzichte van het gemiddelde van de drie voorafgaande jaren.”

Beleid

In 2008 heeft het Rijk samen met provincies, gemeenten, stadsregio’s en waterschappen het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 vastgesteld. Daarin zijn maatregelen opgenomen om twee belangrijke doelen te kunnen realiseren. Het aantal verkeersdoden in 2020 laten dalen tot 500 en het aantal ernstige verkeersgewonden tot 10.600 per jaar.

Bovenop de al bestaande maatregelen heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu 23 extra maatregelen geformuleerd. Het gaat om actiepunten die moeten helpen om de geformuleerde doelstelling te behalen. De maatregelen zijn medio 2012 opgetekend in de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Roosmarijn Dierick

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

SWOV houdt vast aan verkeersveiligheidsdoelstelling 2020 | RijschoolPro
ongeluk, verkeersveiligheid, verkeersdoden

SWOV houdt vast aan verkeersveiligheidsdoelstelling 2020

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) onderzoekt momenteel of er extra maatregelen zijn die ingezet kunnen worden om het aantal verkeersslachtoffers in Nederland terug te dringen. Het gaat om aanvullende regelingen die naast het bestaande beleid en de Beleidsimpuls gebruikt zullen worden. Met de eventuele extra maatregelen moet de verkeersveiligheidsdoelstelling voor 2020 binnen bereik blijven. 

De overheid bepaalde eerder een verkeersveiligheidsdoelstelling voor 2020. Een maximaal aantal van 500 verkeersdoden en 10.600 ernstige verkeersgewonden werd vastgesteld. Volgens de SWOV lijkt die doelstelling op basis van de huidige prognoses niet haalbaar. “Maar we bevelen aan de doelstelling vooralsnog te handhaven. Een van de redenen daarvoor is dat de SWOV samen met andere belanghebbenden verkent of er niet toch extra besparingen van de aantallen slachtoffers mogelijk zijn”, zo wordt in de ‘Monitor Beleidsimpuls Verkeersveiligheid 2013‘ gesteld.

Monitor

Het aantal verkeersdoden in Nederland is na een dalende trend van verschillende jaren in de afgelopen drie jaar stabiel gebleven, zo blijkt uit onderzoeksdata van de stichting. Het aantal ernstige verkeersgewonden is sinds 2006 toegenomen. Volgens de huidige schatting zou in 2012 een afname hebben ingezet. “Maar die daling is niets zeker”, aldus de SWOV. Met stagnatie in plaats van afname van de cijfers, zal aan de doelstelling waarschijnlijk niet worden voldaan.

In 2012 vielen 650 verkeersdoden. In 31 procent van de gevallen ging het om fietsers. En meer dan de helft van deze ‘fietsdoden’ was 70 jaar of ouder. Bijna een kwart zat in de leeftijdscategorie van 50 tot 70 jaar, zo blijkt uit de gegevens. In 2012 was 43 procent van de verkeersdoden 60 jaar of ouder. Ruim de helft van die groep was fietser, tegenover een vijfde die inzittende van een auto was. Het is dan ook goed dat fietsers en 60-plussers belangrijke doelgroepen zijn waarop de Beleidsimpuls zich concentreert, zo wordt in het document gesteld.

Maatregelen

Maar om de stabiel gebleven aantallen verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden richting de geformuleerde verkeersveiligheidsdoelstelling te duwen, is het volgens de SWOV van belang dat er extra aandacht aan het onderwerp wordt besteed. “We onderzoeken op dit moment welke aanvullende (kosten)effectieve maatregelen naast het bestaande beleid en de Beleidsimpuls genomen zouden kunnen worden om tot grotere besparingen in aantallen slachtoffers te komen”, zo wordt gemeld.

“Ook wordt onderzocht welke barrières in de kennis, draagvlak en financiering er zijn om die maatregelen in te voeren. Dit moet leiden tot suggesties en concrete stappen.” In het onderzoek van de stichting wordt onder meer gekeken naar veiligere inrichting van wegen, fietsveiligheid, gemotoriseerde tweewielers, geavanceerde systemen in voertuigen en zichtbaarheid.” De SWOV verwacht in het najaar de eerste resultaten te kunnen melden.

Jongeren

In de groep van jonge, beginnende bestuurders, is overigens wel een gunstige ontwikkeling in het aantal verkeersslachtoffers te zien, zo blijkt uit de data. Ook deze groep is een doelgroep binnen de Beleidsimpuls. “Het geregistreerde aantal dodelijke verkeersongevallen waarbij een 18 tot 24-jarige autobestuurder betrokken was, vertoont een dalende trend en is in 2012 verder afgenomen tot 61. Ten opzichte van het gemiddelde van de drie jaren daarvoor is het een afname van 22 procent.”

“Ook het aantal ernstige verkeersgewonden is afgenomen ten opzichte van het gemiddelde van de drie voorafgaande jaren.”

Beleid

In 2008 heeft het Rijk samen met provincies, gemeenten, stadsregio’s en waterschappen het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 vastgesteld. Daarin zijn maatregelen opgenomen om twee belangrijke doelen te kunnen realiseren. Het aantal verkeersdoden in 2020 laten dalen tot 500 en het aantal ernstige verkeersgewonden tot 10.600 per jaar.

Bovenop de al bestaande maatregelen heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu 23 extra maatregelen geformuleerd. Het gaat om actiepunten die moeten helpen om de geformuleerde doelstelling te behalen. De maatregelen zijn medio 2012 opgetekend in de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de rijschoolbranche.

Voor slechts € 6,- per maand heeft u toegang tot alle artikelen.

start abonnement

Auteur: Roosmarijn Dierick

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.