ogentest, medische keuring

Minister wil informatie rond herkeuring rijbewijs verbeteren

Minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil de informatievoorziening rond rijbewijskeuringen verbeteren. “Ik ga hiervoor dit jaar rond de tafel met verschillende partijen zoals zorgverleners, artsen, patiëntenorganisaties, verkeersveiligheidsorganisaties, gemeenten en het CBR”, zo laat ze in een brief aan de Tweede Kamer weten. “Zo wordt voorkomen dat rijbewijsaanvragers een verklaring van geschiktheid aanvragen of een keuring ondergaan terwijl dat niet nodig is”, aldus de minister.

Ze zegt het van belang te vinden dat die partijen en rijbewijsaanvragers bekend zijn met wat te doen bij het aanvragen of verlengen van een rijbewijs bij medische rijgeschiktheidsvraagstukken. Dit als reactie op Kamervragen die naar aanleiding van een uitzending van Tros Radar werden gesteld. In dat programma kwam naar voren dat sommige mensen met een stabiele chronische aandoening onnodig worden geconfronteerd met verplichte periodieke herkeuringen.

Herkeuring

Kamerlid Bashir (SP) stelde Kamervragen naar aanleiding van de uitzending en vroeg de minister een reactie op het ‘in de uitzending naar voren komend gevoel’ dat overbodige keuringen niet alleen tot onnodige kosten leiden, maar ook erg vernederend overkomen op mensen met een stabiele chronische aandoening. Minister Schultz: “In geval van stabiele aandoeningen ben ik het helemaal met u eens. Echter, wanneer er sprake is van een niet stabiele aandoening, dan is een periodieke herkeuring noodzakelijk.”

De minister verduidelijkt in haar brief dat deze niet worden voorgeschreven bij bepaalde stabiele aandoeningen zoals een lui oog, doofheid, astma, goed behandelde bloeddruk, geopereerde aangeboren hartafwijkingen zonder klachten en bij amputaties. “Bij progressieve ziekten zoals Parkinson, MS en Alzheimer geldt er wel altijd een termijnbeperking, evenals voor diabetes, slaapapneu en chronische nierziekten.” In bepaalde gevallen wordt er een termijnbeperking opgelegd afhankelijk van de gezondheidstoestand van de gekeurde, zoals bij ADHD, autisme en oogaandoeningen, zo wordt in haar schrijven expliciet vermeld.

Aandoening

Op de vraag of de minister bereid is ervoor te zorgen dat in de loop van dit jaar alle keuringen voor mensen met een stabiele chronische aandoening voorgoed komen te vervallen, reageert ze als volgt in haar brief: “Zoals ik al heb toegelicht geldt er voor stabiele chronische aandoeningen geen periodieke herkeuringseis.”

In de uitzending van Tros Radar kwamen twee casussen aan bod. Periodieke herkeuringen voor een vrouw met epilepsie in combinatie met een behandelde hersentumor en een casus met betrekking tot een aangeboren functiebeperking van een arm die noch zal verbeteren, noch verslechteren. Een van de dames stelde: “Het is vervelend dat je extra tijd en geld kwijt bent voor zo’n keuring. Maar vooral dat je de keuring steeds weer moet ondergaan, terwijl je toch al lang weet wat er aan de hand is en dat er niets aan mijn situatie veranderd is.”

Rijgeschiktheid

Hierop reageert de minister als volgt: “Voor zowel epilepsie als hersentumoren gelden er beperkingen aan het rijbewijs. Ten aanzien van epilepsie heeft de Gezondheidsraad dit in haar advisering van anderhalf jaar geleden nog eens bekrachtigd. Bij hersentumoren kan de situatie klinisch stabiel zijn, maar kan de tumor op termijn weer problemen veroorzaken. Een rijbewijskeuring is dan ook nodig om te bepalen in hoeverre iemand geschikt is voor het rijbewijs.”

In het geval van de casus van de aangeboren functiebeperking was sprake van een stabiele aandoening, waarbij de Regeling eisen geschiktheid 2000 geen periodieke herkeuring voorschrijft, zo laat de minister weten. “Alleen bij de eerste aanvraag van het rijbewijs heeft het CBR nadere medische informatie nodig om te beslissen over de rijgeschiktheid. Dit kan ik bepaalde gevallen op basis van medische informatie van de eigen arts of op basis van een rijbewijskeuring en/of rijtest. Op grond hiervan kunnen auto-aanpassingen worden gerealiseerd, waardoor iemand toch rijgeschikt is.”

Ziektebeelden

De minister laat dan ook weten dat het CBR in het specifieke geval van de dame met de functiebeperking in de arm contact met haar heeft opgenomen en heeft toegelicht dat voor deze aandoening geen periodieke herkeuring nodig is.

“Twee ziektebeelden hebben mijn aandacht daar waar het gaat om de periodieke herkeuringseis voor het rijbewijs”, zo geeft minister Schultz tevens aan. “Zo buigt de Gezondheidsraad zich momenteel over termijnbeperkingen ten aanzien van neurologische aandoeningen. Mogelijk is hier sprake van onnodige keuringen. Daarnaast werkt de Europese Commissie momenteel aan een voorstel voor nieuwe normen op het terrein van hartaandoeningen. Mogelijk zal dit uiteindelijk leiden tot een ander keuringsregime.”

Lees ook: ‘Schaf herkeuringen bij stabiele chronische aandoening af’

Auteur: Roosmarijn Dierick

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.