verkeer, bebouwde kom, verkeersveiligheid, fietsers

Nederland is veiligste voetgangersland van Europa

Nederland is het veiligste land voor voetgangers in Europa. Uit een rapport van het European Transport Safety Council (ETSC) blijkt dat er in ons land gemiddeld per jaar nog geen vier voetgangers per miljoen inwoners omkomen in het verkeer, waarmee het hier net iets veiliger is dan in Noorwegen en Zweden. Voor fietsers blijkt het hier echter vergeleken met de rest van Europa een stuk gevaarlijker.

De ETSC adviseert de Europese Commissie en haar lidstaten over veiligheid in het verkeer. Voor het gisteren uitgebrachte rapport werd het aantal voetgangers en fietsers dat omkwam in het verkeer in de periode van 2003 tot 2014 per lidstaat geanalyseerd en werd een advies uitgebracht waarin onder andere werd gepleit voor meer 30 kilometer-zones.

Voetgangers

In de periode van 2011 tot en met 2013 kwamen er gemiddeld zestig voetgangers per jaar om het leven in ons land, wat per ratio 3,6 voetgangers per miljoen inwoners zijn. Over de periode vanaf 2003 daalde het aantal voetgangersdoden met iets meer dan vier procent. Iets meer dan zestig procent van de dodelijke ongevallen vindt plaats binnen de bebouwde kom. In meer dan de helft van de gevallen betrof het een aanrijding met een auto of taxi.

Nederland blijft in de lijst Noorwegen net voor, waar gemiddeld een tiende voetganger per jaar meer overlijdt in een verkeersongeval. De Scandinavische landen Zweden, Denemarken en Finland completeren de top vijf. Te voet op pad blijkt vooral gevaarlijk in Polen, Roemenie, Litouwen en Letland; daar komen gemiddeld meer dan dertig op een miljoen voetgangers per jaar om het leven.

Fietsers

Voor fietsers lijkt het op het eerste oog een stuk gevaarlijker in Nederland. met iets meer dan acht omgekomen fietsers per miljoen inwoners komen er gemiddeld alleen in Rusland en Litouwen meer dodelijke ongevallen met ongemotoriseerde tweewielers voor. Spanje, Griekenland en Ierland blijken juist erg veilig voor deze weggebruikers. Ten opzichte van 2003 is het aantal dodelijke ongevallen met fietsers in Nederland wel met bijna drie procent gedaald, maar ook dat is vergeleken met de andere Europese landen geen goede prestatie.

Het is die kleine daling waar we ons volgens Henk Stipdonk van het SWOV zorgen over moeten maken. “Er wordt in Nederland veel meer gefietst dan in Europa, en dan is het begrijpelijk dat er ook meer fietsongevallen gebeuren. Het aantal verkeersdoden onder fietsers neemt echter de laatste jaren nog maar nauwelijks af, daarom is het goed dat fietsveiligheid tegenwoordig hoop op de agenda staat.”

Auteur: Lars Verpalen

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Nederland is veiligste voetgangersland van Europa | RijschoolPro
verkeer, bebouwde kom, verkeersveiligheid, fietsers

Nederland is veiligste voetgangersland van Europa

Nederland is het veiligste land voor voetgangers in Europa. Uit een rapport van het European Transport Safety Council (ETSC) blijkt dat er in ons land gemiddeld per jaar nog geen vier voetgangers per miljoen inwoners omkomen in het verkeer, waarmee het hier net iets veiliger is dan in Noorwegen en Zweden. Voor fietsers blijkt het hier echter vergeleken met de rest van Europa een stuk gevaarlijker.

De ETSC adviseert de Europese Commissie en haar lidstaten over veiligheid in het verkeer. Voor het gisteren uitgebrachte rapport werd het aantal voetgangers en fietsers dat omkwam in het verkeer in de periode van 2003 tot 2014 per lidstaat geanalyseerd en werd een advies uitgebracht waarin onder andere werd gepleit voor meer 30 kilometer-zones.

Voetgangers

In de periode van 2011 tot en met 2013 kwamen er gemiddeld zestig voetgangers per jaar om het leven in ons land, wat per ratio 3,6 voetgangers per miljoen inwoners zijn. Over de periode vanaf 2003 daalde het aantal voetgangersdoden met iets meer dan vier procent. Iets meer dan zestig procent van de dodelijke ongevallen vindt plaats binnen de bebouwde kom. In meer dan de helft van de gevallen betrof het een aanrijding met een auto of taxi.

Nederland blijft in de lijst Noorwegen net voor, waar gemiddeld een tiende voetganger per jaar meer overlijdt in een verkeersongeval. De Scandinavische landen Zweden, Denemarken en Finland completeren de top vijf. Te voet op pad blijkt vooral gevaarlijk in Polen, Roemenie, Litouwen en Letland; daar komen gemiddeld meer dan dertig op een miljoen voetgangers per jaar om het leven.

Fietsers

Voor fietsers lijkt het op het eerste oog een stuk gevaarlijker in Nederland. met iets meer dan acht omgekomen fietsers per miljoen inwoners komen er gemiddeld alleen in Rusland en Litouwen meer dodelijke ongevallen met ongemotoriseerde tweewielers voor. Spanje, Griekenland en Ierland blijken juist erg veilig voor deze weggebruikers. Ten opzichte van 2003 is het aantal dodelijke ongevallen met fietsers in Nederland wel met bijna drie procent gedaald, maar ook dat is vergeleken met de andere Europese landen geen goede prestatie.

Het is die kleine daling waar we ons volgens Henk Stipdonk van het SWOV zorgen over moeten maken. “Er wordt in Nederland veel meer gefietst dan in Europa, en dan is het begrijpelijk dat er ook meer fietsongevallen gebeuren. Het aantal verkeersdoden onder fietsers neemt echter de laatste jaren nog maar nauwelijks af, daarom is het goed dat fietsveiligheid tegenwoordig hoop op de agenda staat.”

Auteur: Lars Verpalen

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.