ongeval, ongeluk, auto

In cijfers: meer verkeersdoden op Franse, Duitse en Britse wegen

In Nederland mag er dan ontevredenheid zijn dat de daling van het aantal verkeersdoden in 2014 is gestagneerd, maar in omringende landen zoals Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn er zelfs meer fatale slachtoffers gevallen op de weg afgelopen jaar. Het Europese adviesorgaan voor verkeersveiligheid genaamd ETSC trekt mede daarom aan de bel, in een laatste poging om de halvering van het aantal doden op de weg in tien jaar tijd te realiseren.

Het European Transport Safety Council (ETSC) heeft voor de negende keer een rapport gepubliceerd over de ontwikkeling van het aantal verkeersdoden in de EU-lidstaten en adviseert aan de hand daarvan de Europese Commissie (EC) over te nemen maatregelen. Het adviesorgaan spreekt over 2014 als een ‘slecht jaar voor verkeersveiligheid’ en maant EU-lidstaten en de EC snel extra maatregelen nemen om het aantal doden te laten dalen.

Slecht jaar

Het totaal aantal verkeersdoden in de Europese Unie daalde in 2014 met 0,6 procent ten opzichte van een jaar eerder naar een totaal van 25.845. In de periode 2010-2013 daalde dit aantal nog een stuk forser met gemiddeld bijna vijf procent per jaar, maar voor het behalen van de doelstelling zou de daling jaarlijks bijna zeven procent hebben moeten bedragen. In achttien van de geanalyseerde landen was er in 2014 sprake van een daling, waarbij deze het grootste was in Malta (-44%), Luxemburg (-22%) en Noorwegen (-21%). Het totale aantal verkeersgewonden steeg met drie procent tot iets meer dan 200.000.

In dertien landen was er sprake van een stijging van het aantal doden, waaronder dus in Frankrijk (+3,5%), Duitsland (+0,8%) en het Verenigd Koninkrijk (+2,1%). Ten opzichte van 2010 vertonen ook deze landen echter nog ruime dalingen in het aantal verkeersdoden. Nederland is het enige Europese land dat een exact gelijk aantal doden noteerde op de weg, maar ook hier is de daling ten opzichte van 2010 nog steeds aanzienlijk (-10,9%).

Verkeerseducatie

Veilig Verkeer Nederland (VVN) reageert verontrust op het feit dat het aantal kinderen en jongeren tot 17 jaar in de groep verkeersdoden in ons land groeit. Zo steeg het aantal verkeersdoden onder kinderen tot 11 jaar van vijf naar twaalf, en onder kinderen tussen de 12 en 17 jaar van achttien naar vierentwintig.

Naar aanleiding van deze cijfers roept VVN overheid, scholen en ouders op om meer prioriteit te geven aan goede verkeerseducatie en verkeersopvoeding. “Door meer te oefenen in het dagelijks verkeer krijgen kinderen meer veiligheidsbewustzijn en leren ze te anticiperen en risico’s in te schatten”, legt woordvoerder José de Jong uit.

Doelstellingen

Europa stelt sinds 2001 ambitieuze doelstellingen voor het verlagen van het aantal verkeersdoden. Destijds werd ingezet op een halvering van het aantal doden binnen tien jaar, maar met een daling van 55.000 naar bijna 31.000 in 2011 werd deze doelstelling niet behaald. In 2010 werd door de EU hetzelfde doel herhaald voor 2020, maar met de huidige daling ten opzichte van 2010 met net 18 procent ziet de ETSC het behalen van dit doel als vrijwel onmogelijk. Wel werd berekend dat de daling ten aanzien van vier jaar geleden de Europese landen in totaal dertig biljoen euro heeft bespaard.

Nederland kent los van de EU een eigen pakket aan doelstellingen en maatregelen om deze te bereiken. Het Rijk werkt samen met provincies, gemeenten, stadsregio’s, en waterschappen om aan de hand van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 te bereiken om in 2020 een maximum van 500 verkeersdoden en 10.600 ernstige verkeersgewonden per jaar te noteren.

Lees ook: SWOV: ‘opschakelen’ voor doelstelling verkeersveiligheid

Auteur: Lars Verpalen

1 reactie op “In cijfers: meer verkeersdoden op Franse, Duitse en Britse wegen”

Jan Ijzendoorn|19.08.15|19:22

Bovengenoemde landen staan niet verhouding met het kleine Nederland.Zou u hier in meer duidelijkheid kunnen geven? Onderzoekers Stichting wetenschappelijke onderzoek verkeersveiligheid.Veilige groet Jan.IJzendoorn

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

In cijfers: meer verkeersdoden op Franse, Duitse en Britse wegen | RijschoolPro
ongeval, ongeluk, auto

In cijfers: meer verkeersdoden op Franse, Duitse en Britse wegen

In Nederland mag er dan ontevredenheid zijn dat de daling van het aantal verkeersdoden in 2014 is gestagneerd, maar in omringende landen zoals Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn er zelfs meer fatale slachtoffers gevallen op de weg afgelopen jaar. Het Europese adviesorgaan voor verkeersveiligheid genaamd ETSC trekt mede daarom aan de bel, in een laatste poging om de halvering van het aantal doden op de weg in tien jaar tijd te realiseren.

Het European Transport Safety Council (ETSC) heeft voor de negende keer een rapport gepubliceerd over de ontwikkeling van het aantal verkeersdoden in de EU-lidstaten en adviseert aan de hand daarvan de Europese Commissie (EC) over te nemen maatregelen. Het adviesorgaan spreekt over 2014 als een ‘slecht jaar voor verkeersveiligheid’ en maant EU-lidstaten en de EC snel extra maatregelen nemen om het aantal doden te laten dalen.

Slecht jaar

Het totaal aantal verkeersdoden in de Europese Unie daalde in 2014 met 0,6 procent ten opzichte van een jaar eerder naar een totaal van 25.845. In de periode 2010-2013 daalde dit aantal nog een stuk forser met gemiddeld bijna vijf procent per jaar, maar voor het behalen van de doelstelling zou de daling jaarlijks bijna zeven procent hebben moeten bedragen. In achttien van de geanalyseerde landen was er in 2014 sprake van een daling, waarbij deze het grootste was in Malta (-44%), Luxemburg (-22%) en Noorwegen (-21%). Het totale aantal verkeersgewonden steeg met drie procent tot iets meer dan 200.000.

In dertien landen was er sprake van een stijging van het aantal doden, waaronder dus in Frankrijk (+3,5%), Duitsland (+0,8%) en het Verenigd Koninkrijk (+2,1%). Ten opzichte van 2010 vertonen ook deze landen echter nog ruime dalingen in het aantal verkeersdoden. Nederland is het enige Europese land dat een exact gelijk aantal doden noteerde op de weg, maar ook hier is de daling ten opzichte van 2010 nog steeds aanzienlijk (-10,9%).

Verkeerseducatie

Veilig Verkeer Nederland (VVN) reageert verontrust op het feit dat het aantal kinderen en jongeren tot 17 jaar in de groep verkeersdoden in ons land groeit. Zo steeg het aantal verkeersdoden onder kinderen tot 11 jaar van vijf naar twaalf, en onder kinderen tussen de 12 en 17 jaar van achttien naar vierentwintig.

Naar aanleiding van deze cijfers roept VVN overheid, scholen en ouders op om meer prioriteit te geven aan goede verkeerseducatie en verkeersopvoeding. “Door meer te oefenen in het dagelijks verkeer krijgen kinderen meer veiligheidsbewustzijn en leren ze te anticiperen en risico’s in te schatten”, legt woordvoerder José de Jong uit.

Doelstellingen

Europa stelt sinds 2001 ambitieuze doelstellingen voor het verlagen van het aantal verkeersdoden. Destijds werd ingezet op een halvering van het aantal doden binnen tien jaar, maar met een daling van 55.000 naar bijna 31.000 in 2011 werd deze doelstelling niet behaald. In 2010 werd door de EU hetzelfde doel herhaald voor 2020, maar met de huidige daling ten opzichte van 2010 met net 18 procent ziet de ETSC het behalen van dit doel als vrijwel onmogelijk. Wel werd berekend dat de daling ten aanzien van vier jaar geleden de Europese landen in totaal dertig biljoen euro heeft bespaard.

Nederland kent los van de EU een eigen pakket aan doelstellingen en maatregelen om deze te bereiken. Het Rijk werkt samen met provincies, gemeenten, stadsregio’s, en waterschappen om aan de hand van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 te bereiken om in 2020 een maximum van 500 verkeersdoden en 10.600 ernstige verkeersgewonden per jaar te noteren.

Lees ook: SWOV: ‘opschakelen’ voor doelstelling verkeersveiligheid

Auteur: Lars Verpalen

1 reactie op “In cijfers: meer verkeersdoden op Franse, Duitse en Britse wegen”

Jan Ijzendoorn|19.08.15|19:22

Bovengenoemde landen staan niet verhouding met het kleine Nederland.Zou u hier in meer duidelijkheid kunnen geven? Onderzoekers Stichting wetenschappelijke onderzoek verkeersveiligheid.Veilige groet Jan.IJzendoorn

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.