rotonde

Nieuwe basiskenmerken voor alle rotondes en kruispunten

rotonde

Rotondes en kruispunten zijn momenteel te verschillend van elkaar waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Nieuwe, algemene basiskenmerken van het CROW moeten hier verandering in brengen. Daarop hoopt minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

De minister ziet dat automobilisten vaak niet weten waar ze aan toe zijn door de wirwar aan verkeersborden, wegmarkeringen en zebrapaden en grijpt daarom in. Van alle ernstig gewonde verkeersslachtoffers valt 44 procent op een kruispunt. Ruim tweederde van deze heftige ongelukken vindt binnen de bebouwde kom plaats.

Kruispunten eerder herkennen

Er ligt een nieuwe basis voor een veiliger wegennet binnen en buiten de bebouwde kom. Voor de drie typen wegen in Nederland (erftoegangswegen, gebiedsontsluitingswegen en regionale stroomwegen) is voor de situatie binnen en buiten de bebouwde kom aangegeven hoe een kruispunt er minimaal uit moet zien. Ook turborotondes komen in het rapport aan bod.

Minister Schultz is blij met de publicatie. “Nederland heeft ruim 3000 rotondes, die nu nog vaak heel verschillend zijn vormgegeven. Dankzij deze basiskenmerken kunnen weggebruikers straks beter herkennen wat voor rotonde of kruispunt hij nadert, wat hij hiervan kan verwachten en welk gedrag er van hem wordt verwacht. Ik verwacht dat dit bijdraagt aan een verkeersveiliger Nederland.”

Beleidsimpuls verkeersveiligheid

De maatregel is een onderdeel van de beleidsimpuls verkeersveiligheid uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 van de overheid. CROW, het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte, heeft in opdracht van de minister het plan voor de basiskenmerken van rotondes en kruisingen opgestart in 2013.

Dit gebeurde samen met Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, een waterschap, SWOV, TNO, adviesbureau RoyalHaskoningDHV en met de betrokkenheid van meerdere koepelorganisaties. Nu de publicatie klaar is, kunnen nieuwe wegen worden aangepast aan deze kenmerken.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Lars Verpalen

3 reacties op “Nieuwe basiskenmerken voor alle rotondes en kruispunten”

Bernd Gaykema|12.11.15|09:58

Ook graag eenduidigheid voor verkeersdrempels !

Willy Davina|12.11.15|15:17

Begrijpt ze het zelf wel???????? Blond is moeilijk

Ri En|12.11.15|23:34

Ja, dat zal wel helpen. Net zoals alle gemeenten nu mooie, duidelijke en éénduidige uitrit constructies aanleggen aan de hand van de richtlijnen in C.R.O.W. publicaties 68 (januari 1993) en 228 (augustus 2006). Wat ben ik blij met “onze” minister.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Nieuwe basiskenmerken voor alle rotondes en kruispunten | RijschoolPro
rotonde

Nieuwe basiskenmerken voor alle rotondes en kruispunten

Rotondes en kruispunten zijn momenteel te verschillend van elkaar waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Nieuwe, algemene basiskenmerken van het CROW moeten hier verandering in brengen. Daarop hoopt minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

De minister ziet dat automobilisten vaak niet weten waar ze aan toe zijn door de wirwar aan verkeersborden, wegmarkeringen en zebrapaden en grijpt daarom in. Van alle ernstig gewonde verkeersslachtoffers valt 44 procent op een kruispunt. Ruim tweederde van deze heftige ongelukken vindt binnen de bebouwde kom plaats.

Kruispunten eerder herkennen

Er ligt een nieuwe basis voor een veiliger wegennet binnen en buiten de bebouwde kom. Voor de drie typen wegen in Nederland (erftoegangswegen, gebiedsontsluitingswegen en regionale stroomwegen) is voor de situatie binnen en buiten de bebouwde kom aangegeven hoe een kruispunt er minimaal uit moet zien. Ook turborotondes komen in het rapport aan bod.

Minister Schultz is blij met de publicatie. “Nederland heeft ruim 3000 rotondes, die nu nog vaak heel verschillend zijn vormgegeven. Dankzij deze basiskenmerken kunnen weggebruikers straks beter herkennen wat voor rotonde of kruispunt hij nadert, wat hij hiervan kan verwachten en welk gedrag er van hem wordt verwacht. Ik verwacht dat dit bijdraagt aan een verkeersveiliger Nederland.”

Beleidsimpuls verkeersveiligheid

De maatregel is een onderdeel van de beleidsimpuls verkeersveiligheid uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 van de overheid. CROW, het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte, heeft in opdracht van de minister het plan voor de basiskenmerken van rotondes en kruisingen opgestart in 2013.

Dit gebeurde samen met Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, een waterschap, SWOV, TNO, adviesbureau RoyalHaskoningDHV en met de betrokkenheid van meerdere koepelorganisaties. Nu de publicatie klaar is, kunnen nieuwe wegen worden aangepast aan deze kenmerken.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen.

Wilt u onbeperkt lezen? Sluit nu een actie abonnement af en krijg onbeperkt toegang tot vakinformatie over de rijschoolbranche.

Voor slechts € 6,- per maand heeft u toegang tot alle artikelen.

start abonnement

Auteur: Lars Verpalen

3 reacties op “Nieuwe basiskenmerken voor alle rotondes en kruispunten”

Bernd Gaykema|12.11.15|09:58

Ook graag eenduidigheid voor verkeersdrempels !

Willy Davina|12.11.15|15:17

Begrijpt ze het zelf wel???????? Blond is moeilijk

Ri En|12.11.15|23:34

Ja, dat zal wel helpen. Net zoals alle gemeenten nu mooie, duidelijke en éénduidige uitrit constructies aanleggen aan de hand van de richtlijnen in C.R.O.W. publicaties 68 (januari 1993) en 228 (augustus 2006). Wat ben ik blij met “onze” minister.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.