Hand aan stuur. foto Flickr/RachelJohnson

Keuring voor 75-plusser mogelijk in 2020 afgeschaft 

Hand, stuur, senior, bejaarde, handen

De keuring voor bestuurders van 75 jaar en ouder moet in de toekomst afhangen van medische indicatie en niet van leeftijd of type rijbewijs. Deze zomer start een onderzoek naar de mogelijkheid om over te gaan op nieuwe aanpak. Halverwege 2020 moet duidelijk zijn of het afschaffen van de huidige keuring nodig en mogelijk is én hoe deze dan uitgevoerd moet worden. De afschaffing hangt samen met de vergrijzing en de dus steeds groter wordende groep senioren. 

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat kondigt de toekomstige afschaffing van een keuring voor 75-plussers aan in een brief aan de Kamer over de huidige administratieve verlenging van één jaar. Door de senioren een jaar respijt te geven krijgt het CBR de ruimte om zich te richten op de meest risicovolle groepen en om achterstanden weg te werken. 

Het probleem bij het CBR zit in de achterstanden en niet zozeer in het reguliere stroom aanmeldingen voor keuringen. Vanwege de vergrijzing en de daarmee steeds groter wordende groep van 75-plussers acht Van Nieuwenhuizen het nodig om op lange termijn een systeem te ontwikkelen waarbij een keuring niet meer afhangt van je leeftijd of type rijbewijs maar van een medische indicatie. Daarom wordt gestart met een onderzoek naar de overgang op een meer risicogeoriënteerde aanpak. Een aanpak waarbij een meldingsplicht gedurende de looptijd van het rijbewijs het uitgangspunt is. Bekeken moet worden in hoeverre de rijgeschiktheid gedurende de looptijd van het rijbewijs kan worden beoordeeld. In dit proces wordt de huidige lijst van aandoeningen tegen het licht gehouden. Dit alles gebeurt binnen de kaders van de Europese regelgeving en op basis van advies van de Gezondheidsraad.

Stelselwijziging is noodzakelijk 

De coulanceregeling voor senioren waarbij het rijbewijs administratief wordt verlengd is een tijdelijke maatregel. Deze moet per 1 december 2019 ingaan. Minister Van Nieuwenhuizen wil daarna een structurele oplossing. Daarvoor is een stelselwijziging nodig en dat vergt nader onderzoek, valt in de brief te lezen. 

Het uitgangspunt van de opzet waarbij niet de leeftijd maar een medische indicatie het moment van keuren bepaald, is een meldingsplicht tijdens de looptijd van het onderzoek. “Bekeken moet worden in hoeverre de rijgeschiktheid gedurende de looptijd van het rijbewijs worden beoordeeld. In dit proces zal de huidige lijst van aandoeningen tegen het licht worden gehouden”, schrijft de minister aan de Kamer. 

Onderzoek start deze zomer 

Deze zomer nog wordt gestart met een verkenning naar de reikwijdte van het onderzoek en de partijen die daarbij betrokken worden. Deze verkenning moet in het najaar resulteren in een definitieve onderzoeksopzet; SWOV (en mogelijk ook RIVM) gaat het onderzoek vervolgens uitvoeren. 

Een klankbordgroep moet het onderzoek begeleiden. Voor die groep moeten de uitnodigingen nog de deur uit. Van Nieuwenhuizen denkt aan partijen als het CBR, het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Verbond van Verzekeraars, ANWB, KNMG, Ouderenbonden en Zorgverzekeraars Nederland. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek moet halverwege volgend jaar bekend zijn of er een aanpassing van de regelgeving nodig en mogelijk is en hoe deze dan moet worden uitgevoerd. 

Lees ook: 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Rieneke Kok

Rieneke Kok is journalist voor RijschoolPro

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.