rijschool, lesauto, rijles, rijexamen

Wet Koop op Afstand niet geldig bij reserveren examen CBR

rijschool, lesauto, rijles, rijexamen

Rijschoolhouders mogen online gereserveerde examens na 24 uur niet kosteloos retourneren aan het CBR. Echter, een aankoop via een webshop mag veel langer zonder opgaaf van redenen worden ontbonden door de eigenaar. De rijschoolhouder wordt hierbij tekort gedaan, zo klinkt het af en toe in de rijschoolbranche.

“Helaas is de wet Koop op Afstand niet van toepassing omdat het niet gaat om een zaak, maar om een dienst”, legt advocaat Anjo Doornbos van Fievez Advocaten in Deventer uit. “Ook kan het examen door zijn aard niet worden teruggezonden en is daarom op grond van art. 7:46d lid 4 BW uitgesloten.”

“Zodoende kan ook moeilijk worden gesproken van een ‘eigenaar’ van het examen. De leerling danwel rijschoolhouder gaat alleen een verbintenis aan met het CBR tot het afleggen van een examen.”

Bart Pals

Burgerlijk Wetboek Boek 7

Artikel 46d
1
Gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de zaak heeft de koper het recht de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien niet is voldaan aan alle in artikel 46c lid 2 gestelde eisen, bedraagt deze termijn drie maanden. De eerste zin is van overeenkomstige toepassing vanaf de voldoening binnen de in de tweede zin bedoelde termijn aan alle in artikel 46c lid 2 gestelde eisen.
2
In geval van ontbinding overeenkomstig lid 1 kan de verkoper, behoudens ten hoogste de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak, aan de koper geen vergoeding in rekening brengen.
3
In geval van ontbinding overeenkomstig lid 1 heeft de koper recht op kosteloze teruggave van het door hem aan de verkoper betaalde. De teruggave moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding plaatsvinden.
4
De leden 1-3 zijn niet van toepassing op de koop op afstand:
a
van zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop de verkoper geen invloed heeft;
b
van zaken die:
1
zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
2
duidelijk persoonlijk van aard zijn;
3
door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
4
snel kunnen bederven of verouderen;
c
van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de koper hun verzegeling heeft verbroken;
d
van kranten en tijdschriften.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve aanbieding

Bekijk de aanbieding

Auteur: Bart Pals

2 reacties op “Wet Koop op Afstand niet geldig bij reserveren examen CBR”

Wim|15.12.10|13:21

Misschien wordt het tijd dat de belangenorganisaties zoals de BOVAG en de SRB zich eens gaan bezighouden met dit soort regels en zaken als investering aftrek en BPM vrijstelling zoals dat bij andere beroepen wel is geregeld. Want ik vraag me echt af wat deze clubs nu doen met al de inkomsten die ze ontvangen van de diverse leden, natuurlijk ze zitten in een mooi pand en ik heb wat inkoop voordeel maar dat staat in geen verhouding tot de BELANGEN behartiging

Johan|16.12.10|11:12

Beste Wim,

Als jij niet tevreden bent over je belangenorganisatie snap ik niet waarom je lid bent. Of leveren de kortingen toch meer op dan dat je uiteindelijk betaalt aan je lidmaatschap? Misschien moet je je eens opgeven als actief lid zodat je kan zien wat die mensen allemaal doen en hoeveel tijd erin gaat zitten.

Bij deze mijn steun voor de SRB en VRB, ga zo door collega’s.

Fijne feestdagen allemaal

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.